Tải bản đầy đủ

Thực hành một số tính chất của protein và vật liệu polime

Thực hành Một số tính chất của protein
và vật liệu polime
Người đăng: Quỳnh Phương - Ngày: 15/09/2017

Nhằm áp dụng kiến thực lí thuyết vào thực tiễn. Tech12h chia sẻ tới các bạn Bài 16: Thực hành: Một số
tính chất của protein và vật liệu polime. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li. Hi vọng
rằng, đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em học tập tốt hơn.

A - NỘI DUNG THÍ NGHIỆM
Thí nghiệm 1:


Sự đông tụ của protein khi đun nóng

Thí nghiệm 2:


Phản ứng màu biure

Thí nghiệm 3:Tính chất của một vài vật liệu polime khi đun nóng.

Thí nghiệm 4:


Phản ứng của một vài vật liệu polime với kiềm

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI


Thí nghiệm 1: Sự đông tụ của protein khi đun nóng


Quan sát hiện tượng và giải thích.

=> Xem hướng dẫn giải
Thí nghiệm 2: Phản ứng màu biure


Quan sát màu và giải thích.

=> Xem hướng dẫn giải
Thí nghiệm 3: Tính chất của một vài vật liệu polime khi đun nóng


Quan sát hiện tượng.Quan sát sự cháy và mùi. Giải thích.

=> Xem hướng dẫn giải
Thí nghiệm 4: Phản ứng của một vài vật liệu polime với kiềm


Quan sát rồi đun nóng cho đến sôi.
Quan sát hiện tượng và giải thích.

=> Xem hướng dẫn giảiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×