Tải bản đầy đủ

Trắc nghiệm lý thuyết môn toán luyện thi THPT quốc gia

Trắc nghiệm lý thuyết môn toán luyện thi
THPT quốc gia – bài 1
Người đăng: Nguyễn Huyền - Ngày: 26/04/2017

CHUYÊN ĐỀ SỐ PHỨC- đề số 1
Câu 1: Cho số phức z thỏa mãn điều kiện (3+2i)z+(2−i)2=4+i. Phần ảo của số
phức w=(1+z).z¯¯¯ là

A.0

B. 2

C. -1

D. -2

Câu 2: Cho số phức z=−12+5i. Môđun của số phức z bằng

A. 7

B. 17−−√


C. 119−−−√

D.13

Câu 3: Cho hai số phức z1=1+2i, z2=2−3i. Tổng của hai số phức là

A. 3-5i

B. 3-i

C. 3+i

D. 3+5i


B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI
=> Xem hướng dẫn giảiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×