Tải bản đầy đủ

Động cơ không đồng bộ ba pha

Động cơ không đồng bộ ba pha
Người đăng: Snowhite Snowflakes - Ngày: 31/07/2017

Bài viết này gồm hai phần: Phần trọng tâm kiến thức và Phần hướng dẫn giải một số bài tập SGK.
Tech12h đã tóm tắt một cách ngắn gọn và dễ hiểu giúp các bạn học sinh học tập tốt hơn

A. Lý thuyết
1. Nguyên tắc hoạt động của động cơ không đồng bộ
Động cơ điện: gồm một dòng điện, một khung dây và một từ trường.
Nguyên tắc hoạt động: dựa trên hiện tượng cảm ứng từ và tác dụng của từ trường quay. Khung dây dẫn
đặt trong từ trường quay sẽ quay theo từ trường với tốc độ nhỏ hơn (Động cơ không đồng bộ)
2. Động cơ không đồng bộ ba pha
a) Cấu tạo
Gồm: 2 phần:


Roto: là khung dây dẫn có thể quay dưới tác dụng của từ trường quay. Để tăng hiệu quả, người
ta thường ghép nhiều khung dây dẫn giống nhau chung trục quay tạo thành lồng hình trụ (roto
lồng sóc).
Stato: gồm ba cuộn dây giống hệt nhau, có trục đồng quy tại tâm O của vòng tròn, hợp với nhau
một góc 1200 từng đôi một, tạo nên từ trường quay.


b) Nguyên tắc hoạt động:
Dựa trên nguyên tắc hoạt động của động cơ không đồng bộ (hiện tượng cảm ứng từ và tác dụng của từ
trường quay).

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI
Câu 2: SGK Vật lí 12 – Trang 97
Nếu cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của động cơ không đồng bộ ba pha.
=> Xem hướng dẫn giải
Câu 1: SGK Vật lí 12 – Trang 97
Phát biểu nguyên tắc hoạt động của động cơ không đồng bộ.
=> Xem hướng dẫn giảiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×