Tải bản đầy đủ

Bài toán về chiều dài của lò xo

Bài toán về chiều dài của lò xo
Người đăng: Snowhite Snowflakes - Ngày: 18/08/2017

Đối với con lắc lò xo, chiều dài của lò xo cũng là một chủ đề hay. Hi vọng với chủ đề này, tech12h đã
hướng dẫn các em một cách chi tiết dễ hiểu.

Nội dung bài viết gồm hai phần:


Nhắc lại lý thuyếtHướng dẫn giải một số bài tập

A. Nhắc lại lý thuyết
l0: là chiều dài tự nhiên của lò xo;
a) Con lắc lò xo nằm ngang
Độ biến dạng tại vị trí cân bằng:

Δl = 0
Chiều dài cực đại của lò xo: lmax = l0 + AChiều dài cực tiểu của lò xo: lmin = l0 – A.

b) Khi con lắc lò xo treo thẳng đứng hoặc nằm trên mặt phẳng nghiêng 1 góc

α


Độ biến dạng tại vị trí cân bằng:


Con lắc lò xo treo thẳng đứng: Δl = mgK=gω2Con lắc lò xo nằm trên mặt phẳng nghiêng góc

Chiều dài của lò xo:


Chiều dài khi vật ở vị trí cân bằng: lcb = l0 + ΔlChiều dài cực đại của lò xo: lmax = l0 + Δl + A.Chiều dài cực tiểu của lò xo: lmin = l0 + Δl - AChiều dài ở li độ x: l = l0 + Δl + x


Chú ý:


Nếu A ≤ Δl: Khi dao động lò xo luôn bị dãn

α: Δl = mgsinαK=gsinαω2


1. Lò xo dãn ít nhất: x = Δl - A.
2. Lò xo dãn nhiều nhất: x = Δl + A


Nếu A ≥ Δl: Khi dao động lò xo vừa bị dãn vừa bị nén

1. Lò xo bị nén nhiều nhất: x = A - Δl
2. Lò xo bị dãn nhiều nhất (khi vật ở vị trí thấp nhất): x = A + Δl
3. Lò xo không biến dạng: x = - Δl.
c) Mối liên hệ giữa biên độ dao động và chiều dài của lò xo
A = lmax−lmin2

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI
Câu 1:
Con lắc lò xo trong quá trình dao động có chiều dài biến thiên từ 20 cm đến 24 cm. Biên độ dao động của
con lắc là?
=> Xem hướng dẫn giải
Câu 2:
Một con lắc lò xo treo thẳng đứng dao động điều hòa với chu kì T = 0,4 s; biên độ 6 cm. Khi ở vị trí cân
bằng, lò xo dài 44 cm. Lấy g = π2 m/s2. Xác định chiều dài cực đại, cực tiểu của lò xo trong quá trình dao
động.
=> Xem hướng dẫn giải
Câu 3:
Lò xo có độ cứng k = 25 N/m được treo thẳng đứng. Một đầu của lò xo được gắn cố định, đầu còn lại
được treo vào hai vật có khối lượng m1 = 100 g và m2 = 60 g. Tính độ dãn của lò xo khi vật cân bằng?
=> Xem hướng dẫn giải
Câu 4:
Một con lắc lò xo có chiều dài tự nhiên là 20 cm được treo thẳng đứng đang dao động điều hòa. Khi ở vị
trí cân bằng, lò xo bị dãn 3 cm; ở vị trí lò xo có độ dài ngắn nhất, lò xo bị nén 2 cm. Độ dài cực đại của lò
xo là bao nhiêu?
=> Xem hướng dẫn giảiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×