Tải bản đầy đủ

Tìm thời điểm vật qua vị trí x lần thứ n

Tìm thời điểm vật qua vị trí x lần thứ n
Người đăng: Snowhite Snowflakes - Ngày: 12/08/2017

Bài học hôm nay, tech12h hướng dẫn các em cách tìm thời điểm vật qua vị trí x lần thứ n. Hi vọng với
nội dung kiến thức được trình bày rõ ràng và dễ hiểu sẽ giúp các em học tốt hơn

Nội dung bài viết gồm hai phần:


Phương pháp giải bài tậpHướng dẫn giải một số bài tập

A. Phương pháp giải bài tập
1. Tìm thời điểm và vận tốc vật đi qua li độ x0
Thay x0 vào phương trình li độ: x0 = A.cos(ωt+φ)
Từ điều kiện trên kết hợp với điều kiện đề bài (nếu có) tìm ra thời điểm vật đi qua li độ x 0.
Để tìm vận tốc khi vật qua li độ x0 t có thể sử dụng công thức độc lập với thời gian:
A2 = x2 + v20ω

2.Tìm thời điểm và vị trí vật đạt vận tốc v0
Thay v0 vào phương trình vận tốc để tìm những thời điểm vật có vận tốc v 0 (giải phương trình lượng giác)


Để tìm vị trí vật có vận tốc v0 ta có thể sử dụng công thức độc lập với thời gian:
A2 = x2 + v20ω
3. Chú ý

1. Trong một chu kì, vật đi qua li độ x bất kì 2 lần (trừ 2 biên).
2. Trong một chu kì T vật đi qua li độ x theo chiều dương 1 lần, theo chiều âm 1 lần.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI
Câu 1:
Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = 4cos(4πt+π6). Thời điểm thứ 2009 vật qua vị trí x = 2
cm là?
=> Xem hướng dẫn giải
Câu 2:
Một vật dao động điều hòa với phương trình x =
vị trí có li độ x = 5 cm lần thứ 2008.

10sin(10πt+π2) cm. Xác định thời điểm vật đi qua

=> Xem hướng dẫn giải
Câu 3:
Một vật dao động điều hòa với phương trình x =
vị trí có li độ x = - 5 cm lần thứ 3 theo chiều âm.

10sin(10πt−π2) cm. Xác định thời điểm vật đi qua

=> Xem hướng dẫn giải
Câu 4:
Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 12 cos( 2πt+π3) cm. Thời điểm thứ 2015 vật qua vị trí
có động năng bằng thế năng là bao nhiêu?
=> Xem hướng dẫn giảiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×