Tải bản đầy đủ

11 câu hỏi trắc nghiệm chương ứng dụng di truyền học megabook file word có lời giải chi tiết image marked image marked

11 câu hỏi chương Ứng dụng di truyền học
Câu 1: Cho các loài sinh vật sau:
(1) Chuột bạch mang gen sinh trưởng của chuột cống.
(2) Cà chua có gen gây chín bị bất hoạt.
(3) Cây bông mang gen kháng sâu hại từ vi khuẩn.
(4) Dê sản xuất prôtêin tơ nhện trong sữa.
Các sinh vật chuyển gen là:
A. (2), (3), (4).

B. (1), (3), (4).

C. (1), (2), (3).

D. (1), (2), (4).

Câu 2: Hiện tượng con lai có năng suất, phẩm chất, sức chống chịu, khả năng sinh
trưởng và phát triển vượt trội bố mẹ gọi là
A. tiến hóa

B. thoái hóa giống


C. siêu trội

D. ưu thế lai

Câu 3: Thành tựu nào dưới đây không được tạo ra từ ứng dụng công nghệ gen?
A. Lúa chuyển gen tổng hợp β – caroten
B. Vi khuẩn E. coli sản xuất hoocmôn insulin của người
C. Cừu chuyển gen tổng hợp prôtêin huyết thanh của người
D. Ngô DT6 có năng suất cao, hàm lượng prôtêin cao.
Câu 4: Dựa vào hình ảnh dưới đây em hãy cho biết có bao nhiêu phát biểu về hình ảnh
này là đúng?

(1) Đây là phương pháp tạo giống áp dụng cho cả động vật và thực vật.
(2) Các cây con thu được đều có kiểu gen thuần chủng.
(3) Các dòng đơn bội qua chọn lọc được lưỡng bội hóa bằng 2 cách.
(4) Phương pháp này có hiệu quả cao khi chọn các dạng cây có đặc tính như: kháng
thuốc diệt cỏ, chịu lạnh, chịu hạn, chịu phèn, chịu mặn, kháng bệnh...


Câu 5: Cho các thành tựu sau dây, những thành tựu dược tạo ra từ ứng dụng của công
nghệ gen?
(1) Tạo chủng vi khuẩn E.coli sản xuất insulin của người
(2) Tạo giống bông và giống đậu tương mang gen kháng thuốc diệt cỏ của thuốc lá cảnh
Petunia
(3) Tạo giống lúa “gạo vàng” có khả năng tổng hợp  -carôten (tiền vitamin A) trong
hạt
(4) Tạo giống pomato từ khoai tây và cà chua.
A. (1), (2), (4)

B. (1), (3), (4).

C. (1), (2), (3).

D. (2). (3, (4).

Câu 6: Thành tựu nào sau đây là ứng dụng của tạo giống bằng công nghệ tế bào?
A. Tạo ra giống lúa “gạo vàng” có khả năng tổng hợp  - carôten (tiền chất tạo
vitamin A) trong hạt.
B. Tạo ra giống cây trồng lưỡng bội có kiểu gen đồng hợp tử về tất cả các gen
C. Tạo ra giống cừu sản sinh prôtêin huyết thanh của người trong sữa.


D. Tạo ra giống cà chua có gen làm chín quả bị bất hoạt
Câu 7: Có bao nhiêu phương pháp chọn, tạo giống thường áp dụng cho cả động vật và
thực vật?
(1) Gây đột biến
(2) Tạo giống đa bội
(3) Công nghệ gen
(4) Nuôi cấy hạt phấn, noãn chưa thụ tinh
(5) Nhân bản vô tính
(6) Tạo giống dựa trên nguồn biến dị tổ hợp
A. 5

B. 4

C. 2

D. 3

Câu 8: ADN tái tổ hợp mang gen mã hóa insulin tạo ra bằng kĩ thuật di truyền được
đưa vào trong tế bào E.coli nhằm
A. ức chế hoạt động hệ gen của tế bào Ecoli
B. làm bất hoạt các Enzim cần cho sự nhân đôi ADN của Ecoli
C. tạo điều kiện cho gen đã ghép được biểu hiện
D. làm cho ADN tái tổ hợp với ADN vi khuẩn


Câu 9: Để tạo giống cây trổng có ưu thế lai cao, người ta sử dụng phương pháp nào sau
đây?
A. Lai giữa các dòng thuần chủng kiểu gen khác nhau.
B. Công nghệ gen.
C. Nuôi cấy hạt phấn sau đó lưỡng bội hoá.
D. Lai tế bào xôma khác loài.
Câu 10: Tạo giống cây trồng bằng công nghệ tế bào không có phương pháp sau
A. nuôi cấy tế bào thực vật invitro tạo mô sẹo.
B. cấy truyền phôi.
C. Nuôi cấy hạt phấn.
D. Chọn dòng tế bào xôma có biến dị.
Câu 11: Điểm khác nhau giữa nhân bản vô tính tự nhiên với phương pháp cấy truyền
phôi ở động vật là:
A. các phôi được phát triển trong cùng 1 cơ thể mẹ
B. tạo nguyên liệu để xác định mức phản ứng của kiểu gen
C. các con được tạo ra có kiểu gen giống nhau
D. một phôi được chia cắt thành nhiều phôi

ĐÁP ÁN
1. B
11. A

2. D

3. D

4. B

5. C

6. B

7. C

8. C

9. A

10. B

LỜI GIẢI CHI TIẾT
Câu 1: Đáp án B
Sinh vật có được kiểu gen của loài khác bằng cách đưa thêm gen lạ vào hệ gen được
gọi là sinh vật chuyển gen.
- (1), (3), (4) là sinh vật chuyển gen.
- (2) không phải là sinh vật chuyển gen.
Câu 2: Đáp án D
Hiện tượng con lai có năng suất phẩm chất, sức chống chịu, khả năng sinh trưởng và
phát triển vượt trội so với bố mẹ là hiện tượng “ưu thế lai”.
Câu 3: Đáp án D


- A, B, C là những thành tựu của phương pháp ứng dụng công nghệ gen.
- D là thành tựu của phương pháp gây đột biến.
Câu 4: Đáp án B
Dựa vào hình ảnh ta thấy
- (1) sai vì đây là phương pháp tạo giống bằng nuôi cấy hạt phấn nên chỉ áp dụng đối
với thực vật.
- (2) đúng, vì chúng được lưỡng bội hóa từ bộ gen đơn bội ban đầu.
- (3) đúng, cách 1: gây lưỡng bội dòng tế bào 1n thành 2n rồi mọc thành cây lưỡng bội.
Cách 2: cho mọc thành cây đơn bội, sau đó lưỡng bội hóa thành cây lưỡng bội 2n bằng
cách gây đột biến thể đa bội.
- (4) đúng
Vậy có 3 phát biểu đúng
Câu 5: Đáp án C
- (1), (2), (3) đây là ứng dụng của công gen.
- (4) “Tạo giống pomato từ khoai tây và cà chua” người ta dùng dung hợp tế bào trần
của phương pháp công nghệ tế bào.
Câu 6: Đáp án B
A, C, D sai vì → đây là thành tựu của ứng dụng công nghệ gen.
B đúng → Đây là thành tựu của nuôi cấy hạt phấn ở thực vật (một thành tựu của công
nghệ tế bào đối với thực vật).
Câu 7: Đáp án C
- (1), (2), (4) loại gì “Gây đột biến” thường chỉ áp dụng đối với thực vật
- (5) thường chỉ áp dụng đối với động vật
- (3), (6) áp dụng cho cả động vật và thực vật
Câu 8: Đáp án C
Đưa ADN tái tổ hợp mang gen mã hóa insulin vào trong tế bào E.coli nhằm tạo điều
kiện cho gen đã ghép được biểu hiện, giúp cho việc sản xuất insulin với số lượng lớn.
Câu 9: Đáp án A
Ưu thế lai là hiện tượng con lai có năng suất, sức chống chịu, khả năng sinh trưởng phát
triển cao vượt trội so với các dạng bố mẹ được gọi là ưu thế lai.


Để tạo được ưu thế lai người ta sử dụng phương pháp : tạo những dòng thuần chủng
khác nhau, sau đó cho các dòng thuần chủng với nhau để tìm các tổ hợp lại cho ưu thế
lai cao.
Câu 10: Đáp án B
Tạo giống cây trồng bằng công nghệ tế bào gồm các phương pháp A, C, D. Còn phương
án B “ Cấy truyền phôi” chỉ áp dụng đối với động vật.
Câu 11: Đáp án A
Điểm khác nhau cơ bản giữa nhân bản vô tính tự nhiên với phương án cấy truyền phôi
ở động vật là các phôi được phát triển cùng trong một cơ thể mẹ. Cấy truyền phôi thì
các phôi được cấy vào tử cung các con vật khác nhau.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x