Tải bản đầy đủ

9 câu trắc nghiệm chương tiến hóa trường không chuyên file word có lời giải chi tiết image marked image marked

Tiến hóa
Câu 1. Đối với quá trình tiến hóa, đột biến gen có vai trò quan trọng hơn đột biến NST. Nguyên
nhân là vì:
A. đột biến gen là những đột biến nhỏ còn đột biến NST là đột biến lớn.
B. đa số đột biến gen đều là lặn và phổ biến hơn đột biến NST.
C. đa số đột biến gen là có lợi hoặc trung tính, còn đột biến NST thì có hại.
D. đột biến gen xảy ra ở cấp phân tử còn đột biến NST xảy ra ở cấp tế bào.
Câu 2. Tất cả các alen của các gen trong quần thể tại một thời điểm tạo nên
A.thành phần kiểu gen của quần thể

B. Kiểu gen của các quần thể

C.vốn gen của quần thể

D. Kiểu hình của quần thể

Câu 3: Cặp cơ quan nào sau đây ở các loài sinh vật là cơ quan tương tự?
A. Chi trước của mèo và tay của người.
B. Cánh dơi và cánh chim.
C. Gai xương rồng và tua cuốn của đậu Hà Lan.
D. Cánh chim và cánh bướm.

Câu 4: Theo học thuyết tiến hóa hiện đại, nhân tố tiến hóa nào sau đây tác động trực tiếp lên
kiểu hình và gián tiếp làm biến đổi tần số kiểu gen, qua đó làm biến tần số alen của quần thể?
A. Đột biến.

B. Giao phối không ngẫu nhiên.

C. Chọn lọc tự nhiên.

D. Các yếu tố ngẫu nhiên.

Câu 5: Cách li sau hợp tử không phải là
A. Trở ngại ngăn cản tạo ra con lai.

B. Trở ngại ngăn cản sự thụ tinh.

C. Trở ngại ngăn cản con lai hữu thụ.

D. Trở ngại ngăn cản con lai phát triển.

Câu 6: Cấu tạo khác nhau về chi tiết của các cơ quan tương đồng là do
A. Sự tiến hóa trong quá trình phát triển chung của loài.
B. Thực hiện các chức phận giống nhau.
C. Chọn lọc tự nhiên đã diễn ra theo các hướng khác nhau.
D. Chúng có nguồn gốc khác nhau nhưng phát triển trong những điều kiện giống nhau.
Câu 7: Loài cổ nhất và hiện đại nhất trong chỉ Homo là
A. Homo neandectan và Homo sapiens.

B. Homo habilis và Homo erectus.


C. Homo habilis và Homo sapiens.

D. Homo erectus và Homo sapiens.

Câu 8: Thực vật có hạt xuất hiện vào kỉ nào, đại nào sau đây?
A. Kỉ Silua, đại Cổ sinh.

B. Kỉ Than đá, đại Trung sinh.

C. Kỉ Tam điệp, đại Trung sinh.D. Kỉ Pecmi, đại Cổ sinh.

Câu 9: Cho các thông tin sau, có bao nhiêu thông tin sai về quan niệm tiến hóa của Đacuyn?
(1) Quần thể được xem là đơn vị tiến hóa cơ sở vì nó là đơn vị tồn tại thực trong tự nhiên và là
đơn vị sinh sản.
(2) Chọn lọc tự nhiên là sự phân hóa về khả năng sống sót và khả năng sinh sản của các cá thể
trong quần thể.
(3) Kết quả của chọn lọc tự nhiên là hình thành nên loài sinh vật có các đặc điểm thích nghi với
môi trường.
(4) Tác dụng trực tiếp của ngoại cảnh hay tập quán hoạt động ở động vật chỉ gây ra những biến
đổi đồng loạt theo một hướng xác định, tương ứng với điều kiện ngoại cảnh, ít có ý nghĩa trong
chọn giống và tiến hóa.
(5) Cơ chế làm biến đổi loài thành loài khác là do mỗi sinh vật đều chủ động thích ứng với sự
thay đổi của môi trường bằng cách thay đổi tập quán hoạt động của các cơ quan.
(6) Tất cả các loài sinh vật luôn có xu hướng sinh ra một số lượng con nhiều hơn so với số con
có thể sống sót đến tuổi sinh sản.
A. 2.

B. 5.

C. 3.

D. 4.

Đáp án
0

1
A

2
C

3
D

4
C

5
B

6
C

7
C

8
B

9
C

Lời giải chi tiết
Câu 1. Chọn đáp án A
Câu 2. Chọn đáp án C
Mỗi quần thể có vốn gen (tập hợp tất cả các alen của tất cả các gen có trong quần thể ở một thời
điểm xác định) đặc trưng
Đặc điểm của vốn gen thể hiện ở tần số các alen và tần số các kiểu gen của quần thể.
Câu 3: Đáp án D
A, B là cơ quan tương đồng vì cùng có nguồn gốc từ chi trước
C là cơ quan tương đồng vì cùng có nguồn gốc từ lá


D là cơ quan tương tự vì cánh chim có nguồn gốc từ chi trước, cánh bướm có nguồn gốc từ phần
trước bụng
Câu 4: Đáp án C
Theo quan niệm của thuyết tiến hóa hiện đại, chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên kiểu hình
và gián tiếp làm biến đổi tần số kiểu gen, qua đó làm biến tần số alen của quần thể
Câu 5: Đáp án B
Câu 6: Đáp án C
Câu 7: Đáp án C
Câu 8: Đáp án B
Thực vật có hạt xuất hiện vào kỉ Cacbon (Kỉ than đá) của đại Trung Sinh
Câu 9: Đáp án C
Các quan niệm 2, 3, 6 là các quan niệm tiến hóa của Đacuyn
Các quan niệm 5, 6 là quan niệm tiến hóa của Lamac
(1) là quan niệm của tiến hóa hiện đạiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x