Tải bản đầy đủ

THUYẾT TRÌNH ELECTROKINETIC SEPARATION

LOGO

ELECTROKINETIC
SEPARATION
www.themegallery.com


Giới thiệu
Tách điện động là một công
nghệ mới dựa vào việc áp
dụng một dòng điện cường
độ thấp để tách và chiết xuất
các kim loại nặng, các hạt
nhân phóng xạ, và các chất
gây ô nhiễm hữu cơ từ đất.
Các dòng này được đặt dọc
các cặp điện cực được cấy
mỗi bên của khối đất ô
nhiễm.Mô ta
Các ion kim loại, ion amoni và các hợp chất hữu cơ tích điện dương di
chuyển về phía cathode.
Anion như clorua, cyanide, florua, nitrat, và các hợp chất hữu cơ được tích
điện âm di chuyển về phía anode.


Hai cơ chế chính :
 Điện di (electromigration) : các ion di chuyển qua lớp đất rắn,
xốp dưới tác động của điện trường. Thường dùng để các ion
kim loại, chất phóng xạ ….
 Điện thẩm thấu (electroosmosis) : các chất ô nhiễm di chuyển
theo dòng các ion nước do liên kết với các ion này. Thường
dùng để xử lí các chất ô nhiễm hữu cơ : PAHs, PCB, DDT….


Loại bỏ chất ô nhiễm
Loại bỏ các chất gây ô nhiễm ở điện cực được
thực hiện bằng cách :
Mạ điện tại điện cực
Kết tủa tại điện cực TT
Tạo phức với các nhựa trao đổi ion


Hạn chế :
 Hiệu quả sẽ giảm đáng kể đối với chất thải có hàm lượng độ ẩm dưới 10
phần trăm. Hiệu quả là tối đa từ 14 - 18%.
 Sự tồn tại của kim loại bị chôn vùi hoặc vật liệu cách điện có thể dẫn đến
biến đổi trong dẫn điện của đất
 Phải sử dụng các điện cực trơ (carbon, than chì, hoặc bạch kim). Điện cực
kim loại có thể bị ăn mòn do quá trình điện phân và lẫn các sản phẩm ăn
mòn vào đất.
 Sản phẩm không mong muốn như khí clo có thể hình thành như là một kết
quả của quá trình oxy hóa / khử.


Chi phí
Tùy thuộc vào lượng đất yêu cầu xử lý.
Ngoài ra tính dẫn điện của đất, các loại chất
gây ô nhiễm, khoảng cách giữa các điện


cực cũng sẽ tác động đến chi phí.
Dự toán chi phí trong khoảng 35 £ /m3 hoặc
nhiều hơn ( 1.100.000 VND/m3)


Ưu – nhược điểm
 Ưu điểm:
- Có khả năng sử dụng để khắc phục các loại đất có độ thẩm
thấu thấp
- Thời gian khắc phục hậu quả ngắn ( nồng độ Pb giảm hơn
300mg/kg trong 30 ngày)
- Giảm chi phí so với các phương pháp khác.
 Nhược điểm:
- Những chất hữu cơ ít tan, năng suất giải hấp yếu, cũng như
hiệu quả loại bỏ cho chất hữu cơ không phân cực thấp
Tuy nhiên những nhược điểm này có thể cải thiện bằng cách
kết hợp với các phương pháp khác


LOGO

Phạm Lê Hải Sơn
Đinh Xuân Vượng
Nguyễn Ánh Tân
Nguyễn Minh Tuấn
Phan Văn Việt

1022248
1022360
1022256
1022331
1022349

Thank You !
www.themegallery.comTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×