Tải bản đầy đủ

Hai hình thức vay tín chấp và vay thế chấp tại ngân hàng

Hai hình thức vay tín chấp và vay thế chấp tại
ngân hàng
Hiện nay có hai hình thức vay tiền ngân hàng thông thường, là vay tín chấp và vay thế chấp. Hai hình thức này
theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng được hiểu như sau:
Vay tín chấp: hay còn gọi là vay không cần thế chấp hiểu theo nghĩa đơn giản nhất là người đi vay tiền có thể
nhận được khoản tiền vay mong muốn mà không phải thế chấp tài sản hay bất cứ điều kiện bảo lãnh nào khi
vay tiền.
Vay thế chấp: là sản phẩm cho vay có đảm bảo tài sản, ví dụ: cho vay mua xe ô tô thế chấp bằng nhà đất, cho
vay tiêu dùng cá nhân thế chấp sổ tiết kiệm… Quyền sở hữu tài sản vẫn còn với người đi vay, nhưng nếu
không thể trả được nợ cho ngân hàng khách hàng phải chuyển sở hữu tài sản cho ngân hàng để thanh lý.
Vay tín chấp và vay thế chấp cũng có những ưu, nhược điểm như:
Tiêu chí

Ưu điểm

Vay tín chấp

Khoản vay bị giới hạn từ vài chục triệu đến
vài trăm triệu đồng;
Khoản vay ban đầu sẽ dần trở nên lớn hơn
do sự trượt giá của đồng tiền;

Dễ xuất hiện điểm nợ xấu nếu mắc nợ quá
hạn;
Nhược điểm Có quy định mức lương tối thiểu nếu vay tín
chấp theo lương;
Phải có tài sản thế chấp;
Vốn vay tùy thuộc vào tài sản thế chấp
Thời gian xử lý giao dịch lâu;
Mất tài sản thế chấp nếu không có khả năng
trả nợ.
Lãi suất

Vay thế chấp

Không cần thế chấp tài sản;
Không cần bảo lãnh của công ty hay tổ chức
nào;
Thủ tục đơn giản, nhanh chóng - từ 2-3 ngày; Có thể vay lượng vốn cao tùy vào giá
trị tài sản thế chấp.
Chỉ cần trả góp hang tháng một khoản tiền
không quá lớn.

Cao vì không cần tài sản thế chấp;
Không được ưu đãi cho dù tất toán sớm;
Thấp và giảm dần.

Phải có tài sản thế chấp;
Vốn vay tùy thuộc vào tài sản thế chấp;
Thời gian xử lý giao dịch lâu;
Mất tài sản thế chấp nếu không có khả
năng trả nợ.

Thấp và giảm dần.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×