Tải bản đầy đủ

Đề tài phát triển du lịch thành phố nha trang – khánh hòa theo hướng bền vững

Trường Chính trò tỉnh Lâm Đồng
Lớp Trung cấp lý luận Chính trò - Hành chính K24
Hoàng Văn Chương

Hv:

Phần I
MỞ ĐẦU
Du lịch được xem là “ngành cơng nghiệp khơng khói” là “ con gà đẻ trứng
vàng”…Hàng năm, ngành du lịch đã đem về cho mỗi quốc gia một số tiền
khổng lồ. Du lịch là hiện tượng kinh tế xã hội thu hút hàng triệu người trên thế
giới. Bản chất kinh tế của du lịch là sản xuất và cung cấp hàng hố thoả mãn
nhu cầu vật chất, tinh thần của du khách. Bên cạnh sự phát triển rất nhanh của
ngành cơng nghiệp khơng khói này, chúng ta đã và đang phải đối mặt với tình
trạng ơ nhiễm mơi trường tại các khu du lịch, các tệ nạn xã hội liên quan đến
du lịch ngày càng gia tăng. Điều đó đã trở thành mối lo ngại lớn của các nhà
chức trách, của mọi người dân trên thế giới, thúc dục những người làm du lịch
phải tìm hướng đi mới cho mình đó là phát triển du lịch một cách bền vững.
Văn kiện Đại hội Đảng tồn quốc lần thứ XII xác định: “…Phát triển du
lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn…Đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá, xây dựng
thương hiệu du lịch Việt Nam. Khai thác hiệu quả, bền vững các di sản văn

hóa, thiên nhiên, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh và giữ gìn vệ sinh mơi
trường. Phát triển các khu dịch vụ du lịch phức hợp, có quy mơ lớn và chất
lượng cao”. Nghị Quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị cũng
xác định “Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn là định hướng
chiến lược quan trọng để phát triển đất nước, tạo động lực thúc đẩy sự phát
triển của các ngành, lĩnh vực khác…”
TP. Nha Trang là địa bàn hội tụ đậm nét các yếu tố nền tảng cho một trung
tâm du lịch biển quốc tế gồm đơ thị phát triển với đầy đủ các giá trị văn hóa,
nhân văn được đánh giá cao; mơi trường trong sạch; con người hiền hòa. Thành
phố có nhiều di sản văn hóa lịch sử q giá như Tháp Bà Ponagar, Viện
Pasteur, Viện Hải dương học…Các di sản thiên nhiên - văn hóa được bảo tồn
ổn định và khai thác có hiệu quả. Bên cạnh đó là cảnh quan thiên nhiên kỳ thú
của vịnh, biển, núi, sơng, vùng ngập mặn, cảnh quan sinh thái nơng nghiệp trù
phú, hệ sinh thái biển đa dạng. Thành phố cũng đã hình thành mạng lưới các cơ
Phát triển du lòch thành phố Nha Trang – Khánh Hòa theo hướng bền vững
Trang 1


Trường Chính trò tỉnh Lâm Đồng
Lớp Trung cấp lý luận Chính trò - Hành chính K24
Hoàng Văn Chương

Hv:

sở dịch vụ văn hóa ẩm thực chất lượng cao, mang nét truyền thống, góp phần
tạo nên bản sắc hấp dẫn của du lịch Nha Trang.
Chính những điều kiện đó, du lịch Nha Trang trong thời gian qua đã trở
thành địa chỉ quen thuộc của du khách trong nước và quốc tế. Tuy nhiên sự
phát triển du lịch của thành phố Nha Trang sẽ đứng trước những thách thức
khơng nhỏ nếu khơng được kiểm sốt việc phát triển du lịch gắn với bảo tồn và
phát huy tài ngun du lịch. Vì những lý do trên, em chọn đề tài “Phát triển
du lịch thành phố Nha Trang – Khánh Hòa theo hướng bền vững” để báo
cáo sau chuyến đi thực tế của Lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính
K24 hệ tập trung tại tỉnh Khánh Hòa.

Phát triển du lòch thành phố Nha Trang – Khánh Hòa theo hướng bền vững
Trang 2


Trường Chính trò tỉnh Lâm Đồng


Lớp Trung cấp lý luận Chính trò - Hành chính K24
Hoàng Văn Chương

Hv:

Phần II
NỘI DUNG
1. KHÁI QT CHUNG VỀ THÀNH PHỐ NHA TRANG
Thành phố Nha Trang có diện tích tự nhiên là 251 km², dân số 535.000
người (2018). Thành phố Nha Trang nằm trong một thung lũng núi vây 3 phía
Bắc - Tây - Nam và tiếp giáp với bờ biển về phía Đơng. Sơng Cái Nha Trang
và sơng Cửa Bé chia Nha Trang thành 3 phần, với 27 đơn vị hành chính cơ sở,
gồm 19 phường và 08 xã . Phía Bắc sơng Cái gồm các xã Vĩnh Lương, Vĩnh
Phương, Vĩnh Ngọc và khu vực Đồng Đế gồm các phường Vĩnh Phước, Vĩnh
Hải, Vĩnh Hồ, Vĩnh Thọ. Phía Nam sơng Cửa Bé là xã Phước Đồng với địa
danh "Chiến khu Đồng Bò" và một vùng lý tưởng cho du lịch trong tương lai là
rừng dừa sơng Lơ. Trung tâm Nha Trang nằm giữa hai con sơng, gồm khu vực
nội thành với các phường Xương Hn, Vạn Thanh, Vạn Thắng, Phương Sài,
Phương Sơn, Ngọc Hiệp, Phước Tiến, Phước Tân, Phước Hồ, Tân Lập, Lộc
Thọ, Phước Hải, Phước Long, Vĩnh Trường, Vĩnh Ngun và các xã ngoại
thành phía tây gồm Vĩnh Hiệp, Vĩnh Thái, Vĩnh Thạnh, Vĩnh Trung. Nha Trang
có 19 hòn đảo, với trên 2.500 hộ và khoảng 15.000 người sống trên các đảo.
Đảo lớn nhất là Hòn Tre rộng 36km2 nằm che chắn ngồi khơi khiến cho vịnh
Nha Trang trở nên kín gió và êm sóng. Nha Trang có nhiều danh lam thắng
cảnh nổi tiếng và là một trung tâm du lịch lớn của cả nước. Vịnh Nha Trang là
một trong số 29 vịnh trên thế giới được câu lạc bộ các vịnh đẹp nhất trên thế
giới xếp hạng và chính thức cơng nhận vào tháng 7/2003. Cùng với vịnh Hạ
Long, vịnh Nha Trang là vịnh thứ hai của Việt Nam được xếp vào hàng danh
dự này.

Phát triển du lòch thành phố Nha Trang – Khánh Hòa theo hướng bền vững
Trang 3


Trường Chính trò tỉnh Lâm Đồng
Lớp Trung cấp lý luận Chính trò - Hành chính K24
Hoàng Văn Chương

Hv:

2. THỰC TRẠNG DU LỊCH CỦA THÀNH PHỐ NHA TRANG
2.1. Kết quả
Năm 2018 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW của Ban Chấp
hành Trung ương Đảng khóa XII về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế
mũi nhọn, Tỉnh ủy Khánh Hòa đã ban hành Chương trình hành động số 14CTr/TU, ngày 24/7/2017 thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 16/01/2017
của Bộ Chính trị về phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn. Ủy ban
Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã ban hành Quyết định số 480/QĐ-UBND ngày
09/02/2018 về việc ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình hành động số
14- CTr/TU ngày 24/7/2017 của Tỉnh ủy Khánh Hòa về thực hiện Nghị quyết
số 08- NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở
thành ngành kinh tế mũi nhọn; Đồng thời triển khai Kế hoạch số 2174/KHUBND-VHTT ngày 06/4/2018 về việc triển khai thực hiện Quyết định số
480/QĐ-UBND ngày 09/02/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành
Kế hoạch triển khai Chương trình hành động số 14- CTr/TU ngày 24/7/2017
của Tỉnh ủy Khánh Hòa về thực hiện Nghị quyết số 08- NQ/TW ngày
16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi
nhọn.
Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Khánh Hòa, UBND thành phố
Nha Trang đã chỉ đạo đơn vị trực thuộc, các phòng phòng chun mơn tăng
cường thực hiện các giải pháp để triển khai các nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch
được giao. Nhìn chung, hoạt động du lịch có bước phát triển mới cả về quy mơ,
số lượng và chất lượng. Các hoạt động du lịch đã được tổ chức với nhiều nội
dung, hình thức phong phú góp phần tích cực nâng cao hiệu quả cơng tác của
tồn ngành, cụ thể như sau:
- Tính đến 31/8/2018, ước có khoảng 4.026.845 lượt khách lưu trú tại Nha
Trang, tăng 27,5% so cùng kỳ với 11.302.102 ngày khách, tăng 22,47% so
Phát triển du lòch thành phố Nha Trang – Khánh Hòa theo hướng bền vững
Trang 4


Trường Chính trò tỉnh Lâm Đồng
Lớp Trung cấp lý luận Chính trò - Hành chính K24
Hoàng Văn Chương

Hv:

cùng kỳ. Trong đó khách quốc tế khoảng 1.732.219 lượt khách, tăng 42,62% so
cùng kỳ. Khách đến tham quan du lịch 18.136.602 lượt khách, tăng 26,40% so
cùng kỳ. Tổng doanh thu du lịch ước đạt 13.334,181 tỷ đồng, tăng 27,50% so
cùng kỳ.
- Khách Trung Quốc 1.062.980 lượt, tăng 58.26% so với cùng kỳ. Khách
Nga đạt 256.126 lượt, chiếm 16.2% tổng lượt khách quốc tế. Khách Hàn Quốc
đạt 36.922 lượt, chiếm 2.01% tổng lượng khách quốc tế. Khách Malaysia đạt
29.462 lượt, tăng 1477.53% so với cùng kỳ. Một số thị trường khách quốc tế
khác như Anh, Pháp, Mỹ, Canada, Đài Loan, Úc, các nước thuộc khu vực
Đơng Nam Á có sự tăng trưởng nhẹ, đạt từ 5% đến 10% so với cùng kỳ.
- Cơng suất sử dụng phòng bình qn tại các cơ sở lưu trú: Hạng cơ sở lưu
trú từ 3 đến 5 sao đạt 75.31%. Hạng cơ sở lưu trú từ 1 đến 2 sao đạt 64.5%.
Hạng cơ sở lưu trú khác đạt 76.11%
2.2. Những tồn tại, hạn chế
- Tuy ngành du lịch Nha Trang đã khơng ngừng nâng cấp, xây dựng mới
các hệ thống khách sạn, nhà nghỉ phục vụ khách du lịch, nhưng nhìn chung qui
mơ xây dựng hầu hết là vừa và nhỏ, trang thiết bị nội thất chưa đồng bộ. Do đó
một số cơ sở du lịch làm theo kiểu "lấy ngắn ni dài", phong cách dịch vụ còn
thiếu tính chun nghiệp;
- Các tuyến, điểm du lịch trên địa bàn phát triển tự phát, trùng lắp chưa
gắn với một quy hoạch chung thống nhất, chưa tạo sự đa dạng về hình thức và
phong phú về chủng loại. Việc liên kết xây dựng tour, tuyến du lịch giữa các
địa phương với nhau còn hạn chế; chưa thật sự đi vào chiều sâu, còn mang tính
hình thức, nhiều nội dung trong chương trình liên kết vẫn chưa triển khai hoặc
đã triển khai nhưng chưa đạt hiệu quả, chỉ mang tính nhỏ lẻ của các doanh
nghiệp lữ hành với nhau;
- Du lịch lữ hành nội địa và quốc tế tuy có tiến bộ nhưng lượng khách chủ
yếu tập trung vào Trung Quốc và Nga; thiếu đầu tư quảng bá lớn trong và
Phát triển du lòch thành phố Nha Trang – Khánh Hòa theo hướng bền vững
Trang 5


Trường Chính trò tỉnh Lâm Đồng
Lớp Trung cấp lý luận Chính trò - Hành chính K24
Hoàng Văn Chương

Hv:

ngồi nước, hiệu quả của cơng tác xây dựng tour, tuyến chuyển biến chậm.
Chưa tổ chức được chương trình quảng bá chung tại các thị trường du lịch có
tiềm năng như: Hồng Kơng; Indonexia; Malaysia; Nhật bản; Khu vực EU;
- Cơng tác giữ gìn vệ sinh mơi trường, trật tự an tồn tại các khu du lịch
còn nhiều bất cập. Đáng chú ý là hệ thống thu gom, chứa và xử lý sơ bộ chất
thải tại các điểm du lịch chưa đảm bảo u cầu, nhiều nơi còn chưa có thùng
rác cơng cộng, hoặc vị trí lặp đặt khơng phù hợp;
- Vấn nạn hàng rong chèo kéo, nói thách đối với người nước ngồi vẫn là
một vấn đề nhức nhối; nạn ăn xin, móc túi, cướp giật đang có xu hướng tăng;
hệ thống các biển báo, biển hướng dẫn ở những nơi cơng cộng chưa hợp lý
cũng gây khó hiểu cho du khách nước ngồi; một số tài xế taxi thường xun
bày những chiêu trò như “hơi của” hay chạy qng đường xa hơn để tính thêm
tiền của khách;
- Tình trạng làm du lịch "chui" đã gây ảnh hưởng tiêu cực đến mơi trường
du lịch. Đăc biệt là hiện tượng người nước ngồi mang hộ chiếu du lịch nhưng
làm các dịch vụ như bán hàng, quản lý, hướng dẫn du lịch.
2.3. Ngun nhân
- Do tình trạng bán tour chui và sử dụng hướng dẫn viên là người nước
ngồi; doanh nghiệp chưa có giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế nhưng vẫn
tổ chức tour cho người nước ngồi… gây ảnh hưởng đến mơi trường và chất
lượng du lịch trên địa bàn thành phố;
- Thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho ngành du lịch. Nhân
sự làm du lịch thường được ln chuyển từ đơn vị này sang đơn vị khác, thiếu
nguồn bổ sung; hầu hết khơng được đào tạo bài bản, chủ yếu hoạt động dựa
trên kinh nghiệm bản thân;
- Trình độ ngoại ngữ, chun mơn, nghiệp vụ trong ngành du lịch cũng
như những ngành phục vụ du lịch vẫn còn yếu, kém;
Phát triển du lòch thành phố Nha Trang – Khánh Hòa theo hướng bền vững
Trang 6


Trường Chính trò tỉnh Lâm Đồng
Lớp Trung cấp lý luận Chính trò - Hành chính K24
Hoàng Văn Chương

Hv:

- Tình hình đảm bảo an ninh, an tồn cho du khách chưa thật sự tốt;
- Hiện nay ở Nha Trang, lượng khách Trung Quốc và khách Nga chiếm số
lượng lớn với mức tăng trưởng cao. Tuy nhiên, chúng ta lại chưa có kinh
nghiệm đón các đối tượng khách này như một số nước trong khu vực. Chính vì
thế đã để xảy ra những điều tiếng khơng hay, từ đó đánh mất hình ảnh, thương
hiệu du lịch Nha Trang trong mắt du khách Tây Âu, Bắc Mỹ;
- Việc sụt giảm lượng khách Tây Âu, Bắc Mỹ một phần đến từ tập qn
du lịch của đối tượng khách này, bởi khi ở khách sạn nếu thấy có biểu hiện ồn
ào, nhếch nhác thì họ sẽ lập tức chuyển qua khách sạn khác để ở. Trong khi đó,
thời gian qua, Nha Trang lại diễn ra q nhiều những biểu hiện như thế, nên
khách từ các nước này đến ngày càng ít.

Phát triển du lòch thành phố Nha Trang – Khánh Hòa theo hướng bền vững
Trang 7


Trường Chính trò tỉnh Lâm Đồng
Lớp Trung cấp lý luận Chính trò - Hành chính K24
Hoàng Văn Chương

Hv:

3. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH NHA TRANG THEO
HƯỚNG BỀN VỮNG
3.1. Giải pháp đầu tư xây dựng đồng bộ và có trọng tâm, trọng điểm
hệ thống cơ sở hạ tầng ở các khu, điểm du lịch.
Để nâng cao hiệu quả trong cơng tác quản lý và phát triển du lịch trên địa
bàn thành phố Nha Trang, đồng thời để làm cơ sở kêu gọi các nhà đầu tư vào
các khu, điểm du lịch…, cơng tác đầu tư xây dựng quy hoạch cần được thực
hiện trước một bước.
Đối với việc xây dựng Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Nha Trang
đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030 (để phù hợp với Quy hoạch tổng thể phát
triển du lịch Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030), Ủy ban Nhân dân
tỉnh Khánh Hòa, UBND TP. Nha Trang cần chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và
Du lịch phối hợp với các ngành chức năng ở Trung ương và địa phương tổ
chức thực hiện. Nguồn kinh phí đầu tư xây dựng quy hoạch này cần được sắp
xép, bố trí hợp lý.
Đối với việc xây dựng quy hoạch chi tiết các khu, điểm du lịch: Theo quy
định hiện hành, việc đầu tư xây dựng quy hoạch chi tiết cho các khu, điểm du
lịch…là do các nhà đầu tư bỏ tiền ra để thực hiện rồi trình các cấp có thẩm
Phát triển du lòch thành phố Nha Trang – Khánh Hòa theo hướng bền vững
Trang 8


Trường Chính trò tỉnh Lâm Đồng
Lớp Trung cấp lý luận Chính trò - Hành chính K24
Hoàng Văn Chương

Hv:

quyền phê duyệt. Tuy nhiên, theo phương thức này thì chỉ khi nào có nhà đầu
tư vào một khu, điểm du lịch cụ thể thì mới xây dựng quy hoạch chi tiết. Điều
này đã hạn chế và ảnh hưởng đến việc tổ chức, quản lý và khai thác tài ngun
phục vụ các hoạt động du lịch ở các khu, điểm du lịch trên địa bàn, đồng thời
khơng thực sự hấp dẫn các nhà đầu tư. Do vậy, TP. Nha Trang cần chủ động
tập trung đầu tư xây dựng quy hoạch chi tiết cho các khu, điểm du lịch để làm
cơ sở cho cơng tác quản lý và khai thác tài ngun một cách hiệu quả, đồng
thời nhằm tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong việc kêu gọi và thu hút đầu tư
vào các khu, điểm du lịch nói riêng và ngành du lịch nói chung trên địa bàn TP.
Nha Trang.
3.2. Giải pháp phát triển các loại hình du lịch tích hợp.
Xây dựng các loại hình du lịch cao cấp như sân golf, khách sạn tiêu chuẩn
4-5 sao, hình thành các khu du lịch biển và dịch vụ cao cấp để thu hút tầng lớp
khách có thu nhập cao, tầng lớp người giàu, xây dựng các khu du lịch kết hợp
nghỉ dưỡng, thu hút các loại hình Spa cao cấp có thương hiệu, khai thác lợi thế
về nắng và gió, bãi biển, bãi cát để phát triển các mơn thể thao kết hợp du lịch
trên mặt biển, dưới mặt biển, trên cát, trên bãi biển. Đa dạng các dịch vụ vui
chơi giải trí nhằm thu hút du khách lưu trú dài ngày.
3.3. Giải pháp tăng cường cơng tác xúc tiến quảng bá du lịch
Để mở rộng hơn nữa các hoạt động du lịch và dịch vụ của tỉnh, nhiệm vụ
tun truyền thơng tin quảng bá, xúc tiến du lịch cần được đầu tư về nội dung
và hình thức, nâng cao hiệu quả thiết thực nhất là cần chủ động lập kế hoạch
tham gia tốt các hội chợ, các cuộc hội thảo, các sự kiện về du lịch trong và
ngồi tỉnh. Cần đầu tư đổi mới thiết kế, maket các ấn phẩm du lịch như: Bản đồ
du lịch, cẩm nang du lịch, bản tin du lịch. Nội dung hình ảnh trên trang thơng
tin điện tử phải được nghiên cứu, cập nhật thường xun, thay đổi hình thức để
tạo sự hấp dẫn và phong phú thơng tin.
Để cơng tác xúc tiến du lịch của Nha Trang thực sự phát triển sâu rộng và
hiệu quả, nhất thiết phải có sự đồn kết, phối hợp tồn diện sự hợp tác, đồng
Phát triển du lòch thành phố Nha Trang – Khánh Hòa theo hướng bền vững
Trang 9


Trường Chính trò tỉnh Lâm Đồng
Lớp Trung cấp lý luận Chính trò - Hành chính K24
Hoàng Văn Chương

Hv:

thuận của các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch từ Trung ương đến địa
phương; của cộng đồng các doanh nghiệp và người dân địa phương trong việc
thực hiện đồng bộ các giải pháp. Sự kết hợp các yếu tố nội lực và ngoại lực
trong hoạt động xúc tiến du lịch sẽ đưa Nha Trang trở thành điểm đến hấp dẫn
và có sức lơi cuốn mạnh mẽ khơng chỉ bằng phong cảnh thiên nhiên, phong tục
tập qn đặc sắc mà còn bằng chất lượng dịch vụ, sự thân thiện hiếu khách của
người dân. Tất cả điều đó sẽ tạo nên hình ảnh, thương hiệu du lịch Nha Trang
nói riêng, du lịch Việt Nam nói chung đử sức cạnh tranh và hấp dẫn khách du
lịch trên thế giới.
3.4. Giải pháp về đào tạo nguồn nhân lực du lịch
Phát triển nguồn nhân lực du lịch là những hoạt động nhằm tăng cường số
lượng và nâng cao chất lượng, hiệu quả làm việc của lực lượng lao động đang
và sẽ làm việc trực tiếp trong ngành du lịch, bao gồm: lao động thuộc các cơ
quan quản lý nhà nước về du lịch và lao động trong các doanh nghiệp du lịch
gồm đội ngũ cán bộ quản trị kinh doanh, đội ngũ lao động nghiệp vụ trong các
khách sạn - nhà hàng, cơng ty lữ hành, vận chuyển du lịch..., lao động làm
cơng tác đào tạo du lịch trong các trường dạy nghề, trung cấp chun nghiệp,
cao đẳng và đại học.
Một trong các u cầu cấp thiết là phát triển và tăng cường năng lực cho
các cơ sở đào tạo du lịch, trong đó đầu tư xây dựng mới một số cơ sở đào tạo
tại địa phương. Nâng cấp, đầu tư trang thiết bị cho các cơ sở đào tạo hiện có,
bảo đảm gắn giữa học lý thuyết với thực hành nghề nghiệp; xây dựng khung
chương trình, mã ngành đào tạo du lịch khoa học, hợp lý. Đội ngũ giảng viên
khơng ngừng được nâng cao trình độ và phát triển chun sâu thơng qua đào
tạo mới, đào tạo lại và bồi dưỡng, trau dồi kinh nghiệm và thực tế dưới mọi
hình thức ở trong nước cũng như ngồi nước, đồng thời ln tìm cách và có cơ
chế nhằm thu hút giảng viên có kinh nghiệm thực tế. Đào tạo kỹ năng huấn
luyện cho đội ngũ giám sát, đội ngũ đào tạo viên. Phối hợp chặt chẽ giữa cơ sở
đào tạo với doanh nghiệp để gắn liền đào tạo với sử dụng, nâng cao năng lực,
Phát triển du lòch thành phố Nha Trang – Khánh Hòa theo hướng bền vững
Trang 10


Trường Chính trò tỉnh Lâm Đồng
Lớp Trung cấp lý luận Chính trò - Hành chính K24
Hoàng Văn Chương

Hv:

trình độ của đội ngũ giảng viên. Mặt khác, các cơ quan quản lý, cơ sở đào tạo
du lịch nên nhanh chóng thiết lập và vận hành cơ sở dữ liệu điện tử về phát
triển nguồn nhân lực, ứng dụng cơng nghệ thơng tin, phương tiện kỹ thuật hiện
đại cả về máy móc thiết bị, phần mềm quản lý và cả con người vận hành. Bên
cạnh đó phải mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế trong việc đào tạo, phát triển
nguồn nhân lực thơng qua hợp tác đào tạo, nghiên cứu học tập trao đổi kinh
nghiệm và phối hợp hiệu quả với các dự án đào tạo của nước ngồi.
3.5. Giải pháp về phát triển thị trường du lịch.
Để mở rộng và phát triển thị trường du lịch cần có các chiến lược về sản
phẩm và thị trường phù hợp với chiến lược phát triển du lịch của TP. Nha
Trang.
3.6. Giải pháp về mơi trường du lịch.
Để bảo vệ tốt tài ngun và mơi trường du lịch trên địa bàn TP. Nha
Trang, cần có chính sách quy định về tổ chức quản lý đảm bảo cho sự phối kết
hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cấp trong việc quản lý, khai thác tài ngun
với tổ chức thực hiện đem lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao đồng thời phải đảm
bảo gìn giữ được tài ngun và mơi trường cho phát triển lâu dài. Xây dựng nội
quy, quy chế cụ thể hợp lý giữa khai thác, kinh doanh du lịch với việc bảo vệ
tài ngun mơi trường gắn với việc tun truyền giáo dục, nâng cao dân trí, ý
thức cho cộng đồng dân cư và khách du lịch. Thực hiện quản lý nhà nước ở tất
cả các lĩnh vực theo pháp luật và quy chế nhằm tạo mơi trường tự nhiên và
nhân văn thuận lợi cho du lịch phát triển; lồng ghép các hoạt động tun truyền
bằng nhiều hình thức với các nội dung cụ thể thiết thực, dễ hiểu, thể hiện các
nội dung về bảo vệ tài ngun và mơi trường du lịch nhằm nâng cao trách
nhiệm của mọi đối tượng tham gia hoạt động du lịch, coi việc gìn giữ tài
ngun để phát triển du lịch là tài sản sinh lời của mọi người dân trong khu vực
khơng chỉ trước mắt mà còn cho giai đoạn lâu dài.
Ngồi những giải pháp kể trên thì việc áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ
thuật trong quản lý và sử dụng các tài ngun cũng như việc xử lý các thơng
Phát triển du lòch thành phố Nha Trang – Khánh Hòa theo hướng bền vững
Trang 11


Trường Chính trò tỉnh Lâm Đồng
Lớp Trung cấp lý luận Chính trò - Hành chính K24
Hoàng Văn Chương

Hv:

tin từ các hoạt động du lịch và dịch vụ để có những quyết định đúng đắn và kịp
thời trong từng giai đoạn với từng hoạt động phát triển là rất cần thiết. Cần có
sự phối hợp với các cơ quan chức năng để sử dụng các phương tiện, thiết bị kỹ
thuật quan trắc thường xun trạng thái mơi trường trong phạm vi các khu du
lịch để có những điều chỉnh hoạt động thích hợp nhằm đảm bảo mơi trường
bền vững.

PHẦN III
KIẾN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN
1. Kiến Nghị
- Các đơn vị chức năng cần tăng cường cơng tác quản lí dịch vụ, khắc phục
tình trạng chèo kéo, chặt chém khách du lịch địa phương và quốc tế thơng qua
việc thường xun kiểm tra.
- Có định hướng và các chính sách để đào tạo đội ngũ lao động trực tiếp
làm việc trong ngành du lịch và các dịch vụ phục vụ du lịch; tăng cường khả
năng giao tiếp với người nước ngồi.
- Có các cơ chế quản lý chặt việc thâu tóm, mua đất, bán hàng, hoạt động
du lịch và các dịch vụ phục vụ du lịch của một số cơng ty Trung Quốc núp
bóng dưới hình thức th người Việt Nam đứng tên.
2. Kết luận
Phát triển du lòch thành phố Nha Trang – Khánh Hòa theo hướng bền vững
Trang 12


Trường Chính trò tỉnh Lâm Đồng
Lớp Trung cấp lý luận Chính trò - Hành chính K24
Hoàng Văn Chương

Hv:

Nha Trang là vùng đất giàu tiềm năng để phát triển du lịch với khí hậu đặc
thù ít mưa, nhiều nắng, hầu như quanh năm khơng bị ảnh hưởng mưa bão.
Cùng với nền tảng về lịch sử, nhân văn của mình, Nha Trang có nhiều lợi thế
phát triển đa dạng các loại hình du lịch. Vì vậy, để ngành du lịch tại Nha Trang
thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn cần nhận được sự quan tâm của các
cấp ủy Đảng tại địa phương nhằm góp phần vào phát triển du lịch thực sự bền
vững. Trong đó bao gồm các giải pháp về đầu tư phát triển du lịch, quảng bá
xúc tiến, đào tạo nguồn nhân lực, phát triển thị trường, bảo vệ mơi trường, tổ
chức quản lý hoạt động du lịch. Ngồi ra còn có các giải pháp liên kết giữa các
tác nhân trong xã hội và sự tham gia của cộng đồng để phát triển du lịch bền
vững.
Đề tài “Phát triển du lịch thành phố Nha Trang – Khánh Hòa theo
hướng bền vững” được thực hiện trong thời gian ngắn do vậy vẫn còn có một
số thiếu sót, rất mong sự đóng góp ý kiến của các thầy cơ giáo để hồn thiện
hơn.

PHẦN IV
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1.Văn kiện Đại hội Đại biểu tồn quốc lần thứ XII - Báo cáo đánh giá kết
quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 - 2015 và
phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020;
2. Nghị Quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về “Phát
triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn”;
3. Quyết định số 335/QĐ-UBND ngày 31/01/2018 của Ủy ban nhân dân
tỉnh Khánh Hòa về việc “Phê duyệt kế hoạch thực hiện chương trình hành
động ngành du lịch Khánh Hòa năm 2018”;
4. Chương trình hành động số 14-CTr/TU, ngày 24/7/2017 của Tỉnh ủy
Khánh Hòa về “Thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 16/01/2017 của Bộ
Phát triển du lòch thành phố Nha Trang – Khánh Hòa theo hướng bền vững
Trang 13


Trường Chính trò tỉnh Lâm Đồng
Lớp Trung cấp lý luận Chính trò - Hành chính K24
Hoàng Văn Chương

Hv:

Chính trị về phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn”;
5. Quyết định số 480/QĐ-UBND ngày 09/02/2018 của UBND tỉnh Khánh
Hòa về việc “Ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình hành động số 14CTr/TU ngày 24/7/2017 của Tỉnh ủy Khánh Hòa về thực hiện Nghị quyết số
08- NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành
ngành kinh tế mũi nhọn”;
6. Kế hoạch số 2174/KH-UBND-VHTT ngày 06/4/2018 của UBND tỉnh
Khánh Hòa về việc “Triển khai thực hiện Quyết định số 480/QĐ-UBND ngày
09/02/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Kế hoạch triển khai
Chương trình hành động số 14- CTr/TU ngày 24/7/2017 của Tỉnh ủy Khánh
Hòa về thực hiện Nghị quyết số 08- NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị
về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn”;
7. Báo cáo số 6287/BC-UBND ngày 07/9/2018 của UBND thành phố Nha
Trang về“Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và chương trình cơng tác trọng
tâm tháng 9 năm 2018”;
8. Báo cáo số 1062/BC-SDL ngày 29/8/2018 của Sở Du lịch tỉnh Khánh
Hòa về “Kết quả cơng tác tháng 8 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2018”.

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN CHẤM BÀI
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
Phát triển du lòch thành phố Nha Trang – Khánh Hòa theo hướng bền vững
Trang 14


Trường Chính trò tỉnh Lâm Đồng
Lớp Trung cấp lý luận Chính trò - Hành chính K24
Hoàng Văn Chương

Hv:

……………………………..
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
……………….
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
………………………………...

Phát triển du lòch thành phố Nha Trang – Khánh Hòa theo hướng bền vững
Trang 15Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×