Tải bản đầy đủ

Trường hợp con bị ốm thì cha mẹ được nghỉ mấy ngày

Trường hợp con bị ốm thì cha mẹ được nghỉ
mấy ngày?
Theo quy định hiện nay khi con bị ốm đau, người lao động tham gia bảo hiểm xã hội sẽ được nghỉ một số ngày
nhất định để chăm sóc con.
Theo Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định người lao động phải nghỉ việc để chăm sóc con dưới 07 tuổi bị
ốm đau và có xác nhận của cơ sở khám, chữa bệnh có thẩm quyền thì được hưởng chế độ ốm đau.
Thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau:
- Thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau trong một năm cho mỗi con được tính theo số ngày chăm sóc con tối
đa là 20 ngày làm việc nếu con dưới 03 tuổi; tối đa là 15 ngày làm việc nếu con từ đủ 03 tuổi đến dưới 07 tuổi.
- Trường hợp cả cha và mẹ cùng tham gia bảo hiểm xã hội thì thời gian hưởng chế độ khi con ốm đau của mỗi
người cha hoặc người mẹ theo quy định trên.
Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ khi con ốm đau quy định tại Điều này tính theo ngày làm việc không kể ngày
nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.
Mức hưởng chế độ khi con ốm đau:
Theo Điều 28 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, người lao động nghỉ làm để chăm con ốm theo quy định nêu trên thì
mức hưởng tính theo tháng bằng 75% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ
việc.
Như vậy, trong thời gian con ốm, người lao động nghỉ làm thì tiền lương của người lao động không phải do
doanh nghiệp trả mà do cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả. Mức trả bằng 75% tiền lương tháng đóng bảo hiểm
xã hội của tháng liền kề trước khi nghỉ việc.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×