Tải bản đầy đủ

Bài tập nhận định đúng sai

Bài tập nhận định đúng sai
1. Nếu mâu thuẫn giữa pháp luật và quy phạm xã hội, pháp luật cao hơn
2. QPPL có thể nêu 1 khái niệm mà ko rõ phải làm gì
3. Hoạt động áp dụng pháp luật là hoạt động mang tính sáng tạo
4. Trách nhiệm pháp lí là quan hệ giữa người vi phạm và bị vi phạm
5. Ý thức pháp luật có thể tồn tại độc lập xã hội
6. QHPL có thể xuất hiện giữa các chủ thể là Nhà nước
7. Bộ phận chế tài thong quy phạm pháp luật luôm có mặt trong các quy phạm trao quyền.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×