Tải bản đầy đủ

15 tro choi hay trong PP (1)

Kiểm tra bài cũ
A
A

B
B

1
5
4
3
2

5
4
3
2
1

1


2

3

4


Kể tên 1 số bộ phận bên
ngoài của con tôm


Tôm và cua sống ở đâu ?


Tôm và cua được sử dụng để làm gì ?


Kể tên 1 số bộ phận bên
ngoài của cua ?Tự nhiên xã hội

1.Cá gồm những bộ phận nào ?
2.Cá thở bằng gì và di chuyển bằng gì ?
3.Cá có xương sống không ?


Mình

Vảy

Đầu

Đuôi

Vây

Cá chép
Cá thở bằng mang

Mang


Cá di chuyển bằng
vây và đuôi

Vây

Đuôi


Bộ xương cá


Kết luận
-

Cá sống dưới nước .
Cơ thể cá gồm : đầu , mình , vây , đuôi .
Cá di chuyển bằng vây và đuôi .
Cá là loại động vật có xương sống


Nêu 1 số đặc điểm giống và
khác nhau của những loài cá


Giống nhau

Khác nhau

• Đều có đầu , mình • Màu sắc , hình
, vây , đuôi
dáng
• Môi trường sống :
nước mặn và
nước ngọt


Phân biệt cá nước mặn và cá nước
ngọt
Cá ngừ
Cá chim

Cá chép

Cá vàng

Cá đuối

Cá quả

Cá mập

Cá rô phi


• Cá nước mặn

• Cá nước ngọt


Một số loài cá khác

Cá kiếm

Cá voi

Cá la hán

Cá dĩa


Cá có lợi ích gì ?

Làm
thức
ăn


Làm
cảnh


Cá làm thuốc
Vitamin A ( dầu cá ) chế từ cá


Một số loại có độc


Một số hoạt động nuôi , đánh bắt ,
chế biến
1

Hãy nêu nội dung
từng hình sau

2

3


Nuôi cá


Đánh bắt cá


Chế biến thức ăn từ cá


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×