Tải bản đầy đủ

Tìm hiểu chuyên sâu công nghệ GDI trên ô tô

Kiến thức cơ bản :
Những hộp điều khiển có trên ôtô

ECM : Engine Control Module
Hộp điều khiển động cơ
PCM : Powertrain Control Module
Hộp điều khiển hệ thống truyền động (động cơ và hộp số)
TCM : Transmission Control Module
Hộp điều khiển hộp số
BCM : Body Control Module
Hộp điều khiển hệ thống điện thân xe
GEM : Genaral Electronic Module
Hộp điều khiển nguồn chung trên Ford
DCU : Door Control Unit
Hộp điều khiển cửa
ACU : Airbag Control Unit
Hộp điều khiển túi khí
TCCM : Tranfer Case Control Module
Hộp điều khiển hệ thống gài cầu chevrolet
PSCU : Power Steering Control unit
Hộp điều khiển hệ thống trợ lực lái điện

Thiếu hộp nào bác nào biết bổ sung hộ em với.
Em cảm ơn.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×