Tải bản đầy đủ

Lý thuyết và cách giải các dạng bài tập về dòng điện xoay chiều

Lý thuyết và cách giải các dạng bài tập về
dòng điện xoay chiều
Bài giảng môn Vật Lý lớp 12 Chương 3 Lý thuyết và cách giải các dạng bài tập về dòng điện xoay chiều. Các
bài tập trắc nghiệm về dòng điện xoay chiều

DANH SÁCH BÀI GIẢNG
● Phần 1 lý thuyết về dòng điện xoay chiều
Phần 1 lý thuyết về dòng điện xoay chiều. Dòng điện xoay chiều là dòng điện có cường độ dòng điện (điện áp) biến đổi điều hòa
theo thời gian = > Dòng điện xoay chiều thay đổi về cả cường độ và phương chiều

● 1. Dạng bài tập đại cương về dòng điện xoay chiều
Các dạng bài tập và cách giải các dạng bài tập về dòng điện xoay chiều. Dạng 1 dạng bài tập đại cương về dòng điện xoay
chiều 

● 2. Dạng bài tập dùng số phức tìm biểu thức i hoặc u
Các dạng bài tập và cách giải các dạng bài tập về dòng điện xoay chiều. Dạng 2 Dạng bài tập dùng số phức tìm biểu thức i hoặc
u 

● 3. Dạng bài tập về công suất
Các dạng bài tập và cách giải các dạng bài tập về dòng điện xoay chiều. Dạng 3 dạng bài tập về công suất 


● 4. Dạng bài toán biện luận theo R, L,C,W
Các dạng bài tập và cách giải các dạng bài tập về dòng điện xoay chiều. Dạng 4 dạng bài toán biện luận theo R,L,C,W 

● 5. Dạng bài tập về máy điện và truyền tải điện năng
Các dạng bài tập và cách giải các dạng bài tập về dòng điện xoay chiều. Dạng 5 dạng bài tập về máy điện và truyền tải điện
năng 

● Phần 2 các dạng bài tập và cách giải các dạng bài tập về dòng điện xoay chiềuTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×