Tải bản đầy đủ

Sự chuyển động của electron trong nguyên tử obitan nguyên tử

Sự chuyển động của electron trong nguyên tử
Obitan nguyên tử
NỘI DUNG BÀI GIẢNG
IV. Sự chuyển động của electron trong nguyên tử. Obitan nguyên tử
- Trong nguyên tử, các electron chuyển động rất nhanh xung quanh hạt nhân và không theo một quỹ đạo
xác định.
- Khu vực xung quanh hạt nhân mà tại đó xác suất có mặt của electron là lớn nhất được gọi là obitan
nguyên tử (AO).
- Obitan s có dạng hình cầu, obitan p có dạng hình số 8 nổi, obitan d, f có hình dạng phức tạp.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×