Notice: Undefined offset: 60 in /storage2/vhost/text.123doc.vn/text/home/index.php on line 92
Thành phần của nguyên tử - Tài liệu text
Tải bản đầy đủ

Thành phần của nguyên tử

Thành phần của nguyên tử
NỘI DUNG BÀI GIẢNG
Nguyên tử gồm hạt nhân và vỏ electron. Hạt nhân gồm các hạt proton và nơtron, phần vỏ gồm các
electron. Các đặc trưng của các hạt cơ bản trong nguyên tử được tóm tắt trong bảng sau :

Proton

Nơtron

Electron

Kí hiệu

p

n

e

Khối lượng u (đvC)


1

1

0,00055

Khối lượng (kg)

1,6726.10-27

1,6748.10-27

9,1095.10-31

Điện tích nguyên tố

1+

0

1–

Điện tích C (Culông)

1,602.10-19

0

–1,602.10-19Kết luận : Trong nguyên tử hạt nhân mang điện dương, còn lớp vỏ mang điện âm. Tổng số proton
trong hạt nhân bằng tổng số electron ở lớp vỏ. Khối lượng của electron rất nhỏ so với proton và
nơtron.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×