Tải bản đầy đủ

nguyên tử và bài tập trắc nghiệm kèm theo

nguyên tử và bài tập trắc nghiệm kèm theo
Bài giảng chi tiết, tóm tắt các kiến thức cơ bản cũng như phương pháp giải các bài tập hóa học lớp 10 chương
1 nguyên tử. trong bài giản có các bài trắc nghiệm kèm theo để học sinh có thể tự ôn luyện kiến thức...

DANH SÁCH BÀI GIẢNG
● A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT
● I. Thành phần nguyên tử
Bài giảng hóa lớp 10 chương 1 Nguyên tử phần 1 thành phần nguyên tử. Nguyên tử gồm hạt nhân và vỏ electron. Hạt nhân gồm
các hạt proton và nơtron, phần vỏ gồm các electron. Các đặc trưng của các hạt cơ bản trong nguyên tử được tóm tắt trong bảng
sau... 

● II. Điện tích và số khối hạt nhân
Bài giảng hóa lớp 10 chương 1 Nguyên tử phần 2 điện tích và số khối hạt nhân. Nguyên tử trung hòa điện, cho nên ngoài các
electron mang điện âm, nguyên tử còn có hạt nhân mang điện dương. Điện tích hạt nhân là Z+, số đơn vị điện tích hạt nhân là Z.
Số đơn vị điện tích hạt nhân (Z) = số proton = số electron 

● III. Đồng vị, nguyên tử khối trung bình
Bài giảng hóa lớp 10 chương 1 Nguyên tử phần 3 Đồng vị, nguyên tử khối trung bình. Đồng vị là tập hợp các nguyên tử có cùng
số proton nhưng khác nhau số nơtron (khác nhau số khối A)... 

● IV. Sự chuyển động của electron trong nguyên tử. Obitan nguyên tử

Bài giảng hóa lớp 10 chương 1 Nguyên tử phần 4 Sự chuyển động của electron trong nguyên tử. Obitan nguyên tử. Trong
nguyên tử, các electron chuyển động rất nhanh xung quanh hạt nhân và không theo một quỹ đạo xác định... 

● V. Lớp và phân lớp electron
Bài giảng hóa lớp 10 chương 1 Nguyên tử phần 5 Lớp và phân lớp electron. Trong nguyên tử, mỗi electron có một mức năng
lượng nhất định. Các electron có mức năng lượng gần bằng nhau được xếp thành một lớp electron.... 

● VI. Cấu hình electron trong nguyên tử
Bài giảng hóa lớp 10 chương 1 Nguyên tử phần 6 Cấu hình electron trong nguyên tử. Mức năng lượng, trật tự mức năng lượng :
1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s ... 


● B. PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP VỀ NGUYÊN TỬ
● I. Bài tập về đồng vị
Bài tập hóa học lớp 10 chương 1 Nguyên tử - các dạng bài tập về đồng vị 

● II. Xác định nguyên tử
Bài tập hóa học lớp 10 chương 1 Nguyên tử - các dạng bài tập về xác định nguyên tử 

● III. Xác định khối lượng, khối lượng riêng, bán kính nguyên tử
Bài tập hóa học lớp 10 chương 1 Nguyên tử - các dạng bài tập về xác định khối lượng, khối lượng riêng, bán kính nguyên tử 

● Tổng hợp các bài tập trắc nghiệm ôn luyện chương 1 Nguyên tử
Tổng hợp các bài tập trắc nghiệm ôn luyện Hóa học lớp 10. Chương 1 Nguyên tử Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×