Tải bản đầy đủ

XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG NATRI CLORUA BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHUẨN ĐỘ ĐIỆN THẾ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
----------

MÔN: THỰC HÀNH PHÂN TÍCH HÓA LÝ

XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG NATRI CLORUA BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHUẨN ĐỘ ĐIỆN
THẾ
GVHD: TS. Nguyễn Văn Trọng
SVTH: Lê Đức Hòa
MSSV:14043931
Nguyễn Thị Tú Anh
MSSV:14126371
www.trungtamtinhoc.edu.vn


NỘI DUNG
Tổng quan về phương pháp
Nguyên tắc của phương pháp

1


Kết quả

5

2

NỘI DUNG

3

Dụng cụ hóa chất và thiết
bị

4

Cách tiến hành thực nghiệm

www.trungtamtinhoc.edu.vn


1.
1. TỔNG
TỔNG QUAN
QUAN VỀ
VỀ KỸ
KỸ THUẬT
THUẬT CHUẨN
CHUẨN ĐỘ
ĐỘ ĐO
ĐO ĐIỆN
ĐIỆN THẾ
THẾ

Chuẩn độ điện thế là một phương pháp phân tích mà việc xác định điểm tương đương của quá trình độ được thực hiện bằng cách đo điện thế của
dung dịch phân tích.
Solvent

Solvent


Độ nhạy cao có thể lên đến 10

An toàn

5

-

M

Ưu điểm

Solvent

Solvent

Chuẩn độ được cho những trường
hợp không có chất chỉ thị

Chuẩn độ được những dung dịch
có màu

www.trungtamtinhoc.edu.vn


CÁC YÊU CẦU CƠ BẢN CỦA PHƯƠNG PHÁP

Phải có phản ứng hóa học xảy ra giữa thuốc thử và dung dịch
chuẩn độ theo đúng yêu cầu

Phải có điện cực chỉ thị phù hợp, phản ứng điện hóa trên điện
cực chỉ thị phải là hệ nhanh

YÊU CẦU CƠ
BẢN

Bước nhảy thế trên đường cong chuẩn độ phải đủ lớn.

www.trungtamtinhoc.edu.vn


2. Nguyên tắc của phương pháp

 

Trong môi trường acid ion trong muối được chuẩn độ AgNO 3

Ưu điểm

Add Title
 

Sử dụng phương pháp điện thế, giá trị thế được ghi nhận bằng điện cực Ag

 

Trước điểm tương đương thế điện cực sẽ giảm phụ thuộc nồng độ sau điểm tương đương thế tang dần theo nồng
+
độ Ag . Dựa vào sự thay đổi thế tại điểm tương đương vẽ đồ thị

www.trungtamtinhoc.edu.vn


3. Hoá chất - Dụng cụ - Thiết bị

3.1 HÓA CHẤT

 AgNO3 tinh khiết
 NaCl tinh khiết
 HNO3 tinh khiết

3.2 DỤNG CỤ - THIẾT BỊ

 Máy chuẩn độ điện thế và điện cực Ag
 Becher 250mL
 Pipet 10 mL
 Bóp cao su
 Bình tia
 Bình định mức 100mL

www.trungtamtinhoc.edu.vn


4. TIẾN HÀNH THỰC NGHIỆM

1

2

3

www.trungtamtinhoc.edu.vn

PHA CHẾ HÓA CHẤT

XÁC ĐỊNH HIỆU SUẤT THU HỒI CỦA PHƯƠNG PHÁP

XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG NaCl TRONG MẪU


4.1 PHA CHẾ HÓA CHẤT
100mL dd HNO3 2N
 
2008

Jump

2007
2006

Growth

2005

 

100mL dd

2004

1

 

2003

Start

2002

 

2001

 
2000

www.trungtamtinhoc.edu.vn

100mL dd NaCl


4.2 Xác định hiệu suất thu hồi của phương pháp

Rửa sạch điện cực Ag, cắm giá điện cực vào

Rót dung dịch AgNO3 vào bình đựng

becher sao cho cá từ không đánh vào điện

(ống dẫn phải ngập trong dung dịch)

cực, bật công tắc máy khuấy.

Lặp lại thí nghiệm 3 lần

Bật máy để ổn định 5 –
10’
www.trungtamtinhoc.edu.vn

Máy khuấy từ5,00mL dd NaCl 0,05N5ml HNO3100ml nước cấtCá từ


CÀI ĐẶT MÁY
Chế độ chuẩn độ
Mode

MET U

Thông số chuẩn độ
Start V

OFF

Equilibr.time

50 s

V step

0,1 mL

pause

5s

Tirtr.Rate

Max mL/min

Meas.input

1

Sinal.Drift

10mV/min

Temperature

0
25 C

Điều kiện dừng chuẩn độ
Stop V

Abs

Stop EP

5

Stop V

10 mL

Filling rate

Max.mL/min

Stop U

OFF

EP recognition

All

Đánh giá
EPC
www.trungtamtinhoc.edu.vn

30


Bảng kết quả

Thể tích mL

E

0,1

0,7

0,2

0,8

0,3

0,9

0,4

1

0,5

1,1

0,6

….

 

 Vẽ đồ thị E = f(V) hoặc để tìm thể tích tương đương.


www.trungtamtinhoc.edu.vn

Thể tích mL

Tính nồng độ đương lượng của NaCl theo định luật đương lượng

E


4.3 Xác định hàm lượng NaCl trong mẫu

Rửa sạch điện cực Ag, cắm giá điện cực vào

Rót dung dịch AgNO3 vào bình đựng

becher sao cho cá từ không đánh vào điện
cực, bật công tắc máy khuấy.

(ống dẫn phải ngập trong dung dịch)

Lặp lại thí nghiệm 3 lần

Bật máy để ổn định 5 –
10’
www.trungtamtinhoc.edu.vn

Máy khuấy từ10,00mL dd mẫu100ml nước cấtCá từ


CÀI ĐẶT MÁY
Chế độ chuẩn độ
Mode

MET U

Thông số chuẩn độ
Start V

OFF

Equilibr.time

50 s

V step

0,1 mL

pause

5s

Tirtr.Rate

Max mL/min

Meas.input

1

Sinal.Drift

10mV/min

Temperature

0
25 C

Điều kiện dừng chuẩn độ
Stop V

Abs

Stop EP

5

Stop V

10 mL

Filling rate

Max.mL/min

Stop U

OFF

EP recognition

All

Đánh giá
EPC
www.trungtamtinhoc.edu.vn

30


Bảng kết quả

Thể tích mL

E

0,1

0,4

0,2

0,5

0,3 

 Vẽ đồ thị E = f(V) hoặc để tìm thể tích tương đương.


Tính nồng độ đương lượng của NaCl theo định luật đương lượng

www.trungtamtinhoc.edu.vn

Thể tích mL

E


Tài liệu tham khảo

[1] TÀI LIỆU THỰC HÀNH PHÂN TÍCH HÓA LÝ – KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC, TRƯỜNG ĐHCN TP HỒ CHÍ MINH
[2] MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH ĐIỆN HÓA DƯƠNG QUANG PHÙNG

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cung cấp bởi nguồn:

www.trungtamtinhoc.edu.vn


LỜI CẢM ƠN

Chúng em xin chân thành cám ơn trường ĐH Công Nghiệp Tp.HCM, khoa Công nghệ Hóa học, và đặc biệt là giáo viên hướng dẫn Thầy
Nguyễn Văn Trọng đã tận tình hướng dẫn, tạo điều kiện để chúng em hoàn thành bài tiểu luận của mình. Xin cám ơn trung tâm thư viện
nhà trường với ngân hàng tài liệu hóa học bổ ích đã cung cấp tư liệu, cơ sở lí thuyết. Tuy nhiên do kinh nghiệm còn hạn hẹp và thời gian
hạn chế nên chúng em không khỏi tránh nhiều điều sai sót mong thầy bỏ qua và đóng góp ý kiến để bài làm của em được hoàn thiện hơn
Em xin chân thành cảm ơn.

www.trungtamtinhoc.edu.vn


Xin Chân Thành Cảm Ơn Thầy Và Các Bạn Đã Lắng
Nghe

Chúc mọi người một ngày làm việc
hiệu quả.


LOGO

www.trungtamtinhoc.edu.vnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×