Tải bản đầy đủ

mô tả dịch vụ thanh toán bằng séc qua ngân hàng vietcombank

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH
KHOA TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

---  ---

Bài tập nhóm
Môn: Hoạt động kinh doanh ngân hàng

Đề tài

MÔ TẢ DỊCH VỤ THANH TOÁN
BẰNG SÉC QUA NGÂN HÀNG
VIETCOMBANK
Nhóm:
Lớp: D09
GVHD: Th.S Nguyễn Thị Minh
Châu


MÔ TẢ DỊCH VỤ THANH TOÁN BẰNG SÉC
QUA NGÂN HÀNG VIETCOMBANK

I.

Thực trạng sử dụng séc

I.1. Trên thế giới
Thanh toán bằng séc ở Bồ Đào Nha chiếm tới 81% trong tổng lượng giao dịch, ở
Ireland là 70%, ở Pháp là 56%, ở Anh là 51%; bình quân sử dụng séc tính theo đầu người
hàng năm ở Pháp là 80 món, ở Hà Lan là 56 món.
-

Có xu hướng giảm dần khi khách hàng chuyển qua sử dụng thẻ, giấy ghi nợ…

I.2. Ở Việt Nam: Séc vẫn chưa phát triển được như mong đợi ở Việt Nam.

-

Ở các NHTM hình thức thanh toán bằng séc chiếm tỷ lệ rất thấp (khoảng 2%)
trong tổng thanh toán phi tiền mặt. Trong đó chủ yếu là thanh toán giữa các doanh nghiệp
với nhau, còn thanh toán giữa các doanh nghiệp với cá nhân, giữa cá nhân với nhau rất ít.
Số lượng các NHTM tham có dịch vụ thanh toán bằng séc rất ít, tập trung ở 1 số ngân
hàng lớn như VCB, ACB, BIDV…
Dịch vụ thanh toán séc cũng không đa dạng, rất ít ngân hàng trong nước cung ứng séc
trắng cho khách hàng mà chỉ thực hiện nhờ thu séc.
Vietcombank là ngân hàng mạnh nhất trong mảng thanh toán séc ở Việt Nam.
II.

Dịch vụ séc trong nước của Vietcombank

II.1 Cung ứng séc trong nước
Vietcombank cung cấp dịch vụ bán séc trắng cho khách hàng có yêu cầu và đáp ứng các
điều kiện khi sử dụng séc.
Khách hàng khi sử dụng dịch vụ cung ứng séc của Vietcombank có thể củng cố khả năng
thanh toán của tờ séc, tăng tính bảo đảm của khoản thanh toán bằng cách yêu cầu
Vietcombank bảo chi cho tờ séc.
Khách hàng
Các doanh nghiệp có nhu cầu thanh toán không dùng tiền mặt hoặc rút tiền mặt.
Lợi ích khi sử dụng sản phẩm


Là một kênh thanh toán không dùng tiền mặt hữu hiệu, giúp Quý khách giảm thiểu


rủi ro do mang nhiều tiền mặt bên mình mà vẫn đảm bảo khả năng chi trả tức thì;


Mạng lưới thanh toán rộng khắp Việt Nam và quốc tế (trường hợp séc ký phát
bằng ngoại tệ). Người thụ hưởng có thể xuất trình séc tại bất kỳ chi nhánh nào của
Vietcombank để thanh toán hoặc bất kỳ ngân hàng thương mại nào để nhờ thu;
Là loại hình sản phẩm có kết cấu mở, linh hoạt. Quý khách có thể lựa chọn:
1.
Chỉ trả vào tài khoản. Người thụ hưởng không thể nhận tiền mặt. Điều này
hạn chế rủi ro thanh toán không đúng cho người thụ hưởng.
2.
Séc gạch chéo. Quý khách có thể giới hạn phạm vi thanh toán của tờ séc
cho một ngân hàng nhất định hoặc cho người hưởng có tài khoản tại ngân hàng
đó.
3.
Dùng séc để rút tiền mặt từ tài khoản.
4.
Ký phát séc bằng VND hoặc ngoại tệ.

Để sử dụng sản phẩm

Khách hàng muốn mua séc trắng phải đảm bảo đủ hai điều kiện:
1.
Mở tài khoản tiền gửi thanh toán tại Vietcombank;
2.
Không bị cấm sử dụng séc hoặc không bị đình chỉ quyền ký phát séc.
Khách hàng có thể mua séc trắng tại chi nhánh Vietcombank bất kỳ.
Khách hàng lập Giấy đề nghị bán séc (tải về ở phần biểu mẫu)

Biểu phí áp dụng
Theo biểu phí hiện hành của Vietcombank
Biểu mẫu áp dụng
Giấy đề nghị bán séc:


Yêu cầu bảo chi séc:


II.2. Thanh toán séc trong nước
Vietcombank cung cấp dịch vụ thanh toán ngay cho séc do khách hàng sử dụng dịch vụ
cung ứng séc của Vietcombank ký phát.
Khách hàng
Các doanh nghiệp được thanh toán hàng hoá, dịch vụ bằng séc hoặc muốn rút tiền mặt
bằng séc.
Lợi ích khi sử dụng sản phẩm
Người xuất trình có thể lựa chọn:Xuất trình tại quầy: Khách hàng có thể xuất trình séc để được thanh toán tại bất kỳ
chi nhánh nào của Vietcombank trong cả nước.
Xuất trình qua trung tâm thanh toán bù trừ.


Vietcombank có chương trình theo dõi séc thất lạc, séc mất cắp trên toàn hệ thống, giảm
thiểu rủi ro thanh toán không đúng cho người thụ hưởng.
Để sử dụng sản phẩm
Quý Khách hàng điền vào Bảng kê nộp séc (tải về ở phần biểu mẫu)
Biểu phí áp dụng
Theo biểu phí hiện hành của Vietcombank
Biểu mẫu áp dụngNgân hàng Ngoại thương Việt nam
II.3 Nhờ thu SEC trong nước
Vietcombank cung cấp dịch vụ thu hộ
SÉC do một tổ chức cung ứng dịch vụ
thanh toán khác phát hành. Số tiền của
SÉC được ghi có cho khách hàng sau khi
được tổ chức thanh toán chấp nhận thanh
toán hoặc thanh toán, thông thường trong
vòng từ 3 - 5 ngày.
Khách hàng: Các doanh nghiệp được
thanh toán hàng hóa, dịch vụ bằng SÉC.
Lợi ích khi sử dụng sản phẩm:
Người xuất trình có thể lựa chọn:
Xuất trình tại quầy: Khách hàng
có thể xuất trình séc để thanh toán tại bất
kỳ chi nhánh nào của VCB trong cả
nước.
Xuất trình qua trung tâm thanh
toán bù trừ.
VCB có chương trình theo dõi séc
thất lạc, séc mất cắp trên toàn hệ thống,
giảm thiểu rủi ro thanh toán không đúng cho người thụ hưởng.
Vietcombank chủ động liên hệ với tổ chức thanh toán để đảm bảo cập nhật với
khách hàng tình trạng của SÉC trong thời gian sớm nhất.
Để sử dụng sản phẩm: Quý khách hàng điền vảo Bảng kê nộp séc.
Biến phí áp dụng: Theo biểu phí hiện hành của Vietcombank.
Biểu mẫu áp dụng: Bảng kê nộp séc.
III.

Dịch vụ séc nước ngoài của Vietcombank

III.1 Thanh toán séc nước ngoài

Vietcombank cung cấp dịch vụ thanh toán cuối cùng cho séc do một ngân hàng đại
lý ở nước ngoài của Vietcombank ký phát, chỉ định Vietcombank làm ngân hàng
thanh toán.
Khách hàng
Các doanh nghiệp được thanh toán hàng hoá, dịch vụ bằng séc.
Quy trình khi sử dụng dịch vụ thanh toán bằng Séc
Khi người kí phát ở nước ngoài có tài khoản thanh toán tại đơn vị/chi nhánh nước
ngoài của Vietcombank hay có tài khoản thanh toán tại ngân hàng có tham gia
thanh toán bù trừ với Vietcombank cần chuyển tiền cho người thụ hưởng thì họ sẽ
lập một tờ Séc. Theo mẫu: Bảng kê nộp séc.
Sau đó Séc có thể được gửi trực tiếp từ nước ngoài về Vietcombank, Vietcombank
tự động hạch toán vào tài khoản rồi thông báo cho người thụ hưởng; hoặc thông
báo cho người thụ hưởng ra chi nhánh Vietcombank thuận tiện nhất để làm thủ tục
nhận tiền. Khách hàng có thể dễ dàng nhận được tiền mà không tốn thời gian, chi
phí đi lại.
Trường hợp séc được gửi thẳng tới người thụ hưởng, người thụ hưởng có thể xuất
trình séc để thanh toán tại bất kỳ chi nhánh Vietcombank nào.
Người thụ hưởng điển theo mẫu này để nhận thanh toán từ Vietcombank:


III.2 Nhờ thu Séc nước ngoài
Vietcombank cung cấp dịch vụ nhờ thu séc với ngân hàng nước ngoài. Khách hàng
có khoản thu nhập được thanh toán bằng Séc từ Ngân hàng nước ngoài có thể sử
yêu cầu Vietcombank thu hộ.
Khách hàng
Các doanh nghiệp được thanh toán hàng hoá, dịch vụ bằng séc.
Lợi ích khi sử dụng sản phẩmKhách hàng là cá nhân, tổ chức có thể xuất trình séc để nhờ thu tại bất kỳ chi
nhánh nào của Vietcombank trong cả nước.
Khách hàng là Tổ chức Tín dụng có thể xuất trình séc để nhờ thu tại bất kỳ
chi nhánh nào của Vietcombank trong cả nước hoặc gửi đến qua đường văn thư.


Vietcombank ký kết các hợp đồng, thoả thuận nhờ thu séc với nhiều Ngân
hàng Đại lý trên thế giới, đảm bảo séc được tập trung gửi đi nhờ thu liên tục, số
tiền của séc được thanh toán trong thời gian sớm nhất.
Vietcombank chủ động liên hệ với tổ chức thanh toán để đảm bảo cập nhật
với khách hàng tình trạng của séc trong thời gian sớm nhất.

Để nhờ thu Séc khách hàng cần xuất trình Giấy yêu cầu nhờ thu đối với khách
hàng là tổ chức, theo mẫu:

III.3. Bán séc du lịch
Vietcombank làm đại lý phát hành séc du lịch cho các ngân hàng đại lý.
Khách hàng
Các doanh nghiệp được sử dụng séc du lịch.


Lợi ích khi sử dụng sản phẩmSéc du lịch do Vietcombank làm đại lý phát hành có tính thanh khoản cao, được
chấp nhận rộng rãi, dễ dàng quy đổi ra tiền mặt;
Với séc du lịch, người sử dụng có thể yên tâm với khả năng chi trả của mình, đặc
biệt bằng ngoại tệ khi đi ra nước ngoài mà không cần bận tâm với rủi ro bị mất cắp
hay trở ngại khi mang bên mình nhiều tiền mặt.

Để sử dụng sản phẩmQuý khách đáp ứng, thỏa mãn đủ điều kiện được phép mua ngoại tệ theo quy định
về quản lý ngoại hối.
Yêu cầu mua séc du lịch


III.4. Thanh toán séc du lịch
Vietcombank làm đại lý thanh toán séc du lịch cho các ngân hàng đại lý.
Khách hàng
Các doanh nghiệp có nhu cầu đổi séc du lịch thành tiền.
Lợi ích khi sử dụng sản phẩm

Với mạng lưới rộng khắp trên Việt Nam, dịch vụ thanh toán séc du lịch của
Vietcombank mang lại sự thuận tiện cao cho khách hàng. Trường hợp séc du lịch
không đủ điều kiện để thanh toán ngay, Vietcombank sẽ chấp nhận nhờ thu.
Với cơ sở hạ tầng hệ thống và tập trung cao, Vietcombank có chương trình theo
dõi liên tục séc du lịch bị mất cắp, thất lạc.
Đồng thời, tuỳ theo thoả thuận quan hệ đại lý, Vietcombank cung cấp dịch vụ bồi
hoàn cho khách hàng trong trường hợp séc du lịch bị mất cắp, thất lạc. Khách hàng
hoàn toàn yên tâm với túi tiền của mình.

Để sử dụng sản phẩm
Quý khách hoàn thiện Bảng kê nộp séc:Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×