Tải bản đầy đủ

Nhận biết muối halogenua

Nhận biết muối halogenua
NỘI DUNG BÀI GIẢNG
7. Nhận biết muối halogenua
Dùng Ag+ (AgNO3) để nhận biết các gốc halogenua.
Ag+ + Cl- →→ AgCl ↓↓ (trắng)
(2AgCl −→−−−−Anh sang→Anh sang 2Ag + Cl2)
Ag+ + Br- →→ AgBr↓↓(vàng nhạt)
Ag+ + I- →→ AgI ↓↓ (vàng đậm)
I2 + hồ tinh bột →→ xanh lamTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×