Tải bản đầy đủ

Flo trong hóa học

Flo
NỘI DUNG BÀI GIẢNG
3. Flo
Là chất oxi hóa rất mạnh, tham gia phản ứng với hầu hết các đơn chất và hợp chất tạo hợp chất florua (F -).
Tác dụng với kim loại
F2 + Ca →→ CaF2
F2 + 2Ag →→2AgF
Tác dụng với hiđro
Phản ứng xảy ra mạnh hơn các halogen khác, hỗn hợp H 2 và F2 nổ mạnh ngay trong bóng tối ở nhiệt độ –
252oC.
F2 + H 2

→→ 2HF

Khí HF tan vào nước tạo dung dịch HF. Dung dịch HF là axit yếu, nhưng có tính chất đặc biệt là hòa tan
được SiO2 (SiO2 có trong thành phần của thủy tinh)
4HF + SiO2 →t°→t° 2H2O + SiF4 (Sự ăn mòn thủy tinh của dung dịch HF được ứng dụng trong kĩ thuật khắc
trên kính như vẽ tranh, khắc chữ).
Tác dụng với nước
Khí flo qua nước nóng sẽ làm nước bốc cháy
2F2 + 2H2O→→ 4HF + O2

Phản ứng này giải thích vì sao F2 không đẩy Cl2, Br2, I2 ra khỏi dung dịch muối hoặc axit trong khi flo có tính
oxi hóa mạnh hơn.



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×