Tải bản đầy đủ

Điều chế SO2

Điều chế SO2
NỘI DUNG BÀI GIẢNG
14. Điều chế SO2
S + O2

Na2SO3 + H2SO4 đặc

SO2

Na2SO4 + H2O + SO2

Cu +2H2SO4 đặc

CuSO4 + 2H2O +SO2

4FeS2 + 11O2

2Fe2O3 + 8SO2

Đốt ZnS, FeS, H2S, S trong oxi ta cũng thu được SO2.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×