Tải bản đầy đủ

Điều chế oxi o2

Điều chế oxi O2
NỘI DUNG BÀI GIẢNG
12. Điều chế O2
● Trong PTN :
2KClO3

2KCl + 3O2

2KMnO4

K2MnO4 + MnO2 + O2

2H2O2

2H2O + O2

● Trong CN :
Chưng cất phân đoạn không khí lỏng hoặc điện phân nước.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×