Tải bản đầy đủ

giao trinh lop 3 chuanhuyen 2013 2014

Giáo viên: Nguyễn Thị Phơng Huyền
Phần 1: Làm quen với máy tính
Tuần: 1
Tiết: 1+2
Bài 1: Ngời bạn mới của

em

I. Mục đích - yêu cầu:

a. Kiến thức:
Giúp HS:
+ Giúp HS làm quen với MT
+ Nhận biết đợc các bộ phận chính của MT và gọi tên các bộ
phận chính của MT.
+ Biết đợc t thế ngồi đúng.
b. Kĩ năng:
Hs biết đợc các bộ phận chính của MT.
c) Thái độ:
+ Truyền cho Hs lòng yêu thích khi làm việc với MT, lòng ham
muốn tìm tòi, khám phá máy tính.

+Yêu cầu HS có thái độ nghiêm túc ngay từ giờ đầu làm quen
với MT, ngồi và nhìn đúng t thế, hợp vệ sinh học đờng.
II. Phơng pháp và phơng tiện:

+ Phơng pháp: Thuyết trình, vấn đáp.
+ Phơng tiện dạy: SGK, máy tính,tranh minh hoạ(nếu có), giáo
án, mẫu các thiết bị nhớ.
III. Nội dung và tiến trình tiết dạy:

A. Tổ chức lớp:
- GV ổn định lớp, kiểm tra sĩ số (2)
B. Tiến trình tiết dạy:
Nội dung

Hoạt động của thầy

Hoạt
động của
trò

I. Kiểm tra bài cũ
(5)
II. Bài mới (28)
A. Giới thiệu bài(2)

Bài 1: Ngời bạn mới
Khối 3

Ngoài những ngời bạn của các con - Nghe
ở nhà, ở trờng, từ nay các con có
thêm ngời bạn mới nữa đó là: chiếc
máy tính. Ngời bạn mới của các con
có những đức tính gì? Cô và các
con sẽ đi tìm hiểu qua bài học
hôm nay:
- Ghi bài
1


Giáo viên: Nguyễn Thị Phơng Huyền


của em
B. Hớng dẫn tìm hiểu bài: (26)
Hoạt động 1: (13)
1. Giới thiệu MT
- GV yêu cầu HS đọc thầm phần
giới thiệu trong SGK rồi trả lời câu
hỏi:
+ Ngời bạn mới của em có những
đức tính gì?
+ Có mấy loại máy tính phổ biến
mà các con thờng gặp?
+ Gv nhận xét và kết luận
Chúng ta cùng đi tìm hiểu các bộ
phận chính của MT để bàn.
- GV chỉ ra 4 bộ phận chính của
MT.
a. Màn hình
- GV cho HS quan sát hình 1 trang
4 (SGK) rồi trả lời câu hỏi:
+ Màn hình của máy tính có cấu
tạo và hình dạng giống cái gì?
- Chức năng của màn hình?
- Gv nhận xét và kết luận
2. Phần thân
- Gv cho HS quan sát H1Tr4, rồi trả
lời câu hỏi:
+ Phần thân của máy tính chứa
cái gì?
- Gv nhận xét và kết luận: Phần
thân của MT chứa nhiều chi tiết
tinh vi, trong đó có bộ xử lý. Bộ xử
lý là bộ não điều khiển mọi hoạt
động của MT.
3. Bàn phím
- Gv cho Hs quan sát Hình 1Tr4,
Sau đó GV nêu tác dụng của bàn
phím
- GV kết luận: Các bộ phận chính
của MT không thể thiếu của 1 MT.
GV nói về tính hữu ích của MT,
vd MT có thể giúp đỡ cho các con
Khối 3

- HS đọc

- 1 HS
- 2 HS

- Nghe

- 1HS
- 1HS
- Qs
- 1HS
- Nghe

- Qs &
nghe
- Qs &
nghe

2


Giáo viên: Nguyễn Thị Phơng Huyền
học nhạc, học vẽ, làm toán, liên lạc
với bạn bè, cập nhật các thông tin
trong cuộc sống, cho HS quan sát
các hình 3, hình 4, hình 5 trong
SGK
Sau khi biết đợc cấu tạo của MT rồi
muốn khởi động máy chúng ta
làm thế nào? Chúng ta cùng tìm
hiểu phần 2
Hoạt động 2 (13)
2. Làm việc với
MT
a. Bật máy
- GV yêu cầu HS đọc thầm phần
giới thiệu trong SGK rồi trả lời câu
hỏi:
+ Để bật MT em thực hiện thao tác
gì?
+ Hs khác nhận xét
+ Gv nhận xét và KL
- GV cho HS quan sát hình 7 Tr7
(SGK)
- Gv cho HS quan sát hình 8tr8
(SKG)
- GV chỉ cho hs biết màn hình
nền sau khi khởi động máy tính.
- GV nêu ra tác dụng của màn
hình: Màn hình hiển thị kết quả
của máy tính. Màn hình nền có
chứa các biểu tợng nhỏ, mỗi biểu tợng đó ứng với 1 cv.
T thế ngồi rất quan trọng với các
con, đặc biệt đối với các con ở
bậc tiểu học, nếu ngồi sai các con
sẽ bị vẹo cột sống, mỏi mắt, đau
khớp cổ và nhức đầu. T thế ngồi
nh thế nào là đúng?
Khối 3

- HS đọc

- 1HS
- 1HS
- Qs

- Nghe

3


Giáo viên: Nguyễn Thị Phơng Huyền
b. T thế ngồi
- GV cho HS quan sát hình 9Tr8
(SGK)
- GV cho HS đọc thầm phần t thế
ngồi
- GV hớng dẫn HS t thế ngồi đúng:
là ngồi thẳng lng, ngồi thoải mái
sao cho không ngẩng cổ hay ngớc
mắt khi nhìn màn hình. Tay đặt
ngang tầm bàn phím và không
phải vơn xa, nên giữ kc giữa mắt
và màn hình từ 50-80cm.
3. ánh sáng
- Gv cho HS quan sát H10Tr9, rồi
trả lời câu hỏi:
+ Khi dùng MT ánh sáng nh thế nào
là phù hợp?
- Gv kết luận: MT đặt ở vị trí
sao cho ánh sáng không chiếu
thẳng vào màn hình và không
chiếu thẳng vào mắt em.
4. Tắt máy
- Gv hớng dẫn HS tắt máy theo quy
trình: Vào Start->Turn of
computer->turn of
Hoạt động 3: Thực hành (33)Tiết 2
- GV cho HS quan sát t thế ngồi,
cách gõ phím, điều khiển chuột
và theo dõi sự thay đổi trên màn
hình.
- GV cho HS quan sát t thế ngồi,
cách bật máy và quan sát sự khởi
động của MT trên MH.
- Gv hớng dẫn hs làm các BT trang
10 SGK
Hoạt động 4: Củng cố (2)
+ Hãy nêu các bộ phận quan trọng
của máy tính để bàn
Khối 3

- Qs
- Đọc
- Nghe

- Qs
- 1HS
- Nghe

- Qs &
Nghe

- Qs

- Qs

- HS làm
BT
- HS trả lời
4


Giáo viên: Nguyễn Thị Phơng Huyền
+ Hãy nêu các thao tác bật tắt máy
tính đúng quy trình
+ T thế ngồi đúng có tác dụng
gì?
Về nhà các con đọc trớc bài:
Thông tin xung quanh ta

- HS trả lời
- HS trả lời

Rút kinh nghiệm: ...................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................

Tuần: 2
Tiết: 3

Phần 1: Làm quen với máy tính

Bài 2: Thông tin xung quanh
ta

I. Mục đích -yêu cầu:

a. Kiến thức:
Giúp HS:
+ Nhận biết đợc ba dạng thông tin cơ bản.
+ Biết đợc con ngời sử dụng các dạng thông tin khác nhau, với
các kiểu khác nhau cho các mục đích khác nhau.
+ Biết đợc MT là công cụ để lu trữ, xử lý và truyền thông tin.
b. Kĩ năng:
Hs biết đợc 3 dạng thông tin cơ bản.
c) Thái độ:
+ Truyền cho Hs lòng yêu thích khi làm việc với MT, lòng ham
muốn tìm tòi, khám phá máy tính.
Khối 3

5


Giáo viên: Nguyễn Thị Phơng Huyền
+Yêu cầu HS có thái độ nghiêm túc ngay từ giờ đầu làm quen
với MT, ngồi và nhìn đúng t thế, hợp vệ sinh học đờng.
II. Phơng pháp và phơng tiện:

+ Phơng pháp: Thuyết trình, vấn đáp.
+ Phơng tiện dạy: SGK, máy tính,tranh minh hoạ(nếu có), giáo
án, mẫu các thiết bị nhớ.
III. Nội dung và tiến trình tiết dạy:

A. Tổ chức lớp:
- GV ổn định lớp, kiểm tra sĩ số (2)
B. Tiến trình tiết dạy:
Nội dung
I. Kiểm tra bài cũ (5)

Hoạt động của thầy
- Gọi 1 HS kể tên các bộ phận
quan trọng của 1 máy tính để
bàn
- Gv nhận xét, đánh giá, cho
điểm

Hoạt
động
của trò
- 1Hs

II. Bài mới (28)
A. Giới thiệu bài: (2)
ở bài trớc các con đã biết đợc các
bộ phận quan trọng của MT để
bàn. MT có các dạng thông tin
nào thờng gặp? Cô và các con
cùng đi tìm hiểu các dạng
thông tin cơ bản qua bài học
hôm nay:
- HS ghi bài

Bài 2: Thông tin xung
quanh ta
B. Hớng dẫn tìm hiểu
bài
Hoạt động 1: (8) 1. Thông tin dạng văn bản

- GV giới thiệu một số thông tin
- Nghe
dạng văn thờng gặp: SGK, vở
viết, sách truyện, bài báo và
những tấm bia cổ
- GV yêu cầu HS đọc thông tin
- Đọc
tấm bảng ở Cổng trời Quảng Bạ
- GV cho HS lấy ví dụ trong cuộc - 2Hs
sống có dạng thông tin cơ bản
Khối 3

6


Giáo viên: Nguyễn Thị Phơng Huyền
nào thờng gặp
- GV kết luận: Thông tin dạng
văn bản là dạng thông tin mà ta
có thể đọc đợc.
Hoạt động 2: (8): 2. Thông tin dạng âm thanh
- GV lấy ví dụ cho HS: Tiếng
- Nghe
chuông, tiếng trống trờng, tiếng
xe cứu thơng, cứu hoả, âm
thanh của loài vật,
- GV yêu cầu HS lấy ví dụ ở
- 2Hs
trong cuộc sống?
- GV yc HS thảo luận nhóm
- Thảo
luận
- GV kết luận: Thông tin dạng
âm thanh là dạng thông tin mà
tai ta nghe thấy
Hoạt động 3: (8) 3. Thông tin dạng hình ảnh
- GV chỉ cho HS biết một số
- Qs
hình ảnh trong SGK trang 13:
Các bức tranh, tín hiệu đèn giao
thông, các biển báo,
- GV yêu cầu HS lấy ví dụ trong - 2Hs
thực tế
- Gv cho HS thảo luận nhóm
- Thảo
luận
- Kết luận: Thông tin dạng
hình ảnh là những hình ảnh
mà mắt ta nhìn thấy
- Tất cả 3 loại thông tin trên máy
tính giúp chúng ta dễ dàng sử
dụng đợc
Hoạt động 4: (2) Củng cố
- Nội dung chính của bài học
hôm nay là gì?
- Tiết sau: Bàn phím máy
tính và chuột
Rút kinh nghiệm: ...................................................................
...................................................................................................

Khối 3

7


Giáo viên: Nguyễn Thị Phơng Huyền

Phần 1: Làm quen với máy tính
Tuần: 2
Tiết: 4
Bài 3: Bàn phím MT
I. Mục đích - Yêu cầu:
a. Kiến thức:
Giúp HS:
+ Bớc đầu làm quen với bàn phím, nhận biết đợc khu vực
chính và hai phím có gai trên bàn phím.
b. Kĩ năng:
+ Nhận biết đợc các phím có gai trên hàng cơ sở
c. Thái độ:
- Tạo hứng thú cho HS khi tìm hiểu bàn phím máy tính
II. Tài liệu và phơng tiện:
+ Giáo viên: SGK, giáo án, bảng, phấn, MT, Bài tập thực hành.
+ HS: SGK, vở, bút
III. Nội dung và tiến trình tiết dạy
A. Tổ chức lớp:
- Gv ổn định lớp, kiểm tra sĩ số (2)
B. Tiến trình tiết dạy:
Hoạt
Nội dung
Hoạt động của thầy
động của
trò
I. Kiểm tra bài
- Gọi 1 HS kể tên các dạng thông
- 1Hs
cũ (5)
tin cơ bản? cho VD
- Gv nhận xét, đánh giá, cho
điểm
II. Bài mới (28)
A. Giới thiệu bài:
(2)
+ ở bài trớc chúng ta đã biết MT
- Nghe
giúp chúng ta dễ dàng sử dụng
đợc 3 dạng TT trên. Khi làm việc
với MT, muốn đa dữ liệu vào thì
đầu tiên các con phải dùng tới

Khối 3

8


Giáo viên: Nguyễn Thị Phơng Huyền
bàn phím. Vậy bàn phím có vai
trò gì, cách dùng bàn phím ra
sao? Cô và các con cùng đi tìm
hiểu qua bài học hôm nay:
Bài 3: Bàn phím MT
- Ghi bài
B. Tìm hiểu bài : (26)
Hoạt động 1: (4) Tìm hiểu bàn phím
1. Bàn phím
- GV dán tranh bàn phím MT và
- Qs &
giới thiệu: Bàn phím MT ngoài 24 nghe
chữ cái (từ A->Z) và 10 chữ số
(từ 0->9), còn có rất nhiều các kí
tự đặc biệt thờng dùng khác nh: ! @ #, Do đó, bàn phím MT
không chỉ có các phím chữ cái
và phím số mà còn có nhiều
phím kí tự đặc biêt và phím
chức năng khác. Vì vậy bàn
phím MT đợc chia thành 2 phần:
Khu vực chính của MT và các
phím mũi tên.
- Trên bàn phím MT ở khu vực
- Nghe
chính của MT các con thấy xuất
hiện các hàng. Vậy tên gọi các
hàng ra sao chúng ta chuyển
sang phần 2.
Hoạt động 2: (20) Tìm hiểu khu vực chính của Bàn phím
2. Khu vực chính Gv giới thiệu các hàng phím trong
của bàn phím
khu vực chính của bàn phím (2)
+ Hàng phím cơ sở
- Qs
+ Hàng phím số
+ Hàng phím trên
+ Hàng phím dới
+ Hàng dới cùng
- Chúng ta cùng đi tìm hiểu
hàng phím cơ sở xem hàng
phím này có nằm ở vị trí nào?
a) Hàng phím cơ - GV yêu cầu HS quan sát
sở (4)
hàng phím cơ sở và khu vực
chính của bàn phím rồi trả
lời câu hỏi:
+ Hàng phím cơ sở nằm ở vị - 1HS
Khối 3

9


Giáo viên: Nguyễn Thị Phơng Huyền
trí nào? gồm các phím nào?
GV KL: - Hàng phím cơ sở nằm ở
vị trí thứ 3 tính từ dới lên, hàng
này có các phím: A S D F G H J K
L
- Hàng phím này có hai phím có
gai rất quan trọng là F và J, hai
phím này làm mốc cho việc đặt
các ngón tay khi gõ phím.
b) Hàng phím
- Chúng ta đi tìm hiểu hàng
trên (4)
phím trên xem hàng phím này
có các phím nào?
- Gv chỉ cho Hs biết vị trí của
hàng phím trên trong khu vực
chính của bàn phím.
- Yêu cầu Hs tìm các phím nằm
trên hàng phím trên
- Gọi Hs khác nhận xét
- Gv nhận xét và KL
c) Hàng phím dới
(4)
- Gv chỉ cho Hs biết vị trí của
hàng phím dới trong khu vực
chính của bàn phím.
- Yêu cầu Hs tìm các phím nằm
trên hàng phím dới
- Gv nhận xét và KL
d) Hàng phím số
(4)
- Chúng ta đi tìm hiểu hàng
phím trên xem hàng phím này
có các phím nào?
- Gv chỉ cho Hs biết vị trí của
hàng phím trên trong khu vực
chính của bàn phím.
- Yêu cầu Hs tìm các phím nằm
trên hàng phím trên
- Gọi Hs khác nhận xét
- Gv nhận xét và KL
e) Hàng dới cùng
- GV giới thiệu hàng phím dới cùng
có phím dài nhất
Khối 3

- Nghe

- Nghe

- Nghe
- Qs
- 1Hs
- 1Hs

- Qs
- 1Hs

- Nghe
- Qs
- 1Hs
- 1Hs
- Nghe
- Nghe
10


Giáo viên: Nguyễn Thị Phơng Huyền
gọi là phím cách
(2)
Hoạt động3 (2) Củng cố
- Kể tên 5 hàng phím?
Tiết sau: Chuột máy tính

- 1Hs

Rút kinh nghiệm: ...................................................................
...................................................................................................

Cha sủa tuan 1 + 2........................................................................
Phần 1: Làm quen với máy tính
Tuần: 3
Tiết: 5
Bài 4: Chuột máy tính
I. Mục đích - Yêu cầu:
a. Kiến thức:
Giúp HS:
+ Hs làm quen với thiết bị vào phổ biến nữa là chuột máy
tính. Các em biết cách cầm chuột đúng và thực hành đợc một số
thao tác với chuột.

Khối 3

11


Giáo viên: Nguyễn Thị Phơng Huyền
b. Kĩ năng:
+ Biết cách cầm chuột đúng
c. Thái độ:
- Tạo hứng thú cho HS khi tìm hiểu bàn chuột máy tính
II. Tài liệu và phơng tiện:
+ Giáo viên: SGK, giáo án, bảng, phấn, MT, Bài tập thực hành.
+ HS: SGK, vở, bút
III. Nội dung và tiến trình tiết dạy
A. Tổ chức lớp:
- Gv ổn định lớp, kiểm tra sĩ số (2)
B. Tiến trình tiết dạy:
Hoạt
Nội dung
Hoạt động của thầy
động
của trò
I. Kiểm tra bài cũ - Gọi 1 HS kể tên các hàng phím
- 1Hs
(5)
trong khu vực chính của bàn phím?
- Gv nhận xét, đánh giá, cho điểm
II. Bài mới ((28)
A. Giới thiệu bài:
(2)
+ ở bài trớc chúng ta đã biết muốn
đa dữ liệu vào thì đầu tiên các con
phải dùng tới bàn phím. Vậy muốn
thao tác nhanh, chính xác các dữ liệu
đó thì các con phải dùng tới chuột.
Vậy chuột có vai trò gì, cách dùng
chuột ra sao? Cô và các con cùng đi
tìm hiểu qua bài học hôm nay:
Bài 4: Chuột máy tính
- Ghi bài
B. Tìm hiểu bài (26)
Hoạt động 2 (4)Tìm hiểu chuột MT
1. Chuột MT
- Yc hs qs chuột thật và qs H.22/20
- Qs
SGK
- Gọi Hs nêu cấu tạo của chuột
- 1Hs
- Gọi Hs khác nx
- 1 Hs
- GVKL: Mặt trên của chuột có 2 nút: - Nghe
nút trái và nút phải
Vậy cách sử dụng chuột MT nh thế
- Nghe
nào? chúng ta cùng tìm hiểu sang
phần tiếp theo.
Hoạt động 2 (12)Tìm hiểu cách sử dụng chuột
Khối 3

12


Giáo viên: Nguyễn Thị Phơng Huyền
2. Sử dụng chuột
MT
a) Cách cầm chuột

b) Con trỏ chuột
c) Các thao tác sử
dụng chuột

- Yc Hs đọc
- Gv nhắc lại:
- Đặt úp bàn tay phải lên chuột, ngón
trỏ đặt vào nút trái của chuột
- Ngón cái và các ngón còn lại cầm
giữ hai bên chuột
- Yc Hs đọc
- Gv nhắc lại con trỏ chuột và các
hình dạng của con trỏ chuột.
- Yc Hs đọc

- Gọi Hs đọc trớc lớp
- Gv KL các thao tác sử dụng chuột:
+ Di chuyển chuột
+ Nháy chuột
+ Nháy đúp chuột:
+ Kéo thả chuột:
* Chú ý:
Các thao tác trên sử dụng nút trái
chuột
- Gv hớng dẫn Hs 4 thao tác trên máy
- Yc Hs thực hiện 4 thao tác trên
- Gv Qs
Hoạt động 3 (10)Thực hành
- Gv yc hs mở một phần mềm bất kì
và thực hiện 4 thao tác chuột trên
máy tính
- Luyện tập sử dụng chuột cho Hs
bằng phần mềm bút chì thông
minh.
Hoạt động 4: (2)Củng cố
- Cấu tạo và các thao tác sử dụng
chuột ?
- Tiết sau: Máy tính trong đời
sống

- 1Hs
- Nghe
- Hs qs

- 1Hs
- Nghe
- Cả lớp
đọc
thầm
- 2Hs
- Nghe

- Qs

- Cả lớp
TH
- Cả lớp
TH
- 2HS

Rút kinh nghiệm: ...................................................................
...................................................................................................
Khối 3

13


Giáo viên: Nguyễn Thị Phơng Huyền
...................................................................................................

Tuần: 3
Tiết: 6

Phần 1: Làm quen với máy tính

Bài 5: Máy tính trong Đời
sống

I. Mục đích - Yêu cầu:
a. Kiến thức:
Giúp HS:
+ Thấy đợc vai trò to lớn của MT trong mọi lĩnh vực của đời
sống xã hội.
b. Kĩ năng:
+ Nhận biết đợc vai trò của MT trong mọi lĩnh vực của đời
sống xã hội.
c. Thái độ:
- Tạo hứng thú cho HS khi tìm hiểu máy tính trong đời sống.
II. Tài liệu và phơng tiện:
+ Giáo viên: SGK, giáo án, bảng, phấn, MT, Bài tập thực hành.
+ HS: SGK, vở, bút
III. Nội dung và tiến trình tiết dạy
A. Tổ chức lớp:
- Gv ổn định lớp, kiểm tra sĩ số (2)
B. Tiến trình tiết dạy:
Nội dung

Hoạt động của thầy

Hoạt
động
của trò
- 1Hs
- 1HS

I. Kiểm tra bài cũ - Nêu cấu tạo của chuột?
(5)
- Các thao tác sử dụng chuột?
- Gv nhận xét, đánh giá, cho
điểm
II. Bài mới (28)
A. Giới thiệu bài:
(2)
+ ở các tiết trớc các con đã đợc làm - Nghe
quen với MT, vậy MT có vai trò gì
Khối 3

14


Giáo viên: Nguyễn Thị Phơng Huyền
trong đời sống xã hội và giúp con
ngời nh thế nào chúng ta cùng tìm
hiểu qua bài học hôm nay:
Bài 5: Máy tính
- Ghi bài
trong đời sống
B. Hớng dẫn tìm hiểu bài: (26)
Hoạt động 1: (6)1. Trong gia đình
- Gv giới thiệu cho HS các thiết bị
có bộ xử lý giống MT: chọn trơng
trình cho máy giặt, hẹn giờ tắt
mở cho ti vi,
Hoạt động 2 (6)2. Trong cơ quan, cửa hàng, bệnh viện
- GV giới thiệu một số công việc
mà MT có thể xử lý nhanh chóng
và chính xác: soạn thảo, in văn
bản, cho mợn sách th viện, rút tiền
tự động, .
- Trong bệnh viện có gắn thiết bị
xử lí theo dõi bệnh nhân
Hoạt động 3 (5)3. Trong phòng nghiên cứu, nhà máy
- Gv giới thiệu những ứng dụng của
máy tính trong phòng nghiên cứu,
nhà máy
- MT đã làm thay đổi cách làm
việc của con ngời
- Nhờ có MT mà con ngời có thể
thiết kế một mẫu ô tô mới và lắp
ghép chúng, làm nh vậy chúng ta
tiết kiệm đợc rất nhiều thời gian
và vật liệu.
Hoạt động 4 (6)4. Mạng MT
- Gv giới thiệu những u điểm của
mạng máy tính
- Rất nhiều MT trên TG đợc nối với
nhau tạo thành một mạng lớn. Mạng
đó đợc gọi là mạng Internet.
Mạng này giúp chúng ta tìm kiếm
thông tin trên mạng, giúp chúng ta
học hành, trao đổi với bạn bè trong
nớc và trên TG. Đặc biệt nhờ có
Khối 3

- Nghe

- Nghe

- Nghe

- Nghe
- Nghe

- Nghe
- Nghe

15


Giáo viên: Nguyễn Thị Phơng Huyền
mạng này mà đã cứu sống đợc một
cô gái ở TQ.
- Gv nói qua nhợc điểm của mạng
- Nghe
internet
Hoạt động 5 (2)Củng cố
- Trong tiết này chúng ta cần nhớ
- 1HS
những nội dung nào?
- Tiết sau: Trò chơi Blocks
Rút kinh nghiệm: ...................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................

Phần 2: chơi cùng máy tính
Tuần: 4
Tiết: 7 + 8
Bài 1: Trò chơi Blocks
I. Mục đích - Yêu cầu:
a. Kiến thức:
Giúp HS:
+ Luyện sử dụng chuột, rèn luyện trí nhớ và t duy một cách
nhẹ nhàng.
+ HS biết cách khởi động ra/vào khỏi các trò chơi
+ Biết cách chơi của các trò chơi đơn giản.
b. Kĩ năng:
+ Thực hiện đợc di chuyển chuột, nháy chuột, nháy đúp
chuột.
c. Thái độ:
- Tạo hứng thú cho HS chơi các trò chơi.
II. Tài liệu và phơng tiện:
+ Giáo viên: SGK, giáo án, bảng, phấn, MT.
+ HS: SGK, vở, bút

Khối 3

16


Giáo viên: Nguyễn Thị Phơng Huyền
III. Nội dung và tiến trình tiết dạy
A. Tổ chức lớp:
- Gv ổn định lớp, kiểm tra sĩ số (2)
B. Tiến trình tiết dạy:
Nội dung

Hoạt động của thầy

I. Kiểm tra bài cũ
(5)

- Kể tên các thiết trong gia đình
có bộ xử lý giống nh máy tính?
- GV nhận xét, đánh giá, cho
điểm

Hoạt
động của
trò
- 1HS

II. Bài mới (28)
A. Giới thiệu bài:
((2)
ở các tiết trớc các em đã đợc làm
quen với chuột MT, các em sẽ làm
quen với chuột nhiều hơn qua các
trò chơi. Hôm nay cô sẽ giới thiệu
với các em trò chơi Blocks qua
bài học:

- Nghe

Bài 1: Trò chơi
- Ghi bài
Blocks
B. Hớng dẫn tìm hiểu bài: (26)
Hoạt động 1: (8) Khởi động trò chơi
1. Khởi động trò
- Gv hớng dẫn Hs cách khởi động:
chơi
- Nháy đúp chuột lên biểu tợng
- Nghe
Nháy
đúp
để khởi động trò chơi nh hình
chuột vào biểu
35 trang 31 SGK. Đây là cách khởi
tợng
động không chỉ trò chơi mà là
trò chơi
cách thông thờng để khởi động
trên màn hình một công việc có sẵn biểu tợng
trên màn hình.
nền.
- Các ô vuông màu vàng là mặt
sau của những hình vẽ.
Hoạt động 2 (16) Tìm hiểu quy tắc chơi
2. Quy tắc chơi
- Trò chơi này thờng bắt đầu với
mức dễ nhất Little Board (Bảng
cỡ nhỏ) với bảng gồm 36 hình vẽ
Khối 3

- Nghe
- Nghe

17


Giáo viên: Nguyễn Thị Phơng Huyền
Quy tắc trò
chơi:

đợc xếp úp.
- Nháy chuột lên 1 ô vuông, hình
vẽ đợc lật lên. Nếu lật đợc liên
tiếp hai ô có hình vẽ giống nhau,
các ô này sẽ biến mất. Nhiệm vụ
của em là làm biến mất tất cả
các ô càng nhanh càng tốt. Kết
thúc lợt chơi, thời gian em đã
chơi và tổng số cặp ô em đã lật
sẽ nhấp nháy phía dới cửa sổ.
Nếu các số này càng nhỏ thì em
chơi càng giỏi.
- Để bắt đầu lợt chơi mới, em hãy
ấn phím F2 trên bàn phím
- Để thoát khỏi trò chơi, nháy
chuột lên nút x ở góc trên bên
phải màn hình của trò chơi.

- Nếu đã chơi
tốt, em có thể
chơi với bảng có
nhiều ô hơn.
Cách làm nh
sau:
1. Nháy chuột lên mục Skill
2. Chọn mục Big Board (H.36)
SGK để chơi với một bảng có
nhiều ô và nhiều hình vẽ khác
nhau hơn (H.37) tr.32 SGK
Hoạt động 3 (33)Thực hành (Tiết 8)
- Gv HD học sinh thực hành
- Gv làm mẫu và yc hs qs
- Yc hs thực hành
Hoạt động 4 (2)Củng cố
- Cách khởi động - HS trả lời
trò chơi?
- Quy tắc chơi?
- HS trả lời
- Bài sau: Trò
chơi Dots

- Nghe

- Nghe
- Nghe
- Nghe

- Qs
- TH

Rút kinh nghiệm: ...................................................................
...................................................................................................
Khối 3

18


Giáo viên: Nguyễn Thị Phơng Huyền
...................................................................................................
Phần 2: chơi cùng máy tính
Tuần: 5
Tiết: 9 + 10
Bài 2: Trò chơi Dots
I. Mục đích - Yêu cầu:
a. Kiến thức:
Giúp HS:
+ Luyện sử dụng chuột, rèn luyện trí nhớ và t duy một cách
nhẹ nhàng, yêu cầu việc di chuyển chuột trong trò chơi này thật
chính xác.
+ HS biết cách khởi động ra/vào khỏi các trò chơi
+ Biết cách chơi của các trò chơi đơn giản.
b. Kĩ năng:
+ Thực hiện đợc di chuyển chuột, nháy chuột, nháy đúp
chuột.
c. Thái độ:
- Tạo hứng thú cho HS chơi các trò chơi.
II. Tài liệu và phơng tiện:
+ Giáo viên: SGK, giáo án, bảng, phấn, MT.
+ HS: SGK, vở, bút
III. Nội dung và tiến trình tiết dạy
A. Tổ chức lớp:
- Gv ổn định lớp, kiểm tra sĩ số (2)
B. Tiến trình tiết dạy:

Nội dung
I. Kiểm tra bài
cũ (5)

Hoạt động của thầy
- Cách khởi động trò chơi Blocks?
- Quy tắc chơi trò Blocks
- GV nhận xét, đánh giá, cho điểm

Hoạt
động
của trò
- 1HS
- 1HS

II. Bài mới (28)
A. Giới thiệu bài
(2)
ở tiết trớc các em đã đợc làm quen với
trò chơi Blocks. Hôm nay cô sẽ giới
thiệu với các em một trò chơi nữa qua
bài:
Bài 2: Trò chơi
Dots
B. Hớng dẫn tìm hiểu bài: (26)
Hoạt động 1: (4)Tìm hiểu cách khởi động
Khối 3

- Nghe

- Ghi bài

19


Giáo viên: Nguyễn Thị Phơng Huyền
1. Khởi động trò
chơi

- Cách khởi động trò chơi này giống
cách khởi động của trò chơi Blocks.
- Sau khi khởi động sẽ xuất hiện cửa
Nháy đúp chuột
sổ nh H.38 tr.33 SGK.
vào biểu tợng
trò chơi
trên màn
nền.

- Qs

hình

Hoạt động 2 (15)Tìm hiểu cách chơi
2. Quy tắc chơi
- Trò chơi này đợc chơi giữa ngời chơi
và MT.
a.Quy tắc trò
- Ngời chơi và MT thay phiên nhau tô
chơi:
đậm các đoạn thẳng nối hai điểm
màu đen cạnh nhau trên lới ô vuông.
- Để tô đoạn thẳng nối hai điểm, em
nháy chuột trên đoạn đó, mỗi lần chỉ
đợc tô một đoạn.
- Ai tô kín đợc một ô vuông sẽ đợc tính
1 điểm và đợc tô thêm một lần nữa. Ô
vuông do em tô kín sẽ đợc đánh dấu
O, còn ô vuông do MT tô kín đợc đánh
dấu X (Hình 39 SGK).
- Khi các đoạn nối các điểm đen đã
đợc tô hết thì trò chơi kết thúc. Điểm
của MT ở bên trái, điểm của em ở bên
phải.
- Khi nào số điểm của em nhiều hơn
số điểm của MT thì em chiến thắng.
- Khi muốn tiếp tục lợt chơi mới thì ấn
phím F2
- Có thể quy định máy tính chơi trớc
bằng cách nháy chuột để đánh dấu
chọn vào dòng chữ Computer Starts.
Ngợc lại, em muốn là ngời chơi trớc thì
đánh dấu chọn vào dòng chữ Your
Start.
- Khi đã chơi tốt rồi, em có thể chơi với
lới ô có nhiều điểm hơn. Bằng cách
nháy chuột lên mục Skill và chọn tiếp
Khối 3

- Nghe

- Nghe
- Nghe
- Nghe
- Nghe

- Nghe

- Nghe
- Nghe
- Nghe

- Nghe

20


Giáo viên: Nguyễn Thị Phơng Huyền
dòng chữ Board size nh hình 41trang
36 SGK. Sau đó chọn một trong các
kích thớc ở bảng bên phải. Kích thớc
càng lớn càng nhiều có điểm đen.
b. Cách chọn
- Gv giới thiệu mức chơi khó hơn:
mức chơi
1. Nháy chuột lên mục Skill
2. Chọn một trong năm mức từ dễ
đến khó: Beginner, Intermediate,
Advanced, Master, Grand Master.
c. Thoát khỏi trò - Thoát khỏi trò chơi giống nh cách
chơi
thoát khỏi trò chơi Blocks
(5)
- Gv hớng dẫn Hs thực hành
Hoạt động 3 (33)Thực hành (Tiết 10)
- Gv HD học sinh thực hành
- Gv làm mẫu và yc hs qs
- Yc hs thực hành
Hoạt động 4 (2)Củng cố
- Cách khởi động trò chơi?
- Quy tắc chơi?
- Tiết sauTrò chơI Sticks

Khối 3

- Qs

- TH
- Qs
- TH
- 1HS
- 1HS

21


Giáo viên: Nguyễn Thị Phơng Huyền

Tuần: 6
Tiết: 11 + 12

Phần 2: chơi cùng máy tính

Bài 3: Trò chơi Sticks

I. Mục đích - Yêu cầu:
a. Kiến thức:
Giúp HS:
+ Luyện sử dụng chuột, rèn luyện trí nhớ và t duy một cách
nhẹ nhàng, yêu cầu việc di chuyển và nháy chuột trong trò chơi
này càng nhanh càng tốt, tốc độ nhanh và độ chính xác cao hơn
nhiều so với hai trò chơi trớc.
+ HS biết cách khởi động ra/vào khỏi các trò chơi
+ Biết cách chơi của các trò chơi đơn giản.
b. Kĩ năng:
+ Thực hiện đợc di chuyển chuột, nháy chuột, nháy đúp
chuột.
c. Thái độ:
- Tạo hứng thú cho HS chơi các trò chơi.
II. Tài liệu và phơng tiện:
+ Giáo viên: SGK, giáo án, bảng, phấn, MT.
+ HS: SGK, vở, bút
III. Nội dung và tiến trình tiết dạy
A. Tổ chức lớp:
- Gv ổn định lớp, kiểm tra sĩ số (2)
B. Tiến trình tiết dạy:
Khối 3

22


Giáo viên: Nguyễn Thị Phơng Huyền
Nội dung
I. Kiểm tra bài
cũ (5)

Hoạt động của thầy
- Cách khởi động trò chơi Dots?
- Quy tắc chơi trò Dots
- GV nhận xét, đánh giá, cho điểm

Hoạt
động
của trò
- 1HS
- 1HS

II. Bài mới (28)
A. Giới thiệu bài:
(2)
ở tiết trớc các em đã đợc làm quen với - Nghe
trò chơi Blocks và Dots. Hôm nay
cô sẽ giới thiệu với các em một trò chơi
nữa qua bài:
- Ghi bài

Bài 3: Trò chơi
Sticks
B. Hớng dẫn tìm hiểu bài: (26)
Hoạt động 1:
(14)
1. Khởi động trò
chơi
- Cách khởi động trò chơi này giống
cách khởi động của trò chơi Blocks
và Dots.
Hoạt động 2 (15)
2. Quy tắc chơi
- Trò chơi này đợc chơi giữa ngời
chơi và MT.
Cách chơi:
- Các que (đoạn thẳng) xuất hiện
trên màn hình với tốc độ nhanh dần,
ngời chơi nháy chuột lên đúng que
để làm nó biến mất. Nhiệm vụ của
ngời chơi là làm biến mất hết các
que càng nhanh càng tốt.
Quy tắc chơi:
Các que xuất hiện ngẫu nhiên, que
xuất hiện sau có thể đè lên các que
đã có. Bình thờng con trỏ chuột có
dạng mũi tên. Khi trỏ lên que không bị
que nào khác đè lên, con trỏ chuột
chuyển thành dạng dấu cộng, do đó
ngời chơi biết đợc có thể nháy chuột
để làm que đó biến mất. Sau khi
làm biến mất que, máy tính sẽ chúc
Khối 3

- Nghe

- Nghe
- Nghe

- Nghe

23


Giáo viên: Nguyễn Thị Phơng Huyền
mừng và cho biết thời gian đã chơi.
(H.43)
- Nếu nháy chuột chậm, số que sẽ XH
nhiều thêm. Điều đó chứng tỏ em cha sử dụng chuột thành thạo.
- Có 2 cách chơi: Chơi khi các que liên tiếp XH hoặc
chỉ chơi với một số que cho sẵn trên
màn hình. Có 3 mức chơi:
Beginner, intermediate,
Advanced tơng ứng với tốc độ xuất
hiện nhanh dần của các que.
- Để bắt đầu lợt chơi mới ấn F2 trên
bàn phím hoặc vào Game chọn New.
- Thoát khỏi trò chơi cũng giống nh
cách thoát khỏi trò chơi Blocks và
Dots.
(Vào Game chọn Exit hoặc chọn dấu
x ở bên phải màn hình.)
(5)
- Gv hớng dẫn Hs thực hành
Hoạt động 3 (33)Thực hành (Tiết 12)
- Gv HD học sinh thực hành
- Gv làm mẫu và yc hs qs
- Yc hs thực hành
Hoạt động 4 (2)Củng cố
- Cách khởi động trò chơi?
- Quy tắc chơi?
- Tiết sau: Thực hành

- Nghe
- Nghe

- Nghe
- Nghe
- Nghe
- TH
- Qs
- TH
- 1HS
- 1HS

Rút kinh nghiệm: ...................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................

Tuần: 7
Tiết: 13 + 14

Phần 3: Em tập gõ bàn phím

Bài 1: Tập gõ các phím ở hàng
cơ sở (T1)

I. Mục đích - Yêu cầu:
a. Kiến thức:
Khối 3

24


Giáo viên: Nguyễn Thị Phơng Huyền
Giúp HS:
+ Biết đợc tầm quan trọng của cách đặt đúng các ngón tay
trên bàn phím.
+ Biết đợc quy tắc gõ các phím trên hàng cơ sở
+ Biết sử dụng phần mềm Mario để luyện tập gõ phím
bằng mời ngón.
b. Kĩ năng:
- HS thực hiện đợc đặt ngón tay đúng vị trí tại hàng phím
cơ sở
- HS sử dụng đợc cả mời ngón tay để gõ đúng các phím
trên hàng cơ sở
- Sử dụng phần mềm Mario để luyện tập gõ phím ở mức
đơn giản
c. Về thái độ:
- HS có thái độ nghiêm túc khi luyện tập gõ bàn phím, gõ đúng
theo ngón tay quy định, ngồi và nhìn đúng t thế.
II. Tài liệu và phơng tiện:
- Giáo viên: SGK, giáo án, bảng, phấn, máy tính, phần mềm
Mario
- Hs: SGK, vở, máy tính, bút
III. Nội dung và tiến trình tiết dạy
A. Tổ chức lớp:
- GV ổn định lớp, kiểm tra sĩ số (2)
B. Tiến trình tiết dạy:
Hoạt
Nội dung
Hoạt động của thầy
động của
trò
I. Kiểm tra bài
- Gọi 1 HS lên chỉ khu vực chính
- 1Hs
cũ (5)
của bàn phím và các hàng phím
- Gv nhận xét đánh giá, cho điểm
II. Bài mới (28)
A. Giới thiệu bài:
(2)
Khu vực chính của bàn phím gồm - Nghe
5 hàng phím, trong đó hàng
phím cơ sở có 2 phím có gai rất
quan trọng đối với việc gõ phím.
Hôm nay cô và các em sẽ đi tìm
hiểu cách gõ các phím ở hàng cơ
sở qua bài:
Bài 1: Tập gõ các
- Ghi bài
Khối 3

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×