Tải bản đầy đủ

LOP 4 LY THUYET học kỳ 1

PHÒNG GD&ĐT TÂN THÀNH
Trường TH Nguyễn Thị Minh Khai
Họ tên:…………………………..
Lớp:………….

Điểm

KIỂM TRA HỌC KỲ II-NĂM HỌC 2013-2014
Môn: Tin học Thời gian : 40 phút
(Dành cho khối 4)

Nhận xét của giáo viên

Phần I: Lý thuyết
Trắc nghiệm:Em hãy khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời đúng nhất từ Câu 1 dến Câu 10
Câu 1(0.5 điểm): Chỉ ra nút lệnh chọn cỡ chữ trong các nút lệnh sau?
A.

B.

C.


D.

Câu 2 (0.5 điểm): Để định dạng chữ gạch chân và in nghiêng em nháy nút lệnh?
A.B.C.D.

Câu 3 (0.5 điểm): Để căn lề giữa cho văn bản em nháy vào biểu tượng?
A.

B.

C.

D.

Câu 4 (0.5 điểm): Để mở một trang văn bản mới em nháy vào nút lệnh?
A.

B.

C.

D.

Câu 5 (0.5 điểm): Trong phần mềm Logo, muốn Rùa quay trái 900 em dùng lệnh?
A.

BK 100B.

RT 90

C. LT 90

D.

HT 90

Câu 6 (0.5 điểm) Trong phần mềm Logo, muốn Rùa ẩn mình em dùng lệnh?
A. HT

B. ST

C. PenUp

D. PenDown

Câu 7 (0.5 điểm) Câu lệnh CS FD. 100RT, 90 có bao nhiêu lỗi sai?
A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 8 (0.5 điểm): Rùa sẽ vẽ hình nào sau đây khi em gõ lệnh:
Repeat 2 [ fd 100 rt 90 fd 50 rt 90 ]?

A.

B.

C.

.

D.

Câu 9 (0.5 điểm): Phần mềm nào dưới đây không phải là một trò chơi trên máy vi tính ?
A. Blocks

B. Mario

C. Sticks

D. Internet Explorer

Câu 10 (0.5 điểm):Trong Word, nếu xóa nhầm em dùng tổ hợp phím nào để làm xuất hiện chữ
bị xóa?
A. Ctrl + S

B. Ctrl + L

C. Ctrl + R

D. Ctrl + Z


Câu 11 . Rùa sẽ vẽ hình nào dưới đây khi thực hiện lệnh: FD 50 RT 90 FD 100?
A.

B.

C.

D.

Câu 12. Để in đậm cho văn bản, em nháy nút lệnh?
A.

B.

C.

D. Ctrl + B

II. PhÇn tù luËn: (4 ®iÓm)
Câu 1 (2 điểm): Sử dụng lệnh lặp (Repeat n) để rùa vẽ hình theo mẫu sau:
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

Câu 2 (2 điểm): Nêu các bước thực hiện sao chép văn bản?
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................


ĐÁP ÁN THI HỌC KỲ II– NĂM HOC 2013 - 2014
Môn:Tin học
Lớp 4
Thời gian : 40 phút
Trắc nghiệm:
Trắc nghiệm:

Câu 1: B
Câu 2: C
Câu 3: C
Câu 4: A
Câu 5: C
Câu 6: A
Câu 7: C
Câu 8: C
Câu 9: D
Câu 10: D
Câu 11: A
Câu 12: B

(0,5 điểm)
(0,5 điểm)
(0,5 điểm)
(0,5 điểm)
(0,5 điểm)
(0,5 điểm)
(0,5 điểm)
(0,5 điểm)
(0,5 điểm)
(0,5 điểm)
(0,5 điểm)
(0,5 điểm)

Tự luận:
Câu 1(2 điểm)
REPEAT 3[FD 40 RT 90 FD 40 LT 90]
RT 90
REPEAT 3[FD 40 RT 90 FD 40 LT 90]
HT
Câu 2 (2 điểm): Nêu các bước thực hiện sao chép văn bản?
Các bước thực hiện:
1. Chọn phần văn bản cần sao chép.
2. Nháy chuột ở nút sao (copy)
3. Đặt con trỏ soạn thảo tại nơi cần sao chép.
4. Nháy chuột ở nút dán (paste)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×