Tải bản đầy đủ

Rèn luyện tính thật thà

Rèn luyện tính thật thà -trung thực cho học sinh
Tính thật thà -trung thực của mỗi con người là nền tảng của đạo đức và văn hóa.
Dối trá có thể xem như là một trong những tính xấu nhất của con người từ cổ chí
kim. Tục ngữ có câu: Một lời nói dối, sám hối bảy ngày.
Cần rèn luyện tính thật thà , trung thực cho học sinh ngay từ khi còn bé
Còn những chuyện gian dối ở lứa tuổi học trò này: Không tự mình soạn bài, làm
bài khi ở nhà mà chép bài làm sẵn ở sách giải, quay cóp, sử dụng tài liệu khi ở
lớp. Không học bài, thuộc bài đổ lỗi cho quên thời khóa biểu, đem nhầm vở, bị ốm,
bận việc nhà ... các khoản tiền phụ huynh đưa nộp nhà trường đem tiêu xà i rồi
bảo làm mất, lợi dụng đi học thêm để đi chơi, bỏ giờ, bỏ lớp thì nói là đi muộn bảo
vệ không cho vào... Chuyện dối trá vụn vặt diễn ra nhiều lần tưởng là không hại
gì, nhưng những hà nh vi đó lại dẫn đến việc hình thà nh thói quen sống thiếu thật
thà , trung thực, ảnh hưởng đến đạo đức hiện tại, nhân cách và tương lai của học
sinh.
Học sinh thiếu tính thật thà , trung thực, một phận là lỗi do sự giáo dục của gia
đình chưa tốt, chưa quan tâm sát sao, uốn nắn, ngăn chặn thói hư tật xấu này từ bé,
chưa làm gương sáng. Do ảnh hưởng môi trường sống xã hội. Văn hóa biết xấu hổ
trong con người, dạy các em cần phải thà nh thực với người trên, thành thực với
bạn bè, thành thực với chính mình, làm được điều nà y trước hết ng phải người lớn
nghiêm khắc và làm gương cho lớp trẻ.
Tính thật thà, trung thực bị xâm thực xói mòn nghiêm trọng ảnh hưởng tới nhân

cách cao đẹp của con người; mặc dù cho có thể biện luận thế này thế khác cho lời
nói dối, nhưng theo tôi kỹ năng sống tốt nhất là không nói dối! Sống thật thà
-trung thực, khoan dung, đấy là nền tảng gốc rễ của nhân cách đẹp mà chúng ta
cần rèn luyện cho thế hệ trẻ, con em, học trò của chúng ta. Thiếu trung thực trong
học tập sẽ kéo theo hàng loạt các thói hư, tật xấu khác như ỷ lại, lười nhác… dẫn
đến kiến thức ngày càng đi xuống. Khi học sinh ý thức được sự trung thực trong
học tập, các em sẽ chủ động tiếp thu các bài học, thấy được hạn chế của mình trong
từng môn học để khắc phục kịp thời.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×