Tải bản đầy đủ

Bài giảng áp suất khí quyển

Áp Suất Khí Quyển
Atmospheric Pressure
Nhóm 8 A :
1.
2.
3
4.
5.


Mục Lục
I

Lịch sử về việc tìm ra Áp Suất Khí Quyển.

II
III
IV
V

Định nghĩa Áp Suất Khí Quyển.

Một số tính chất quan trọng của Áp Suất Khí Quyển
Gió.

Ảnh hưởng của áp suất khí quyển lên đời sống con người.


Lịch sử về việc tìm ra Áp Suất Khí Quyển.

Galileo Galilei
(15/02/1564 – 08/01/1642)

Evangelista Torricelli 
(15/10/1608 – 25/101647)

Clip


Định

nghĩa

Áp

Suất

Khí

Quyển.

Định nghĩa Áp Suất Khí Quyển trên phương diện vật lí học:


Các công cụ đo áp suất

MÁY ĐO ÁP SUẤT (MANOMETER)
Đồng hồ đo thủy tĩnh

Áp kế chữ UCông thức về áp suất khí quyển:

Po, P: Áp suất tại mực nước biển (độ cao Zo) và độ
cao Z.
T: là nhiệt độ trung bình giữa mặt nước biển và độ
cao h.


Định nghĩa Áp Suất Khí Quyển theo cách phổ biến:
Áp suất khí quyển là lực tác
dụng lên các sự vật trên bề
mặt Trái Đất do khối lượng
của các hạt không khí nhỏ li ti
(hay còn gọi là các phân tử
không khí). Dụng cụ dùng để
đo Áp Suất Khí Quyển là Áp
Kế, và đơn vị dùng để đo Áp
Suất Khí Quyển là mmHg
hoặc milllibars (mb).


Một số tính chất quan trọng của Áp Suất Khí Quyển .
• Áp Suất Khí Quyển thay đổi theo độ cao.


Áp Suất Khí Quyển thay đổi theo nhiệt độ.


Diễn biến áp suất quyển
Diễn biến hằng ngày:
•Diễn biến hằng ngày là diễn biến kép: cực đại của áp suất xảy ra vào 10h và 22h ;
cực tiểu vào 4h và 16h
•Thể hiện rõ nhất ở các vĩ độ nhiệt đới, biên độ giao động áp suất 3-4mb đôi khi
đạt đến 10-15mb (thời tiết thay đổi đột ngột ). Biên độ giao động hằng ngày của
áp suất giảm dần khi vĩ độ tăng. ở vĩ độ 60 giao động khoảng 0.3-0.6mb
(http://trexwww.ucc.nau.edu/cgi-bin/daily_average.pl?user_param=64101)

Diễn biến hằng năm:
•Kiểu lục địa cực đại khí áp quan sát thấy vào mùa đông, cực tiểu vào mùa hè,
biên đọ đạt 20-40mb. (Tại Lucxtrum, p=42o41’,Λ=89o42’,h=17m khí áp tháng
12 la 1004,0mb,∆p =37,3mb)
•Kiểu đại dương và vùng duyên hải cực đại vào mùa hè , cực tiểu vào mùa
đông, biên độ 10-20mbẢnh hưởng của áp suất lên tự nhiên
(gió, áp thấp nhiệt đới, bão,..)

Nguồn khoahoc.com.vn

Nguồn didau.org

ClipẢnh hưởng của áp suất khí quyển lên sức khỏe con người.


Người buồn phiến bất an


Tài liệu tham khảo
• How Does Barometric Pressure Affect the Human Body? | eHow.com
http://www.ehow.com/how-does_5179460_barometric-pressure-affect-human-b
ody_.html#ixzz27sH96oh7
• http://kids.earth.nasa.gov/archive/air_pressure/
• http://vi.wikipedia.org/wiki/Evangelista_Torricelli
• http://vi.wikipedia.org/wiki/Galileo_Galilei
• http://www.ehow.com/how-does_5145233_winds-formed.html
• http://tailieu.vn/xem-tai-lieu/ap-suat-khi-quyen-va-gio.172596.html .
• BarometricPressureChange&Health|eHow.com
http://www.ehow.com/about_6541534_barometric-pressure-change-health.html
#ixzz27sN3Z2eA
• http://www.schoolnet.vn/modules.php?name=News&file=article&sid=4643
• http://eastmasonvilleweather.com/wxbarodetail.php?r=wxbarodetail.php
• http://trexwww.ucc.nau.edu/cgi-bin/daily_average.pl?user_param=64101
• Slide bài giảng Khoa học Trái Đất. Gv: Ngô Thị Phương Uyên. ĐH Khoa học tự
nhiên Tp.HCM. năm 2010Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×