Tải bản đầy đủ

bài thi dân vận khéo

CUỘC THI BÁO CHÍ VIẾT VỀ TẤM GƯƠNG “DÂN VẬN KHÉO”TRÊN
ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG
Cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” giai đoạn 2018-2020 vừa được Ban
Dân vận Tỉnh ủy ban hành kế hoạch tổ chức và phát động là một cuộc thi mang nhiều ý
nghĩa sâu sắc. Cuộc thi nhằm hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác
dân vận (CTDV) của Đảng (15.10.1930 - 15.10.2020) và 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí
Minh viết tác phẩm “Dân vận” (15.10.1949 - 15.10.2019); đồng thời tôn vinh những
tấm gương “Dân vận khéo” và nâng cao vai trò, trách nhiệm của báo chí trong việc đẩy
mạnh công tác tuyên truyền về CTDV của Đảng.
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận
khéo thì việc gì cũng thành công”. Người nhấn mạnh đối với các chủ thể làm CTDV,
làm sao để “Dân vận khéo”, đó là “phải óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng
nói, tay làm”. Thực hiện lời dạy của Bác, trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta
luôn xác định CTDV là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược; là điều kiện quan trọng bảo
đảm sự lãnh đạo của Đảng, củng cố và tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng,
Nhà nước với nhân dân. Trên địa bàn tỉnh, CTDV thời gian qua đã góp phần tạo sự
đồng thuận trong xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng
lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, bảo đảm an
sinh xã hội. Nhờ “Dân vận khéo”, quyền làm chủ của nhân dân, quy chế dân chủ ở cơ
sở với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” đã được thực hiện tốt.
Ở nhiều địa phương trong tỉnh đã xuất hiện những cách làm mới, mô hình hay trong

CTDV. Những người làm CTDV đã bám sát phương châm “óc nghĩ, mắt trông, tai
nghe, chân đi, miệng nói, tay làm”, vận động quần chúng nhân dân ra sức thi đua yêu
nước, tích cực tham gia và thực hiện có hiệu quả các phong trào, cuộc vận động tại địa
phương như xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giữ gìn an ninh trật tự... Toàn
tỉnh đã xây dựng được trên 700 mô hình “Dân vận khéo”, qua đó làm xuất hiện nhiều
tấm gương điển hình “Dân vận khéo”...
Việc tổ chức và phát động cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” giai đoạn
2018-2020 sẽ tạo điều kiện để đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền về phong trào
thi đua “Dân vận khéo”; đồng thời làm lan tỏa các mô hình hay, cách làm mới, những
tấm gương điển hình tiên tiến trong thực hiện CTDV của Đảng; từ đó góp phần nâng
cao hiệu quả CTDV, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, phát huy sức mạnh tổng hợp để
thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Bình
Dương trở thành đô thị hiện đại, văn minh.


Tấm gương “dân vận khéo”
Đến với khu phố Ngãi Thắng, phường Bình Thắng khi hỏi đến chị Hồ Thị Thu Hồng
hầu hết ai ai cũng biết đến vì chị vừa làm Cán bộ chi hội vừa là tổ trưởng tổ NDTQ tổ 3
Ngãi Thắng vừa là tổ trưởng tổ Tự quản “Sáng – xanh – sạch – đẹp” của khu phố, chị
thường xuyên gần gũi, sâu sát địa bàn nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên, phụ
nữ để kịp thời phản ánh và cùng chính quyền địa phương giải quyết các vụ việc liên
quan đến giải tỏa đền bù, công tác cải cách thủ tục hành chính... từ đó, có hướng hỗ trợ
giúp đỡ về kinh tế, về kiến thức.
Với vai trò là một cán bộ chi hội khu phố chị xác định “Dân vận kém việc gì cũng
kém, dân vận khéo việc gì cũng thành công”, trong những năm qua trước những khó
khăn về địa hình tương đối phức tạp bị chia cắt bởi tuyến Quốc lộ 1A, là địa bàn giáp
ranh nên công tác tập hợp hội viên gặp nhiều trở ngại đối với một cán bộ mới tiếp nhận,
tuy nhiên với tinh thần trách nhiệm và sự nhiệt tình trong công tác cộng với kỹ năng
vận động được trang bị thông qua các lớp tập huấn, với sự hỗ trợ của các chị em cán bộ
chi hội chị đã tập hợp hội viên tham gia tổ chức Hội ngày càng nhiều. Xác định công
tác "Dân vận khéo" là một trong những nhiệm vụ trọng tâm then chốt và là một trong
những yếu tố quan trọng góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước “Phụ nữ tích
cực hoc tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với cuộc vận động
xây dựng gia đình 5 không 3 sạch và các Cuộc vận động do Hội cấp trên phát động.

Chị Hồng (người thứ hai từ phải qua) chủ nhiệm CLB “Nuôi con thời kỳ đổi mới”
Là một cán bộ Hội và là chủ nhiệm CLB “Nuôi con thời kỳ hội nhập” chị đã cụ thể
hóa các văn bản chỉ đạo của Hội cấp trên, của chi ủy, BĐH khu phố bằng những việc
làm cụ thể thiết thực trong đời sống của chị em phụ nữ thông qua các mô hình “Tổ tự
quản xây dựng nếp sống văn minh đô thị”, CLB “Nuôi con thời kỳ hội nhập”, CLB


“Không sinh con thứ ba” vận động xây dựng mô hình quỹ khuyến học, tiếp sức trẻ em
đến trường vận động tiết nuôi heo đất, vận động tiết kiệm PNN , tiết kiệm 5000đ.v.v..,


vận động trao tặng quà là những nhu yếu phẩm trong cuộc sống hàng ngày cho những
hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn khu phố. Trong những năm qua chị
đã vận động cán bộ hội viên quyên góp ủng hộ trao tặng 170 suất học bổng và quà
khuyến học tiếp sức trẻ em đến trường tổng kinh phí 25.500.000đ, vận động trao tặng
557 phần quà cho hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn tổng kinh phí 111.400.000đ từ các
nhà hảo tâm trên địa bàn khu phố góp phần chia sẻ những khó khăn của chị em phụ nữ
nghèo.
Xác định công tác tuyên truyền vận động cán bộ hội viên phụ nữ chấp hành tốt các
chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, là nhiệm vụ quan
trọng, thời gian qua chị tập trung tuyên truyền và vận động hội viên, phụ nữ thực hiện
phong trào thi đua yêu nước “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia
đình hạnh phúc”, hàng năm tỷ lệ các chị đạt danh hiệu tiên tiến xuất sắc từ 85% trở lên,
cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn
kết xây dựng đời sống văn hóa” hướng tới nâng cao chất lượng cuộc sống của gia đình
và cộng đồng được quan tâm hàng năm có hơn 98% hộ gia đình đạt 8 tiêu chí 5 không,
3 sạch và hơn 90% hộ gia đình đạt GĐVH, các hộ vi phạm các tiêu chí giảm dần qua
các năm.

Chị Hồng (đứng thứ hai từ trái qua) tổ chức trao quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo
dịp lễ Vu Lan
Chị còn phát động cán bộ hội viên duy trì nuôi 64 con heo đất tiết kiệm tiền chợ đã
tiết kiệm được 43.242.000đ qua mô hình này chị em hội viên đã gửi tiết kiệm phụ nữ
nghèo, hỗ trợ Hội viên khó khăn, đóng góp xây dựng 02 mái ấm tình thương, ngoài ra
còn mua sắm vật dụng thiết yếu trong gia đình. Duy trì và nhân rộng các mô hình tổ,
nhóm phụ nữ tiết kiệm, tổ tương trợ vốn, giới thiệu việc làm, bảo lãnh nhận hàng gia
công .v.v.. góp phần tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống gia đình của chị em phụ nữ, tính


đến nay đã và đang duy trì 1 tổ tiết kiệm với 291 thành viên tiết kiệm được
315.324.000đ, bảo lãnh giới thiệu 65 chị vay các nguồn vốn NHCS tổng dư nợ
646.600.000đ, phối hợp giới thiệu 9 chị nhận hàng gia công làm tại nhà góp phần tăng
thu nhập cải thiện cuộc sống.
“Cuộc sống xã hội hiện tại đã làm cho nhiều điều vốn là chuẩn mực một thời bị thay
đổi. Những tấm gương người tốt, việc tốt chưa bao giờ lại có giá trị giáo dục tốt đến
vậy. Mỗi tấm gương được lan tỏa là một điều tốt được nảy mầm, trỗi dậy, vươn xa. Và
cuộc sống này cần có nhiều tấm gương “dân vận khéo” như thế”.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×