Tải bản đầy đủ

LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM 1 MÔN PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG CÁ NHÂN 1 PSD101

Luyện tập trắc nghiệm 1
Mã đề: 13381
Câu 1:
[Góp ý]
Trong các phương án dưới đây, phương án nào thể hiện đúng mục
đích của nhóm làm nghiên cứu thị trường:
Chọn một câu trả lời


A) Xác định thị phần cho sản phẩm mớiB) Cải thiện mẫu mã sản phẩmC) Giúp đỡ nhau cùng tiến bộ
D) Chia sẻ kinh nghiệm
Đúng. Đáp án đúng là: Xác định thị phần cho sản phẩm mới
Vì: Mỗi nhóm hoạt động theo những mục đích khác nhau. Mục đích của nhóm nghiên
cứu thị trường là tìm hiểu thị hiếu và nhu cầu của khách hàng để xác định thị phần cho
sản phẩm mới, tìm kiếm thị trường mới. Mục đích của nó sẽ khác với mục đích của
nhóm phát triển sản phẩm hay mục đích của nhóm học tập.
Tham khảo: 1.3.2. Đặc trưng của nhóm làm việc.Ví dụ trong phần Mục đích (Purpose)

Đúng

Câu 2:
[Góp ý]
Trong các phương án dưới đây, phương án nào thể hiện đúng mục
đích của nhóm phát triển sản phẩm:
Chọn một câu trả lời


A) Xác định thị phần cho sản phẩm mớiB) Cải thiện mẫu mã và chất lượng sản phẩmC) Giúp đỡ nhau cùng tiến bộ
D) Chia sẻ kinh nghiệmĐúng. Đáp án đúng là: Cải thiện mẫu mã sản phẩm
Vì: Mỗi nhóm hoạt động theo những mục đích khác nhau. Mục đích của nhóm phát triển
sản phẩm là tìm hiểu thị hiếu và nhu cầu của khách hàng để cải thiện mẫu mã, chất
lượng sản phẩm đáp ứng được những thị hiếu và nhu cầu của họ. Mục đích của nó sẽ
khác với mục đích của nhóm phát triển sản phẩm hay mục đích của nhóm học tập.
Tham khảo: 1.3.2. Đặc trưng của nhóm làm việc .Phần ví dụ trong phần Mục đích
(Purpose)

Đúng


Câu 3:
[Góp ý]
Nhóm chính thức và nhóm không chính thức khác nhau cơ bản ở
điểm nào?
Chọn một câu trả lời


A) Nhu cầu hình thànhB) Số lượng ngườiC) Tính chất công việcD) Độ tuổi
Đúng. Đáp án đúng là: Nhu cầu hình thành


Vì: Các nhóm chính thức là nhóm được hình thành do nhu cầu của tổ chức với mục tiêu
phù hợp với mục tiêu của tổ chức. Còn các nhóm không chính thức hình thành do nhu
cầu tự nhiên, nhu cầu xã hội của mỗi cá nhân.
Tham khảo: 1.3.3.1. Phân loại theo cơ cấu tổ chức

Đúng

Câu 4:
[Góp ý]
Trong giai đoạn chuẩn hóa, khi các cuộc tranh luận giữa các thành
viên nhóm diễn ra không có lý do, những vấn đề không lường trước
xảy ra làm phá vỡ động lực phát triển của nhóm thì người lãnh đạo
nhóm cần làm gì?
Chọn một câu trả lời


A) Đặt ra những quy định về cách ứng xử trong nhóm. Thảo
luận về việc xây dựng phong cách của nhóm.
B) Loại trừ những thành viên không đồng thuận ra khỏi nhóm
C) Tiến hành phân tích giải quyết nhằm tìm ra bất đồng;
chuyển từ lãnh đạo chỉ đạo sang lãnh đạo khuyến khích, ủng hộ; kêu gọi
các thành viên chia sẻ trách nhiệmD) Khuyến khích các thành viên đưa ra những quan điểm
khác nhau, cho phép có xung đột
Đúng. Đáp án đúng là: Tiến hành phân tích giải quyết nhằm tìm ra bất đồng; chuyển từ
lãnh đạo chỉ đạo sang lãnh đạo khuyến khích, ủng hộ; kêu gọi các thành viên chia sẻ
trách nhiệm.
Vì:
Đây là thời điểm cần đến “tài năng” của người lãnh đạo nhóm. Cần phải “điều hòa mâu
thuẫn” giữa các thành viên nhóm. Nếu cứ để tình trạng bất đồng xảy ra thì nhóm không
thể hoạt động.
Tham khảo: 1.3.4.1. Giai đoạn hình thành (Hành động của người lãnh đạo)

Đúng

Câu 5:
[Góp ý]
Tìm phương án đúng.
Để một nhóm hoạt động hiệu quả cần xác định rõ 5 yếu tố nào?
Chọn một câu trả lời


A) Mục đích (purpose); Vị trí (position); Quyền hạn (power);
Kế hoạch (plan); Con người (people)B) Mục đích (purpose); Quyền hạn (power); Kế hoạch (plan);
Sự say mê (passion); Con người (people)C) Mục đích (purpose); Vị trí (position); Quyền hạn (power);
Con người (people); Sự vui thích (pleasure)D) Mục đích (purpose); Kế hoạch (plan); Con người (people);
Sự say mê (passion), quyền hạn (power)
Đúng. Đáp án đúng là: Mục đích (purpose); Vị trí (position); Quyền hạn (power); Kế
hoạch (plan); Con người (people)
Vì: Một nhóm hoạt động cần phải có mục đích (Purpose) rõ ràng. Nhóm phải xác định
được vị trí (Position) và quyền hạn (Power) của nhóm trong tương quan với các nhóm
khác và của từng người trong nhóm. Nhóm sẽ không thể hoạt động bài bản nếu không


có kế hoạch (Plan) và yếu tố quan trọng nhất quyết định sự thành bại của nhóm là con
người (People). Đây là 5 yếu tố cần thiết (5 chữ P) để một nhóm hoạt động hiệu quả
Tham khảo: 1.3.2. Đặc trưng của nhóm làm việc. Phần “Lợi ích của nhóm trong môi
trường doanh nghiệp”

Đúng

Câu 6:
[Góp ý]
Tìm phương án đúng nhất:
Con người cần hợp tác với nhau, làm việc theo nhóm bởi vì:
Chọn một câu trả lời
A) Con người không thể tồn tại biệt lập hoặc làm việc mộtmình
B) Bản năng của con người là muốn tồn tại, làm việc cùngnhau


C) Làm việc theo nhóm sẽ tập hợp được khả năng của từng
người, giúp họ bổ sung các khiếm khuyết cho nhau
D) Con người luôn sợ sự cô đơnĐúng. Đáp án đúng là: Làm việc theo nhóm sẽ tập hợp được khả năng của từng người,
giúp họ bổ sung các khiếm khuyết cho nhau.
Vì: Vì mỗi người sống trong xã hội luôn bị tác động, bị quy định bởi những người khác.
Mọi người cần hỗ trợ nhau, phát huy những điểm mạnh của nhau, bổ sung những khiếm
khuyết cho nhau để cùng nhau thực hiện công việc.
Tham khảo: mục 1.1. Tại sao lại phải làm việc nhóm

Đúng

Câu 7:
[Góp ý]
Trong quá trình hoạt động nhóm, đến giai đoạn nào thì các thành
viên trong nhóm sẽ bắt đầu nhận thấy những lợi ích của việc cộng
tác cùng với nhau và giảm bớt xung đột nội bộ?
Chọn một câu trả lời


A) Giai đoạn xung độtB) Giai đoạn hình thànhC) Giai đoạn chuẩn hóa
D) Giai đoạn phát triểnĐúng. Đáp án đúng là: Giai đoạn chuẩn hóa.
Vì: Trong giai đoạn này các chuẩn mực được hình thành nhờ có sự trải nghiệm chung từ
thực tế. Nhóm bắt đầu nhận thấy những lợi ích của việc cộng tác cùng với nhau và giảm
bớt xung đột nội bộ.
Mọi thành viên bắt đầu cảm thấy thoải mái trong việc bày tỏ quan điểm của mình và
những vấn đề này được thảo luận cởi mở hơn với toàn bộ nhóm. Ở giai đoạn này mọi
người có thể bắt đầu lắng nghe nhau. Những quy định của nhóm về cách thức làm việc,
cách thức ứng xử…cần được thiết lập.
Tham khảo: 1.3.4.4 Giai đoạn chuẩn hóa

Đúng

Câu 8:
[Góp ý]
Theo cơ cấu tổ chức, nhóm được phân loại thành:
Chọn một câu trả lời
A) Nhóm chính thức và nhóm không chính thứcB) Nhóm chức năng và nhóm ảoC) Nhóm chức năng và nhóm liên chức năng
D) Nhóm liên chức năng và nhóm ảoĐúng. Đáp án đúng là: Nhóm chính thức và nhóm không chính thức
Vì: Phân loại theo cơ cấu tổ chức nhóm sẽ chia thành nhóm chính thức và nhóm không
chính thức. Nhóm chức năng, nhóm liên chức năng và nhóm ảo là 1 loại của phân loại
theo hình thức làm việc.
Tham khảo: 1.3.3.1. Phân loại theo cơ cấu tổ chức

Đúng

Câu 9:
[Góp ý]
Trong cuộc họp nhóm để làm bài tập về nhà của một nhóm sinh viên,
Sau khi nghe trưởng nhóm trình bày kế hoạch làm bài tập, nhiều
thành viên vẫn chưa đồng ý với kế hoạch nhưng họ không chịu nói
ra trực tiếp. Biểu hiện này cho thấy nhóm đang ở giai đoạn nào?
Chọn một câu trả lời


A) Hình thànhB) Xung độtC) Chuẩn hóa
D) Phát triểnĐúng. Đáp án đúng là: Hình thành
Vì: Trong giai đoạn này nhóm còn chưa tin tưởng nhau. Chất lượng trao đổi thông tin
kém.
Tham khảo: mục 1.3.4.1. Giai đoạn hình thành.

Đúng

Câu 10:
[Góp ý]
Trong giai đoạn xung đột, khi các thành viên trong nhóm phát triển ở
các mức độ khác nhau, nảy sinh những kỳ vọng không thực tế, trong
nhóm bắt đầu hình thành các phe phái, v.v. thì người lãnh đạo nhóm
cần làm gì?
Chọn một câu trả lời
A) Ngăn chặn những ý kiến bất đồng, thiết lập kỷ luật củanhóm
B) Gặp gỡ từng thành viên, thuyết phục tuân theo quan điểm
của người lãnh đạo
C) Loại trừ những thành viên không đồng thuận ra khỏi nhóm.
D) Khuyến khích các thành viên đưa ra những quan điểm
khác nhau, cho phép có xung đột
Đúng. Đáp án đúng là: Khuyến khích các thành viên đưa ra những quan điểm khác
nhau, cho phép có xung đột.
Vì:
Người lãnh đạo nhóm cần nắm vững quy luật hoạt động và diễn biến các giai đoạn của
nhóm. Việc khuyến khích các thành viên đưa ra những quan điểm khác nhau là điều cần


thiết để các thành viên hiểu biết rõ về nhau, học cách chấp nhận nhau, tìm đến những
chuẩn mực chung để nhóm có thể đi vào hoạt động một cách hiệu quả
Tham khảo: 1.3.4.2. Giai đoạn xong đột (Hành động của người lãnh đạo)

Đúng

Câu 11:
[Góp ý]
Trong giai đoạn hình thành, khi các thành viên nhóm đặt nhiều câu
hỏi về mục đích của nhóm, lòng tin và sự tận tâm của các thành viên
còn thấp thì người lãnh đạo nhóm cần làm gì?
Chọn một câu trả lời


A) Giải thích mục tiêu chung của nhóm; Mô tả vấn đề nhóm
đang giải quyết một cách rõ ràng.
B) Loại trừ những thành viên không đồng thuận ra khỏi nhóm.
C) Tiến hành phân tích giải quyết nhằm tìm ra bất đồng;
chuyển từ lãnh đạo chỉ đạo sang lãnh đạo khuyến khích, ủng hộ; kêu gọi
các thành viên chia sẻ trách nhiệm.D) Khuyến khích các thành viên đưa ra những quan điểm
khác nhau, cho phép có xung đột.
Đúng. Đáp án đúng là: Giải thích mục tiêu chung của nhóm; Mô tả vấn đề nhóm đang
giải quyết một cách rõ ràng.
Vì: Trong tình huống này để định hướng mục đích cho nhóm cũng như củng cố lại lòng
tin của các thành viên, người lãnh đạo nên giải thích mục tiêu chung của nhóm và mô tả
vấn đề nhóm đang phải giải quyết một cách rõ ràng.
Tham khảo: 1.3.4.1. Giai đoạn hình thành (Hành động của người lãnh đạo)

Đúng

Câu 12:
[Góp ý]
Khi phân loại theo hình thức làm việc, nhóm được phân thành bao
nhiêu loại?
Chọn một câu trả lời


A) 2B) 3C) 4
D) 5Đúng. Đáp án đúng là: 5
Vì: Phân loại theo hình thức làm việc, gồm 5 loại:
Nhóm chức năng
Nhóm liên chức năng
Nhóm giải quyết vẫn đề
Nhóm làm việc tự chủ
Nhóm ảo
Tham khảo: 1.3.3.2. Phân loại theo hình thức làm việc

Đúng

Câu 13:
[Góp ý]


Trong quá trình hoạt động nhóm, ở giai đoạn nào thường nảy sinh
nhiều mâu thuẫn nhất về quan điểm, kinh nghiệm, năng lực, tính
cách, v.v. giữa các thành viên nhóm?
Chọn một câu trả lời


A) Giai đoạn xung độtB) Giai đoạn hình thànhC) Giai đoạn chuẩn hóa
D) Giai đoạn phát triểnĐúng. Đáp án đúng là: Giai đoạn xung đột.
Vì: Giai đoạn xung đột (hay biến động) là giai đoạn tiếp theo của giai đoạn hình thành
nhóm. Khi các chuẩn mực công việc chưa được thiết lập. Các cá nhân bộc lộ tính cách,
thói quen, sở thích khác nhau và bắt đầu nảy sinh mâu thuẩn với nhau. Mâu thuẫn thậm
chí xung đột có thể đe dọa sự đổ vỡ của nhóm. Mức độ không hài lòng của các thành
viên tăng dần, có thể họ xuất hiện cảm giác bất mãn.
Tham khảo: 1.3.4.2 Giai đoạn xung đột

Đúng

Câu 14:
[Góp ý]
Trong số các phương án sau, phương án nào xác định đúng trình tự
các giai đoạn phát triển của nhóm?
Chọn một câu trả lời


A) Giai đoạn hình thành – giai đoạn hoạt động – giai đoạn
xung đột – giai đoạn chuẩn hóaB) Giai đoạn hình thành – giai đoạn xung đột – giai đoạn
chuẩn hóa - giai đoạn phát triểnC) Giai đoạn hình thành – giai đoạn chuẩn hóa – giai đoạn
xung đột – giai đoạn phát triểnD) Giai đoạn hình thành – giai đoạn phát triển – giai đoạn
xung đột - giai đoạn biến động
Đúng. Đáp án đúng là: Giai đoạn hình thành – giai đoạn xung đột – giai đoạn chuẩn
hóa - giai đoạn phát triển.
Vì: Trong một chu kỳ làm việc, các nhóm thường trải qua 04 giai đoạn: Hình thành, Xung
đột, Chuẩn hóa và Phát triển. Tùy từng mục tiêu hoặc tính chất hoạt động của nhóm mà
một nhóm có thể giải tán ngay sau chu kỳ làm việc đầu tiên hoặc tiếp tục trải qua các
giai đoạn này trong chu kỳ tiếp theo. (Bruce W. Tuckman (1965).
Tham khảo: 1.3.4. Các giai đoạn phát triển của nhóm

Đúng

Câu 15:
[Góp ý]
Phương án nào dưới đây KHÔNG phải là lợi ích của làm việc theo
nhóm trong môi trường học tập?
Chọn một câu trả lờiA) Xây dựng được quan hệ tốt với nhiều thành viên trong
cộng đồng học viên
B) Giảm áp lực học một mình


C) Xây dựng văn hóa công sở, văn hóa hợp tác trong côngviệc;
D) Phát triển kỹ năngĐúng. Đáp án đúng là: Xây dựng văn hóa công sở, văn hóa hợp tác trong công việc;
Vì: Những lợi ích chính mà nhóm học tập mang lại là:
- Giảm áp lực học một mình: Thành viên của nhóm sẽ có cảm giác thoải mái, không bị
căng thẳng như lúc làm việc một mình. Sự hỗ trợ, hợp tác của những người trong nhóm
giúp họ trở nên tự tin hơn và vì thế việc học của họ sẽ đạt hiệu quả cao hơn;
- Phát triển kỹ năng: Tạo môi trường tốt để người học phát triển những kỹ năng như kỹ
năng giao tiếp, kỹ năng quản lý cá nhân, khả năng chịu trách nhiệm, kỹ năng chia sẻ
thông tin. Đó là những kỹ năng có ích cho công việc hiện tại và cho phát triển sự nghiệp
sau này;
- Xây dựng được quan hệ tốt với nhiều thành viên trong cộng đồng học viên
Tham khảo: phần Lợi ích của nhóm trong môi trường học tập

ĐúngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×