Tải bản đầy đủ

NGÂN HÀNG CÂU HỎI - PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG CÁ NHÂN - PSD 101

NGÂN HÀNG CÂU HỎI
PSD101

C
Cách hiểu đúng nhất về phương pháp công não (brainstorming): D)
Brainstorming là phương pháp dựa vào khả năng của bộ não con người để tạo nên
những sự kết hợp ý tưởng một cách sáng tạo với mục đích tìm kiếm những ý tưởng
mới
Chọn trong các phương án dưới đây một phương án mà người điều hành
cuộc họp nhóm KHÔNG nên làm khi các thành viên thiếu tận tâm, không tuân theo
nhiệm vụ hoặc công việc đã thỏa thuận: D) Loại bỏ những thành viên thiếu tận tâm
ra khỏi nhóm
Chọn trong các phương án dưới đây một phương án mà người điều hành
cuộc họp nhóm KHÔNG nên làm khi cuộc họp diễn ra quá lâu mà không đạt được
sự đồng thuận: A) Phê bình những cá nhân không đồng quan điểm
Chọn trong các phương án dưới đây một phương án mà người điều hành
cuộc họp nhóm KHÔNG nên làm khi không khí cuộc họp nhóm buồn tẻ, các thành
viên không tham gia phát biểu: C) Nhanh chóng kết thúc cuộc họp

Đ
Để khuyến khích nhân viên gắn bó với doanh nghiệp và luôn trau dồi kiến

thức chuyên môn, nghiệp vụ, nhà quản lý KHÔNG nên làm gì? D) Coi hoàn cảnh
gia đình hoặc kế hoạch phát triển của nhân viên là việc riêng tư của mỗi người

1


Để giao tiếp thành công thì vấn đề xác định cự li và phương pháp giao tiếp
nên được tiến hành như thế nào? C) Nên xác định cự li và phương pháp giao tiếp với
từng đối tượng cụ thể để có cách ứng xử phù hợp

H
Hương đang chuẩn bị cho bài thuyết trình của mình. Cô băn khoăn không
biết nên giành bao nhiêu thời gian để suy nghĩ trả lời trước mỗi câu hỏi của khán
giả. Bạn có thể khuyên Hương không nên làm gì? A) Suy nghĩ thật kỹ, thật lâu rồi
mới trả lời

K
Khi có mâu thuẫn nhóm xảy ra, một thành viên trong nhóm có quan điểm:
“những mâu thuẫn lành mạnh sẽ tạo ra những ý tưởng hay hơn, tạo động lực làm
việc tốt hơn”. Phản ứng với mâu thuẫn của thành viên này thuộc loại nào? D)
Cộng tác
Khi có mâu thuẫn nhóm xảy ra, một thành viên trong nhóm có quan điểm:
“nếu mọi người lắng nghe tôi nói, họ sẽ nhận ra tôi luôn luôn đúng”. Phản ứng với
mâu thuẫn của thành viên này thuộc loại nào? A) Đương đầu
Khi có mâu thuẫn nhóm xảy ra, một thành viên trong nhóm có quan điểm:
“giải quyết các mâu thuẫn là điều tất yếu cần thiết để đạt được các mục tiêu của
nhóm”. Phản ứng với mâu thuẫn trên của thành viên này thuộc loại nào? D) Cộng
tác
Khi có mâu thuẫn nhóm xảy ra, một thành viên trong nhóm có quan điểm:
“tôi sẵn sàng để mọi người làm theo cách của họ nếu nó không gây bất tiện cho tôi”.
Phản ứng với mâu thuẫn của thành viên này thuộc loại nào? C) Tuân theo
Khi có mâu thuẫn nhóm xảy ra, một thành viên trong nhóm có quan điểm:
“những mâu thuẫn lành mạnh sẽ tạo ra những ý tưởng hay hơn, tạo động lực làm

2


việc tốt hơn”. Phản ứng với mâu thuẫn của thành viên này thuộc loại nào? D)
Cộng tác
Khi có mâu thuẫn nhóm, một thành viên không ngần ngại trình bày dứt


khoát quan điểm của mình vì anh ấy luôn khát khao chiến thắng. Phản ứng của
thành viên này thuộc kiểu phản ứng nào? C) Đương đầu
Khi có mâu thuẫn nhóm, một thành viên không quan tâm đến những gì diễn
ra xung quanh mà chỉ cố gắng làm công việc của mình. Phản ứng của anh ta có thể
xếp vào kiểu phản ứng nào? A) Né tránh
Khi có ý tưởng muốn đề xuất với cấp trên để hoàn thiện công việc, hoàn
thiện tổ chức, v.v. bạn nên làm gì? D) Cân nhắc, chọn lọc ý tưởng đề xuất phù hợp
Khi con người tiếp xúc với nhau, điểm được chú ý đầu tiên là nét mặt vì vậy
con người cần A) Kiểm soát được tâm trạng và cảm xúc của mình
Khi công việc được giao có những thay đổi đáng kể về phạm vi và cấp độ,
xuất hiện nguy cơ quá tải khiến không thể đảm đương được công việc thì cấp dưới
cần làm gì? C) Chủ động đề xuất với cấp trên về phương án thực hiện và nói rõ giới
hạn khả năng của mình
Khi công việc được giao có những thay đổi đáng kể về phạm vi và cấp độ,
xuất hiện nguy cơ quá tải khiến không thể đảm đương được công việc thì cấp dưới
cần làm gì? C) Chủ động đề xuất với cấp trên về phương án thực hiện và nói rõ giới
hạn khả năng của mình
Khi mở đầu bài thuyết trình, người thuyết trình giới thiệu ngay chủ đề và nội
dung bài thuyết trình, đây là cách mở đầu : A) Trực tiếp
Khi mới được tuyển dụng vào làm việc, nhân viên cấp dưới KHÔNG nên: B)
Tò mò tìm hiểu các mối quan hệ cá nhân
Khi một người có thành tích trong công việc, được cấp trên ưu ái, thường
xuyên khen ngợi thì người đó cần làm gì để đạt được cả sự tôn trọng và yêu mến
của đồng nghiệp? C) Luôn khiêm tốn, cư xử nhã nhặn, tế nhị với các đồng nghiệp
Khi nhân viên cấp dưới được cấp trên giao một nhiệm vụ nằm ngoài phạm vi
những công việc thường làm (không trong danh mục các công việc được mô tả khi
phân công trách nhiệm) thì cấp dưới nên phản ứng như thế nào? A) Nhiệt tình thực
hiện
3


Khi phân loại theo hình thức làm việc, nhóm được phân thành bao nhiêu
loại? D) 5
Khi phê bình cấp dưới, người quản lý KHÔNG nên làm gì? D) Kết hợp mâu
thuẫn cá nhân để tìm biện pháp trừng phạt
Không gian giao tiếp giữa hai người được duy trì trong khoảng từ 0,5 – 1,5
mét được xếp vào vùng nào? C) Vùng riêng tư

L
Luận điểm nào dưới đây phản ánh đúng nhất khái niệm nghe chủ động? A)
Nghe chủ động trong khi thuyết trình là tập trung nghe một cách cẩn thận và có cảm
nhận về những gì mà bạn có thể nghe thấy
Luận điểm nào dưới đây thể hiện đúng nhất khái niệm thuyết trình? A)
Thuyết trình là một loại hình giao tiếp trong đó người thuyết trình trực tiếp cung cấp
thông tin trước một nhóm khán giả nhằm đạt được một mục đích nhất định
Luận điểm nào sai khi đề cập đến phần mở đầu bài thuyết trình? C) Những
lời nói đầu tiên chỉ đơn thuần là phần nhập đề không thể gây ấn tượng mạnh đối với
khán giả

M
Một người nên hành xử như thế nào khi nhóm đưa ra một quyết định không
trùng hợp với quan điểm của mình? B) Chấp nhận vì đó là quyết định đã dựa trên
những nguyên tắc và giá trị chung đã được thỏa hiệp của nhóm

N
4


Người quản lý nên làm gì để có thể nghe được những ý kiến phản hồi từ các
nhân viên của mình? C) Điềm đạm, sẵn sàng tiếp nhận thông tin nhiều chiều
Người thuyết trình không nên làm gì để tránh tâm lý căng thẳng trong khi
thuyết trình? D) Nghĩ nhiều đến các phương án xấu có thể xảy ra nếu buổi thuyết trình
thất bại
Nhân viên cấp dưới làm việc trong một tổ chức nên làm gì? C) Tuân thủ mọi
quy định của tổ chức
Nhóm chính thức và nhóm không chính thức khác nhau cơ bản ở điểm nào?
A) Nhu cầu hình thành

P
Phương án nào dưới đây KHÔNG phải là lợi ích của làm việc theo nhóm
trong môi trường học tập? C) Xây dựng văn hóa công sở, văn hóa hợp tác trong công
việc;

T
Theo cơ cấu tổ chức, nhóm được phân loại thành: A) Nhóm chính thức và
nhóm không chính thức
Theo cơ cấu tổ chức, nhóm được phân loại thành: A) Nhóm chính thức và
nhóm không chính thức
Thông thường, khi mâu thuẫn nhóm xảy ra, các thành viên trong nhóm sẽ
phản ứng theo mấy kiểu B) 4
Thông thường, khi một người giải quyết mâu thuẫn theo kiểu né tránh thì
người đó được đánh giá như thế nào? A) Đó là người chắc chắn, cẩn trọng
Thông thường, một người chọn cách phản ứng mâu thuẫn theo kiểu đương
đầu thì sẽ được đánh giá như thế nào? C) Đó là người phải chịu trách nhiệm trong
các tình huống rắc rối
5


Thông thường, một người giải quyết mâu thuẫn nhóm theo kiểu phản ứng
tuân theo thì sẽ được đánh giá như thế nào? D) Đó là loại người không gây rắc rối
hoặc gây mối đe dọa cho người khác
Thông thường, nếu một người quá để ý đến mặt yếu của mình thì người đó sẽ
trở nên B) Tự ti hơn
Tìm câu trả lời đúng nhất. Chú trọng đến vấn đề giao tiếp ứng xử trong môi
trường làm việc là một cách để mỗi thành viên trong doanh nghiệp xây dựng “nhân
hiệu” của mình vì: D) Giao tiếp ứng xử tốt giúp mỗi cá nhân xây dựng hình ảnh tốt
đẹp của mình trong con mắt của người khác
Tìm câu trả lời đúng nhất. Chú trọng đến vấn đề giao tiếp ứng xử trong môi
trường làm việc là một cách để mỗi thành viên trong doanh nghiệp xây dựng “nhân
hiệu” của mình vì: D) Giao tiếp ứng xử tốt giúp mỗi cá nhân xây dựng hình ảnh tốt
đẹp của mình trong con mắt của người khác
Tìm câu trả lời đúng nhất. Môi trường làm việc thân thiện, mối quan hệ lành
mạnh trong doanh nghiệp có ảnh hưởng tích cực đến khả năng sáng tạo, năng lực
làm việc... của người lao động vì: C) Về bản chất, con người chỉ có thể phát huy được
tốt nhất năng lực sáng tạo của mình khi được ở trong một môi trường thoải mái, thích
hợp
Tìm câu trả lời đúng nhất. Nhìn vào các mối quan hệ ứng xử trong nội bộ
doanh nghiệp có thể đánh giá: B) Văn hóa của một doanh nghiệp
Tìm câu trả lời đúng nhất. Nhìn vào các mối quan hệ ứng xử trong nội bộ
doanh nghiệp có thể đánh giá: B) Văn hóa của một doanh nghiệp
Tìm hiểu khán giả tham gia buổi thuyết trình là công việc cần thực hiện
trong giai đoạn nào? A) Giai đoạn chuẩn bị thuyết trình
Tìm một luận điểm đúng trong số các luận điểm dưới đây về mối quan hệ
giữa các đồng nghiệp trong doanh nghiệp: D) Những người đồng nghiệp không hợp
nhau về tính cách, sở thích cá nhân vẫn có thể cố gắng duy trì quan hệ công việc tích
cực
Tìm một luận điểm sai trong số các nhận định về phần trình bày nội dung bài
thuyết trình. C) Việc đưa ra một vài thông tin không chính xác trong phần thân bài
cũng không ảnh hưởng nhiều đến chất lượng của bài thuyết trình

6


Tìm phương án đúng để điền vào chỗ trống cho luận điểm sau: “Thông
thường, một bài thuyết trình cần có ba phần: mở đầu, thân bài và kết thúc trong đó
…” C) nội dung của bài thuyết trình chủ yếu nằm ở phần thân bài
Tìm phương án đúng nhất A) Giao tiếp là cách thức con người tạo lập các
mối liên hệ với những người khác trong xã hội
Tìm phương án đúng nhất A) Giao tiếp là cách thức con người tạo lập các mối
liên hệ với những người khác trong xã hội
Tìm phương án đúng nhất. Con người cần kiểm soát được tình cảm của mình
để chúng bộc lộ một cách thích hợp đúng lúc đúng chỗ vì: A) Đó là cách tôn trọng
đối tác và những người xung quanh
Tìm phương án đúng nhất. Con người cần tìm kiếm thông tin, tăng cường đề
tài nói chuyện để: A) Tạo sự linh hoạt, sáng tạo, hấp dẫn trong giao tiếp
Tìm phương án đúng nhất. Để có thể tự tin trong quan hệ giao tiếp, điều đầu
tiên con người cần: A) Làm chủ bản thân và duy trì trạng thái cân bằng tâm lý
Tìm phương án đúng nhất. Để có thể tự tin trong quan hệ giao tiếp, điều đầu
tiên con người cần: A) Làm chủ bản thân và duy trì trạng thái cân bằng tâm lý
Tìm phương án đúng nhất. Khi lựa chọn chủ đề cho buổi thuyết trình, thuyết
trình viên cần phải dựa vào yếu tố nào? B) Dựa vào mục tiêu cụ thể của buổi thuyết
trình
Tìm phương án đúng nhất. Người lãnh đạo doanh nghiệp giữ vai trò quan
trọng trong việc xây dựng môi trường giao tiếp ứng xử tốt đẹp trong doanh nghiệp
của mình vì: C) Người lãnh đạo là người có thể đưa ra những qui định về giao tiếp ứng
xử và yêu cầu mọi thành viên trong doanh nghiệp phải tuân thủ những quy định đó
Tìm phương án đúng nhất. Những phẩm chất nào của ứng viên sẽ dễ dàng
gây ấn tượng với nhà tuyển dụng? D) Sự thông minh, sự trung thực và sự linh hoạt
Tìm phương án đúng nhất. Vì sao việc thuyết trình viên tìm hiểu trước những
thông tin chung, cơ bản về khán giả (đối tượng nghe bài thuyết trình) lại là một
trong những yếu tố quan trọng giúp cho buổi thuyết trình thành công? A) Vì dựa
vào những thông tin này thuyết trình viên có thể điều chỉnh nội dung và cách thức thuyết
trình cho phù hợp với đa số khán giả

7


Tìm phương án đúng nhất: Con người cần hợp tác với nhau, làm việc theo
nhóm bởi vì: C) Làm việc theo nhóm sẽ tập hợp được khả năng của từng người, giúp họ
bổ sung các khiếm khuyết cho nhau
Tìm phương án đúng nhất. Tại buổi phỏng vấn, ứng viên nên đặt câu hỏi cho
hội đồng phỏng vấn như thế nào? C) Đặt 1 đến 2 câu hỏi đã chuẩn bị trước đối với
Hội đồng phỏng vấn khi được mời đặt câu hỏi
Tìm phương án đúng. Để một nhóm hoạt động hiệu quả cần xác định rõ 5 yếu
tố nào? A) Mục đích (purpose); Vị trí (position); Quyền hạn (power); Kế hoạch (plan);
Con người (people)
Tìm phương án đúng. Để một nhóm hoạt động hiệu quả cần xác định rõ 5 yếu
tố nào? A) Mục đích (purpose); Vị trí (position); Quyền hạn (power); Kế hoạch (plan);
Con người (people)
Tìm phương án đúng. Thu thập thông tin tư liệu cho bài thuyết trình là công
việc cần thực hiện trong giai đoạn nào? B) Giai đoạn chuẩn bị thuyết trình
Tìm phương án SAI. Để được sự tôn trọng và yêu mến của nhân viên cấp
dưới, nhà quản lý cần: C) Bỏ qua việc trau dồi chuyên môn
Tìm phương án SAI. Để thành công trong giao tiếp, trước hết mỗi chủ thể
giao tiếp cần D) Tự do bộc lộ cảm xúc của mình
Tìm phương án SAI. Để thu phục được nhân viên dưới quyền, nhà quản lý
cần: D) Không cần chú trọng đến vấn đề ứng xử với cấp dưới vì họ đã là những người
“cùng hội cùng thuyền”
Tìm phương án SAI. Hình thức giao tiếp phi ngôn từ có vai trò: C) Thay thế
lời nói chỉ khi không diễn đạt được bằng lời
Tìm phương án SAI. Hình thức giao tiếp phi ngôn từ có vai trò: C) Thay thế
lời nói chỉ khi không diễn đạt được bằng lời
Tìm phương án SAI. Khi cần tuyển chọn nhân viên bên ngoài vào một số vị
trí trong công ty, nhà quản lý cần: D) Thông báo kế hoạch tuyển dụng trong nội bộ
công ty
Tìm phương án SAI. Khi có mâu thuẫn về sở thích cá nhân nảy sinh giữa hai
người là đồng nghiệp, cách thức giải quyết mâu thuẫn là: C) Tìm kiếm sự đồng tình
từ các đồng nghiệp khác
8


Tìm phương án SAI. Những điều cần tránh trong quan hệ đồng nghiệp là: C)
Đặt lợi ích cá nhân hài hòa với lợi ích của đồng nghiệp
Tìm phương án SAI. Quan niệm về mối quan hệ cấp trên cấp dưới trong
doanh nghiệp: A) Quan niệm về mối quan hệ cấp trên – cấp dưới là giống nhau ở mọi
doanh nghiệp
Tìm phương án SAI. Tính chất của mối quan hệ giữa các đồng nghiệp trong
doanh nghiệp : D) Giống nhau ở mọi doanh nghiệp
Tìm phương án SAI. Trong quá trình giao tiếp, một người được người khác
tin tưởng khi họ: A) Không trung thực trong công việc
Trong tình huống làm việc nhóm sau, đâu là cách hành xử đúng. B) phương
án 2

Trong các phương án dưới đây, phương án nào thể hiện đúng mục đích của
nhóm làm nghiên cứu thị trường: A) Xác định thị phần cho sản phẩm mới
Trong các phương án dưới đây, phương án nào thể hiện đúng mục đích của
nhóm phát triển sản phẩm: B) Cải thiện mẫu mã và chất lượng sản phẩm
Trong các phương án dưới đây, phương án nào thể hiện đúng mục đích của
nhóm làm nghiên cứu thị trường: A) Xác định thị phần cho sản phẩm mới
Trong các phương án dưới đây, phương án nào thể hiện đúng mục đích của
nhóm phát triển sản phẩm: B) Cải thiện mẫu mã và chất lượng sản phẩm
Trong cuộc họp nhóm để làm bài tập về nhà của một nhóm sinh viên, Sau khi
nghe trưởng nhóm trình bày kế hoạch làm bài tập, nhiều thành viên vẫn chưa đồng
9


ý với kế hoạch nhưng họ không chịu nói ra trực tiếp. Biểu hiện này cho thấy nhóm
đang ở giai đoạn nào? A) Hình thành
Trong cuộc họp nhóm, người điều hành cần xử trí như thế nào khi có thành
viên phản đối gay gắt quan điểm của mình? C) Bình tĩnh, lắng nghe để điều chỉnh
Trong giai đoạn chuẩn hóa, khi các cuộc tranh luận giữa các thành viên
nhóm diễn ra không có lý do, những vấn đề không lường trước xảy ra làm phá vỡ
động lực phát triển của nhóm thì người lãnh đạo nhóm cần làm gì? C) Tiến hành
phân tích giải quyết nhằm tìm ra bất đồng; chuyển từ lãnh đạo chỉ đạo sang lãnh đạo
khuyến khích, ủng hộ; kêu gọi các thành viên chia sẻ trách nhiệm
Trong giai đoạn hình thành, khi các thành viên nhóm đặt nhiều câu hỏi về
mục đích của nhóm, lòng tin và sự tận tâm của các thành viên còn thấp thì người
lãnh đạo nhóm cần làm gì? A) Giải thích mục tiêu chung của nhóm; Mô tả vấn đề
nhóm đang giải quyết một cách rõ ràng.
Trong giai đoạn xung đột, khi các thành viên trong nhóm phát triển ở các
mức độ khác nhau, nảy sinh những kỳ vọng không thực tế, trong nhóm bắt đầu hình
thành các phe phái, v.v. thì người lãnh đạo nhóm cần làm gì? D) Khuyến khích các
thành viên đưa ra những quan điểm khác nhau, cho phép có xung đột
Trong giai đoạn xung đột, khi các thành viên trong nhóm phát triển ở các
mức độ khác nhau, nảy sinh những kỳ vọng không thực tế, trong nhóm bắt đầu hình
thành các phe phái, v.v. thì người lãnh đạo nhóm cần làm gì? D) Khuyến khích các
thành viên đưa ra những quan điểm khác nhau, cho phép có xung đột
Trong khi phỏng vấn, ứng viên nên sử dụng điện thoại như thế nào để gây
thiện cảm với hội đồng tuyển dụng? D) Không sử dụng điện thoại trong suốt quá trình
phỏng vấn
Trong khi thuyết trình, thuyết trình viên cần phải: C) Nhìn vào khán giả
Trong môi trường làm việc, các đồng nghiệp của bạn thường có tính cách và
sở thích không hoàn toàn giống nhau. Bạn sẽ làm gì? C) Tôn trọng quan điểm và sở
thích của từng người
Trong quá trình hoạt động nhóm, đến giai đoạn nào thì các thành viên trong
nhóm sẽ bắt đầu nhận thấy những lợi ích của việc cộng tác cùng với nhau và giảm
bớt xung đột nội bộ? C) Giai đoạn chuẩn hóa

10


Trong quá trình hoạt động nhóm, đến giai đoạn nào thì các thành viên có thể
thiết lập các mối quan hệ rõ ràng hơn và đồng thuận hơn với nhau? D) Giai đoạn
phát triển
Trong quá trình hoạt động nhóm, ở giai đoạn nào thường nảy sinh nhiều
mâu thuẫn nhất về quan điểm, kinh nghiệm, năng lực, tính cách, v.v. giữa các thành
viên nhóm? A) Giai đoạn xung đột
Trong quá trình phỏng vấn, ứng viên KHÔNG nên: B) Hỏi về mức lương của
các vị trí tương quan trong doanh nghiệp
Trong số các nhân tố dưới đây, nhân tố nào có nguy cơ lớn nhất làm cho cuộc
họp nhóm thất bại? D) Các thành viên công kích, chê bai lẫn nhau
Trong số các nhân tố dưới đây, nhân tố nào có nguy cơ lớn nhất làm cho cuộc
họp nhóm thất bại? C) Người điều hành nói quá nhiều trong cuộc họp
Trong số các nhân tố dưới đây, nhân tố nào có nguy cơ lớn nhất làm cho cuộc
họp nhóm thất bại? D) Các thành viên công kích, chê bai lẫn nhau
Trong số các phương án sau, phương án nào xác định đúng trình tự các giai
đoạn phát triển của nhóm? B) Giai đoạn hình thành – giai đoạn xung đột – giai đoạn
chuẩn hóa - giai đoạn phát triển
Trong số các phương án sau, phương án nào xác định đúng trình tự các giai
đoạn phát triển của nhóm? B) Giai đoạn hình thành – giai đoạn xung đột – giai đoạn
chuẩn hóa - giai đoạn phát triển
Trong trường hợp cụ thể, khi cấp trên đưa ra những quyết định không như
mong đợi của bạn nhưng lại có vẻ phù hợp với các đồng nghiệp khác, bạn nên làm
gì? A) Tuân thủ, cấp quản lý bao giờ cũng có lý do để ra quyết định

V
Về vấn đề mâu thuẫn nhóm, anh (chị) đồng tình với quan điểm nào sau đây?
B) Khi hoạt động nhóm, tất yếu sẽ nảy sinh nhiều mâu thuẫn vì nhóm là sự tập hợp của
những con người với quan niệm, tính cách, năng lực, kinh nghiệm... khác nhau

11


Về vấn đề mâu thuẫn nhóm, anh (chị) đồng tình với quan điểm nào sau đây?
B) Khi hoạt động nhóm, tất yếu sẽ nảy sinh nhiều mâu thuẫn vì nhóm là sự tập hợp của
những con người với quan niệm, tính cách, năng lực, kinh nghiệm... khác nhau

X
Xác định luận điểm đúng nhất về bộ trang phục phù hợp với người mặc A)
Bộ trang phục được gọi là phù hợp với người mặc khi nó đảm bảo được sự hài hòa tự
nhiên với bối cảnh xung quanh và tạo cho chủ thể phong cách tự tin
Xác định luận điểm đúng nhất. C) Những người có phong cách ăn mặc giống
nhau nhưng tính cách vẫn có thể khác nhau
Xác định luận điểm SAI bàn về mối quan hệ giữa nghề nghiệp và uy tín của
con người A) Một người có nghề nghiệp, công việc ổn định thì luôn tạo được sự tin
tưởng trong giao tiếp
Xác định luận điểm SAI bàn về mối quan hệ giữa nghề nghiệp và uy tín của
con người A) Một người có nghề nghiệp, công việc ổn định thì luôn tạo được sự tin
tưởng trong giao tiếp
Xác định một câu SAI trong những câu dưới đây: D) Mối quan hệ tốt đẹp
trong môi trường làm việc giúp mọi thành viên đều đạt được sự cân bằng trong công việc
và cuộc sống
Xác định một luận điểm đúng khi nói về việc sử dụng ngôn ngữ cơ thể trong
khi thuyết trình: D) Người thuyết trình không thể thành công nếu không vận dụng tốt
các phương thức giao tiếp phi ngôn ngữ
Xác định một luận điểm sai trong số những luận điểm dưới đây: D) Giao tiếp
với người khác bằng định kiến sẽ xây dựng được mối quan hệ tốt đẹp
Xác định nhân tố lớn nhất có thể làm cho cuộc họp nhóm thất bại, trong số
các nhân tố sau: B) Người điều hành không kiểm soát được cuộc họp
Xác định phương án đúng. Khi nói với một đối tượng khán giả có lượng kiến
thức còn hạn chế thì người thuyết trình cần: D) Quan sát thái độ tiếp nhận của khán
giả để điều chỉnh tốc độ nói
12


Xác định phương án đúng. Trong khi thuyết trình, thuyết trình viên nên điều
chỉnh ánh mắt như thế nào? A) Thuyết trình viên nên di chuyển ánh mắt đến mọi
người trong khán phòng để thể hiện thái độ tôn trọng khán giả
Xác định phương án sai. Để tạo sự gần gũi thân thiện với khán giả, người
thuyết trình nên di chuyển như thế nào trong khi thuyết trình? C) Di chuyển thật
nhanh và liên tục
Xác định phương án sai. Để trả lời chính xác các câu hỏi của khán giả thì
bạn cần lắng nghe có phân tích, bằng cách: C) Thoải mái bộc lộ sự khó chịu
Xác định phương án sai. Khi trả lời câu hỏi của khán giả, thuyết trình viên
cần A) Suy nghĩ kỹ càng lâu càng tốt rồi mới trả lời
Xác định phương án sai. Trong buổi thuyết trình, thuyết trình viên sẽ có thể
phải trả lời các câu hỏi mà khán giả đưa ra. Để có thể trả lời tốt các câu hỏi của
khán giả, thuyết trình viên cần: C) Không cần luyện tập vì thuyết trình viên có quyền
từ chối những câu hỏi khó

13Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×