Tải bản đầy đủ

dia ly 4 bài thành phố Đà Lạt

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO QUẬN LIÊN CHIỂU
TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN VĂN TRỖI

Địalí


Thứ sáu, ngày 09 tháng 11 năm 2018

Kiểm tra bài cũ


Câu 1: Đặc điểm sông ngòi ở Tây Nguyên là?

A. Sông không có thác ghềnh
B. Sông có nhiều thác ghềnh
C. Có rất ít sông


Câu 2: Trên các cao nguyên ở Tây Nguyên có
những vùng đất gì?


A. Đất bazan
B. Đất phù sa
C. Đất phèn


Câu 3: Ở Tây Nguyên có những loài rừng gì?

A. Rừng rậm ôn đới và rừng rậm nhiệt đới
B. Rừng rậm nhiệt đới và rừng khộp
C. Rừng rậm ôn đới và rừng khộp


Thứ sáu, ngày 09 tháng 11 năm 2018

Địa lí

Thành phố Đà Lạt


Thứ sáu, ngày 09 tháng 11 năm 2018

Địa lí
Thành phố Đà Lạt
Hoạt động 1: Vị trí địa lí và khí hậu của Đà LạtPHIẾU HỌC TẬP
1. Đà Lạt nằm ở cao nguyên nào?
.............................................................................
2. Đà Lạt ở độ cao bao nhiêu?
.............................................................................
3. Với địa hình như vậy, theo em, khí hậu ở Đà Lạt
như thế nào?
.............................................................................


1. Đà Lạt nằm ở cao nguyên nào?
• Đà Lạt nằm ở cao nguyên Lâm Viên.
2. Đà Lạt ở độ cao bao nhiêu?Đà Lạt có độ cao hơn 1500m so với mực
nước biển.
3. Với địa hình như vậy, theo em, khí hậu ở Đà
Lạt như thế nào?

Với địa hình như vậy, khí hậu ở Đà Lạt
quanh năm mát mẻ.


Kết luận
Đà Lạt nằm trên cao nguyên
Lâm Viên, khí hậu quanh
năm mát mẻ.


Thứ sáu, ngày 09 tháng 11 năm 2018
Địa lí

Thành phố Đà Lạt
Hoạt động 2: Đà Lạt – thành phố nổi tiếng về rừng
thông và thác nướcThác Cam Li

Hồ Xuân Hương


Em có nhận xét
như thế nào về
mật độ rừng
thông và thác
nước ở Đà Lạt?


Vì sao nói Đà Lạt là thành phố nổi tiếng
về rừng thông và thác nước?

Vì Đà Lạt có những rừng thông xanh
tốt quanh năm, có nhiều thác nước đẹp
và nổi tiếng.Thác Pongour


Thác Liên Khương


Kết luận
Đà Lạt là thành phố nổi tiếng
với rất nhiều rừng thông và
thác nước.


Thứ sáu, ngày 09 tháng 11 năm 2018
Địa lí

Thành phố Đà Lạt
Hoạt động 3: Đà Lạt – thành phố du lịch và nghỉ
mát.Tại sao Đà Lạt được chọn là nơi du
lịch và nghỉ mát?

Vì Đà Lạt có không khí trong lành mát
mẻ, thiên nhiên tươi đẹp, có nhiều công
trình phục vụ cho việc nghỉ ngơi và du
lịch.


Hướng dẫn
viên nhí


Quảng trường Lâm Viên

Đường hầm đất sét


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×