Tải bản đầy đủ

GIẢI bộ đề TRẮC NGHIỆM TIN học DHY

Cày bừa Giải phẫu Khóa 2014-2020

HƯỚNG DẪN GIẢI BỘ ĐỀ TRẮC NGHIỆM TIN HỌC
ĐH Y DƯỢC HUẾ
Nhằm mục đích giúp đỡ các bạn Sinh viên năm nhất ĐH Y Dược Huế các khóa ôn thi
HK, xin gửi các bạn đến tài liệu "Hướng dẫn giải bộ đề Trắc nghiệm Tin học HK 1". Bộ
đáp án này được viết bởi bạn Trần Tú Nguyên, lớp YA khóa 2014-2020 và được gửi lên
bởi đại diện ban Admin nhóm Cày bừa Giải phẫu Khóa 2014-2020.
Các bạn tìm mua tài liệu đề thi tại 16H Hai Bà Trưng (tiệm sách photo Vân Thái - Bảo
An), làm và đối chiếu đáp án trong tài liệu này.
Tuy đã được kiểm tra kỹ nhưng không tránh việc có một số đáp án sai sót, rất mong
được lượng thứ.
Hi vọng với tài liệu chúng tôi mang lại sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình ôn thi
đầy căng thẳng! :)
I. Trong tập Vân Thái có các đề sau:
+ YHCT41 2011-12;
+ Y2 mã đề 4; ĐH Sư phạm đề 1;
+ RHM2 2011-12;
+ Câu hỏi trắc nghiệm và bài tập MS Excel;
+ ĐH Sư phạm mã 571;
+ D1 Y khoa mã 104;

+ YHDP2 281; Học kì 1 2008-09;
+ Học kì 2 2009-10;
+ Đề thi trắc nghiệm môn Tin học;
+ Đề thi kết thúc HP Tin học cơ sở (có đáp án rồi);
+ Đề 80 có in đáp án;
+ Câu hỏi trắc nghiệm tham khảo 400 câu (có đáp án);
+ Đề 382 câu; đề thi trắc nghiệm TH đại cương; đề 301 câu có in đáp án;
|+ Đề 100 câu có in đáp án;
+ Phần 4 Excel;
+ Ngân hàng câu hỏi MS Excel;
+ Đề 2009-10 mã 001
II. Hướng dẫn giải:
1) Đề YHCT41 2011-12
1A 2B 3B 4B 5D 6A 7D 8A 9B 10D 11D 12B 13A 14A 15B 16C 17C 18B 19A 20C 21D
22B 23A 24D 25C 26A 27A 28A 29D 30D 31C 32B 33C 34D 35D 36B 37C 38D 39C
40A 41C 42A 43D 44D 45C 46A 47D 48A 49D 50B 51B 52D 53C 54C 55A 56C 57B
58B 59A 60B 61D 62B 63C 64D 65C 66C 67A 68B 69D 70D
2) Y2 - Mã 4
1C 2B 3D 4D 5C 6A 7A 8A 9C 10A 11D 12B (sửa lại là câu đúng) 13A 14C 15C 16B
17D 18B 19C 20B 21C 22C 23D 24D 25B 26C 27C 28A 29B 30D 31A 32B 33D 34B
35B 36D 37A 38B 39B 40A


Cày bừa Giải phẫu Khóa 2014-2020
3) Đề ĐH Sư phạm - Đề 1
1A 2B 3D 4B 5C 6A 7A 8A 9C 10B 11A 12A 13D 14A 15C 16C 17C 18B 19C 20C 21C
22B 23D 24B 25D
4) Đề RHM2 2010-11
1C 2D 3D 4C 5A 6D 7A 8A 9B 10C 11A 12B 13D 14C 15C 16B 17A 18C 19C 20C 21C
22A 23B 24C 25C 26C 27D 28B 29D 30B 31A 32B 33C 34B 35B 36A 37D 38B 39D
40C 41C 42C
5) Câu hỏi trắc nghiệm và bài tập MS Excel
1C 2B 3C 4C 5B 6D 7B 8C 9D 10D 11D 12B 13D 14B 15A 16B 17D 18B 19C 20A 21B
22A 23C 24D 25C 26A 27B 28D 29D 30A 31D 32B 33B 34D 35C 36A 37D 38D 39A
40D 41A 42D 43A 44C 45A
6) Đề ĐH Sư phạm Mã 571
1B 2D 3B 4D 5D 6A 7A 8C 9B 10C 11B 12C 13A 14D 15B 16C 17A 18B 19A 20C 21A
22D 23B 24D 25B 26C 27A 28A 29C 30A 31A 32D 33C 34B 35C 36D 37C 38B 39C
40C 41A 42D 43A 44A 45B 46D 47B 48A 49B 50B
7) Đề D1-Y khoa mã 104


1D 2C 3B 4C 5D 6C 7A 8D 9C 10B 11C 12B 13D 14A 15C 16B 17A 18C 19B 20A
8) Đề YHDP2 mã 281
1C 2A 3D 4B 5D 6B 7A 8E 9B 10E 11A 12E 13B 14B 15C 16C 17D 18A 19E 20C 21E
22C 23B 24C 25D 26B 27C 28B 29D 30A 31E 32D 33B 34C 35A 36D 37D 38A 39C
40A 41D 42B 43E 44D 45D 46E 47A 48D 49C 50D
9) Đề HKI 2008-09
1C 2C 3C 4C 5C 6A 7A 8A 9C 10C 11A 12D 13C 14D 15B 16D 17D 18C 19D 20B 21D
22C 23B 24C 25B 26D 27D 28C 29C 30C 31D 32C 33D 34B 35C 36A 37A 38A 39C
40C 41A 42B 43D 44C 45B 46A 47A 48C 49D 50B
10) Đề HKII 2009-10
1C 2B 3B 4C 5A 6A 7D 8D 9C 10A 11B 12C 13A 14B 15C 16C 17 mờ quá ko thấy 18C
19D 20C 21B 22A 23C 24D 25C 26B 27D 28C 29C 30C 31D 32C 33B 34C 35D 36B
37A 38A 39C 40B 41B 42A 43B 44C 45A
11) Đề thi trắc nghiệm Tin học
1A 2B 3B 4A 5C 6A 7A 8A 9C 10D 11C 12C 13B 14B 15C 16D 17C 18D 19B 20C 21B
22B 23A 24C 25C 36D 37B 38D 39D 40C 41B 42A 43D 44C 45C 46A 47D 48A 49D
50B 51A 52D 53C 54C 55A 56B 57C 58D 59A 60B 61A 62B 63D 64C 65C 66D 67B
68D 69A 70B 71A 72B 73B 77A 78D 79D 80C 81B 82B 83A 84C 85D 86A 87B 88D
89B 90C 91B 92C 93D 94A 95A


Cày bừa Giải phẫu Khóa 2014-2020
12) Đề 382 câu,
Đề này thật ra chỉ có 214 câu thôi, phần sau trùng nhau hết, với lại trong 214 câu này
có một số câu phải có hình minh họa mà ở đây không có nên mình bỏ luôn, và tương tự
với các câu Access chưa học
1C 2D 3A 4A 5B 6A 7D 8C 9D 10C 11B 12D 13D 15B 16D 17D 18D 19B 20D 21C 22C
25D 27B 28D 29B 30D 31B 32D 33C 34A 35C 36C 37A 39B 40B 42C 43C 44B 45D
46D 47B 48C 49C 50D 51D 52B 53C 54B 55C 56A 57C 58A 59B 60C 61B 62A 63B
69A 70A 71C 75D 76D 77C 78C 79D 80D 81D 82B 83C 84B 85B 86C 87A 88B 89C
91C 92C 94C 95C 96C 97D 99A 100D 101B 102B103D 104B 105D 106C 107C 119A
120D 121B 122B 123B 124B 125D 126A 127B 128C 129D 130D 131B 132D 137C
138B 140B 141B 145A 146D 147D 149C 152D 153C 156B 157C 159D 160D 161D
166B 168C 169A 170C 174D 177D 180C 181D 182B 183D 184B 185C 186B 187D
188B 191A 192A 193C 195A 197C 198C 201D 202C 203A 204B 205A 206A 207C
208C 209B 210B
13) Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm MS Excel
1A 2B 3B 4B 5D 6A 7B 8D 9C 10D 11D 12D 13A 14B 15D 16C 17B 18A 19D 20C 21A
22D 23B 24A 25C 26A 27B 28C 29A 30B 31A 32B 33C 34A 35C 36C 37B 38A 39B
40A 41B 42 (đáp án là 32767) 43B 44C 45D 46C 47C 48B 49A 50C 51A 52A 22A 23A
24C 25A 32B 33A 34B 35B 39A 32B 34A 35C 38D 25A 26B 27D 28D 29A 30A 31A
32D 33D 34C 35B 36C 37C 38A 39A 40D
_____☺ Hết ☺_____Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x