Tải bản đầy đủ

Đề cương hóa học ôn thi đại học

Chủ đề: 01( Nguyên lý thứ nhất nhiệt động học, sóng âm)
Câu 1: Phát biểu nguyên lý thứ nhất nhiệt động học và các ứng dụng vào hệ thống sống.
Câu 2: Một nguồn âm phát ra âm có tần số 500 Hz chạy lại gần một người quan sát với vận
tốc 200 km/h. Hỏi người quan sát nghe thấy âm có tần số bao nhiêu? Cho biết vận tốc âm
trong không khí bằng 340 m/s.
Chủ đề: 02 ( Nguyên lý thứ hai nhiệt động học, đại cương về hạt nhân ).
Câu 1: So sánh trạng thái cân bằng hóa học và trạng thái dừng của hệ thống sống (có hình vẽ
để minh họa)
.Câu 2: Dùng hạt ᄃ (Đơtri) bắn vào đồng vị 13 H
Li 27 ᄃ , gây nên phản ứng hạt nhân. Hãy xác
định: a. Bán kính của Đơtri, cho biết bán
kính điện của nó là r0 = 1,3.10-15 m.
7
b. Năng lượng liên kết của ᄃ.
3 Li
c. Sản phẩm thứ 2 của phản ứng, biết
rằng chỉ có 2 sản phẩm, trong đó có một là
nơtron.
Cho biết: mp = 1,0072 u; mn = 3 Li 7 1,0086 u; m(ᄃ)=7,018 u.
Chủ đề số: 03( Máy phát tia X, hiệu ứng
Doppler )

: Câu 1: Trình bày cấu tạo máy phát tia X. Phổ phát xạ, đặc điểm, hấp thụ và ứng dụng tia X
trong y học...
Câu 2: Một con dơi bay ngang theo hướng vuông góc với một bức tường với vận tốc 6m/s.
Dơi phát ra một tia siêu âm có tần số bằng 4,5. 10 4 Hz . Hỏi dơi nhận được âm phản xạ có
tần số bao nhiêu? Cho biết vận tốc âm truyền trong không khí bằng 340 m/s.
Chủ đề số: 04( Ánh sáng và môi trường, phân rã hạt nhân)
Câu 1:Trình bày phản ứng quang hợp, phân tích và ý nghĩa của quá trình này đối với môi
trường.
α 238 đồng vị chì qua một dãy phân rã và phóng
Câu 2:. Hạt nhân phóng xạ ᄃ phân rã thành 92 U
xạ 8 hạt ᄃ và 6 electron. Xác định ký hiệu
của đồng vị chì và tính năng lượng thoát ra.
Cho biết: khối lượng nguyên tử các hạt nhân U238 = 238,0507 u; Pb206 = 205,9744 u; He4 =
4,0026 u.
Chủ đề số: 05( Biến đổi entropy, liên hệ để chẩn đoán và điều trị, năng lượng ánh sáng, tần
số của sóng âm)
Câu 1: Trình bày sự biến đổi entropy trong cơ thể sống. Nêu một số phương pháp chẩn đoán
và điều trị bệnh bằng nhiệt hiện nay..
Câu 2: Một xe cứu thương chạy với tốc độ 60km/h phát ra tiếng còi xe cấp cứu.Xe vượt qua
một người đi xe đạp tốc dộ 3m/s sau khi xe vượt qua người đi xe đạp nghe thấy tiếng còi với
tần số 1520Hz.Nếu vận tốc truyền âm trong không khí bằng 343m/s, hỏi còi xe cấp cứu phát
ra tần số bao nhiêu ?
Chủ đề số:06 ( Nặng lượng ánh sáng, vận chuyển vật chất, phóng xạ hạt nhân)
Câu 1:Trình bày động lực và cơ chế của vận chuyển tích cực tiên phát vật chất qua màng tế
bào.
Câu 2: Trình bày sự di chuyển năng lượng trong hệ sinh vật và các cơ chế để giải thích
Câu 3: Sau một năm, lượng ban đầu của một chất đồng vị phóng xạ giảm đi 3 lần. Nó sẽ giảm
đi bao nhiêu lần sau 2 năm.
Chủ đề số: 07( vận chuyển vật chất qua màng, năng lượng )
Câu 1: Trình bày động lực và cơ chế khuếch tán đơn giản của vận chuyển thụ động vật chất
qua màng tế bào.
Câu 2: Khi oxy hóa Glucose đã giải phóng ra 120 Mol khí CO2. Vậy có bao nhiêu Mol
Glucose đã bị oxy hóa, năng lượng giải phóng ra tất cả là bao nhiêu Kcal?
Trong ba thành phần thức ăn là protein, glucid và lipid thì thức ăn nào giàu năng lượng
nhất? Dựa vào phương trình nhiệt lượng kế gián tiếp hãy xác định muốn có năng lượng
trên cần phải cung cấp lượng thức ăn là bao nhiêu?
Chủ đề : 08 ( Năng lượng, vận chuyển vật chất qua màng tế bào, điện sinh học)
Câu 1: Trình bày một số quá trình biến đổi năng lượng trong cơ thể sống.
Câu 2: Trình bày các phương pháp nghiên cứu, phân loại và phương thức vận chuyển vật chất
của màng tế bào.


Câu 3: Khảo sát sự dịch chuyển của các ion trên thân nhiệt bình thường ở 370C, ta thấy ion
Cl-đạt giá tri cân bằng tại điện thế nghỉ là -90mV. Biết nồng độ ion Cl-ở trong màng là 4
µM/cm3, hãy tính nồng độ ion Cl-ở phía ngoài .


Chủ đề: 09 ( Năng lượng , hoạt động của mắt , điện sinh học )
Câu 1: :Phân tích sơ đồ quá trình thụ cảm sáng xảy ra trên võng mạc mắt và so sánh
nguyên tắc làm việc của mắt với máy ảnh..
Câu 2: Xác định điện thế tĩnh trên cơ vân chó ở 370C. Biết rằng màng sợi cơ trung hòa
với ion Cl- và ion Na+. Cho nồng độ ion K+ở trong màng là 125 µM/cm3, phía ngoài
màng là 2,6 µM/cm3
Chủ đề; 10 ( Cộng hưởng từ hạt nhân, điện sinh học, siêu âm ).
Câu 1: : Nguyên tắc của cộng hưởng từ hạt nhân. Ứng dụng của cộng hưởng từ trong y học
Câu 2: Thế nào là điện thế hoạt động ? Các phương pháp đo và đồ thị các giai đoạn biến đổi
của điện thế hoạt động.
Câu 3: Trình bày cơ chế tạo siêu âm, tính chất và ứng dụng của siêu âm trong y học.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×