Tải bản đầy đủ

Hoàn thiện thang bảng lương cho lao động gián tiếp tại công ty cổ phần bánh kẹo thái dương

MỤC LỤC

MỤC LỤC.............................................................................................................0
PHẦN I.TỔNG QUAN CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO THÁI
DƯƠNG................................................................................................................1
1.1.Giới thiệu chung về Công ty Cổ phần Bánh kẹo Thái Dương.....................1
1.2.Sơ đồ bộ máy tổ chức Công ty Cổ phần Bánh kẹo Thái Dương..................1
1.3.Một số đặc điểm của Công ty ảnh hưởng tới việc xây dựng thang bảng
lương..................................................................................................................2
1.3.1.Đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty............................................2
1.3.2. Đặc điểm về lao động............................................................................2
1.3.3.Đặc điểm về người sử dụng lao động....................................................3
1.4.Một số đặc điểm của lao động gián tiếp tại Công ty Cổ phần Bánh kẹo
Thái Dương........................................................................................................3
PHẦN II. XÂY DỰNG HỆ THỐNG THANG BẢNG LƯƠNG CHO LAO
ĐỘNG GIÁN TIẾP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI DƯƠNG.....5
2.1.Bảng thống kê các chức danh cho lao động gián tiếp tại Công ty Cổ phần
Bánh kẹo Thái Dương........................................................................................5
2.2.Xây dựng bản mô tả công việc cho lao động gián tiếp tại Công ty Cổ phần
Bánh kẹo Thái Dương........................................................................................6
2.2.1.Bản mô tả công việc của ban lãnh đạo cấp cao......................................6

2.2.2. Bản mô tả công việc của quản lý cấp trung..........................................8
2.3.Xây dựng bảng tổng hợp tiêu chí đánh giá cho nhóm lãnh đạo và lao động
chuyên môn nghiệp vụ.....................................................................................19
2.4. Bảng cho điểm các chức danh của nhóm lãnh đạo và lao động chuyên
môn nghiệp vụ..................................................................................................25
2.5. Xây dựng bảng tham chiếu lương.............................................................29


PHẦN I.TỔNG QUAN CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO
THÁI DƯƠNG
1.1.Giới thiệu chung về Công ty Cổ phần Bánh kẹo Thái Dương
Công ty cổ phần Thái Dương, tiền thân là cơ sở sản xuất bánh kẹo Đức Phương
thành lập và hoạt động từ năm 1988. Năm 2007, Công ty chuyển đổi thành Công ty cổ
phần, có trụ sở chính và hoạt động tại khu công nghiệp Trường An, An Khánh, Hà
Nội. Công ty chuyên sản xuất các loại bánh kẹo chất lượng cao với giá thành hợp lý
phục vụ đông đảo quần chúng nhân dân từ nông thôn đến thành thị. Hiện tại, chủng
loại sản phẩm bánh kẹo của Công ty hiện nay rất phong phú, với 3 dòng sản phẩm
chính là kẹo dẻo, kẹo cứng và bánh mặn, với trên 30 loại sản phẩm khác nhau phục vụ
nhu cầu trong nước và xuất khẩu.Công ty CP bánh kẹo Thái Dương luôn tâp trung đầu
tư đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng các sản phẩm bánh kẹo để tạo được uy tín
với thị trường trong nước và xuất khẩu. Tốc độ tăng trưởng doanh số bình quân hàng
năm đạt liên tục đạt ở mức cao. Hiện tại, Công ty đang triển khai hệ thống nhà phân
phối khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam. Sản phẩm bánh kẹo của Công ty
đang được giới thiệu và tiêu thụ tới từng địa bàn dân cư trên 63 tỉnh thành cả nước.
1.2.Sơ đồ bộ máy tổ chức Công ty Cổ phần Bánh kẹo Thái Dương

Trang

1


1.3.Một số đặc điểm của Công ty ảnh hưởng tới việc xây dựng thang bảng lương
1.3.1.Đặc điểm sản xuất kinh doanh của công ty
 Chuyên sản xuất, phân phối các mặt hàng bánh kẹo
Chỉ tiêu phân loại

Trụ sở chính Hà Nội

KCN Quế Võ 1 – Bắc
Ninh100

500

Tổng số lao động

1.Theo giới tính

Nữ

Nam

Phân loại lao động

Lao động trực tiếp

Lao động chuyên nghiệp
vụ
Cán bộ quản lý

Số lượng

Tỷ lệ (%)

46

46%

Số lượng
375

125

Tỷ lệ
(%)
75%

54

54%

25%

Số lượng

Tỷ lệ (%)

Số lượng

Tỷ lệ
(%)

0

0%

375

75%

85

85%

100

20%

15

15%

25

5%


Kinh doanh xuất nhập khẩu nguyên vật liệu, máy móc thiết bị phục vụ
sản xuất bánh kẹo
1.3.2. Đặc điểm về lao động
Do lĩnh vực sản xuất chủ yếu của công ty là sản xuất các mặt hàng về bánh kẹo
nên lực lượng lao động sử dụng nhiều. Đặc điểm của công việc sản xuất là nhẹ nhàng,
đòi hỏi độ khéo léo, khả năng kiên nhẫn và tỉ mỉ cao nên lao động nữ trong công ty
chiếm tỷ lệ lớn. Các lao động nam chủ yếu đảm nhận công việc như vận chuyển, vận
hành máy móc. Để đảm bảo chất lượng nguồn nhân lực công ty chỉ tuyển lao động có
Trang

2


trình độ tốt nghiệp THPT trở lên.
1.3.3.Đặc điểm về người sử dụng lao động.
Tên : Nguyễn Duy Phương
Sinh năm:09/07/1961
Nguyên quán: Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Cư trú: Xóm Đoàn Kết, Xã La Phù, Huyện Hoài Đức, Hà Nội
Trình độ: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh
Quá trình học tập: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh
Quá trình công tác :
+ 1978-1993: Kinh doanh cơ sở bánh kẹo
+ 1993-2010: Giám đốc Công ty cổ phần Bánh kẹo Thái Dương
+ Từ 2010-2015 : nay Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bánh kẹo Thái Dương
+ Tử 2016- nay: Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Bánh kẹo Thái Dương
1.4.Một số đặc điểm của lao động gián tiếp tại Công ty Cổ phần Bánh kẹo Thái
Dương
Lao động gián tiếp của Công ty Cổ phần Bánh kẹo Thái Dương : Gồm những
người trong ban lãnh đạo ( Giám đốc, Phó giám đốc quản lý, Phó giám đốc nhà máy)
và lao động chuyên môn nghiệp vụ.
*Theo nội dung công việc và nghề nghiệp chuyên môn, loại lao động
chuyên môn nghiệp vụ này được chia thành:
-Trưởng phòng kỹ thuật công nghệ
-Trưởng phòng kế toán
-Trưởng phòng nhân sự
-Trưởng phòng kế hoạch vật tư
-Trưởng phòng kinh doanh
-Trưởng phòng hành chính
-Phó phòng kỹ thuật công nghệ
-Phó phòng kế toán
-Phó phòng nhân sự
-Phó phòng kế hoạch vật tư
-Phó phòng kinh doanh
-Phó phòng hành chính
- Quản đốc phân xưởng nguyên liệu, chế biến
- Quản đốc phân xưởng đóng khuôn
- Quản đốc phân xưởng cán, nướng, làm nguội
- Quản đốc phân xưởng bao bì đóng gói
Trang

3


- Nhân viên phòng kỹ thuật công nghệ
- Nhân viên nhân sự ( NV tuyển dụng, NV tiền lương, NV đào tạo)
- Nhân viên kế toán
- Nhân viên kinh doanh ( NV Marketing, NV thiết kế mẫu mã sản phẩm)
- Nhân viên kế hoạch vật tư
- Nhân viên hành chính ( NV tổ chức - hành chính, NV thủ quỹ văn thư)
- Nhân viên bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị (kỹ thuật)
- Nhân viên quản lý chất lượng sản phẩm (QC)
*Theo năng lực và trình độ chuyên môn, lao động gián tiếp được phân
thành các loại:
+ Chuyên viên chính: Là những người có trình độ từ đại học trở lên có trình
độ chuyên môn cao, có khả năng giải quyết các công việc mang tính tổng hợp, phức
tạp.
+ Chuyên viên: Cũng là những người lao động đã tốt nghiệp đại học, trên đại
học, có thời gian công tác tương đối lâu, trình độ chuyên môn tương đối cao.
+ Cán sự: Gồm những người mới tốt nghiệp đại học, có thời gian công tác
thực tế chưa nhiều.
+ Nhân viên: Là những người lao động gián tiếp với trình độ chuyên môn
thấp, có thể đã qua đào tạo các trường lớp chuyên môn, nghiệp vụ, hoặc chưa qua đào
tạo.

Trang

4


PHẦN II. XÂY DỰNG HỆ THỐNG THANG BẢNG LƯƠNG CHO LAO ĐỘNG
GIÁN TIẾP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI DƯƠNG
2.1.Bảng thống kê các chức danh cho lao động gián tiếp tại Công ty Cổ phần
Bánh kẹo Thái Dương
Tên loại lao động

Chức danh

1.Ban lãnh đạo

-Giám đốc
-Phó giám đốc quản lý.
-Phó giám đốc nhà máy

2.Lao động chuyên
môn nghiệp vụ

-Trưởng phòng kỹ thuật công nghệ
-Trưởng phòng kế toán
-Trưởng phòng nhân sự
-Trưởng phòng kế hoạch vật tư
-Trưởng phòng kinh doanh
-Trưởng phòng hành chính
-Phó phòng kỹ thuật công nghệ
-Phó phòng kế toán
-Phó phòng nhân sự
-Phó phòng kế hoạch vật tư
-Phó phòng kinh doanh
-Phó phòng hành chính
- Quản đốc phân xưởng nguyên liệu, chế biến
- Quản đốc phân xưởng đóng khuôn
- Quản đốc phân xưởng cán, nướng, làm nguội
- Quản đốc phân xưởng bao bì đóng gói
- Nhân viên phòng kỹ thuật công nghệ
- Nhân viên nhân sự ( NV tuyển dụng, NV tiền lương, NV đào tạo)
Trang

5


- Nhân viên kế toán
- Nhân viên kinh doanh ( NV Marketing, NV thiết kế mẫu mã sản
phẩm)
- Nhân viên kế hoạch vật tư
- Nhân viên hành chính ( NV tổ chức - hành chính, NV thủ quỹ văn
thư)
- Nhân viên bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị (kỹ thuật)
- Nhân viên quản lý chất lượng sản phẩm (QC)

2.2.Xây dựng bản mô tả công việc cho lao động gián tiếp tại Công ty Cổ phần
Bánh kẹo Thái Dương
2.2.1.Bản mô tả công việc của ban lãnh đạo cấp cao
Chức danh

Tổng giám
đốc

Chức năng, nhiệm vụ
-Quyết định các vấn đề liên quan đến
công việc kinh doanh hàng ngày của
công ty.
-Tổ chức thực hiện các quyết định của
Hội đồng quản trị.
-Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh
doanh và phương án đầu tư.
-Bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh
quản lý trong công ty, trừ các chức
danh thuộc thẩm quyền của Hội đòng
quản trị.
-Tuyển dụng lao động.
- Kiến nghị phương án hoặc xử lý lỗ
trong kinh doanh.
-Chịu trách nhiệm xác định nhu cầu
đào tạo và định hướng nhân viên
phòng ban bao gồm cả việc tạo dựng
môi trường làm việc phù hợp đảm bảo
các nhân viên hoàn thành mục tiêu
chung.
-Chịu trách nhiệm chính trong việc phê
duyệt báo cáo tài chính,rà soát hệ
thống kế toán định kỳ.

Tiêu chuẩn
-Tốt nghiệp trình độ từ thạc sĩ
chuyên ngành
Kinh tế/Quản trị kinh
doanh/Thương mại.
-Có kiến thức chuyên sâu về
điều hành kinh doanh.
-Khả năng đàm phán, giao tiếp
tốt.
-Khả năng làm việc độc lập,
chịu được áp lực cao.
-Ít nhất 8 năm kinh nghiệm
( 5 năm kinh nghiệm ở vị trí
tương
đương)

Trang

6


-Giám sát toàn bộ các khía cạnh của
hoạt động kinh doanh, công tác nhân
sự,...tại công ty.
-Xây dựng kế hoạch, chiến lược kinh
doanh theo từng tháng/quý/năm trình
ban giám đốc phê duyệt.
-Triển khai thực hiện các kế hoạch
kinh doanh đã được phê duyệt, phân bổ
chỉ tiêu doanh thu và lãi gộp cho từng
cá nhân thực hiện.
Phó giám
-Ghi nhận thông tin phản hồi về chế độ
đốc quản lý và ý kiến đóng góp của nhân sự.
- Tham mưu, đánh giá kết quả công
việc và năng lực cấp dưới.
-Quản lý, đào tạo và phát triển đội ngũ
nhân viên quản lý.
--Tuyển dụng lao động.

Phó giám
đốc sản
xuất

-Quản lý công tác kỹ thuật, triển khai
kế hoạch hoạt động văn phòng và
xưởng sản xuất, phối hợp với các
phòng ban để triển khai công việc
được cấp trên chỉ đạo.
-Tham mưu cho giám đốc những vấn
đề liên quan đến kỹ thuật, theo dõi tiến
độ dự án, kết thúc dự án.
-Giám sát, đôn đốc các cá nhân hoàn
thành chỉ tiêu kinh doanh theo kế
hoạch.
-Ghi nhận thông tin phản hồi về chế độ
và ý kiến đóng góp của nhân sự.
- điều hành hoạt động của phân xưởng,
nhà máy.

-Có khả năng làm việc độc lập,
sáng tạo, có kỹ năng lãnh
đạo,quản lý công việc và nhân
sự. Quyết đoán trong công
việc.
-Tốt nghiệp từ Đại học trở lên
chuyên ngành
Kinh tế/ Quản trị/ Thương mại.
-Có kiến thức chuyên sâu trong
tổ chức, quản
lý hoạt động sản xuất của công
ty.
-Ít nhất 6 năm kinh nghiệm
( 4 năm kinh nghiệm ở vị trí
tương
đương)
-Tốt nghiệp từ Đại học trở lên
chuyên ngành
Kinh tế/ Quản trị/ Thương mại.
-Có kiến thức chuyên sâu trong
tổ chức, quản lý hoạt động sản
xuất của công ty.
-Ít nhất 6 năm kinh nghiệm
( 4 năm kinh nghiệm ở vị trí
tương
đương)

2.2.2. Bản mô tả công việc của quản lý cấp trung
Chức danh
Phòng
hành chính

Chức năng, nhiệm vụ
Lập kế hoạch quỹ hành chính hàng
năm
-Quản lý thiết bị, cơ sở vật chất

Yêu cầu
- Tốt nghiệp Đại học ngành Kinh
tế, Quản trị nhân lực, Luật, Văn
thư lưu trữ
Trang

7


của công ty
-Quản lý người ra vào công ty
-Quản lý công tác An toàn vệ sinh,
Phòng cháy chữa cháy
- Xây dựng môi trường làm việc
sạch sẽ
-Quản lý việc mua sắm văn phòng
phẩm, đạt vé máy bay, ăn trưa, xe
cộ cho cán bộ công ty
-Quản lý hồ sơ, công văn đến, đi
của công ty
-Phục trách quản lý, phân công
nhiệm vụ các nhân viên trong
phòng

- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm
làm ở vị trí tương đương- Kỹ năng
thương thuyết, giải quyết mâu
thuẫn tốt
- Kỹ năng quản lý giỏi, và biết
điều hành tiến độ công việc
-Kỹ năng lập kế hoạch tốt, đàm
phán tốt
- Kỹ năng làm việc độc lập, cũng
như làm việc nhóm hiệu quả
-Có khả năng chịu áp lực cao
trong công việc.
-Trung thực, dũng cảm, nhiệt tình
công tác.
-Có tinh thần trách nhiệm, năng
động trong công việc.
- Siêng năng sáng tạo trong công
việc.

Phòng kinh Trực tiếp chịu trách nhiệm trước
doanh
giám đóc Công ty về hoạt động và
hiệu quả của phòng kinh doanh.
- Chịu trách nhiệm lập kế hoạch, tổ
chức thực hiện và báo cáo kết quả
thực hiện các kế hoạch kinh doanh
dịch vụ website của Công ty;
- Chịu trách nhiệm quảng bá, phát
triển và khai thác các giá trị từ
website của Công ty;
- Nghiên cứu, tham mưu và xây
dưng các giải pháp nhằm duy trì và
thúc đẩy hoạt động kinh doanh
website;
- Quản lý, điều hành và giám sát
công việc của nhân viên thuộc
phòng kinh doanh;
- Phối hợp với phòng nhân sự
trong công tác tuyển dụng và đào
tạo nhân viên phòng kinh doanh;

Tốt nghiệp Đại học ngành Kinh
tế, Quản trị kinh doanh,
Marketing, Kinh tế đối ngoại,
- Có ít nhất 3 năm kinh
nghiệm làm ở vị trí tương
đương
- Kỹ năng thương thuyết,
giải quyết mâu thuẫn tốt
- Kỹ năng quản lý giỏi, và biết
điều hành tiến độ công việc
- Kỹ năng lập kế hoạch tốt, đàm
phán tốt
- Kỹ năng làm việc độc lập, cũng
như làm việc nhóm hiệu quả
- Có khả năng chịu áp lực cao
trong công việc.
- Trung thực, dũng cảm, nhiệt tình
công tác.
- Có tinh thần trách nhiệm, năng
động trong công việc.
Trang

8


Phòng kế
hoạch vật


- Tìm kiếm và phát triển quan hệ
với các khách hàng và đối tác tiềm
năng;
- Đàm phán, ký kết các hợp đồng;
- Những nhiệm vụ khác theo sự
phân công của giám đốc Công ty.

- Siêng năng sáng tạo trong công
việc

Lập kế hoạch sản xuất, kế hoạch
vật tư theo tháng, quý, năm căn cứ
từ nhu cầu và đơn đặt hàng từ bộ
phận kinh doanh
2. Phối hợp với bộ phận sản xuất
lên kế hoạch hàng tuần. Chịu trách
nhiệm ra lệnh sản xuất, theo dõi
tiến độ sản xuất, kịp thời điều
chỉnh cho phù hợp với điều kiện
sản xuất thực Từ
3. Chịu trách nhiệm phối hợp với
Phòng nghiên cứu phát triển và
phòng kinh doanh để lựa chọn,
chuẩn bị nguồn nguyên vật liệu,
vật tư, bao bì phù hợp với sản
phẩm đăng ký
4. Chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu vật
tư cần thiết theo đúng kế hoạch sản
xuất. Chỉ đạo và theo dõi việc
nhập/ xuất nguyên liệu, bao bì và
thành phẩm, theo dõi việc quyết
toán sản phẩm
5. Xây dựng định mức nguyên phụ
liệu và định kỳ kiểm tra điều chỉnh
định mức cho phù hợp,tránh hư
hao lãng phí
6. Chỉ đạo và theo dõi việc bảo
quản hàng hoá theo hướng dẫn
GSP. Cụ thể theo hướng dẫn của
các SOP đã được phê chuẩn
7. Chỉ đạo và theo dõi việc kiểm
kê và cập nhật sổ sách chứng từ về

- Tốt nghiệp Đại học ngành Kinh
tế, Quản trị kinh doanh, Xây dựng
- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm
làm ở vị trí tương đương
- Kỹ năng thương thuyết, giải
quyết mâu thuẫn tốt
- Kỹ năng quản lý giỏi, và biết
điều hành tiến độ công việc
- Kỹ năng lập kế hoạch tốt, đàm
phán tốt
- Kỹ năng làm việc độc lập, cũng
như làm việc nhóm hiệu quả
- Có khả năng chịu áp lực cao
trong công việc.
- Trung thực, dũng cảm, nhiệt tình
công tác.
- Có tinh thần trách nhiệm, năng
động trong công việc.
- Siêng năng sáng tạo trong công
việc.

Trang

9


Phòng kế
toán

kho
8. Báo cáo định kỳ tồn kho các
nguyên liệu, bao bì và thành phẩm
theo quy định của Công ty
9. Phối hợp và tạo điều kiện cho
công tác thanh tra về GSP
10. Chỉ đạo và theo dõi việc xử lý
các nguyên liệu, bao bì bị loại và
xử lý sản phẩm bị trả về hay thu
hồi
11. Tham gia công tác đào tạo
huấn luyện GSP cho nhân viên của
phòng và của công ty
12. Chịu trách nhiệm về việc nâng
cao đạo đức/ nghiệp vụ và đánh
giá hàng năm đối với nhân viên
cấp dưới
1. Tham mưu Ban lãnh đạo xây
dựng và kiện toàn bộ máy kế toán,
soạn thảo ban hành các quy chế
quản lý tài chính, chi phí, quy trình
nghiệp vụ phù hợp với quy định
của pháp luật và đặc điểm hoạt
động của Công ty.
2. Tổ chức, giám sát thực hiện các
nghiệp vụ hạch toán kế toán
3. Tổ chức công tác thu thập, xử lý
thông tin, số liệu kế toán. Tổ chức
thực hiện, kiểm tra công tác lập
báo cáo thuế, báo cáo tài chính
theo định kỳ. Tham gia quyết toán
thuế với cơ quan thuế.
4. Tổ chức, kiểm tra việc phân
tích, lập các báo cáo kế toán quản
trị theo yêu cầu của lãnh đạo
5. Cung cấp thông tin, số liệu kế
toán theo yêu cầu của Ban lãnh
đạo Công ty và Cơ quan quản lý
Nhà nước.
6. Kiểm tra ký duyệt các phiếu thu,

- Tốt nghiệp Đại học ngành Kế
toán, Kiểm toán, Kế toán tài
chính, Tài chính ngân hàng
- Đã tham gia các lớp bồi dưỡng,
cập nhật kiến thức về nghiệp vụ
kế toán, kiểm toán, quản trị tài
chính
- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm
làm ở vị trí tương đương
- Am hiểu Luật thuế, các phần
mềm kế toán
- Kỹ năng thương thuyết, giải
quyết mâu thuẫn tốt
- Kỹ năng quản lý giỏi, và biết
điều hành tiến độ công việc
- Kỹ năng lập kế hoạch tốt, đàm
phán tốt
- Kỹ năng làm việc độc lập, cũng
như làm việc nhóm hiệu quả
- Có khả năng chịu áp lực cao
trong công việc.
- Trung thực, dũng cảm, nhiệt tình
công tác.
Trang 10


Phòng
nhân sự

chi và các báo cáo tài chính.
7. Tổ chức và giám sát thực hiện
công tác lưu trữ, bảo quản hồ sơ,
tài liệu, chứng từ kế toán, chấp
hành quản lý sử dụng hoá đơn theo
đúng quy định của Công ty và Nhà
nước.
8. Quản lý, giám sát sử dụng tài
sản, vốn và chi phí
9. Trực tiếp kiểm tra, giám sát các
khoản thu, chi tài chính nội bộ; các
nghĩa vụ thu, nộp ngân sách nhà
nước. Chỉ đạo, giám sát nhân viên
trong việc lập kế hoạch và đối
chiếu, thu hồi nợ.
10. Lập kế hoạch tài chính định kỳ
tháng, quý, năm và dài hạn theo
yêu cầu của Phó Tổng giám đốc tài
chính. Tổ chức triển khai và giám
sát thực hiện các kế hoạch tài
chính
11. Tổng hợp, phân tích kết quả
kinh doanh, hiệu quả sử dụng vốn
toàn Công ty, phát hiện kịp thời và
đề xuất các giả pháp sử dụng vốn
hiệu quả, định kỳ báo cáo Ban lãnh
đạo.
12. Cập nhật, tổng hợp số liệu, tiến
hành phân tích và dự báo dòng
tiền, đề xuất các giải pháp cân đối,
điều hoà nguồn vốn, đảm bảo sự
an toàn và hiệu quả của hoạt động
kinh doanh. Thẩm định tính hiệu
quả về mặt tài chính đối với các
hợp đồng kinh tế, các phương án
đầu tư, các khoản chi phí lớn, các
ngân sách…và tham mưu cho
Tổng giám đốc ra các quyết định.
1. Lập kế hoạch tuyển dụng,
đào tạo, phát triển nguồn nhân lực

- Có tinh thần trách nhiệm, năng
động trong công việc.
- Siêng năng sáng tạo trong công
việc.

- Tốt nghiệp Đại học ngành Quản
trị nhân lực, Luật, Kinh tế, Tâm lý
Trang 11


định kỳ năm, quý, tháng.
2. Xây dựng chương trình phát
triển nghề nghiệp cho CNV công
ty.
3. Xây dựng chính sách thăng
tiến và thay thế nhân sự.
4. Lập ngân sách nhân sự.
5. Hoạch định nguồn nhân lực
nhằm phục vụ tốt cho sản xuất
kinh doanh và chiến lược của công
ty.
6. Xây dựng quy chế lương
thưởng, các biện pháp khuyến
khích – kích thích người lao động
làm việc, thực hiện các chế độ cho
người lao động.
7. Tổ chức và thực hiện công
tác hành chánh theo chức năng
nhiệm vụ và theo yêu cầu của Ban
Giám đốc.

Phòng kỹ
thuật

1, Lên kế hoạch hoạt động cho
phòng Kỹ thuật, kết hợp cùng các
bộ phận khác và ban Giám đốc để
xử lý công việc.
2, Đề xuất và kiến nghị công tác tổ
chức của phòng Kỹ thuật với Ban
Giám đốc
3, Điều hành chỉ đạo và giám sát
các hoạt động của Cán bộ CNV
trong phòng để hoàn thành nhiệm
vụ chuyên môn Công ty giao. Làm
tốt công tác Tổ chức.
4, Chịu trách nhiệm trước ban
Giám đốc về triển khai, thực hiện
nhiệm vụ của phòng Kỹ thuật

học
- Đã tham gia các lớp bồi dưỡng,
cập nhật kiến thức về chính sách
tiền lương, đào tạo, tạo động lực
trong lao động
- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm
làm ở vị trí tương đương
- Am hiểu Luật lao động, KPIs,
HRPortal
- Kỹ năng thương thuyết, giải
quyết mâu thuẫn tốt
- Kỹ năng quản lý giỏi, và biết
điều hành tiến độ công việc
- Kỹ năng lập kế hoạch tốt, đàm
phán tốt
- Kỹ năng làm việc độc lập, cũng
như làm việc nhóm hiệu quả
- Có khả năng chịu áp lực cao
trong công việc.
- Trung thực, dũng cảm, nhiệt tình
công tác.
- Có tinh thần trách nhiệm, năng
động trong công việc.
- Siêng năng sáng tạo trong công
việc
- Tốt nghiệp Đại học ngành Điện
– Điện tử, Viễn thông, Điện công
nghiệp
- Đã tham gia các lớp bồi dưỡng,
cập nhật kiến thức về kỹ thuật,
phần mềm, quản lý
- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm
làm ở vị trí tương đương
- Am hiểu GMP, 8S, ISO
- Đọc hiểu tài liệu kỹ thuật máy
móc thiết bị bằng tiếng anh
- Kỹ năng thiết kế đồ họa,
Autocard
- Kỹ năng quản lý giỏi, và biết
điều hành tiến độ công việc
Trang 12


5, Thực hiện lãnh đạo hoạt động
- Kỹ năng lập kế hoạch tốt, đàm
công tác Kỹ thuật của toàn Công ty phán tốt
- Kỹ năng làm việc độc lập, cũng
6, Tham gia công tác tư vấn về Kỹ như làm việc nhóm hiệu quả
thuật trong các dự án lớn cùng các - Có khả năng chịu áp lực cao
Cán bộ phòng Kinh doanh khi có
trong công việc.
yêu cầu của Ban Giám đốc.
- Trung thực, dũng cảm, nhiệt tình
7, Kiểm tra đôn đốc và thực hiện
công tác.
công tác Kỹ thuật cho các Hợp
- Có tinh thần trách nhiệm, năng
đồng của dự án đã trúng thầu, hợp động trong công việc.
đồng Bảo trì, Bảo dưỡng cho
- Siêng năng sáng tạo trong công
Khách hàng. Lên kế hoạch lắp đặt việc.
thiết bị, giao hàng cho khách hàng
và đào tạo hướng dẫn chuyển giao
công nghệ, chuyển giao Kỹ thuật
cho CB Kỹ thuật của khách hàng.
8, Lên kế hoạch đào tạo cho Cán
bộ CNV phòng Kỹ thuật theo
chiến lược phát triển của Công ty.
9, Xây dựng kế hoạch theo nhiệm
vụ tháng, quý.
10, Cố vấn kỹ thuật cho Ban Giám
đốc.
2.2.3.Bản mô tả công việc nhân viên
Chức danh
NV phòng
kỹ thuật
công nghệ

Nhiệm vụ cụ thể
-Lập các bước công việc và xác
định thời gian cho các công đoạn
trên một sản phẩm của từng mã
hàng
-Dự trù trang thiết bị của các mã
hàng sắp sản xuất
-Theo dõi từng bước công việc của
từng mã hàng để kịp thời điều
chỉnh trong sản xuất
-Điều chỉnh các công đoạn nếu
thấy không hợp lý
-Lập báo cáo định mức thời gian
chuẩn, lập báo cáo phát sinh cho

Yêu cầu/Tiêu chuẩn
-Tốt nghiệp từ ĐH trở lên ngành
kỹ thuật/điện tử
-Nắm vững kiến thức và kỹ năng
công việc yêu cầu
-Biết cách tham khảo tài liệu kỹ
thuật để khi làm mẫu đảm bảo
từng chi tiết phải đúng thông số
yêu cầu
-Khả năng phân tích và xử lý vấn
đề tốt
-Cẩn thận, chăm chỉ trong công
việc
-Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở
Trang 13


Trưởng phòng sau khi các mã hàng
được thực hiện
NV nhân
-Thực hiện chấm công cho nhân
sự
viên
-Quản lý công tác tuyển dụng cty
theo thủ tục tuyển dụng. Chuyển
bảng đánh giá ứng viên cho phòng
kế toán tính lương, lập bảng đánh
giá ứng viên khi thử việc
-Quản lý hồ sơ, lý lịch của CNV
toàn cty, cập nhật định kỳ hàng
tháng
-Quản lý việc đào tạo của cty
-Quản lý và phân phát các biểu
mẫu liên quan đên hành chính nhân
sự
-Đề xuất các phương án thưởng lễ,
tết, trợ cấp cho NLĐ và tổ chức
thực hiện
-Lập các quyết định điều động, bổ
nhiệm, miễn nhiệm...theo yêu cầu
của Trưởng phòng và thực hiện các
thủ tục có liên quan
NV kế toán -Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các
đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiết và
tổng hợp
-Kiểm tra định khoản các nghiệp
vụ phát sinh
-Hoạch toán thu nhập, chi phí,
thuế, nghiệp vụ khác, lập quyết
toán văn phòng cty
-Lập báo cáo tài chính theo từng
quý, 6 tháng, năm và các bá cáo
giải trình chi tiết
-Tham gia phối hợp công tác kiểm
tra, kiểm kê tại các đơn vị cơ sở
NV kinh
-Nhận và phối hợp với các phòng
doanh
ban trong cty thực hiện các yêu cầu
cung cấp dịch vụ khách hàng
-Thu thập và tổng hợp thông tin thị
trường, tìm hiểu khách hàng mới

vị trí tương đương
-Tốt nghiệp từ ĐH trở lê ngành
nhân sự/quản trị kinh doanh
-Nắm vững kiến thức và kỹ năng
công việc yêu cầu
-Khả năng phân tích và xử lý vấn
đề tốt
-Cẩn thận, chăm chỉ trong công
việc
-Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm
trong vị trí tương đương

-Tốt nghiệp từ ĐH trở lên ngành
kinh tế/kế toán
-Nắm vững kiến thức và kỹ năng
công việc yêu cầu
-Sử dụng thành thạo tin học văn
phòng
-Khả năng phân tích và xử lý vấn
đề tốt
-Cẩn thận chăm chỉ trong công
việc
-Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm
trong vị trí tương đương
-Tốt nghiệp từ ĐH trở lên ngành
kinh tế/Marketing/QTKD
-Sử dụng thành thạo tin học văn
phòng, phần mềm liên quan đến
công việc
Trang 14


NV kế
hoạch vật


NV hành
chính

và bán dịch vụ
-Duy trì những quan hệ kinh doanh
hiện có, thiết lập những mối quan
hệ kinh doanh mới
-Phối hợp với bộ phận kỹ thuật-sản
xuất thực hiện các dịch vụ dựa trên
các nội dung, điều khoản hợp đồng
đã ký kết với khách hàng
-Thực hiện các nhiệm vụ khác theo
chức năng, yêu cầu của quản lý
trực tiếp
-Thực hiện công tác cung ứng vật
tư đầy đủ, kịp thời đúng tiến độ
phục vụ cho sản xuất
-Thực hiện tổ chức các hoạt động
kiểm tra lại định mức sử dụng vật
tư theo yêu cầu ủa Trưởng phòng
-Tư vấn cho Trưởng phòng về
thông tin thị trường, thông tin của
nhà cung cấp, thường xuyên phát
triển các vật tư, nguyên vật liệu
thay thế để giảm chi phí
-Thực hiện công tác báo cáo
tuần/tháng/quý/năm theo quy định
và các báo cáo bất thường the yêu
cầu của lãnh đạo
-Quản lý các loại hợp đồng của
phòng HCNS. Lập file để lưu các
loại hợp đồng theo thứ tự trong
danh mục
-Quản lý bản photo đăng ký kih
doanh có công chứng, hàng tháng
kiểm tra số bản đăng ký kinh doanh
còn để lập kế hoạch công chứng
tiếp
-Chuẩn bị các cuộc họp theo lịch
họp
-Làm thủ tục mua tất cả các loại vật
tư bên ngoài thuộc trách nhiệm
phòng HCNS trừ văn phòng phẩm
do tiếp tân làm thủ tục mua

-Có khả năng làm việc độc lập và
chịu được áp lực công việc
-Năng động sáng tạo trong công
việc
-Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm
trong vị tri tương đương

-Tốt nghiệp từ ĐH trở lên ngành
kinh tế/kỹ thuật/kế toán
-Nắm vững kiến thức và kỹ năng
chuyên môn
-Khả năng phân tích và xử lý vấn
đề tốt
-Cẩn thận, chăm chỉ trong công
việc
-Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm
trong vị trí tương đương

-Tốt nghiệp từ ĐH trở lên ngành
nhân sự/kế toán/ngoại ngữ
-Nắm vững kiến thức và kỹ năng
công việc yêu cầu
-Sử dụng thành thạo tin học văn
phòng
-Khả năng phân tích và xử lý vấn
đề tốt
-Cẩn thận, chăm chỉ trong công
việc
-Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm
trong vị tri tương đương

Trang 15


-Chủ động hỗ trợ tiếp tân trong
việc xử lý (nhận, trả lời, lưu
chuyển) điện thoại, thư tín, fax.
Chuyển công văn tài liệu cho các
bộ phận liên quan
-Lập kế hoạch công tác hàng tuần
chuyển Trưởng phòng duyệt
NV sửa
-Nhận các phiếu sửa chữa từ các bộ
chữa và
phận, chuyển Trưởng phòng
bảo dưỡng HCNS, sau khi nhận lại phiếu thì
thiết bị
tiến hành sửa chữa
-Tổ chức lắp đặt thiết bị mới theo
yêu cầu từ các phòng ban trong cty
-Kiểm tra các loại tài sản hàng
tháng theo biểu mẫu của cty
-Lập lịch bảo trì các loại tài sản
trong cty, phói hợp với đơn vị bảo
trì thực hiện việc bảo trì thường
xuyên và bảo trì đột xuất
-Đề ra các biện pháp ngăn ngừa hư
hỏng cho các loại máy móc trong
cty
NV quản
-Phụ trách các vấn đề của cty liên
lý chất
quan đến chất lượng sản phẩm
lượng sản
-Lên kế hoạch quản lý, đánh giá,
phẩm
báo cáo về chất lượng cho các sản
phẩm, các quy trình sản xuất nhằm
đảm bảo chất lượng
-Xử lý các vấn đề liên quan đến
khiếu nại của khách hàng về chất
lượng sản phẩm
-Quản lý tình hình lỗi của sản
phẩm, tổng hợp dữ liệu hàng lỗi và
đưa ra các phương pháp để cải tiến
chất lượng sản phẩm
-Xử lý các sự cố ảnh hưởng hoặc
liên quan đến chất lượng sản phẩm
2.3.Xây dựng bảng tổng hợp tiêu chí đánh giá
chuyên môn nghiệp vụ.

-Tốt nghiệp CĐ chuyên ngành kỹ
thuật/cơ điện tử trở lên
-Có sức khỏe tốt, chịu được áp lực
công việc, có trách nhiệm cao
-It nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị
trí tương đương

-Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành kỹ
thuật/cơ khí/quản lý chất lượng
-Nắm vững quy trình quản lý
trong HACCP, ISO 22000, ISO
9001
-Có tinh thần hợp tác làm việc tốt
-Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm
trong vị trí tương đương

cho nhóm lãnh đạo và lao động
Tổng điểm: 6000 điểm
Trang 16


Tên nhóm Tỷ trọng của Điểm cao nhất
yếu tố
nhóm yếu tố của nhóm yếu
Nhóm 1: Trình độ học vấn và kinh nghiệm

Tiêu chí cụ thể

Điểm cho từng tiêu
chí

1.Trình độ
học vấn

Trình độ Trung
cấp
Trình độ Cao đẳng
Trình độ Đại học
Trình độ Đại học
trở lên
Kinh nghiệm dưới
1 năm
Kinh nghiệm từ 1
- 3 năm
Kinh nghiệm từ 3
- 5 năm
Kinh nghiệm từ 5
- 7 năm

0

Không cần sức
lực đặc biệt (bình
thường)
Cần sức lực để di
chuyển nâng, đỡ,
mang vác vật
nặng,…
Cần sức lực đặc
biệt
Bình thường
(Không cần nỗ lực
đặc biệt)
Theo dõi thường
xuyên
heo dõi thường
xuyên, ảnh hưởng
căng thẳng đến
thần kinh
Theo dõi cao độ,
suy nghĩ căng
thẳng thần kinh
Không cần lập kế
hoạch

100

2.Kinh
nghiệm

10%

15%

600

900

Nhóm 2: Thể lực và trí lực
3. Thể lực 5%
300

4. Cường
5%
độ tập
trung
trong công
việc

5.Năng
lực lập kế

10%

300

600

200
400
600
200
500
700
900

200

300
0

100
200

300

0

Trang 17


hoạch

6.Năng
lực lãnh
đạo

7.Tính
sáng tạo

10%

5%

8. Phán
10%
quyết
trong công
việc

600

300

600

Lập kế hoạch
theo tuần
Lập kế hoạch
theo tháng
Lập kế hoạch
theo quý
Lập kế hoạch
theo năm
Không cần năng
lực lãnh đạo
Phải lãnh đạo 1
nhóm
Phải lãnh đạo 1
phòng ban
Lãnh đạo nhiều
phòng ban
Không cần sáng
tạo
Sáng tạo trong
phạm vi công
việc, ra kiểu dáng,
sản phẩm mới
Sáng tạo trong
phạm vi công
việc,tạo ra những
ý tưởng về chiến
lược, chính sách
Sáng tạo trong
phạm vi công
việc, và cách quản
lí tổ chức
Công việc không
cần phán quyết
Phán quyết các
điểm nhỏ trong
phạm vi các chỉ
dẫn tương đối chi
tiết
Phải đưa ra các
quyết định tác
động tới kết quả
làm việc của

100
200
400
600
0
300
600

0
100

200

300

0
200

400

Trang 18


phòng (ban) khi
có hướng dẫn chỉ
thị chung

9. Khả
năng
thuyết
phục

5%

300

Nhóm 3: Môi trường làm việc
10. Môi
5%
300
trường
làm việc

Phải đưa ra các
quyết định tác
động tới kết quả
làm việc của
doanh nghiệp kh
có các hương dẫn
chỉ thị chung
Không cần thuyết
phục những người
khác
Cần phải thuyết
phục các thành
viên trong nhóm
Cần phải thuyết
phục cấp dưới và
khách hàng
Cần phải thuyết
phục số lượng lớn
cấp dưới và khách
hàng khó tính

600

Bình thường
Môi trường làm
việc có 1-2 trong
4 yếu tố nhiệt độ
cao, tiếng ồn, bụi,
mùi.
Môi trường làm
việc có cả 4 yếu tố
nhiệt độ cao, tiếng
ồn, bụi, mùi.
Môi trường làm
việc có cả 4 yếu tố
nhiệt độ cao, tiếng
ồn, bụi, mùi ở
mức độ cao.

0
100

0

100

200

300

200

300

Trang 19


11. Quan
hệ trong
công việc

5%

300

Không cần quan
hệ với người khác
nhiều, chủ yếu
làm việc độc lập
Công việc đòi hỏi
phải có quan hệ
với người trong
nhóm/ tổ/ phòng
ban.
Công việc đòi hỏi
phải có quan hệ
với mọi người
trong nội bộ công
ty.
Công việc đòi hỏi
phải có quan hệ
với mọi người
trong nội bộ công
ty và ngoài công
ty như các khách
hàng, đối tác trong
sản xuất, kinh
doanh

0

Không giám sát ai
Giám sát 1 nhóm
nhỏ
Giám sát 1 phòng
ban/ phân xưởng
Quản lý, lãnh đạo
toàn công ty.
Gây ảnh hưởng
nhỏ
Liên quan đến 1
nhóm/ bộ phận
Liên quan đến
phòng ban
Liên quan đến
hoạt động của
toàn công ty

0
200

100

200

300

Nhóm 4. Trách nhiệm trong công việc
12.Phụ
trách giám
sát

13.Trách
nhiệm
trong việc
đưa ra
mệnh
lệnh,
quyết định

10%

5%

600

300

400
600
0
100
200
300

Trang 20


2.4. Bảng cho điểm các chức danh của nhóm lãnh đạo và lao động chuyên môn nghiệp vụ
QUẢN LÝ CẤP TRUNG
NHÓM LÃNH
ĐẠO
TÊN NHÓM YẾU
TỐ

Nhóm 1: Trình độ
học vấn và kinh
nghiệm
1. Trình độ học vấn
2. Kinh nghiệm
Nhóm 2: Thể lực và
trí lực
3. Thể lực
4. Cường độ tập
trung trong CV
5. Năng lực lập kế
hoạch
6. Năng lực lãnh đạo
7. Tính sáng tạo
8. Phán quyết trong
công việc
9. Khả năng thuyết

PHÒNG KT CN

PHÒNG
NHÂN SỰ

PHÒNG KẾ
TOÁN

PHÒNG KẾ
HOẠCH VẬT


PHÒNG
KINH
DOANH

PHÒNG
HÀNH
CHÍNH

GI
ÁM
ĐỐ
C

PG
Đ
QU
ẢN


PG
Đ
TRƯ
NH ỞNG
À PHÒN
M
G
ÁY

PHÓ
PHÒ
NG

TRƯ
ỞNG
PHÒN
G

PHÓ
PHÒ
NG

TRƯ
ỞNG
PHÒN
G

PHÓ
PHÒ
NG

TRƯ
ỞNG
PHÒN
G

PHÓ
PHÒ
NG

TRƯ
ỞNG
PHÒN
G

PHÓ
PHÒ
NG

TRƯ
ỞNG
PHÒN
G

PHÓ
PHÒ
NG

600
900

600
700

600 600
700 700

600
500

600
700

600
500

600
700

600
500

600
700

600
500

600
700

600
500

600
700

600
500

100
300

100
200

100 100
200 100

100
100

100
100

100
100

100
100

100
100

100
100

100
100

100
100

100
100

100
100

100
100

600

400

400 200

100

200

100

200

100

200

100

200

100

200

100

600
300
600

600
200
400

600 400
200 100
400 400

200
100
200

400
100
400

200
100
200

400
100
400

200
100
200

400
100
400

200
100
200

400
100
400

200
100
200

400
100
400

200
100
200

300

200

200 200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200
Trang 21


phục
Nhóm 3: Môi trường
làm việc
10. Môi trường làm
việc
11. Quan hệ trong
công việc
Nhóm 4: Trách
nhiệm trong CV
12. Phụ trách giám
sát
13. Trách nhiệm
trong việc đưa ra
mệnh lệnh, quyết
định
TỔNG ĐIỂM

0

0

0

300

200

600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

200 200

100

200

100

200

100

200

100

200

100

200

100

600

600 400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

300

300

300 200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

550
0

450
0

450 3600
0

2800

3600

2800

3600

2800

3600

2800

3600

2800

3600

2800

Trang 22


TÊN NHÓM YẾU TỐ

NHÂN
VIÊN
PHÒNG
KT - CN

NHÂN
VIÊN
PHÒNG
NHÂN SỰ

NHÂN
VIÊN
PHÒNG
KẾ TOÁN

NHÂN
VIÊN
PHÒNG KẾ
HOẠCH
VẬT TƯ

NHÂN VIÊN
PHÒNG
KINH
DOANH

NHÂN VIÊN
PHÒNG
HÀNH
CHÍNH

400
200

400
200

400
200

400
200

400
200

400
200

100
200

100
100

100
200

100
100

100
200

100
100

100
200

100
0

100
0

100
0

100
0

100
0

7. Tính sáng tạo
8. Phán quyết trong công việc
9. Khả năng thuyết phục

200
200
100

200
200
100

200
200
100

200
200
300

200
200
300

200
200
100

Nhóm 3: Môi trường làm việc
10. Môi trường làm việc
11. Quan hệ trong công việc

0
100

0
200

0
100

0
300

0
300

0
100

Nhóm 1: Trình độ học vấn và
kinh nghiệm
1. Trình độ học vấn
2. Kinh nghiệm
Nhóm 2: Thể lực và trí lực
3. Thể lực
4. Cường độ tập trung trong
CV
5. Năng lực lập kế hoạch
6. Năng lực lãnh đạo

Trang 23


Nhóm 4: Trách nhiệm trong
CV
12. Phụ trách giám sát
13. Trách nhiệm trong việc
đưa ra mệnh lệnh, quyết định
TỔNG ĐIỂM

200
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2000

1600

1600

1900

2000

1500

Trang 24


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×