Tải bản đầy đủ

Phương pháp tỉ số thể tích và các bài tập trắc nghiệm luyện tập về phương pháp tỉ số thể tích có lời giải chi tiết

Phương pháp tỉ số thể tích và các bài tập trắc
nghiệm luyện tập về phương pháp tỉ số thể
tích có lời giải chi tiết)
Chia sẻ

NỘI DUNG BÀI GIẢNG
Tóm tắt lý thuyết về phương pháp tỉ số thể tích
MSC, ta có:
* Cho khối chóp S.ABC, A'ε SA, B' ε SB, C' ε SCTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×