Tải bản đầy đủ

Các công thức áp dụng cho các hình tam giác tứ giác cần ghi nhớ

Các công thức áp dụng cho các hình tam giác
tứ giác cần ghi nhớ
NỘI DUNG BÀI GIẢNG
I. TAM GIÁC
1. Tam giác thường:


(

là trọng tâm)

④ Độ dài trung tuyến:

⑤ Định lí hàm số cosin:

⑥ Định lí hàm số sin:


2. Tam giác đều

cạnh

:


3. Tam giácvuông tại

:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×