Tải bản đầy đủ

TUẦN 1 Giáo án vnen lớp 4

TUẦN 1 (sáng)
Tiết 1:

Thứ hai ngày 3 tháng 9 năm 2018
Sinh hoạt dưới cờ
Chung toàn trường

Tiết 2+3 :
Tiếng Việt
Tiết thứ 1+2: Bài 1A: Thương người như thể thương thân (Tiết 1+2 )
I.Mục tiêu:
* Các KNS cơ bản được giáo dục trong bài
- Thể hiện sự cảm thông
- Xác định giá trị
- Tự nhận thức về bản thân
II. Đồ dùng dạy học:
+ Giáo viên: Tranh cho yêu cầu 1, 3 bảng nhóm yêu cầu 1 hoạt động thực
hành
+ Học sinh: SGK, vở cho yêu cầu 6 hoạt động cơ bản
III. Các hoạt động dạy học:
+ Thực hiện từ yêu cầu 1 đến hết yêu cầu 5 của hoạt động cơ bản là tiết 1; Từ

yêu cầu 6 của hoạt động cơ bản đến hết yêu cầu 2 hoạt động thực hành là tiết 2
như trong tài liệu.
+ Nội dung thực hiện theo tài liệu hướng dẫn.
+ Phương pháp theo 5 bước dạy học của giáo viên.
+ Dự kiến các phương án trả lời: cho câu hỏi c ở yêu cầu 1 trang 3 câu hỏi 2
trang7
- Những việc làm đấy cho em thấy tình cảm của mọi người đối với nhau rất
là tốt.
-Biết yêu thương giúp đỡ lẫn nhau.
- Để nguyên là chữ sao; bớt đầu là chữ ao.
Tiết 4:
Toán
Tiết thứ 1:
Bài 1: Ôn tập các số đến 100 000
I.Mục tiêu:
II. Đồ dùng dạy học:
+ Giáo viên:5 tấm thẻ cho yêu cầu 1, phiếu học tập cho yêu cầu 2 và 3 trang 4.
+ Học sinh: Tài liệu học tập, vở làm cho yêu cầu 4.
III. Các hoạt động dạy học:


+ Thực hiện từ yêu cầu 1của hoạt động cơ bản đến hết hoạt động ứng dụng
trong tài liệu. Đối với bài 4a bỏ 2 số và có thể dạy với học sinh hoàn thành tốt.
+ Nội dung thực hiện theo tài liệu hướng dẫn.
+ Điều chỉnh hoạt động học tập ở yêu cầu 3 sang HĐ nhóm lớn.
+ Phương pháp gợi mở vấn đáp các thành viên trong nhóm với nhau
+ Dự kiến câu hỏi:
- Muốn tìm số liền trước ta làm như thế nào?
- Muốn tìm số liền sau ta làm như thế nào?
+ Dự kiến các phương án trả lời:
- Muốn tìm số liền trước ta lấy số đó trừ đi chính nó.
- Muốm tìm số liền sau ta lấy số đó cộng với số bằng số đã cho
Thứ ba ngày 4 tháng 9 năm 2018
Tiết 1:
Tiếng Việt
Tiết thứ 3: Bài 1A: Thương người như thể thương thân (Tiết 3)
I.Mục tiêu:
* Các KNS cơ bản được giáo dục trong bài:
- Thể hiện sự cảm thông
- Xác định giá trị


- Tự nhận thức về bản thân
II. Đồ dùng dạy học:
+ Giáo viên: phiếu bài tập yêu cầu 4 HĐTH
+ Học sinh: Tài liệu học tập, vở
III. Các hoạt động dạy học:
+ Thực hiện từ yêu cầu 3 đến hết hoạt động ứng dụng
+ Nội dung thực hiện theo tài liệu hướng dẫn.
+ Phương pháp theo 5 bước dạy học của giáo viên.
+ Dự kiến các phương án trả lời cho câu hỏi hoạt động 5 trang 9 bài 1A
a) Là cái la bàn
b) là hoa ban
Tiết 2:
Toán
Tiết thứ 2 :
Bài 2: Ôn tập các số đến 100 000 ( Tiết1)
I.Mục tiêu:
II. Đồ dùng dạy học:


+ Giáo viên: SGK, chuẩn bị phiếu bài tập yêu cầu 1,2 hoạt động thực hành
+ Học sinh: SGK, Vở
III. Các hoạt động dạy học:
+ Thực hiện từ yêu cầu 1 của hoạt động cơ bản đến hết yêu cầu 3 của hoạt
động thực hành. Bài 2b có thể yêu cầu học sinh hoàn thành tốt thực hiện.
+ Nội dung thực hiện theo tài liệu hướng dẫn.
+ Phương pháp theo 5 bước dạy học của giáo viên.
+ Điều chỉnh hoạt động học tập ở yêu cầu 2 sang HĐ cặp đôi
- Phương pháp linh hoạt cho học sinh trong nhóm với nhau
- Lấy một số ví dụ liên quan đến bài học
Tiết 3 :

Hoạt động giáo dục âm nhạc
Đ/c Tuyền soạn giảng

Tiết 4 :

Tiếng Anh
Giáo viên chuyên trách soạn giảng
Thứ tư ngày 5 tháng 9 năm 2018
Toán
Bài 2: Ôn tập các số đến 100 000 (Tiết 2)

Tiết 1:
Tiết thứ 3 :
I.Mục tiêu:
II. Đồ dùng dạy học:
+ Giáo viên: SGK, phiếu bài tập cho yêu cầu 4 hoạt động thực hành
+ Học sinh: SGK, vở cho yêu cầu 5
III. Các hoạt động dạy học:
+ Thực hiện từ hoạt động 4 của hoạt động cơ bản đến hết hoạt động ứng dụng
+ Điều chỉnh hoạt động học tập ở yêu cầu 4 HĐ cặp đôi
+ Phương pháp gợi mở vấn đáp các thành viên trong nhóm với nhau
+ Dự kiến phương án giải bài 5 trang 7
Bài giải
Chiều dài hình chữ nhật là :
108 : 9 = 12 (cm)
Chu vi của tấm bìa hình chữ nhật là
(12 + 9 ) x 2 = 42 (cm)
Đáp số : 42 cm


Tiết 2 +3 :
Tiếng Việt
Tiết thứ 4+5: Bài 1B: Thương người, người thương ( Tiết 1 + 2 )
I.Mục tiêu:
* Các KNS cơ bản được giáo dục trong bài:
- Thể hiện sự thông cảm
- Xác định giá trị
- Tự nhận thức về bản thân
II. Đồ dùng dạy học:
+ Giáo viên: SGK, Tranh cho yêu cầu 1, phiếu cho yêu cầu 6, 9, hoạt động
cơ bản
+ Học sinh: SGK, phiếu bài tập, vở
III. Các hoạt động dạy học:
+ Thực hiện từ yêu cầu 1 của hoạt động cơ bản đến hết yêu cầu 9 của hoạt
động cơ bản
+ Nội dung thực hiện theo tài liệu hướng dẫn.
+ Phương pháp theo 5 bước dạy học của giáo viên.
+ Dự kiến câu hỏi: Yêu cầu 9 câu hỏi trang 13,14 câu hỏi trong tài liệu HDH
+ Dự kiến các phương án trả lời
- Bà lão ăn xin, mẹ con bà goá
1- d

2- e

3-b

4- a

5- g

6-g

- Ca ngợi con người có tấm lòng nhân ái sẵn sàng giúp đỡ đồng loại .Khản
định có lòng nhân ái sẽ được đền đáp sứng đáng.Truyện còn nhằm giải thích
nguồn gốc hình thành Hồ Ba Bể.
Tiết 4:
Hoạt động giáo dục đạo đức
Tiết thứ 1:
Bài 1: Trung thực trong học tập ( Tiết 1)
I. Mục tiêu
- Nêu được một số biểu hiện trung thực trong học tập: Nêu được ý nghĩa của
trung thực trong học tập
- HS biết được trung thực trong học tập giúp em học tập tiến bộ, được mọi
người yêu mến.
- Hiểu được trung thực trong học tập là trách nhiệm của học sinh.
- Có thái độ luôn trung thực trong học tập: Biết quý trọng những bạn trung
thực và không bao che cho những hành vi thiếu trung thực trong học tập.
* Giáo dục kĩ năng sống:
- Kĩ năng nhận thức về sự trung thực trong học tập của bản thân


- Kĩ năng bình luận, phê phán những hành vi không trung thực trong học tập.
(Thực hiện ở phần bài tập tình huống)
II. Tài liệu phương tiện
- GV chuẩn bị : Phiếu học tập, thẻ xanh, đỏ
- HS ; SGK đạo đức 4
III. Tiến trình lên lớp
A. Hoạt động cơ bản
Khởi động: Hát bài: “không dám đâu”
- HS thực hiện 3 bước học tập đầu tiên

a) Hoạt động 1: Xử lí tình huống
- Các nhóm trưởng điều hành hoạt động nhóm theo phiếu học tập
- Cá nhân HS đọc thầm tình huống
- Các nhóm thảo luận các câu hỏi:
Theo em bạn Long có thể có những cách giải quyết như thế nào?
Nếu em là bạn Long em sẽ làm gì ? Vì sao?
- GV kết luận: Nhận lỗi và hứa với cô em sẽ sưu tầm, nộp sau là thể hiện tính
trung thực trong học tập.

b) Hoạt động 2: Bày tỏ thái độ
- HS làm việc cá nhân
- HS trình bày ý kiến, trao đổi, chất vấn lẫn nhau.
- GV kết luận: Ý ( c ) là trung thực trong học tập, ý ( a ), ( b ), ( d) là thiếu
trung thực trong học tập.

c) Hoạt động 3: Tán thành hay không tán thành
- Các nhóm thảo luận đưa ra ý kiến và giải thích lí do.
- Các nhóm báo cáo kết quả
- GV kết luận: Ý ( b ), ( c ) là đúng, ý ( a ) là sai
- Các nhóm đọc phần ghi nhớ SGK


d) Hoạt động tiếp nối
- Củng cố nội dung tiết 1
- Luôn trung thực trong học tập biết thể hiện lòng tự trọng
Thứ năm ngày 6 tháng 9 năm 2018
Toán
Bài 3: Biểu thức có chứa một chữ ( Tiết 1 )

Tiết 1:
Tiết thứ 4:
I.Mục tiêu:
II. Đồ dùng dạy học:
+ Giáo viên: Thẻ ghi hoạt động 1 đến hoạt động 3, phiếu cho yêu cầu 1 hoạt
động thực hành.
+ Học sinh: Tài liệu học tập
III. Các hoạt động dạy học:
+ Thực hiện từ yêu cầu 1 hoạt động cơ bản đến hết yêu cầu 1 của hoạt động
thực hành
+ Nội dung thực hiện theo tài liệu hướng dẫn.
+ Phương pháp theo 5 bước dạy học của giáo viên.
+ Điều chỉnh hoạt động học tập ở yêu cầu 3 trang 9 cặp đôi chuyển HĐ cá nhân
+ Phương pháp gợi mở vấn đáp các thành viên trong nhóm với nhau
+ Dự kiến các phương án trả lời cho câu hỏi yêu cầu1 trang 10
a

6+a

ax3

a-4

6

6 + 6 = 12

6 x 3 = 18

6–4=2

9

9 + 6 = 15

9 x 3 = 27

9–4=5

11

11 + 6 = 7

11 x 3 = 33

11 – 4 = 7

10

10 + 6 = 16

10 x 3 = 30

10 – 4 = 6

Tiết 2 :

Hoạt động giáo dục thể chất
Đ/c Tâm soạn giảng

Tiết 3:
Tiếng Việt
Tiết thứ 6:
Bài 1B: Thương người, người thương ( Tiết 3)
I.Mục tiêu:
* Các KNS cơ bản được giáo dục trong bài 1B


- Thể hiện sự cảm thông
- Xác định giá trị
- Tự nhận thức về bản thân
* Ý thức bảo vệ môi trường, khắc phục hậu quả do thiên nhiên gây ra ( lũ lụt )
( Tích hợp vào phần củng cố )
II. Đồ dùng dạy học:
+ Giáo viên: SGK, Tranh yêu cầu 2 HĐTH
+ Học sinh: SGK, vở
III. Các hoạt động dạy học:
+ Thực hiện từ yêu cầu 1 hoạt động thực hành đến hết hoạt động ứng dụng
+ Nội dung thực hiện theo tài liệu hướng dẫn.
+ Phương pháp theo 5 bước dạy học của giáo viên.
+ Dự kiến câu hỏi:
- Em làm gì khi người thân bị ốm ?
- Câu chuyện nói với ta điều gì ?
+ Dự kiến các phương án trả lời cho câu hỏi
- Phải thường xuyên chăm sóc, giúp đỡ mọi người sung quanh
Câu chuyện ca ngợi những con người giầu lòng nhân ái sẽ được đền đáp
xứng đáng.
- Giáo dục bảo vệ môi trường: GD học sinh có ý thức bảo vệ môi trường, vận
động gia đình người thân bảo vệ môi trường, không vứt rác bừa bãi, trồng cây gây
rừng, không chặt phá rừng làm nương rẫy... giúp đỡ người khác khi xảy ra thiên
tai ( phần củng cố)
Tiết 4:
Tiếng Việt
Tiết thứ 7:
Bài 1C: Làm người nhân ái ( Tiết 1)
I.Mục tiêu:
* GD giới và quyền: Quyền và nghĩa vụ của cha mẹ đối với con cái và
ngược lại
(tích hợp vào phần tìm hiểu bài và củng cố)
II. Đồ dùng dạy học:
+ Giáo viên: Phiếu bài tập yêu cầu 3, tranh yêu cầu 3
+ Học sinh: Tài liệu học tập.
III. Các hoạt động dạy học:
+ Thực hiện từ yêu cầu 1 đến hết yêu cầu 3 của hoạt động cơ bản.
+ Nội dung thực hiện theo tài liệu hướng dẫn.


+ Phương pháp theo 5 bước dạy học của giáo viên.
+ Dự kiến câu hỏi: yêu cầu 3 trang 17 trong tài liệu.
+ Dự kiến các phương án trả lời cho câu hỏi:
Truyện

Người

Dế mèn
bênh vực kẻ
yếu
Sự tích hồ ba - Hai mẹ con bà
bể
nông dân
- bà cụ ăn xin
- Những người dự
lễ

Vật

Tính cách

- Dế mèn
-Nhà trò
- Bọn nhện

-Dế mèn là nhân vật nghĩa
hiếp sẵn sàng giúp người yếu
thế, trừng trị kẻ mạnhức hiếp
kẻ yếu

- Giao long

- Thương người già bất hạnh
hết lòng cứu mọi người trong
cơn hoạn nạn

- Căn cứ vào hành động, lời nói, suy nghĩ...của nhân vật để nhận xét về tính
cách của nhân vật

Tiết 1:

Thứ sáu ngày 7 tháng 9 năm 2018
Hoạt động giáo dục thể chất
Đ/c Tâm soạn giảng

Tiết 2:
Tiếng Việt
Tiết thứ 8:
Bài 1C: Làm người nhân ái ( Tiết 2)
I.Mục tiêu:
* GD giới và quyền: Quyền và nghĩa vụ của cha mẹ đối với con cái và
ngược lại (tích hợp vào phần tìm hiểu bài và củng cố)
II. Đồ dùng dạy học:
+ Giáo viên: Phiếu bài tập yêu cầu 2
+ Học sinh: Tài liệu học tập.
III. Các hoạt động dạy học:
+ Thực hiện từ yêu cầu 1 hoạt động thực hành đến hết yêu cầu 2 của hoạt
động ứng dụng.
+ Nội dung thực hiện theo tài liệu hướng dẫn.
+ Phương pháp theo 5 bước dạy học của giáo viên.
+ Dự kiến câu hỏi: yêu cầu 5 trang 19 trong tài liệu.
+ Dự kiến các phương án trả lời cho câu hỏi: ba chữ út, ú, bút


Tiết 3:
Toán
Tiết thứ 5:
Bài 4: Biểu thức có chứa một chữ (Tiết2 )
I.Mục tiêu:
II. Đồ dùng dạy học:
+ Giáo viên: phiếu bài tập 2,3,4,5 hoạt động thực hành
+ Học sinh: tài liệu học tập
III. Các hoạt động dạy học:
+ Thực hiện từ yêu cầu 2 hoạt động thực hành đến hết hoạt động ứng dụng
+ Nội dung thực hiện theo tài liệu hướng dẫn.
+ Điều chỉnh hoạt động học tập ở yêu cầu 5 trang 11 cá nhân chuyển sang
hoạt động cặp đôi
+ Phương pháp gợi mở vấn đáp các thành viên trong nhóm với nhau
+ Lấy một số ví dụ ngoài
+ Có thể cho thi tìm ví dụ.
+ Dự kiến câu trả lời ở yêu cầu 5b hoạt động thực hành:
3cm x 4 = 12cm ; 5dm x 4 = 20dm; 8m x 4 = 32m
Tiết: 4
Khoa học
Tiết thứ 2 :
Bài 2: Cơ thể người trao đổi chất ( Tiết1)
I.Mục tiêu:
*Tích hợp giáo dục môi trường
Mối quan hệ giữa con người với môi trường: con người cần đến không khí,
thức ăn, nước uống từ môi trường
II. Đồ dùng dạy học:
+ Giáo viên: Tranh hoạt động 2,3, hoạt động 4 bảng nhóm HĐCB
+ Học sinh: SGK, vở cho yêu câu 4ýa
III. Các hoạt động dạy học:
+ Thực hiện từ yêu cầu 1 cơ bản đến hết yêu cầu 4 của hoạt động cơ bản
+ Nội dung thực hiện theo tài liệu hướng dẫn.
+ Phương pháp theo 5 bước dạy học của giáo viên.
+ Dự kiến câu hỏi: Yêu câu 4 trang 10 hoạt động cơ bản
- Qúa trình trao đổi chất giữ con người và môi trường diễn ra như thế nào ?
- Nhờ các cơ quan nào mà quá trình trao đối chất diễn ra bình thường ?
+ Dự kiến các phương án trả lời cho câu hỏi


Qúa trình trao đổi chất giữa con người và môi trường diễn ra, con người lấy
thức ăn , nước, không khí môi trường và thải ra chất thừa chất cặn bã
- Nhờ các cơ quan các cơ quan hô hấp tiêu hoá, tuần hoàn và bài tiết mà quá
trình trao đổi chất diễn ra bình thường.
Tiết 5 :
Hoạt động tập thể
Tiết thứ 1:
Sinh hoạt lớp
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức
- HĐTQ đánh giá các hoạt động đã thực hiện trong tuần 1 và triển khai các
hoạt động trong tuần 2.
2. Kĩ năng:
- Biết đánh giá, nhận xét ưu khuyết điểm của bản thân cũng như của các bạn
trong tuần qua.
- Rèn khả năng tự quản trong giờ học.
- Rèn khả năng mạnh dạn trong giao tiếp.
3. Thái độ:
- Có tinh thần tự giác, kỉ luật, thực hiện tốt các quy định của trường, lớp.
II.Nhận xét các hoạt động của tuần 1.
- GV yêu cầu CTHĐTQ điều khiển việc báo cáo tình hình hoạt động trong tuần qua
CTHĐTQ nhận xét tình hình chung của cả lớp trong tuần 1.
+ PCTHĐTQ trương ban học tập báo cáo tình hình học tập của lớp.
+Trưởng ban lao động báo cáo tình hình trực nhật lao động của lớp.
+ Các nhóm trưởng nhận xét tình hình hoạt động trong tuần qua của nhóm.
* GV: Cả lớp có nhận xét gì về ý kiến của các bạn?
+ Trong tuần qua, bạn nào hoàn thành bài đúng và nhanh nhất lớp?
+ Bạn nào cần được nhắc nhở nghiêm túc trong giờ học?
+ Hãy bầu chọn những bạn xuất sắc nhất trong tuần vừa qua
- GV tổng kết, nhận xét tình hình về học tập, nề nếp của cả lớptuần qua.
Tuyên dương những cá nhân, tập thể đã thực hiện tốt công việc.
- Nhắc nhở những cá nhân, tập thể chưa hoàn thành công việc được giao.
III. Phổ biến các hoạt động của tuần 2.
- GV phổ biến kế hoạch c9ủa tuần đến
+ Duy trì tốt nề nếp lớp, thực hiện truy bài đầu giờ.
+ Tham gia vệ sinh lớp học, chăm sóc cây xanh trong lớp, ở khu vực sân
trường.


+ Thực hiện tốt an toàn giao thông.
+ Thực hiện tốt các phong trào của trường của Đội phát động.
+ Sinh hoạt bán trú, ăn ở hợp vệ sinh.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×