Tải bản đầy đủ

315 phong cach song cua nguoi tieu dung viet 1499391988

Phong cách sống của
người tiêu dùng Việt
ngày nay
Lifestyle Survey 2016 kết hợp với
Household Purchase Panel


NGƯỜI TIÊU DÙNG
VIỆT HIỆN ĐANG
NGHĨ GÌ?

3


4 VẤN ĐỀ QUAN TÂM CHÍNH

SỨC KHỎE &
SẮC ĐẸP
LÀN SÓNG

Khỏe đối với tôi là

Đẹp

QUỐC TẾ
KỶ NGUYÊN SỐ
NIỀM TIN

Tôi là một cư dân
mạng

Tôi muốn các sản
phẩm quốc tế

Rất khó để có được
sự tin tưởng của tôi

4


1

NIỀM TIN
Người tiêu dùng hoài nghi nhiều hơn về các yếu tố ảnh hưởng xung quanh họ (chẳng hạn như: tin tức,
quảng cáo, truyền miệng, khuyến mãi…).
% hộ gia đình đồng ý
2016 so với 2011

“Tôi thường mua ngẫu nhiên các sản phẩm khi thấy
chúng được trưng bày ở các cửa hàng”
“Tôi thích mua và dùng thử các sản phẩm mới”

“Tôi thường dùng thử sản phẩm mới sau khi tôi xem quảng cáo”

Giảm

“Tôi tin vào những lợi ích được quảng cáo từ sản phẩm”

“Tôi cân nhắc dùng thử sản phẩm mới nếu ai đó giới thiệu”
“Tôi có xu hướng mua các sản phẩm mới nếu có khuyến mãi”

Nguồn: Kantar Worldpanel | Lifestyle Survey | Thành thị 4 TP & Nông thôn Việt Nam5


1

Niềm tin
Người tiêu dùng muốn tự mình tìm kiếm thông tin
về sản phẩm trước khi ra quyết định

THÀNH THỊ

NÔNG THÔN

55%

57%

Đồng ý
So với 52% năm 2015

Đồng ý
So với 56% năm 2015)

(% Hộ gia đình đồng ý)
Nguồn: Kantar Worldpanel | Lifestyle Survey 2016 | Thành thị 4 TP & Nông thôn Việt Nam

7


1

Niềm tin
Người tiêu dùng hoài nghi và thận trọng hơn khi thử các sản phẩm mới.
HÀNH VI CỦA NGƯỜI ĐỒNG Ý VÀ KHÔNG ĐỒNG Ý

“Tôi có khuyng hướng
thử sản phẩm mới nếu
được giới thiệu”

Chi tiêu cho sản phẩm mới ra mắt*
Thành thị 4 TP

Người không đồng ý

Người đồng ý

Nông thôn

% Tỷ lệ hộ mua ở Thành thị
Váng sữa

Nước uống
thể thao

878k

337k

19%

19%

1000k

366k

22%

23%

* Sản phẩm mới 2016 bao gồm các loại thương hiệu, chủng loại, hình thức, bao bì mới
Nguồn: Kantar Worldpanel | Household Purchase Panel kết hợp với Lifestyle Survey | Thành thị 4 TP & Nông thôn Việt Nam | FMCG không bao gồm quà tặng | 2016

8


2

Kỷ nguyên số
Ngày càng nhiều người sở hữu các thiết bị tân tiến hiện đại và có thể kết nối Internet
% Hộ gia đình truy cập Internet (2015 vs. 2013)

Kết nối mạng tại nhà

75
18

Điện thoại thông minh

69
(Năm 2015)

13
(Năm 2015)

Thành thị 4 TP
năm 2016

(Năm 2015)

47

(Năm 2015)

Thành thị 4 TP

Nông thôn

41

Máy tính bảng

Máy tính xách tay

50

89

85

43

48
(Năm 2015)

Nông thôn
năm 2016

37
(Năm 2015)

(% Hộ gia đình sở hữu)

Nguồn: Kantar Worldpanel | Family Form 2016 & Digital Survey 2015 | Thành thị 4 TP & Nông thôn Việt Nam

10


2

Kỷ nguyên số
Người tiêu dùng ngày này phụ thuộc nhiều hơn vào Internet với nhiều mục đích khác nhau

“Tôi đang dành ngày
càng nhiều thời gian hơn
trên Internet trong thời
gian rảnh rỗi của mình.”

27

“Internet đã thay đổi
mạnh mẽ cách mà tôi
hưởng thụ trong những
năm gần đây.”

35

50

24

33

2016

2015

“Tôi lướt Internet để cập
nhật thông tin về thế giới
thay vì các phương tiện
truyền thống.”

57
48
39

34

“Tôi thích tương tác với
mọi người thông qua
mạng xã hội.”
53

55
40

38
33

39

2016

2015

2016

17
2014

Thành thị 4 TP

Nông thôn

2016

2015

(% hộ gia đình đồng ý)

Nguồn: Kantar Worldpanel | Lifestyle Survey | Thành thị 4 TP & Nông thôn Việt Nam

12


2

Kỷ nguyên số
Không chỉ để cập nhật thông tin và giải trí, thực tế người tiêu dùng còn dùng Internet để mua hàng trực
tuyến. Và tiềm năng nhất là ở nhóm người tiêu dùng thu nhập cao.
“Tôi sẽ mua sản phẩm
FMCG trực tuyến nhiều
hơn trong tương lai”

Tỷ lệ chi tiêu cho FMCG trực tuyến giữa
"người đồng ý“ so với "người không đồng ý"
“Tôi đang dành ngày càng
nhiều thời gian hơn trên
Internet trong thời gian
rảnh rỗi của mình.”
“Tôi lướt Internet để cập nhật
thông tin về thế giới thay vì
các phương tiện truyền
thống.”
“Internet đã thay đổi
mạnh mẽ cách mà tôi
hưởng thụ trong những
năm gần đây.”

(% hộ gia đình đồng ý)

177%

128%

123%

Trong số những hộ gia
đình thu nhập cao

Trong tổng hộ gia đình
thành thị

23%

19%

Nguồn: Kantar Worldpanel | Household Purchase Panel kết hợp với Lifestyle Survey | Thành thị 4 TP | FMCG không bao gồm quà tặng | 2016

13


3

Làn sóng quốc tế
2016 đã chứng kiến sự tăng trưởng ấn tượng về giá trị nhập khẩu vào Việt Nam từ các nước Châu Á.

GIÁ TRỊ NHẬP KHẨU VÀO VIỆT NAM
49.5 49.9

Tỷ USD

+16%

2015

2016

32.0
27.6

+6%
14.2 15.0
11.0 11.2

+6%
8.3

8.8

+12%
7.8

8.7

+22%
4.2

CHINA

KOREA

JAPAN

TAIWAN

THAILAND

US

5.1

MALAYSIA

+8%
6.0

4.7

SINGAPORE

2.7

3.0

INDONESIA

2.0

2.4

AUSTRALIA

Nguồn: Tổng cục thống kê Việt Nam

14


Làn sóng quốc tế

3

Người tiêu dùng thể hiện sự ưa chuộng nhiều hơn đối với các thương hiệu quốc tế và sản phẩm nhập khẩu.
Những thương hiệu quốc tế thì có
chất lượng cao hơn

54

58

29

34

2014

2016


(% Hộ gia đình đồng ý)
Thành thị 4 TP

Tôi sẽ mua thêm nhiều thương hiệu quốc
tế nếu giá cả tương tự như thương hiệu nội
địa
57
28
2014

Các sản phẩm nhập khẩu có chất lượng
cao hơn
68
55

Thương hiệu quốc tế có ảnh hưởng
tiêu cực đến văn hoá Việt Nam

64

48

36

45

40
38

2014

20162016

Xuất xứ sản phẩm thì quan trọng hơn tên
thương hiệu

67
55

Nông thôn

20142016

53

57

27

32

2015

2016

Nguồn: Kantar Worldpanel | Lifestyle Survey | Thành thị 4 TP & Nông thôn

15


3

Làn sóng quốc tế
Sự ưu tiên của họ chuyển thành hành động thực tế khi họ chọn mua nhiều thương hiệu ngoại hơn đối
với các sản phẩm Sữa, Bánh Kẹo và Chăm sóc cá nhân.
“Những thương hiệu quốc tế thì có
chất lượng cao hơn”

72

Bánh kẹo ngoại

67

(% chi tiêu)

“Tôi sẽ mua thêm nhiều thương hiệu
quốc tế nếu giá cả tương tự như
thương hiệu nội địa”
Sữa bột ngoại cho


77
64

(tỷ lệ hộ mua)
72
67

Bánh kẹo ngoại
Dầu xả tóc nhập khẩu
(tỷ lệ hộ mua)

Sữa tắm nhập khẩu
(tỷ lệ hộ mua)
Người đồng ý

41
33

35
31
Người không đồng ý

(% chi tiêu)

Dầu xả tóc nhập
khẩu

40
33

(tỷ lệ hộ mua)

Người đồng ý

39

Dầu xả tóc nhập
khẩu

36

(tỷ lệ hộ mua)

37

Sữa tắm nhập khẩu
(tỷ lệ hộ mua)

Sữa tắm nhập khẩu
(tỷ lệ hộ mua)

“Các sản phẩm nhập khẩu có chất
lượng cao hơn”

30

36
30

Người không đồng ý

Người đồng ý

Người không đồng ý

Nguồn: Kantar Worldpanel | Household Purchase Panel kết hợp với Lifestyle Survey | Thành thị 4 TP | FMCG không bao gồm quà tặng | 2016

16


Sức khỏe & Sắc đẹp

4

Sức khỏe vẫn là mối quan tâm chính của người tiêu dùng
Top 3 vấn đề được quan tâm
hiện nay

(% hộ gia đình đồng ý)Tôi tập thể dục thường xuyên
để có sức khoẻ tốt hơn

80

% hộ gia đình
đồng ý83
An toàn thực phẩm

Thành thị 4 TPNông thôn

Tôi lo lắng về sức khoẻ của
tôi nhiều hơn trước

92
Thành thị 4 TP

Dịch bệnh

91
Nông thôn

Nguồn: Kantar Worldpanel | Lifestyle Survey | Thành thị 4 TP & Nông thôn Việt Nam

Ô nhiễm
môi trường
Nguồn: Kantar Worldpanel | Households Panel | Consumer Connection
Tháng 6/2016 | n=525 ở Thành thị 4 TP và n=100 ở Nông thôn Việt Nam

17


Sức khỏe & Sắc đẹp

4

Vậy “Sức Khỏe” có nghĩa là gì đối với họ?

DINH DƯỠNG HƠN MỨC CƠ BẢN

AN TOÀN THỰC PHẨMTôi đọc nhãn sản phẩm để
tránh mua thực phẩm không
tốt cho sức khỏe

89

79

8576

Tôi thích những sản phẩm có thêm chất bổ
sung: vitamin, nhân sâm, canxi ...

69

Tôi sẵn sàng trả giá cao hơn cho
các loại thực phẩm tốt cho sức
khỏe hơn

81

Tôi muốn thấy nhiều sản phẩm mới
hơn để chăm sóc sức khoẻ của mình70

Tôi thường uống bổ sung vitamin/ thực
phẩm chức năng

76
58
Thành thị 4 TP

58

Nông thôn (% hộ gia đình đồng ý)

Nguồn: Kantar Worldpanel | Lifestyle Survey | Thành thị 4 TP & Nông thôn Việt Nam

18


4

Sức khỏe & Sắc đẹp
Như là một hệ quả, người tiêu dùng khao khát những lựa chọn tốt cho sức khỏe có bổ sung thêm chất dinh
dưỡng hoặc có thành phần an toàn.

Tỷ lệ người mua giữa “Đồng ý”
so với “Không đồng ý”
Nước uống
thể thao

“Tôi muốn thấy nhiều sản phẩm mới hơn để
chăm sóc sức khoẻ của mình”

113%

“Tôi thích những sản phẩm có thêm chất bổ
sung: vitamin, nhân sâm, canxi ...”

“Tôi thường uống bổ sung vitamin/ thực
phẩm chức năng”

120%

Sữa bột canxi dành
cho người lớn

Kem đánh răng cho
răng nhạy cảm

Bột giặt cho
đồ em bé

111%

136%

159%

122%

106%

122%

Bánh quy tăng
cường dinh dưỡng

107%

Nguồn: Kantar Worldpanel | Household Purchase Panel kết hợp với Lifestyle Survey | Thành thị 4 TP | FMCG không bao gồm quà tặng | 2016

19


Sức khỏe & Sắc đẹp

4Khỏe cũng có nghĩa là đẹp một cách
khỏe mạnh hơn

Tôi thích mua thức uống ít đường/không
đường hơn
74
69
61
54

65

64

2015

2016

Tôi rất ý thức về vẻ ngoài của tôi56

55
50

44

20112015

58

2011

492016

Ngày nay, tôi quan tâm nhiều hơn đến cân
nặng của tôi và gia đình hơn
75
71


(% hộ gia đình đồng ý)

Tôi thích mua thực phẩm có calo thấp hơn
51

55

36

40

Tôi thích chọn sản phẩm làm đẹp tự nhiên hơn
80

83

77

76

Thành thị 4 TP

67

68

Nông thôn

Nguồn: Kantar Worldpanel | Lifestyle Survey | Thành thị 4 TP và Nông thôn Việt Nam

20


4

Sức khỏe & Sắc đẹp
Cơ hội cho những sản phẩm tốt cho sức khỏe như các sản phẩm không hoặc ít đường/ chất béo/ calo/ cholesterol…

“Tôi thích mua thức
uống ít /không đường”
Tỷ lệ người mua giữa “Đồng ý” so với “Không đồng ý”

Sữa nước
không đường

Sữa nước
ít đường

Sữa chua
không đường

116%

132%

151%

Sữa chua
ít đường

161%

Sữa bột ít béo
cho người lớn

134%

Nguồn: Kantar Worldpanel | Household Purchase Panel kết hợp với Lifestyle Survey | Thành thị 4 TP | FMCG không bao gồm quà tặng | 2016

21


Sau tất cả,
làm thế nào để nắm bắt tâm trí
của người tiêu dùng?
Đó là vấn đề về niềm tin
 Rõ ràng về nhãn hiệu và thành phần sản phẩm

Quốc tế hoá

 Thông điệp truyền thông rõ ràng và thuyết phục Tạo ra trải nghiệm sản phẩm cho người tiêu
dùng bằng mẫu thử hoặc hoạt động giới thiệu
sản phẩm

Làm nổi bật nguồn gốc quốc tế hoặc chất
lượng sản phẩmXem xét giới thiệu các sản phẩm nhập khẩu
từ danh mục sản phẩm toàn cầu của doanh
nghiệp

 Những đánh giá chính xác về sản phẩm, được
chứng thực từ người có uy tín hoặc chủ cửa
hàng
 Đánh giá đúng các điểm tiếp cận và có ảnh
hưởng nhất để đầu tư hợp lý

Sự quan tâm về sức khỏe không bao
giờ vơi
 Niêm yết rõ ràng về nguồn gốc an toàn và thành
phần lành tính trên nhãn sản phẩm

Cuộc sống số
 Thông tin và truyền thông số cũng quan trọng
 Thu hút người mua khá giả bằng cách đưa sản
phẩm xuất hiện trên thương mại điện tử

 Xác nhận thành phần tự nhiên, an toàn hoặc tốt
cho sức khỏe
 Cải tiến hoặc gia tăng các sản phẩm hữu cơ, ít
đường/chất béo hoặc sản phẩm tăng cường.

22


Về Kantar Worldpanel
Kantar Worldpanel là chuyên gia toàn cầu trong việc nghiên cứu
hành vi của người mua hàng.
Thông qua việc quan sát thị trường liên tục, thực hiện các phân tích
cao cấp và đưa ra các giải pháp phù hợp, Kantar Worldpanel truyền
cảm hứng cho các quyết định thành công của các thương hiệu lớn,
các nhà bán lẻ, các nhà phân tích thị trường và các tổ chức chính
phủ trên toàn thế giới.
Với hơn 60 năm kinh nghiệm, cùng đội ngũ 3.500 nhân viên, và sự
hiện diện tại hơn 60 quốc gia, Kantar Worldpanel biến hành vi mua
hàng thành lợi thế cạnh tranh trong nhiều lĩnh vực đa dạng như
hàng tiêu dùng nhanh, sản phẩm cho em bé và các lĩnh vực khác.
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập
www.kantarworldpanel.com.vn
Liên hệ
Nguyễn Thị Như Ngọc
Associate Marketing Manager
Email: nhungoc.nguyenthi@kantarworldpanel.com
Tel: +84 8 3930663 | Mob: +84 (0)988 445 401
Kantar Worldpanel Vietnam | 58 Võ Văn Tần, Q.3,
Tp. HCM, Việt NamTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×