Tải bản đầy đủ

Hop dong mua ban dat dai viet tay

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ ĐẤT
Hôm nay, ngày 07 tháng 06 năm 2018 tại:Nha Trang
Chúng tôi gồm:
Bên bán:
1/.Bà : Dương Thị Việt Thành
CMND số: 024939967

Sinh năm: 1960
Nơi cấp: CA.TP.HCM

Thường trú tại: V1-2-3-4 P 25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Bên Mua:
1/. Ông: Mai Hà Thanh
CMND số: 225925599

Sinh năm: 1971
Nơi cấp: CA.Khánh Hòa


Thường trú tại: Tổ 2 Đông Nam , Vĩnh Hải, Nha Trang
Hai bên nhất trí ký kết hợp đồng với những điều khoản sau:
Điều 1: Bên mua đồng ý mua lô đất (nhà) tại địa chỉ: Thôn Phước Điền, Phước Đồng,
TP.Nha Trang, Tỉnh Khành Hòa
Cụ thể:
Lô số: 688
Thửa đất số: 144 (1 phần) Tờ bản đồ số: 09 Theo GCNQSDĐ
Diện tích: 96.1m²
Theo trích đo địa chính ngày
Tháng 04 Năm 2018 do công ty TNHH Công nghệ
Địa chính - Xây dựng Khánh Hòa
Có Đông tây tứ cận như sau:
-

Phía Đông giáp: Lô 687
Phía Tây giáp: thửa 143
Phía Nam giáp: Đường bê tông rộng 6,0m
Phía Bắc giáp: Lô 681 + lô 682

Có các giấy tờ nhà đất kèm theo như sau:
-

Sổ đỏ photo công chứng
CMND
Bản trích đo địa chính thửa đất
(1)


Điều 2: Giá bán (đất) nhà ở và phương thức thanh toán:
1. Giá bán 307.520.000 đồng.(ghi bằng chữ) Ba trăm linh bảy triệu năm trăm hai
mươi nghìn
2. Phương thức thanh toán: (ghi rõ thời hạn và số tiền phải trả mỗi lần).
- Lần I: Cọc 20.000.000 đ (hai mươi triệu đồng)
- Lần II: 287.520.000 (Hai trăm tám mươi bảy triệu năm trăm hai mươi nghìn)
Thanh toán đủ sau khi khý hợp đồng mua bán
Điều 3: Bên mua nhà (đất) có trách nhiệm trả tiền đầy đủ và đúng thời hạn theo quy
định tại Điều 2 của hợp đồng này.
Điều 4: Hợp đồng có giá trị từ ngày: 07/06/2018
Điều 5: Hai bên cam kết thực hiện đầy đủ các khoản nêu trên, bên nào vi phạm sẽ bị
xử lý theo quy định của pháp luật. Hợp đồng này được lập thành 02 bản: bên bán giữ


01 bản, bên mua giữ 01 bản, các bản có giá trị pháp lý ngang nhau.
BÊN MUA
(ký, ghi rõ họ tên)

BÊN BÁN
(ký, ghi rõ họ tên)

(2)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×