Tải bản đầy đủ

Don de nghi giai quyet tranh chap dat dai 14 ho dan phuoc dong

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Phước Đồng, ngày 03 tháng 04 năm 2017
ĐƠN ĐỀ NGHỊ
(V/v yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai)
Kính gửi: UBND xã Phước Đồng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
Chúng tôi là: Tập thể 14 hộ dân tại Cụm 4, thôn Phước Tân, xã Phước Đồng.
(Tất cả cùng mua đất giấy tờ viết tay của gia đình ông Lưu Đình Hùng)
Chúng tôi viết đơn này đề nghị quý cơ quan hòa giải tranh chấp đất đai giữa các gia đình
tôi với gia đình ông (bà): Lưu Đình Hùng Địa chỉ tại: thôn Phước Tân, xã Phước Đồng.
Nội dung vụ việc như sau:
Tập thể cụm 4 các hộ gia đình chúng tôi có đất và nhà tại địa chỉ nói trên, và được
mua lại bằng giấy viết tay của hộ gia đình ông: Lưu Đình Hùng cùng vợ là bà Lưu Thị
Hiền;
Thuộc thửa đất số: 212 tờ bản đồ số 22 xã Phước Đồng, thửa đất tại thôn Phước
Tân, xã Phước Đồng, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa;
Chúng tôi đã sử dụng đất từ năm 2005 đến nay;
Hiện nay, với chính sách làm đường giao thông nông thôn với sự hỗ trợ của Nhà
Nước nên đường giao thông thuộc cụm 4 chúng tôi thuộc diện đường Nhà Nước và nhân
dân cùng làm, và đường vào cụm nhà chúng tôi từ ngoài vào là đường có độ rộng 4,0m;
Trong quá trình làm đường, chúng tôi mới phát hiện hộ bà Nga (Phạm Thị Nga)

tiến hành đến xây dựng tường bao lại lô đất của gia đình bà Nga mua lại của ông Hùng
trước đây;
Bà Nga đã nhờ bên đo vẽ về định vị vị trí xây dựng tường bao ngoài thực địa, sau
khi định vị và xây dựng nền móng thì phát hiện con đường đi vào cụm 4 phía ngoài chỉ
còn 2,26 m (rất hẹp không đủ 4,0m để làm đường và cho dân đi);
Sau khi biết rõ sự việc, chúng tôi đã họp toàn bộ các hộ dân lại, đồng thời yêu cầu
bà Nga tãm hoãn thi công khi mọi việc chưa sáng tỏ;
Chúng tôi mua đất của ông Hùng với độ rộng đường đi vào là 4,0m (có giấy mua
bán viết tay kèm theo);
Chúng tôi yêu cầu gia đình ông Lưu Đình Hùng hợp tác, giải quyết ổn thỏa và làm
rõ việc tranh chấp lối đi chung tập thể trên, nhưng vợ chồng ông Lưu Đình Hùng không
chịu hợp tác và còn thách đố, nói nặng lời với tập thể chúng tôi;
Vậy chúng tôi yêu cầu cơ quan chức năng đứng ra giải quyết tranh chấp và đòi lại
quyền lợi chính đáng với đường giao thông cụm 4 là 4,0 m như đã cam kết;
(1)


Dẫn chứng thêm:
Được biết: Đất gia đình của ông Lưu Đình Hùng trước đây có bề ngang mặt đường
là 44,0m (theo bản đồ địa chính năm 1996 xã Phước Đồng), nhưng qua kiểm tra thực tế
cộng 5,0m ngang đất bà Nga vào thêm có chiều dài là 46,0m, vậy so với giấy tờ trên, hộ
ông Hùng đã lấn chiếm thêm 2,0 m đường đi dân sinh, yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ
và giải quyết sự việc trên;
Mặt khác! Cũng theo số liệu đo đạc năm 1996, đường dân sinh này của chúng tôi
có độ rộng là 3,5m, nhưng đến thời điểm năm 2005 ông Hùng dẫn đoàn đo đạc, đo đạc lại
diện tích của nhà ông Hùng thì chỉ chừa lại độ rộng đường đi còn 2,29 m, vậy độ rộng
đường đã bị thu hẹp hơn 1,2m;
Theo bản vẽ trích đo địa chính thửa đất của bà Nga năm 2012 được Văn phòng
đăng ký đất đai TP Nha Trang thẩm định năm 2012 thì độ rộng đường phía ngoài từ cột
điện dân sinh tới góc đất nhà bà Nga là 3,23m; và nếu tính từ góc tường Ngoài nhà ông
Thêm tới ranh đất bà Nga là 3,78m, nhưng nay, sau khi bà Nga xây dựng thì độ rộng
đường còn lại là 2,15m tính từ cột điện, và 2,58m tính từ góc nhà ông Thêm;
Đến nay, các bên không thể thương lượng, hòa giải được với nhau để giải quyết vụ
việc tranh chấp đất đai nêu trên. Vì vậy, chúng tôi làm đơn này đề nghị UBND xã Phước
Đồng tổ chức hòa giải tranh chấp đất giữa các hộ gia đình tôi với gia đình ông Lưu Đình
Hùng, trú tại thôn Phước Tân, để giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp nêu trên.
Kính mong quý cơ quan sớm xem xét giải quyết gấp để chúng tôi được hưởng quyền và
lợi ích chính đáng của người sử dụng đất mà Nhà nước cho phép.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Tài liệu gửi kèm:


- Giấy mua bán viết tay hộ ông: Nguyễn Xuân Hóa (đại diện)
- Bản đồ đo đạc năm 1996 (phô tô)
- Bản đồ đo đạc năm 2005 (phô tô)
- Bản vẽ hộ bà: Phạm Thị Nga (phô tô)

Dưới đây là các chữ ký của những hộ đại diện liên quan đồng ý với nội dung
đơn tranh chấp đất đai của tôi, đề nghị các cấp có thẩm quyền giải quyết:

1/ Lê Xuân Tiệp

2/ Nguyễn Xuân Hóa

4/ Tô Thị Hương

5/ Hoàng Văn Hoan
(2)

3/ Đặng Sỹ Giáp

6/ Vũ Văn Đàn


7/ Lương Văn Khang

8/ Đoàn Văn Tý

9/ Nguyễn Thị Hiền

10/ Nguyễn Thị Hiền

11/ Trần Văn Thanh

12/ Đặng Sỹ Phong

13/ Phạm Văn Thương

14/ Phạm Đức Liêm

(3)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×