Tải bản đầy đủ

Đề cương kế toán máy

Công ty HAPRO xuất khẩu nông sản, thực phẩm chế biến, đồ uống, hàng may mặc, hàng thủ
công mỹ nghệ và hàng tiêu dùng. Phân phối, bán lẻ với hệ thống trung tâm thương mại, siêu thị,
chuỗi cửa hàng tiện ích.Công ty HAPRO là doanh nghiệp?
*1:Thương mại
2:Dịch vụ
3:Sản xuất
4:Thương mại và dịch vụ
Công ty Lửa Việt Du lịch Lữ hành Nội Địa & Quốc tế. Làm thủ tục visa, đặt mua: vé máy bay,
vé xe lửa, ăn uống, lưu trú, vận chuyển hành khách... huấn luyện dã ngoại, hội nghị, họp
mặt..thiết kế và tổ chức tour theo yêu cầu.Công ty Lửa Việt là doanh nghiệp?
*1:Dịch vụ
2:Thương mại và dịch vụ
3:Thương mại
4:Sản xuất
Công ty HOA LƯ có đội ngũ đông đảo các hoạ sỹ thiết kế tài hoa chuyên nghiệp, thợ thủ công
tay nghề cao, chuyên các mặt hàng thủ công mỹ nghệ, các mặt hàng lưu niệm, tặng phẩm từ các
chất liệu tự nhiên.Công ty Hoa lư là doanh nghiệp?
1:Thương mại và dịch vụ
2:Dịch vụ
*3:Sản xuất
4:Thương mại

Các công cụ Kế toán bao gồm?
*1:Chứng từ; Sổ nhật ký; Sổ cái tài khoản; Sổ chi tiết; Bảng tổng hợp; Bảng cân đối tài
khoản
2:Đăng ký kinh doanh ; mẫu dấu, sổ đăng ký cổ đông,
3:Bảng lương; phiếu chi, ủy nhiệm chi, hợp đồng lao động, bảng chấm công
4:Phiếu nhập kho; phiếu xuất kho; hóa đơn kiêm vận chuyển nội bộ
Trình tự ghi chép sổ sách chứng từ Kế toán?
1:Lập chứng từ=>ghi sổ chi tiết=>ghi sổ cái tài khoản
2:Ghi sổ chi tiết => ghi sổ nhật ký => lập chứng từ=> ghi sổ cái
*3:Căn cứ chứng từ=>ghi sổ nhật ký=>ghi sổ cái tài khoản
4:Ghi sổ chi tiết=>ghi sổ nhật ký=>lập chứng từ
Công ty Trường Xuân trả tiền nhà tháng 3 năm 2010 cho bà Xiết hết 3 triệu đồng chẵn.Kế toán
phải ghi chép sự kiện kinh tế này như thế nào?
*1:Ghi chép đồng thời vào Sổ cái tài khoản Chi phí và Sổ cái TK tiền mặt
2:Không cần chép sổ, chỉ cần lập phiếu chi chi 3 triệu.
3:Ghi chép Sổ cái TK Tiền mặt
4:Ghi chép Sổ cái TK Chi phí
Công ty Trường Xuân làm dịch vụ bảo trì cho công ty Vạn An thu về 3 triệu 4 trăm ngàn đồng
tiền mặt.Kế toán phải ghi chép sự kiện kinh tế này như thế nào?


1:Ghi chép Sổ cái TK Doanh thu
2:Ghi chép Sổ cái TK Tiền mặt
3:Không cần chép sổ, chỉ cần lập phiếu chi chi 3 triệu.
*4:Ghi chép đồng thời vào Sổ cái tài khoản Doanh thu và Sổ cái TK tiền mặt
Để theo dõi các hoạt động doanh nghiệp liên quan đến tiền tệ, người làm kế toán sử dụng hệ
thống tài khoản và ghi chép theo nguyên tắc Kế toán kép. Nguyên tắc kế toán kép là gì?
1:Là nguyên tắc ghi chép số tiền 2 lần trên cùng một sổ kế toán để tránh nhầm lẫn
2:Là nguyên tắc ghi chép phản ánh sự tăng/giảm tiền trên 1 tài khoản
3:Là nguyên tắc ghi chép phản ánh sự tăng/giảm tiền trên 2 tài khoản
*4:Là nguyên tắc ghi chép phản ánh sự tăng/giảm đồng thời của 2 hoặc nhiều tài khoản có
liên quan đến nghiệp vụ kinh tế.
Doanh nghiệp thanh toán tiền công nợ với nhà cung cấp Trần Anh.Kế toán phải ghi chép sự kiện
kinh tế này như thế nào?
*1:Ghi giảm tiền phải trả cho nhà cung cấp Trần Anh, đồng thời ghi giảm tiền mặt trong
quỹ.
2:Ghi giảm tiền phải trả cho nhà cung cấp Trần Anh
3:Không cần chép sổ, chỉ cần lập phiếu chi thanh toán công nợ
4:Ghi giảm tiền mặt trong quỹ
Khái niệm tài khoản?


1:Là một cuốn sổ ghi chép các hoạt động hàng ngày của doanh nghiệp.
2:Là quyển sổ ghi nhật ký các sự kiện kinh tế
*3:Là khoản mục tài chính doanh nghiệp cần theo dõi, được thể hiện trên thực tế bằng một
cuốn Sổ ghi chép các sự kiện kinh tế theo khoản mục gọi là Sổ cái Tài khoản.
4:Là khoản mục tài chính doanh nghiệp cần theo dõi
Cấu trúc của tài khoản hay sổ cái tài khoản bao gồm những gì?
1:Số dư đầu kỳ, số dư cuối kỳ
2:Các dòng phát sinh, số dư cuối kỳ
3:Số dư đầu kỳ, các dòng phát sinh
*4:Số dư đầu kỳ, các dòng phát sinh, cộng phát sinh, số dư cuối kỳ
Doanh nghiệp cần một cuốn sổ để theo dõi mọi sự kiện kinh tế xảy ra trong quý I theo trình tự
thời gian.Kế toán phải sử dụng loại sổ sách nào sau đây?
1:Sổ Nhật ký
*2:Sổ Cái tài khoản
3:Bảng cân đối tài khoản
4:Chứng từ
Để theo dõi từng sự kiện kinh tế, mỗi khi có sự kiện phát sinh, sự kiện cần được ghi chép và có
xác nhận sự việc diễn ra, số tiền, các đối tượng liên quan. Người làm Kế toán phải lập?
1:Sổ chi tiết tài khoản
2:Sổ Nhật ký
3:Sổ cái tài khoản


*4:Chứng từ
Chứng từ là công cụ kế toán dùng để ghi chép và xác thực sự kiện kinh tế phát sinh.Trên chứng
từ cần có các thông tin gì?
*1:Ngày lập, ngày hiệu lực, đối tượng, diễn giải, số tiền bằng số, bằng chữ, xác nhận của
người lập, đối tượng, kế toán trưởng, giám đốc, tài khoản Nợ, Có
2:Địa chỉ, số điện thoại đối tượng tham gia, diễn giải sự kiện kinh tế, người lập
3:Tên doanh nghiệp, tài khoản Nợ, Có
4:Ngày lập, ngày hiệu lực, đối tượng, diễn giải, số tiền
Doanh nghiệp cần theo dõi khoản mục vốn góp để nắm tình hình tổng số tiền vốn và lịch sử góp
vốn.Kế toán phải sử dụng loại sổ sách nào sau đây để ghi chép lịch sử góp vốn?
1:Bảng cân đối tài khoản
*2:Sổ Cái tài khoản
3:Sổ Nhật ký
4:Chứng từ
Khách hàng đến doanh nghiệp để đối chiếu công nợ. Kế toán doanh nghiệp cần sử dụng loại sổ
sách nào để làm việc?
*1:Sổ chi tiết tài khoản công nợ phải thu
2:Sổ Nhật ký công nợ
3:Sổ cái tài khoản công nợ phải trả
4:Chứng từ công nợ
Cuối tháng 3, giám đốc doanh nghiệp muốn biết tổng số tiền khách hàng nợ doanh nghiệp là bao
nhiêu. Ngoài con số tổng cộng, giám đốc cũng cần biết tổng dư nợ chi tiết từng khách hàng. Kế
toán phải chuẩn bị loại báo cáo, sổ sách gì? (chọn một)
*1:Bảng tổng hợp công nợ phải thu của khách hàng
2:Sổ nhật ký
3:Sổ chi tiết thanh toán với người bán
4:Sổ chi tiết tài khoản công nợ phải thu của khách hàng
Cuối tháng 4, giám đốc doanh nghiệp muốn biết tổng số tiền doanh nghiệp nợ các nhà cung cấp
là bao nhiêu. Ngoài con số tổng cộng, giám đốc cũng cần biết tổng dư nợ chi tiết với từng nhà
cung cấp. Kế toán phải chuẩn bị loại báo cáo, sổ sách gì? (chọn một)
1:Sổ chi tiết tài khoản công nợ phải thu của khách hàng
*2:Bảng tổng hợp công nợ phải trả người bán
3:Sổ chi tiết thanh toán với người bán
4:Sổ nhật ký
Bảng cân đối tài khoản là báo cáo kế toán có nội dung?
1:Với mỗi tài khoản thể hiện số dư đầu kỳ, số phát sinh trong kỳ, số dư cuối kỳ
*2:Tất cả các ý trên
3:Cung cấp cái nhìn tổng thể hoạt động doanh nghiệp thông qua các số liệu tài khoản
4:Liệt kê danh sách toàn bộ các tài khoản doanh nghiệp sử dụng


Trên một báo cáo dạng bảng tổng hợp có các cột sau: Mã Tài Khoàn, Tên Tài Khoản, Dư đầu kỳ
bên Nợ, Dư đầu kỳ bên Có, Phát sinh Nợ, Phát sinh Có, Dư cuối kỳ bên Nợ, Dư cuối kỳ bên
cóHãy cho biết đây là công cụ kế toán nào:
1:Sổ cái tài khoản
2:Bảng tổng hợp nhập xuất tồn
*3:Bảng cân đối tài khoản (Bảng cân đối số phát sinh)
4:Bảng tổng hợp công nợ phải thu
Trên sổ cái tài khoản 111, kế toán viên đã ghi chép như sau: số dư đầu kỳ: 1000, tổng phát sinh
Nợ: 600 tổng phát sinh Có: 400Hãy xác định số dư cuối kỳ tài khoản 111
1:800 ghi bên Nợ
*2:1200 ghi bên Nợ
3:1200 ghi bên Có
4:1000 ghi bên Có
Trên sổ cái tài khoản 411, kế toán viên đã ghi chép như sau: số dư đầu kỳ: 3000, tổng phát sinh
Nợ: 900 tổng phát sinh Có: 4000Hãy xác định số dư cuối kỳ tài khoản 411
1:6100 ghi bên Nợ
2:-100 ghi bên Có
3:7900 ghi bên Có
*4:6100 ghi bên Có
Hãy chọn cách điền ghi chép còn dở dang ngày 7/3?
1:TK Đối ứng = 111, cột Nợ = 3.000
*2:TK Đối ứng = 111, cột Có = 3.000
3:TK Đối ứng =642, cột Có = 3.000
4:TK Đối ứng = 511, cột Nợ = 3.000
Hãy chọn cách điền ghi chép còn dở dang ngày 8/3?
*1:TK Đối ứng = 511, cột Nợ = 3.000
2:TK Đối ứng = 111, cột Nợ = 3.000
3:TK Đối ứng =642, cột Có = 3.000
4:TK Đối ứng = 511, cột Có = 3.000
Hãy chọn cách điền ghi chép còn dở dang ngày 8/3?
1:TK Đối ứng =642, cột Có = 3.000
*2:TK Đối ứng = 511, cột Nợ = 3.000
3:TK Đối ứng = 111, cột Nợ = 3.000
4:TK Đối ứng = 511, cột Có = 3.000
Hãy chọn cách điền ghi chép còn dở dang ngày 8/3?
1:TK Đối ứng = 131, cột Nợ = 4.000
*2:TK Đối ứng = 156, cột Có = 4.000
3:TK Đối ứng = 511, cột Nợ = 4.000
4:TK Đối ứng = 642, cột Có = 4.000


Hãy chọn cách điền ghi chép còn dở dang ngày 8/3?
1:TK Đối ứng = 642, cột Có = 1.000
2:TK Đối ứng = 131, cột Nợ = 1.000
*3:TK Đối ứng = 511, cột Nợ = 1.000
4:TK Đối ứng = 511, cột Có = 1.000
Hãy chọn cách điền ghi chép còn dở dang ngày 9/3?
1:TK Đối ứng = 511, cột Có = 10.000
*2:TK Đối ứng = 411, cột Nợ = 10.000
3:TK Đối ứng = 511, cột Nợ = 10.000
4:TK Đối ứng = 642, cột Có = 10.000
Hãy chọn cách điền ghi chép còn dở dang ngày 8/3?
*1:TK Đối ứng = 334, cột Có = 10.000
2:TK Đối ứng = 642, cột Nợ = 10.000
3:TK Đối ứng = 511, cột Nợ = 10.000
4:TK Đối ứng = 642, cột Có = 10.000
Khi lập sổ kế toán viên đã sử dụng các cột sau: Ngày Ghi Sổ, Số chứng từ, Ngày chứng từ, Diễn
giải, Tài khoản Nợ, Tài khoản Có, Số TiềnHãy xác định loại sổ kế toán trên?
1:Sổ chi tiết tài khoản
*2:Sổ nhật ký
3:Sổ cái tài khoản
4:Sổ chi tiết công nợ
Khi lập sổ kế toán viên đã sử dụng các cột sau: Ngày Ghi Sổ, Số chứng từ, Ngày chứng từ, Diễn
giải, Tài khoản đối ứng, Nợ, CóHãy xác định loại sổ kế toán trên?
1:Sổ nhật ký
2:Sổ chi tiết công nợ
3:Sổ chi tiết tài khoản
*4:Sổ cái tài khoản
Phòng hành chính và ban giám đốc có nhu cầu theo dõi chi tiết tình hình chi phí hoạt động của
doanh nghiệp.Kế toán cần sử dụng tài khoản và loại sổ sách ghi chép nào?
*1:Sổ cái tài khoản 642
2:Sổ chi tiết tài khoản 334
3:Sổ nhật ký
4:Sổ cái tài khoản 511
Khi lập sổ kế toán để theo dõi công nợ kế toán viên đã sử dụng các cột sau: Ngày Ghi Sổ, Số
chứng từ, Ngày chứng từ, Diễn giải, Tài khoản đối ứng, Nợ, Có trên tiêu đề sổ có ghi rõ khoảng
thời gian theo dõi và mã đối tượng công nợ, tên đối tượng công nợ.Hãy xác định loại sổ kế toán
trên?
1:Sổ nhật ký


2:Sổ cái tài khoản
*3:Sổ chi tiết tài khoản
4:Bảng tổng hợp công nợ
Doanh nghiệp nhập hàng của rất nhiều nhà cung cấp, cần theo dõi công nợ chi tiết với từng nhà
cung cấp (người bán) riêng biệt.Kế toán cần sử dụng loại sổ nào để đáp ứng yêu cầu này?
1:Sổ chi tiết tài khoản 131
*2:Sổ chi tiết tài khoản 331
3:Bảng tổng hợp nhập xuất tồn
4:Sổ cái tài khoản
Doanh nghiệp có nhu cầu theo dõi mọi hoạt động kinh tế liên quan đến tiền tệ theo nhiều mức:
Theo dõi tổng thể mọi sự kiện, theo dõi theo khoản mục, theo dõi theo đối tượng, theo dõi từng
sự kiện.Hãy lựa chọn các công cụ kế toán theo trình tự theo dõi trên?
1:Chứng từ => Sổ nhật ký => Sổ chi tiết tài khoản => Sổ cái tài khoản
*2:Sổ nhật ký => Sổ cái tài khoản => Sổ chi tiết tài khoản => Chứng từ
3:Chứng từ => Sổ cái tài khoản => Sổ nhật ký => Sổ chi tiết tài khoản
4:Sổ cái tài khoản => Sổ nhật ký => Sổ chi tiết tài khoản => Chứng từ
Giám đốc doanh nghiệp tiếp các nhà đầu tư, cần thông tin về tình hình góp vốn. Kế toán cần
cung cấp cho giám đốc loại sổ nào?
1:Sổ cái tài khoản 111
2:Sổ cái tài khoản 511
*3:Sổ cái tài khoản 411
4:Sổ chi tiết tài khoản 131
Giám đốc doanh nghiệp cần nắm tình hình lãi lỗ cuối tháng 5 của công ty.Kế toán cần nộp tài
liệu nào?
1:Bảng cân đối kế toán
*2:Các tài liệu trong đáp án 1. và 3.
3:Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
4:Sổ cái tài khoản doanh thu, sổ cái tài khoản chi phí
Giám đốc doanh nghiệp cần nắm tình hình thu chi tiền mặt của công ty trong tháng 6.Kế toán
cần nộp tài liệu nào?
*1:Sổ quỹ tiền mặt
2:Bảng cân đối tài khoản
3:Sổ cái tài khoản danh thu
4:Sổ cái tài khoản vốn góp
Doanh nghiệp chi 500 ngàn để mua văn phòng phẩm.Hãy xác định trình tự ghi chép nghiệp vụ
kinh tế trên?
1:Lập phiếu chi, chép sổ cái tài khoản 111 tiền mặt, chép sổ cái tài khoản 642 chi phí
2:Chép sổ nhật ký, chép sổ cái tài khoản 111 tiền mặt, chép sổ cái tài khoản 642 chi phí
*3:Lập phiếu chi, chép sổ nhật ký, chép sổ cái tài khoản 111 tiền mặt, chép sổ cái tài khoản
642 chi phí


4:Chép sổ cái tài khoản 111 tiền mặt, chép sổ cái tài khoản 642 chi phí, chép sổ Nhật ký
Công ty Trường Xuân thu tiền làm dịch vụ của bệnh viện Hồng Ngọc còn nợ từ tháng trước.Hãy
xác định trình tự ghi chép nghiệp vụ kinh tế trên?
1:Chép sổ cái tài khoản 111 tiền mặt, chép sổ cái tài khoản 511 Doanh thu, chép sổ Nhật ký
2:Lập phiếu chi, chép sổ cái tài khoản 111 Tiền mặt, chép sổ cái tài khoản 511 Doanh thu
*3:Lập phiếu thu, chép sổ nhật ký, chép sổ cái tài khoản 111 tiền mặt, chép sổ cái tài khoản
511 Doanh thu
4:Lập phiếu thu, chép sổ nhật ký, chép sổ cái tài khoản 111 tiền mặt, chép sổ cái tài khoản 642
chi phí
Phòng hành chính nộp bảng lương cho phòng Kế toán. Tổng tiền lương là 20 triệu, bảng lương
đã được giám đốc ký nhận.Hãy xác định trình tự ghi chép nghiệp vụ kinh tế trên?
*1:Lập phiếu kế toán ghi Nợ tài khoản 642, ghi có tài khoản 334, chép sổ nhật ký, chép sổ
cái tài khoản 334 và 642
2:Lập phiếu kế toán ghi Nợ tài khoản 642, ghi có tài khoản 334, chép sổ nhật ký, chép sổ cái tài
khoản 334 và 111
3:Lập phiếu kế toán ghi Nợ tài khoản 642, ghi có tài khoản 334, chép sổ cái tài khoản 334 và 511
4:Lập phiếu kế toán ghi Nợ tài khoản 642, ghi có tài khoản 334, chép sổ cái tài khoản 334 và 642
Doanh nghiệp Trường Xuân nhập 20 bàn phím máy tính của nhà cung cấp Vĩnh Trinh hết 4 triệu
đồng, trả tiền sau.Hãy xác định trình tự ghi chép nghiệp vụ kinh tế trên?
1:Lập phiếu nhập ghi Nợ TK 156, Có TK 331, ghi sổ nhật ký, chép sổ chi tiết tài khoản 156 và
331
2:Lập phiếu nhập ghi Nợ TK 156, Có TK 331
3:Chép nghiệp vụ nhập kho vào sổ chi tiết sản phẩm vật liệu hàng hoá 156, chép công nợ 4 triệu
vào sổ chi tiết công nợ 331
*4:Lập phiếu nhập ghi Nợ TK 156, Có TK 331, ghi sổ nhật ký, cập nhật bảng tổng hợp
nhập xuất tồn và công nợ phải trả.
Tài khoản 111 là tài khoản?
1:Vốn góp - tính chất Có
2:Vốn góp - tính chất Nợ
*3:Tiền mặt - tính chất Nợ
4:Tiền mặt - tính chất Có
Công ty Trường Xuân thuê văn phòng, thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt. Kế toán cần hạch toán
những tài khoản nào?
1:111 và 334
2:911 và 511
3:421 và 642
*4:642 và 111
Công ty Trường Xuân thay chuột cho nhà máy may Tín Trực, thu tiền ngay.Kế toán cần hạch
toán như thế nào?
1:Ghi Nợ tài khoản 111, ghi Nợ tài khoản 642


*2:Ghi Nợ tài khoản 111, ghi Có tài khoản 511
3:Ghi Có tài khoản 111, ghi Có tài khoản 511
4:Ghi Nợ tài khoản 111, ghi Có tài khoản 642
Sau khi một sự kiện kinh tế phát sinh. Kế toán đã ghi Nợ tài khoản 111, ghi Có tài khoản 131 số
tiền 5 triệu đồng.Giao dịch trên có ý nghĩa như thế nào?
1:Doanh nghiệp thanh toán chi phí hoạt động
2:Doanh nghiệp trả lại tiền thừa cho khách hàng.
3:Khách hàng đến mua hàng trị giá 5 triệu.
*4:Doanh nghiệp thu tiền khách hàng còn nợ trước đó.
Tài khoản 156 là tài khoản?
1:Vốn góp - tính chất Có
2:Doanh thu - tính chất Nợ
3:Chi phí - tính chất Nợ
*4:Hàng hoá - tính chất Nợ
Doanh nghiệp Trường Xuân nhập từ công ty CMC 30 máy tính trị giá 300 triệu, trả tiền sau.Kế
toán phải hạch toán khoản tiền này như thế nào?
1:Ghi Nợ tài khoản 156, ghi Có tài khoản 511
2:Ghi Nợ tài khoản 642, ghi Có tài khoản 331
*3:Ghi Nợ tài khoản 156, ghi Có tài khoản 331
4:Ghi Nợ tài khoản 642, ghi Có tài khoản 511
Một sự kiện kinh tế phát sinh làm giảm giá trị kho hàng hoá và tăng chi phí vốn kinh doanh của
doanh nghiệp 7 triệu đồng.Kế toán đã hạch toán khoản tiền này như thế nào?
*1:Ghi Nợ tài khoản 642, ghi Có tài khoản 156
2:Ghi Nợ tài khoản 642, ghi Có tài khoản 331
3:Ghi Nợ tài khoản 156, ghi Có tài khoản 331
4:Ghi Nợ tài khoản 156, ghi Có tài khoản 511
Kế toán công ty Trường Xuân ghi Nợ tài khoản 156, ghi Có tài khoản 331 số tiền 10 triệu
đồng.Sự kiện kinh tế nào được ghi chép và hạch toán như trên?
*1:Công ty Trường Xuân nhập hàng về bán, trả tiền sau
2:Công ty Trường Xuân thuê văn phòng
3:Công ty Trường Xuân trả lương nhân viên
4:Công ty Trường Xuân mua bàn ghế
Bệnh viện Hồng Ngọc thuê công ty Trường Xuân bảo trì 50 máy tính hết chi phí 3 triệu đồng và
hẹn Công ty Trường Xuân tháng sau trả tiền.Kế toán công ty Trường Xuân cần hạch toán như thế
nào?
1:Ghi Nợ tài khoản 511, ghi Có tài khoản 131 số tiền 3 triệu đồng
2:Ghi Nợ tài khoản 111, ghi Có tài khoản 511 số tiền 3 triệu đồng
*3:Ghi Nợ tài khoản 131, ghi Có tài khoản 511 số tiền 3 triệu đồng
4:Ghi Nợ tài khoản 331, ghi Có tài khoản 511 số tiền 3 triệu đồng


Ngày 12/4 công ty May 10 thanh toán nợ cho Trường Xuân 10 triệu đồng.Kế toán công ty
Trường Xuân cần hạch toán như thế nào?
*1:Ghi Nợ tài khoản 111, ghi Có tài khoản 131 số tiền 10 triệu đồng
2:Ghi Nợ tài khoản 511, ghi Có tài khoản 131 số tiền 10 triệu đồng
3:Ghi Nợ tài khoản 131, ghi Có tài khoản 511 số tiền 10 triệu đồng
4:Ghi Nợ tài khoản 111, ghi Có tài khoản 511 số tiền 10 triệu đồng
Tài khoản 131 là tài khoản?
1:Chi phí
2:Doanh thu
*3:Phải thu của khách hàng
4:Hàng hoá
Khi anh Hải đến giao dịch, kế toán công ty Trường Xuân đã hạch toán trên chứng từ như sau: Nợ
111, Có 131 số tiền 2 triệu đồng.Hãy giải nghĩa sự kiện kinh tế trên?
1:Công ty Trường Xuân trả nợ cho anh Hải
2:Công ty Trường Xuân trả chi phí cho anh Hải
3:Công ty Trường Xuân bán hàng cho anh Hải
*4:Công ty Trường Xuân thu tiền nợ của anh Hải
Để theo dõi khoản mục tiền lương phải trả người lao động, cần sử dụng tài khoản nào?
1:411
2:511
*3:334
4:331
Tài khoản 334 được sử dụng để theo dõi tiền lương phải trả người lao động.Hãy xác định cách sử
dụng tài khoản 334?
*1:Khi tính lương ghi Nợ 642, Có 334 số tổng tiền lương, khi trả lương ghi Nợ 334, Có 111
số tiền thực trả.
2:Khi tính lương ghi Nợ 642, Có 334 số tổng tiền lương, khi trả lương ghi Nợ 334, Có 642 số
tiền thực trả.
3:Khi tính lương ghi Có 642, Nợ 334 số tổng tiền lương, khi trả lương ghi Có 334, Nợ 111 số
tiền thực trả.
4:Khi tính lương ghi Có 511, Nợ 334 số tổng tiền lương, khi trả lương ghi Có 334, Nợ 111 số
tiền thực trả.
Ngày 3/4/2010 công ty Trường Xuân trả lương khối dịch vụ 10 triệu đồng.Hãy xác định bút toán
chính xác?
1:Ghi Có 111, Nợ 642 số tiền 10 triệu đồng.
*2:Ghi Có 111, Nợ 334 số tiền 10 triệu đồng.
3:Ghi Nợ 642, có 334 số tiền 10 triệu đồng.
4:Ghi Nợ 111, có 334 số tiền 10 triệu đồng.


Sau khi nhận được bảng lương từ phòng nhân sự với tổng tiền 12 triệu. Kế toán công ty Trường
Xuân ghi nhận lương phải trả người lao động trên sổ cái tài khoản 334.Số tiền 12 triệu đã được
chép vào cột Có trên sổ cái tài khoản.Hãy xác định tài khoản đối ứng cần ghi chép?
1:511
2:111
3:331
*4:642
Để theo dõi công nợ phải trả cho người bán (nhà cung cấp). Kế toán công ty Trường Xuân cần sử
dụng tài khoản nào?
1:911
2:411
*3:331
4:131
Tháng 3 công ty TX nhập hàng trả tiền ngay. Tháng 4 công ty TX nhập hàng trả chậm. Ngày
18/3 TX nhập một đợt hàng trị giá 5 triệu, ngày 20/4 TX nhập hàng trị giá 7 triệu.Kế toán công
ty TX phải hạch toán 2 giao dịch này như thế nào?
1:18/3: ghi Có 156, Nợ 111 số tiền 5 triệu; 20/4: ghi Có 156 Nợ 111 số tiền 7 triệu.
2:18/3: ghi Nợ 156, Có 111 số tiền 5 triệu; 20/4: ghi Nợ 156 Có 111 số tiền 7 triệu.
3:18/3: ghi Nợ 156, Có 331 số tiền 5 triệu; 20/4: ghi Nợ 156 Có 331 số tiền 7 triệu.
*4:18/3: ghi Nợ 156, Có 111 số tiền 5 triệu; 20/4: ghi Nợ 156 Có 331 số tiền 7 triệu.
Ngày 28/4, công ty Trường Xuân thanh toán tiền hàng đợt 2 cho nhà cung cấp Trần Anh 3
triệu.Kế toán công ty TX đã chép khoản tiền 3 triệu vào cột Nợ trên sổ cái TK 331.Hãy xác định
tài khoản cho cột Tài khoản đối ứng?
1:156
*2:111
3:131
4:642
Kế toán công ty bảo trì máy tính Trường Xuân hạch toán Nợ 642 Có 331 trong giao dịch với
công ty quảng cáo GoldSun (GS).Hãy giải nghĩa giao dịch trên?
1:Trường Xuân bảo trì máy tính cho GS trả tiền sau
2:Trường Xuân bảo trì máy tính cho GS thu tiền sau.
3:Trường Xuân làm dịch vụ quảng cáo cho GS
*4:Trường Xuân thuê dịch vụ quảng cáo của GS trả tiền sau
Tài khoản 411 là tài khoản?
*1:Vốn góp - tính chất Có
2:Hàng hoá - tính chất Nợ
3:Doanh thu - tính chất Nợ
4:Chi phí - tính chất Nợ


Anh Minh, một cổ đông của doanh nghiệp muốn rút vốn để ra định cư ở nước ngoài. Tiền vốn
anh Minh đã góp vào công ty 20 triệu.Kế toán cần hạch toán giao dịch rút vốn của anh Minh như
thế nào?
1:Ghi Nợ tài khoản 411, ghi Có tài khoản 331
2:Ghi Có tài khoản 411, ghi Nợ tài khoản 111
3:Ghi Có tài khoản 411, ghi Nợ tài khoản 331
*4:Ghi Nợ tài khoản 411, ghi Có tài khoản 111
Cách sử dụng tài khoản 411?
1:Nhà đầu tư góp vốn ghi Nợ 411, Có 334; nhà đầu tư rút vốn: ghi Có 411, Nợ 334
2:Nhà đầu tư góp vốn ghi Có 411, Nợ 642; nhà đầu tư rút vốn: ghi Nợ 411, Có 642
*3:Nhà đầu tư góp vốn ghi Có 411, Nợ 111; nhà đầu tư rút vốn: ghi Nợ 411, Có 111
4:Nhà đầu tư góp vốn ghi Nợ 411, Có 111; nhà đầu tư rút vốn: ghi Có 411, Nợ 111
Sau khi anh Hoàng nộp 10 triệu vào công ty, kế toán hạch toán Nợ 111, Có 411.Hãy giải nghĩa
giao dịch trên?
1:Anh Hoàng nộp doanh tu về công ty
*2:Anh Hoàng góp vốn
3:Anh Hoàng nộp tiền bảo hiểm
4:Anh Hoàng thanh toán tiền tạm ứng
Giám đốc doanh nghiệp muốn xem lịch sử lãi lỗ hàng tháng của công ty từ đầu năm.Kế toán cần
sử dụng sổ cái tài khoản nào?
*1:Sổ cái tài khoản 421
2:Sổ cái tài khoản 511
3:Sổ cái tài khoản 334
4:Sổ cái tài khoản 642
Cuối kỳ, tổng phát sinh trên sổ cái tài khoản 911 là: Bên Nợ: 9 triệu, bên Có: 12 triệu.Hãy xác
định bút toán kết chuyễn lãi lỗ cuối kỳ?
1:Ghi Nợ 421, Có 911 số tiền 12 triệu
2:Ghi Nợ 421, Có 911 số tiền 9 triệu
3:Ghi Nợ 911, Có 421 số tiền 21 triệu
*4:Ghi Nợ 911, Có 421 số tiền 3 triệu
Tháng 3, số dư đầu kỳ bên Có tài khoản 421 = 1000, tổng phát sinh Nợ = 200, tổng phát sinh Có
= 0.Hãy xác định số dư đầu kỳ tháng 4 của tài khoản 421?
1:Dư đầu kỳ tháng 4 bên Có = 1200
*2:Dư đầu kỳ tháng 4 bên Có = 800
3:Dư đầu kỳ tháng 4 bên Nợ = 800
4:Dư đầu kỳ tháng 4 bên Nợ = 1200
Tài khoản 511 là tài khoản?
1:Chi phí - ghi tăng bên Có
2:Chi phí - ghi tăng bên Nợ
3:Doanh thu - ghi tăng bên Nợ


*4:Doanh thu - ghi tăng bên Có
Cuối kỳ, tổng phát sinh bên Có của tài khoản 511 là 32 triệu.Hãy xác định bút toán kết chuyển
doanh thu xác định kết quả kinh doanh?
1:Ghi Có 511, Nợ 911 số tiền 32 triệu
2:Ghi Nợ 511, Có 421 số tiền 32 triệu
*3:Ghi Nợ 511, Có 911 số tiền 32 triệu
4:Ghi Có 511, Nợ 421 số tiền 32 triệu
Công ty Trường Xuân thay 40 bàn phím cho Bệnh viện Hồng Ngọc thu tiền sau.Kế toán công ty
cần hạch toán như thế nào?
1:Ghi Nợ tài khoản 642, Có tài khoản 331
2:Ghi Nợ tài khoản 111, Có tài khoản 511
3:Ghi Nợ tài khoản 642, Có tài khoản 131
*4:Ghi Nợ tài khoản 131, Có tài khoản 511
Doanh nghiệp Hoàng Long cho thuê xe du lịch thu tiền ngay chuyến ngày 24/5 giá 5 triệu.Kế
toán cty Hoàng Long cần hạch toán như thế nào?
1:Ghi Nợ tài khoản 111, Có tài khoản 331 số tiền 5 triệu
*2:Ghi Nợ tài khoản 111, Có tài khoản 511 số tiền 5 triệu
3:Ghi Nợ tài khoản 131, Có tài khoản 511 số tiền 5 triệu
4:Ghi Nợ tài khoản 131, Có tài khoản 511 số tiền 5 triệu
Công ty An Bình trả tiền điện nước tháng 5/2010 số tiền 2 triệu đồng bằng tiền mặt.Hãy xác định
hạch toán?
1:Ghi Nợ tài khoản 511, ghi Có tài khoản 111 số tiền 2 triệu đồng
*2:Ghi Nợ tài khoản 642, ghi Có tài khoản 111 số tiền 2 triệu đồng
3:Ghi Nợ tài khoản 331, ghi Có tài khoản 111 số tiền 2 triệu đồng
4:Ghi Nợ tài khoản 411, ghi Có tài khoản 111 số tiền 2 triệu đồng
Tài khoản 642 là tài khoản?
1:Doanh thu - ghi tăng bên Nợ
2:Doanh thu - ghi tăng bên Có
*3:Chi phí - ghi tăng bên Có
4:Chi phí - ghi tăng bên Nợ
Cuối kỳ, tổng phát sinh bên Nợ của tài khoản 642 là 23 triệu.Hãy xác định bút toán kết chuyển
chi phí để xác định kết quả kinh doanh?
*1:Ghi Có 642, Nợ 911 số tiền 23 triệu
2:Ghi Nợ 642, Có 421 số tiền 23 triệu
3:Ghi Có 642, Nợ 421 số tiền 23 triệu
4:Ghi Nợ 642, Có 911 số tiền 23 triệu


Anh Toản thợ điện, đến công ty Vĩnh Phát nhận số tiền 3 triệu đồng tiền sửa chữa hệ thống điều
hoà.Kế toán công ty Vĩnh phát đã hạch toán như sau Nợ 642 Có 111 số tiền 3 triệu.Số tiền 3 triệu
đã được hạch toán như thế nào?
*1:Ghi tăng Chi phí, ghi giảm tiền mặt của Vĩnh Phát.
2:Ghi giảm Doanh thu, ghi tăng tiền mặt của Vĩnh Phát.
3:Ghi tăng tiền mặt, ghi giảm chi phí của Vĩnh Phát.
4:Ghi tăng Doanh thu, ghi tăng tiền mặt của Vĩnh Phát.
Để xác định kết quả kinh doanh trong kỳ, người làm Kế toán tông hợp sử dụng tài khoản nào?
1:511
2:421
3:642
*4:911
Trên sổ cái tài khoản 911 công ty Trường Xuân tháng 4 / 2010 người ta thấy có 2 dòng:tài khoản
đối ứng 642 - ghi Nợ 911 số tiền 23 triệutài khoản đối ứng 511 - ghi Có 911 số tiền 32 triệuHãy
xác định lãi lỗ và bút toán kết chuyển sang tài khoản 421 (tăng bên Có)?
1:Doanh nghiệp lãi 9 triệu, bút toán kết chuyển ghi Nợ 911, Có 421 số tiền 9 triệu
*2:Doanh nghiệp lãi 9 triệu, bút toán kết chuyển ghi Nợ 911, Có 421 số tiền 9 triệu
3:Doanh nghiệp lỗ 9 triệu, bút toán kết chuyển ghi Có 911, Nợ 421 số tiền 9 triệu
4:Doanh nghiệp lỗ 9 triệu, bút toán kết chuyển ghi Có 911, Nợ 421 số tiền 9 triệu
Trên sổ cái tài khoản 911 công ty Trường Xuân tháng 5 / 2010 người ta thấy có 2 dòng:tài khoản
đối ứng 642 - ghi Nợ 911 số tiền 42 triệutài khoản đối ứng 511 - ghi Có 911 số tiền 32 triệuHãy
xác định lãi lỗ và bút toán kết chuyển sang tài khoản 421 (tăng bên Có)?
1:Doanh nghiệp lỗ 10 triệu, bút toán kết chuyển ghi Có 911, Nợ 421 số tiền 10 triệu
2:Doanh nghiệp lãi 10 triệu, bút toán kết chuyển ghi Nợ 911, Có 421 số tiền 10 triệu
3:Doanh nghiệp lãi 10 triệu, bút toán kết chuyển ghi Nợ 911, Có 421 số tiền 10 triệu
*4:Doanh nghiệp lỗ 10 triệu, bút toán kết chuyển ghi Có 911, Nợ 421 số tiền 10 triệu
Điền theo trình tự từ trên xuống dưới là?
1:Ghi cột Nợ cuối kỳ: 11000, 15000, 8000, 34000
*2:Ghi cột Nợ cuối kỳ: 9000, 15000, 2000, 26000
3:Ghi cột Có cuối kỳ: 9000, 15000, 2000, 26000
4:Ghi cột Có cuối kỳ: 11000, 15000, 8000, 34000
Điền theo trình tự từ trên xuống dưới là?
*1:1000, 5000, 0, 16000
2:10000, 5000, 0, 16000
3:11000, 5000, 5000, 26000
4:8000, 5000, 5000, 26000
Điền theo trình tự từ trên xuống dưới là?
*1:Ghi cột Nợ đầu kỳ: 13000, 4000, 10000, 27000
2:Ghi cột Có đầu kỳ: 15000, 20000, 0, 16000
3:Ghi cột Có đầu kỳ: 13000, 4000, 10000, 27000


4:Ghi cột Nợ đầu kỳ: 11000, 38000, 4000, 26000
Điền theo trình tự từ trên xuống dưới là?
1:Ghi cột Có cuối kỳ: -3000,-15000, 15000, 5000
2:Ghi cột Nợ cuối kỳ: 13000, 15000, 5000, 33000
*3:Ghi cột Có cuối kỳ: 13000, 15000, 5000, 33000
4:Ghi cột Nợ cuối kỳ: -3000, -15000, 15000, 5000
Điền theo trình tự từ trên xuống dưới là?
*1:2000, 25000, 21000, 38000
2:2000, 25000, 12000, 16000
3:8000, 5000, 5000, 26000
4:11000, 5000, 5000, 26000
Điền theo trình tự từ trên xuống dưới là?
1:Ghi cột Nợ đầu kỳ: 7000, 36000, 4000, 47000
2:Ghi cột Nợ đầu kỳ: 11000, 16000, 4000, 26000
*3:Ghi cột Có đầu kỳ: 7000, 36000, 4000, 47000
4:Ghi cột Có đầu kỳ: 15000, 16000, 4000, 16000
Điền theo trình tự từ trên xuống dưới là?
1:SL=2, TT=230; SL=5, TT=-2000; SL=25, TT=4250;
2:SL=2, TT=230; SL=5, TT=-2000; SL=10, TT=2000;
*3:SL=7, TT=770; SL=15, TT=6000; SL=10, TT=2000;
4:SL=7, TT=770; SL=15, TT=6000; SL=10, TT=4250;
Điền theo trình tự từ trên xuống dưới là?
1:SL=7, TT=770; SL=15, TT=6000; SL=10, TT=2000;
2:SL=7, TT=770; SL=15, TT=6000; SL=10, TT=4250;
3:SL=3, TT=330; SL=5, TT=-2000; SL=25, TT=4250;
*4:SL=3, TT=330; SL=15, TT=6000; SL=10, TT=3000;
Điền theo trình tự từ trên xuống dưới là?
1:SL=7, TT=770; SL=15, TT=6000; SL=10, TT=4250;
*2:SL=3, TT=330; SL=20, TT=10000; SL=10, TT=3000;
3:SL=3, TT=330; SL=20, TT=10000; SL=20, TT=3000;
4:SL=7, TT=770; SL=15, TT=6000; SL=10, TT=2000;
Điền theo trình tự từ trên xuống dưới là?
*1:SL=5, TT=500; SL=10, TT=2000; SL=20, TT=3000;
2:SL=3, TT=300; SL=10, TT=2000; SL=20, TT=3000;
3:SL=3, TT=300; SL=20, TT=10000; SL=10, TT=3000;
4:SL=5, TT=500; SL=15, TT=6000; SL=10, TT=2000;


Các con số cần điền vào bảng tổng hợp trên đây là?
1:Ghi phần dư cuối kỳ, tk 111 cột Nợ = 20.000, tk 331 cột Có = 5.000
*2:Ghi phần dư cuối kỳ, tk 111 cột Nợ = 10.000, tk 331 cột Có = 3.000
3:Ghi phần dư cuối kỳ, tk 111 cột Có = 10.000, tk 331 cột Nợ = 3.000
4:Ghi phần dư cuối kỳ, tk 111 cột Có = 20.000, tk 331 cột Nợ = 5.000
Các con số cần điền vào bảng tổng hợp trên đây là?
1:Ghi phần dư cuối kỳ, tk 131 cột Có = 38.000, tk 334 cột Nợ = 30.000
2:Ghi phần dư cuối kỳ, tk 131 cột Nợ = 38.000, tk 334 cột Có = 30.000
3:Ghi phần dư cuối kỳ, tk 131 cột Có = 2.000, tk 334 cột Nợ = 10.000
*4:Ghi phần dư cuối kỳ, tk 131 cột Nợ = 2.000, tk 334 cột Có = 10.000
Các con số cần điền vào bảng tổng hợp trên đây là?
*1:Ghi phần dư cuối kỳ, tk 156 cột Nợ = 7.500, tk 334 cột Có = 8.000
2:Ghi phần dư cuối kỳ, tk 156 cột Có = 12.500, tk 334 cột Nợ = 12.000
3:Ghi phần dư cuối kỳ, tk 156 cột Nợ = 12.500, tk 334 cột Có = 12.000
4:Ghi phần dư cuối kỳ, tk 156 cột Có = 7.500, tk 334 cột Nợ = 8.000
Các con số cần điền vào bảng tổng hợp trên đây là?
*1:Ghi phần dư cuối kỳ, tk 111 cột Nợ = 15.000, tk 421 cột Nợ = 8.000
2:Ghi phần dư cuối kỳ, tk 111 cột Nợ = 35.000, tk 421 cột Có = 8.000
3:Ghi phần dư cuối kỳ, tk 111 cột Có = 35.000, tk 421 cột Nợ = 8.000
4:Ghi phần dư cuối kỳ, tk 111 cột Có = 15.000, tk 421 cột Nợ = 8.000
Quy trình sản xuất phần mềm bao gồm 4 giai đoạn cơ bản: Xây dựng (A), Thiết kế (B), Khảo sát
(C), Kiểm định (D). Hãy xếp đúng trình tự các giai đoạn?
1:D-A-C-B
2:A-B-C-D
*3:C-B-A-D
4:B-C-A-D
Để tin học hóa bài toán Kế toán, đội dự án nghiên cứu lý thuyết kế toán, tham quan các mô hình
thực tế, tìm hiểu và thực hành cách lập chứng từ, ghi sổ sách, tổng hợp báo cáo. Giai đoạn này
trong quy trình sản xuất phần mềm được gọi là?
1:Thiết kế
*2:Khảo sát
3:Xây dựng
4:Kiểm định
Dựa trên các mẫu sổ sách và yêu cầu làm kế toán của doanh nghiệp, đội dự án phần mềm viết tài
liệu phác thảo cơ chế lưu dữ liệu, các thành phần bảng dữ liệu với kiểu dữ liệu cụ thể, vẽ các
màn hình nhập liệu, vẽ mẫu báo cáo. Giai đoạn này trong quy trình sản xuất phần mềm được gọi
là?
*1:Thiết kế
2:Kiểm định
3:Khảo sát


4:Xây dựng
Sau quá trình nghiên cứu đội dự án tin học hóa Kế toán quyết định chọn công cụ Access và bắt
đầu sử dụng Access làm các table, viết các câu lệnh SQL tạo query tổng hợp dữ liệu, tạo các đối
tượng Report để lên báo cáo. Giai đoạn này trong quy trình sản xuất phần mềm được gọi là?
1:Thiết kế
2:Khảo sát
*3:Xây dựng
4:Kiểm định
Hậu đang sử dụng các chứng từ thực tế nhập liệu vào các form vừa xây dựng trên Access, sau đó
chạy báo cáo xem có khớp với các sổ sách Kế toán vẫn được lập trên giấy hay không. Hậu đang
thực hiện giai đoạn nào trong quy trình sản xuất phần mềm?
*1:Kiểm định
2:Thiết kế
3:Xây dựng
4:Khảo sát
Mô hình cấu tạo cơ bản phần mềm bao gồm các thành phần: Đầu vào (I), Đầu ra (O), Xử lý (P),
Lưu trữ (S). Bất kỳ một công cụ xây dựng phần mềm nào cũng cần có các thành phần này. Khi
nghiên cứu Access, Khương thấy có các loại đối tượng sau: Form (F), Table (T), Query (Q),
Report (R).Hãy ghép các loại đối tượng Access tương ứng với các thành phần cấu tạo phần
mềm?
1:SF-OR-PT-IQ
2:OF-PQ-SR-IT
*3:IF-OR-PQ-ST
4:IF-OT-PR-QS
Trình tự xây dựng các thành phần phần mềm Kế toán trên Access được sử dụng trong khóa học
là?
*1:Xây dựng Table => Xây dựng Form => Xây dựng Query => Xây dựng Report
2:Xây dựng Table => Xây dựng Query => Xây dựng Form => Xây dựng Report
3:Xây dựng Table => Xây dựng Report => Xây dựng Query => Xây dựng Form
4:Xây dựng Table => Xây dựng Report => Xây dựng Form => Xây dựng Query
Các đối tượng cần tin học hóa trong bài toán Kế toán bao gồm?
1:Tài sản: Tiền mặt, hàng hóa, công cụ, tài sản cố định...
2:Con người: Khách hàng, Nhân viên, Nhà cung cấp, Nhà đầu tư...
3:Các công cụ kế toán: Chứng từ, Sổ sách, Báo cáo
*4:Tất cả các loại đối tượng trên
Trình tự làm kế toán máy gồm các bước cơ bản nào?
*1:Nhập danh mục => Nhập chứng từ => In sổ sách => In báo cáo
2:Nhập chứng từ => Nhập sổ sách => Nhập báo cáo
3:Lập chứng từ => Ghi sổ nhật ký => Ghi sổ cái => Ghi sổ chi tiết
4:Ghi sổ chi tiết => Lập bảng tổng hợp => Lập bảng cân đối tài khoản


Để tổng hợp dữ liệu cho các báo cáo Kế toán, cần tạo đối tượng nào trong Access?
1:Table
2:Report
3:Form
*4:Query
Để có màn hình nhập chứng từ thuận tiện, đầy đủ tính năng, cần tạo đối tượng nào trong Access?
*1:Form
2:Report
3:Table
4:Query
Sau khi nhập và tổng hợp dữ liệu chứng từ, cần tạo đối tượng nào trong Access để xây dựng sổ
sách báo cáo Kế toán?
1:Table
2:Form
*3:Report
4:QueryTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x