Tải bản đầy đủ

phân tích những tố chất và kỹ năng của người lãnh đạo mà bạn nhận định là thành công

Hãy phân tích những tố chất và kỹ năng của người lãnh đạo mà bạn nhận định là
thành công, có thể là lãnh đạo trực tiêp của bạn, hoặc là người trực tiếp mà bạn biệt.
Không nhất thiết phải hạn chế những quan điểm của bạn theo các lý thuyết tố chất và kỹ
năng lãnh đạo mà bạn đã được học trong môn này.
BÀI LÀM
Chắc chắn rằng không có luật lệ nào dành riêng cho lãnh đạo. Mỗi tổ chức, hoàn
cảnh và nhà lãnh đạo cần những hành động khác nhau. Một người được coi là nhà lãnh
đạo “tốt” trong tổ chức và hoàn cảnh này hoàn toàn có khả năng trở thành một nhà lãnh
đạo “tồi” trong một hoàn cảnh khác. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng để trở thành người lãnh đạo
thực sự tài ba thì bản thân người lãnh đạo đó cần có những tố chất cơ bản sau: Có phẩm
chất, có tầm nhìn, kế hoạch, tạo động lực, đưa ra thử thách, đại diện, trao quyền, phát
triển các kỹ năng giao tiếp, hành xử với một thái độ chân thành nhất, tạo nên và thúc đẩy
một môi trường học tập, duy trì lâu dài và chia sẻ sự thành công…
Để phân tích sâu hơn về vấn đề này tôi xin đưa ra ví dụ về người lãnh đạo mà theo
tôi Ông ấy đã là nhà lãnh đạo thành công. Đó là ông Bùi Huy Cường - Giám đốc Công ty
Trách nhiêm hữu hạn Hùng Cường – Thị trấn Vị Xuyên – Tỉnh Hà Giang – Việt Nam.
Được thành lập cách đây gần 10 năm, với mục tiêu chủ yếu là kinh doanh thương mại
tổng hợp, trồng, thu mua và chế biến chè xuất khẩu. Trong suốt quá trình phát triển, từ
một nhà máy chế biến chè ban đầu, đến nay Công ty đã có tới 5 nhà máy chế biến chè đặt
tại các vùng có lợi thế về nguyên liệu chè Shan tuyết tự nhiên và là vùng chè sạch bởi
không dùng thuốc trừ sâu và thuốc kích thích trong quá trình chăm sóc chè. Công ty đã rất

lớn mạnh thành công và phát triển. Các nhân viên cũng rất yên tâm công tác vì họ có một
người lãnh đạo thực sự biết vì quyền lợi chung của tất cả mọi người.
- Ngay từ những ngày đầu thành lập công ty đã xác định, cây chè sẽ là loại cây xóa
đói giảm nghèo của người nông dân và cũng là cây công nghiệp chủ lực có lợi thế trong
nền kinh tế thị trường. Tại thời điểm đó, kinh tế thật sự khó khăn, nguồn lực ít.. Mọi
người ở quê hương ông chỉ biết trồng chè đơn lẻ và hầu như tự trồng, tư sản xuất rồi đi
bán. Cuộc sống người dân quanh vùng thực sự rất khó khăn vất vả. Là một người có tầm


nhìn. Ông luôn suy nghĩ thấu đáo mọi vấn đề, biết rõ nhiệm vụ của mình là phát triển sản
phẩm cây chè lớn mạnh, có chỗ đứng trên thị trường. Ông hiểu rõ và khẳng định chắc
chắn rằng để làm được như thế thì không những chỉ có cá nhân ông làm việc chăm chỉ
sáng tạo mà phải cần những con người khác nữa cùng cố gắng xây dựng nền tảng.
- Qua một thời gian lỗ lực cố gắng không ngừng, Ông đã cùng mọi người trong
vùng thiết lập một vùng nguyên liệu tập trung, ổn định phục vụ cho việc sản xuất thành
phẩm từ cây chè. Để làm được điều này Ông đã giành nghiên cứu và đưa ra lộ trình của
việc trồng, chế biến, đến cả khâu tiêu thụ các sản phẩm.
- Hàng năm Ông yêu cầu bộ phận kế hoạch lập kế hoạch chi tiết cho từng hạng
mục sản phẩm. Ông nói: “Lập kế hoạch rất quan trọng trong lãnh đạo hiệu quả vì nó cung
cấp cho công ty một định hướng cụ thể và các phương pháp đạt được mục tiêu”. Là một
nhà lãnh đạo, Ông đã cố gắng truyền tải những kế hoạch đó thật rõ ràng cho các nhân viên
trong công ty của mình. Điều này khiến kĩ năng ra quyết định của nhân viên mạnh mẽ hơn
cho phép họ quyết định vì mục tiêu tạo ra một công ty làm ăn hiệu quả.
Để thực hiện mục tiêu phát triển công ty, Ông đã tạo điều kiện cho toàn bộ nhân
viên trong Công ty có thời gian nghiên cứu, học hỏi rất nhiều từ nhiều kênh khác nhau.
Với ông muốn phát triển tổng thể thì từng cá nhân cũng cần phải thay đổi tích cực. Ông
còn là người giúp các nhân viên trong công ty của mình phát triển lòng tự trọng. Càng
ngày ông càng chú ý nhiều hơn đến nhân viên và ông luôn thể hiện sự hứng thú của mình
với các ý tưởng của họ mỗi khi giao tiếp. Khi công việc được hoàn thành, ông thường đến
tận nơi vỗ vai và tán thưởng nhân viên và cho họ thấy rằng những nỗ lực của họ được
đánh giá cao. Với thái độ luôn chân thành và thể hiện sự đánh giá của mình thông qua
những cử chỉ, nhiều khi chỉ là rất nhỏ nhặt. Ông đã được cả công ty đặt niềm tin.
- Một tố chất luôn hiện hữu trong con người ông đó là khả năng tạo động lực. Ông
luôn nói với nhân viên là: “Mọi người hãy cùng nhau cố gắng vì lợi ích của toàn công
ty”…ông hiểu rõ một môi trường làm việc có động lực cao chắc chắn là một môi trường
làm việc hiệu quả. Công ty sẽ được hưởng lợi nhiều nhất khi các thành viên luôn có động
lực làm việc. Có nhiều cách ông đã làm thể tạo động lực cho nhân viên. Chẳng hạn ông có
thể cho các nhân viên xứng đáng một sự công nhận năng lực, nhiều khi chỉ bằng cách
nhắc đến họ và các thành tích của họ với tất cả thành viên trong công ty.- Thỉnh thoảng đưa ra thử thách: đó cũng là cách để họ phát triển và là một cách
thông minh kích thích nhân viên cạnh tranh hơn. Ông thường xuyên tham khảo ý kiến
trong các cuộc họp và cũng có thể thưởng cho các sáng kiến, thăng tiến cho nhân viên,
khiến họ luôn nhìn về phía trước và hy vọng có một sự thay đổi nếu như công việc sản
xuất hay tiêu thụ sản phẩm chè được hoàn thành tốt. Một trong những cách quan trọng
nhất để tạo động lực mà ông đưa ra là phải ảnh hưởng lớn đến những người dưới quyền
muốn làm việc với cùng ông.
- Trong các cuộc họp tổng kết cuối tháng, quý hoặc năm, ông thường nói với tất cả
nhân viên: Ông không thể tự làm tất cả mọi việc một mình. Vì vậy ông thực sự rất cần sự
nhiệt tình và lỗ lực của họ.
- Ông hiểu rõ tạc dụng của việc trao quyền. Điều đó khiến cho nhân viên của ông
có đủ quyền và trách nhiệm cho hành động của họ chính là giao quyền cho họ. Ông giao
trách nhiệm cho từng người, từng cán bộ và yêu cầu họ lập kế hoạch chi tiết cho công
việc của mình. Nó khiến họ cảm thấy được tôn trọng hơn, và về lâu dài, nó sẽ khiến họ
muốn phát triển sáng tạo và trở thành những nhân viên tốt hơn.
- Hành xử với một thái độ chân thành nhất. Chân thật chính là siêu yếu tố của một
nhà lãnh đạo ưu tú. Sự thành thật của ông luôn tạo được uy tín và niềm tin ở mọi người.
Cấp dưới của ông luôn sẵn lòng làm việc tích cực hơn, quan tâm và tôn trọng người lãnh
đạo của mình.
- Tạo nên và thúc đẩy một môi trường học tập là một trong những mục tiêu quan
trong trong công ty.
+ Ông hiểu rằng: Trong các thời kỳ phát triển của tất các các hình thái “tổ chức”
chính trị, hay tổ chức kinh tế, của một nhà nước xã hội nào, hay của một tập toàn kinh tế,
một doanh nghiệp….. để phát triển, tồn tại được thì, việc xây dựng một tổ chức học tập là
vô cùng quan trọng. Sự phát triển của một tổ chức theo từng thời gian trải qua đều có sự
sàng lọc để phát huy, phát triển những điểm tích cực mang lại lợi nhuận cao và loại bỏ
những điểm không còn phù hợp có như vậy mới có sự tồn tại và phát triển. Qua học tập,
con người sẽ đạt được những kiến thức/ kỹ năng, phẩm chất hay trình độ, để đáp ứng các
yêu cầu nào đó mà chúng ta mong muốn. Ngoài ra từ học tập phát hiện các phẩm chất,


năng lực của con người, từ đó mới có chiến lược bồi dưỡng và phát huy tác dụng tố chất
đó.
Quá trình học tập cung cấp những kiến thức cơ bản/ nền tảng. Ông luôn nhận thức
rõ có một khoảng cách khá xa giữa học tập trong nhà trường với thực tiễn. Vậy Công ty
ủa ông cần phải xây dựng một tổ chức học tập, để ít nhất có thể san bằng khoảng cách
này. Nói tắt hơn là học tập để có kiến thức, khoa học, kỹ thuật… đáp ứng nhu cầu xã hội
thông qua các dịch vụ/ sản phẩm của Công ty chè Hùng Cường.
Nắm bắt được nhu cầu xã hội phát triển không ngừng cả về số lượng lẫn chất
lượng. Do đó, Ông xây dựng tổ chức học tập phù hợp đáp ứng đầy đủ đầu nhu cầu thị
trường. Đó chính là tầm nhìn của người Lãnh đạo.
Ngày nay trong su thế thương mại hội nhập toàn cầu, nhưng sự chênh lệch về trình
độ khoa học kỹ thuật, lực lượng lao động có tay nghề cao giữa các Quốc gia cũng như các
vùng miền còn quá lớn, mỗi một tổ chức ở thứ bậc cao thấp khác nhau về trình độ đều có
sự canh tranh. Đặc biệt trong các doanh nghiệp,môi trường ngày càng phải năng động và
cạnh tranh. Sự cạnh tranh sẽ trở nên khốc liệt hơn khi những đòi hỏi của khách hàng ngày
càng cao, như vậy sẽ ít thời gian để tung ra thị trường những sản phẩm và dịch vụ mới.
Các sản phẩm chè ngày càng đa dạng về cả mẫu mà và chất lượng sản phẩm. Để thành
công trong môi trường bất ốn này, Công ty ông cần có nhân lực ở mọi cấp luôn chủ động
học hỏi và đổi mới, cải tiến liên tục. Việc học tập bao gồm việc tiếp thu những kiến thức
mới, có thể bằng năng lực sáng tạo hoặc học theo những cách thực hành có hiệu quả cao
từ người khác. Ông thường xuyên mở lớp tập huấn, đi tham quan học tập kinh nghiệm
cho các nhân viên trong công ty bởi vì quá trình phát triển thông qua học tập nghiên cứu
liên tục là chìa khoá then chốt của thành công.
Tính cấp bách của việc học tập để nâng cao trình độ chuyên môn là một thách thức
cho tất cả các thành viên trong công ty ông. Ông và ban lãnh đạo thường xuyên tạo ra một
môi trường làm việc luôn mang đến những kiến thức mới, sự trải nghiệm mới trong công
việc để tạo nên sự hưng phấn, kích thích làm việc cho mọi nhân viên. Thường xuyên
khuyến khích mọi người tìm tòi suy nghĩ đổi mới và nhìn nhận các vấn đề từ nhiều hướng
khác nhau.


- Ông không bao giờ chấp nhận đổi hướng một kế hoạch lâu dài chỉ vì những trở
ngại trước mắt. Luôn theo đuổi mục tiêu của mình mặc cho những cản trở, chỉ trích và lôi
kéo người khác cùng tin tưởng vào mục tiêu lớn đã đặt ra.
- Thành công là kết quả từ sự nỗ lực của tất cả mọi người trong công ty. Một lãnh
đạo tự tin vào bản thân mình luôn sẻ chia vinh quang và thành quả cùng những người đã
đóng góp vào quá trình đi đến kết quả sau cùng.
Tính đến thời điểm này các sản phẩm chè của Công ty luôn giữ được hương vị
thơm ngon tự nhiên của giống chè Shan tuyết Hà Giang, đáp ứng yêu cầu thị hiếu của
nhiều đối tượng khách hàng khó tính là người nước ngoài, như ấn Độ, Đài Loan, Nhật
Bản, Mỹ, Ca Na Đa, Đức, Anh và một số nước Đông Âu. Nhờ đó, từ khi thành lập đến
nay bình quân mỗi năm Công ty xuất khoảng 5.000.000 USD sản phẩm chè ra nước
ngoài; 5 sản phẩm chè của Công ty tham gia các hội chợ triển lãm đã đạt Huy chương
Vàng gồm chè xanh, chè đen, chè đắng, chè phổ nhĩ, chè dây; có sản phẩm chè đã đạt
Cúp vàng cấp quốc gia, giải thưởng hàng Việt Nam chất lượng cao. Trong quá trình phát
triển của mình, doanh thu của Công ty Chè Hùng Cường luôn đạt kết quả năm sau cao
hơn năm trước, đặc biệt doanh thu năm 2008 của Công ty đạt mức kỷ lục, trên 20 tỷ đồng,
nộp ngân sách Nhà nước 02 tỷ đồng, tạo việc làm thường xuyên cho trên 100 người lao
động với mức lương bình quân trên dưới 4.5 triệu đồng/người/tháng; tạo việc làm và thu
nhập thêm cho hàng nghìn lao động nông thôn khác trong quá trình chăm sóc, thu hái và
chế biển sản phẩm chè nguyên liệu cho các nhà máy chè của Công ty.
Công ty TNHH Hùng Cường đã tạo được sự thành công trong phát triển, thông qua
những sản phẩm chè chất lượng cao của mình thương hiệu của công ty ngày một uy tín
trên thị trường trong và ngoài nước. Trong đó yếu tố cơ bản tạo nên sự thành công của
Công ty là nhờ có sự đánh giá tốt khả năng làm việc của mỗi người lao động, từ đó bố trí
công việc phù hợp với khả năng, năng lực của từng người, tạo sự chủ động phát huy tính
năng động sáng tạo của người lao động, trên cơ sở quy mô tổ chức bộ máy của công ty,
của các nhà máy phải làm sao đặc biệt tinh gọn.

***************************************************


Tài liệu tham khảo
- Internet, các bài phát biểu của Công ty Hùng Cường – Hà Giang.
- Giáo trình “ Kế toán Quản trị” - Đại học Griggs năm 2011.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×