Tải bản đầy đủ

Phân tích các công nghệ marketing mới và sức tác động của chúng

PHÂN TÍCH CÁC CÔNG NGHỆ MARKETING MỚI VÀ SỨC
TÁC ĐỘNG CỦA CHÚNG
Bài tập này yêu cầu anh/chị nghiên cứu những phát triển mới về truyền thông và công
nghệ thông tin. Chúng tôi muốn anh/chị nghiên cứu những công nghệ và các bước phát
triển này một cách trọn vẹn và cho biết anh/chị suy nghĩ như thế nào về những thay đổi
mà chúng mang lại cho lĩnh vực marketing trong tương lai gần và trung hạn.
-

Điện toán đám mây

-

Marketing xã hội

-

Marketing du kích (Guerrilla Marketing)

-

Những bước phát triển mới trong thương mại điện tử


-

Công nghệ truyền thông di động

-

Marketing lan truyền (Viral Marketing)

Nội dung chính trong bài chia làm 3 phần:
Phần I: MỞ ĐẦU
Phần II: NỘI DUNG PHÂN TÍCH
1. Khái niệm marketing
1.1 Marketing truyền thống
1.2 Marketing hiện đại:
1.3 Vai trò của Marketing trong kinh doanh.
2. Những bước phát triển mới trong thương mại điện tử?


Nội dung trong phần phân tích làm rõ thêm vai trò của thương mại điện tử trong
markting và những thay đổi mà chúng mang lại cho lĩnh vực marketing trong tương lai
gần và trung hạn
2.1. Các loại giao dịch thương mại điện tử
3. Các phương pháp mà thương mại điện tử có thể làm trong lĩnh vực marketing và
hiệu quả mà chúng mang lại cho doanh nghiệp
3.1 Marketing trực tiếp:
3.2 Bán hàng trên mạng:
3.3.Điều tra thị trường:
3.4. Theo dõi hành vi người tiêu dùng:
4. Những thay đổi mà Thương mại điện tử mang lại cho lĩnh vực marketing trong
tương lại gần và trung hạn
Phần III: Kết Luận
BÀI LÀM
A. PHẦN MỞ ĐẦU
Vai trò của Marketing trong hoạt động doanh nghiệp ngày càng được khẳng định
rõ, nhất là đối với các công ty có sản phẩm mới cũng như các doanh nghiệp muốn giữ
vững và phát triển thị phần, tăng sức cạnh tranh của mình. Khái niệm Marketing hiện
nay không còn xa lạ với các doanh nghiệp Việt Nam cho dù thời gian trước kia không
được biết đến. Song hiểu được khái niệm Marketing là một chuyện, việc thực hiện hoạt
động Marketing một cách chuyên nghiệp, bài bản lại là một vấn đề khác.


Không một doanh nghiệp nào bắt tay vào kinh doanh lại không muốn gắn kinh
doanh của mình với thị trường. Trong cơ chế thị trường mới, các doanh nghiệp tự do cạnh
tranh để đáp ứng nhu cầu của khách hàng một cách tốt nhất. Kinh tế thị trường càng phát
triển thì mức độ cạnh tranh càng cao. Cạnh tranh vừa là động lực thúc đẩy, vừa là công cụ
đào thải, chọn lựa khắt khe của thị trường đối với các doanh nghiệp. Vì vậy, muốn tồn tại
và phát triển các doanh nghiệp phải định hướng theo thị trường một cách năng động, linh


hoạt. Khi khách hàng trở thành người phán quyết cuối cùng đối với sự sống còn của
doanh nghiệp thì các doanh nghiệp phải nhận thức được vai trò của khách hàng. Lợi
nhuận của doanh nghiệp chỉ có được khi làm hài lòng, thoả mãn nhu cầu khách hàng và
khi đó marketing trở thành yếu tố then chốt để đi đến thành công của doanh nghiệp.
Hoạt động Marketing của doanh nghiệp là một trong những nội dung cơ bản của
hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm thực hiện các mục tiêu của doanh nghiệp: tối đa hoá
lợi nhuận, tối đa hoá giá trị doanh nghiệp hay mục tiêu tăng trưởng, phát triển. Quản trị
marketing có mối quan hệ chặt chẽ với quản trị kinh doanh và giữ vị trí quan trọng hàng
đầu trong quản trị doanh nghiệp. Ngày nay công nghệ ngày càng phát triển ngoài những
marketing căn bản như 4P, rồi đến 7P ..các doanh nghiệp ngày nay có nhiều cách để đưa
sản phẩm tới tay người tiêu dùng bằng cách dùng Internet và các hình thức thương mại
điện tử có thể giúp các công ty thay đổi cách marketing truyền thống hiện nay là cung cấp
thông tin và sản phẩm tổng quát cho số đông sang cung cấp thông tin và sản phẩm thay
đổi theo nhu cầu của khách hàng.
B. NỘI DUNG PHÂN TÍCH
1. Khái niệm Marketing.
Ban đầu Marketing xuất hiện qua những hành vi rời rạc gắn với những tình huống trao
đổi nhất định. Như vậy có thể nói Marketing xuất hiện gắn liền với trao đổi hàng hoá.
Nhưng điều đó không có nghĩa là Marketing xuất hiện đồng thời với sự xuất hiện trao
đổi. Marketing chỉ xuất hiện khi trao đổi ở trong một trạng thái hay tình huống nhất định:
hoặc là người bán phải cố gắng để bán được hàng, hoặc là khi người mua phải cố gắng để
mua được hàng. Có nghĩa là tình huống trao đổi làm xuất hiện Marketing là khi người ta
phải cạnh tranh để bán hoặc cạnh tranh để mua. Như vậy nguyên nhân sâu xa làm xuất
hiện Marketing là cạnh tranh.
Trong thực tiễn hành vi Marketing xuất hiện rõ nét từ khi nền đại công nghiệp phát
triển, thúc đẩy sản xuất tăng nhanh và làm cho cung hàng hoá có xu h ướng v ượt cầu.
Khi đó buộc các nhà kinh doanh phải tìm các biện pháp tốt hơn để tiêu thụ hàng hoá. Quá
trình tìm kiếm các giải pháp tốt hơn để thúc đẩy tiêu thụ hàng hoá làm cho hoạt động


Marketing ngày càng phát triển và là cơ sở để hình thành một môn khoa học hoàn chỉnh Marketing.
Thuật ngữ Marketing ra đời lần đầu tiên ở Mỹ vào những năm đầu thế kỷ XX. Nó
được truyền bá sang châu Âu, châu Á, rồi tới Việt Nam vào những năm 1980. Marketing
có nguồn gốc từ chữ “market” có nghĩa tiếng Anh là cái chợ, thị trường. Đuôi “ing” mang
nghĩa tiếp cận, vì vậy marketing thường bị hiểu nhầm là tiếp thị. Để tránh nhầm lẫn, thuật
ngữ marketing thường để nguyên, không dịch.
1.1 Marketing truyền thống
Được sử dụng để chỉ các kỹ năng Marketing được áp dụng trong thời kỳ đầu.
Đặc trưng của thị trường trong thời kỳ này:
- Sản xuất chưa phát triển, phạm vi thị trường, số lượng nhà cung cấp còn hạn chế,
thị trường do người bán kiểm soát;
- Phạm vi hoạt động của Marketing chỉ bó hẹp trong lĩnh vực thương mại nhằm
tìm kiếm thị trường để tiêu thụ những hàng hoá hoặc dịch vụ sẵn có;
- Triết lý bán hàng: bán cái mà nhà sản xuất có nhằm mục tiêu thu lợi nhuận tối đa
cho người bán.
1.2. Marketing hiện đại:
- Đặc trưng của thị trường sau đại chiến thế giới thứ 2:
- Kinh tế tăng trưởng với tốc độ cao
- Tiến bộ KH-CN diễn ra nhanh chóng
- Cạnh tranh diễn ra gay gắt
- Giá cả hàng hoá biến động mạnh
- Khủng hoảng thừa liên tiếp xảy ra
- Rủi ro trong kinh doanh nhiều
- Vai trò của người mua trở nên quan trọng hơn (hệ quả).
Phạm vi hoạt động của Marketing hiện đại rộng hơn.
Marketing hiện đại coi thị trường là khâu quan trọng nhất c ủa quá trình tái s ản xu ất
hàng hoá. Nhu cầu, thị hiếu của người tiêu dùng là yếu tố quyết định quá trình sản xuất
kinh doanh. Triết lý của Marketing hiện đại là “bán những cái mà khách hàng cần”.
Mục tiêu của Marketing hiện đại là thu được lợi nhuận cho người bán, cho nhà sản xuất
thông qua việc thoả mãn cao nhất nhu cầu của người mua, người tiêu dùng.
1.3. Vai trò của Marketing trong kinh doanh.
Marketing quyết định và điều phối sự kết nối các hoạt động sản xuất kinh doanh của
doanh nghiệp với thị trường. Đảm bảo cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp
hướng theo thị trường, biết lấy thị trường, nhu cầu và ước muốn của khách hàng làm chỗ
dựa vững chắc nhất cho mọi quyết định kinh doanh.


Nói đến marketing hiện đại có vô vàn phương pháp, trong bài luận này tôi lựa chọn phân
tích về Những bước phát triển mới trong thương mại điện tử để làm nội dung chính
cho bài luận của mình
2. Thương mại điện tử là gì?
Là lĩnh vực hoạt động kinh tế không còn xa lạ với nhiều quốc gia, bởi những tính
ưu việt của nó như: Ít tốn thời gian, công sức, tiền bạc cho những giao dịch kinh tế. Do
đó, việc áp dụng thương mại điện tử ( trong hoạt động kinh doanh là một xu thế tất yếu
của thời đại. Việt Nam, trong quá trình hội nhập, Việt nam cũng không nằm ngoài xu
hướng phát triển chung đó. Nhu cầu gắn kết phát triển thương mại điện tử trong tiến trình
hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam, biến thương mại điện tử trở thành một công cụ hỗ
trợ đắc lực cho tiến trình hội nhập và ngược lại thực sự trở nên vô cùng cần thiết, đặc biệt
là trong bối cảnh nền kinh tế nước ta đang hội nhập ngày càng sâu rộng và toàn diện hơn
với nền kinh tế thế giới. Thực tế tiến trình hội nhập ở nước ta cho thấy, phát triển thương
mại điện tử luôn đồng hành với sự phát triển của tiến trình hội nhập, là một động lực
quan trọng thúc đẩy tiến trình hội nhập ở nước ta phát triển. Bởi thế, việc phát triển
thương mại điện tử chính là một bước đi quan trọng nhằm củng cố vững chắc hơn tiến
trình hội nhập của Việt Nam trong giai đoạn tới.
Trong quá trình xây dựng và phát triển thương hiệu của mỗi doanh nghiệp, bên
cạnh những phương tiện quảng cáo truyền thống như TV, báo, tạp chí, Internet đóng vai
trò quan trọng và là một phương tiện hiệu quả, tiết kiệm trong việc xây dựng nhận thức
của người tiêu dùng đối với một thương hiệu.
2.1. Các loại giao dịch thương mại điện tử
Các giao dịch thương mại điện tử có thể được thực hiện giữa các bên khác nhau
như sau:
Giữa các doanh nghiệp (B2B): Trong các giao dịch B2B, cả người bán và người
mua đều là các tổ chức kinh doanh. Một khối lượng lớn của thương mại điện tử là thuộc
loại này.


Thương mại hợp tác (c-commerce): Trong thương mại hợp tác, các đối tác kinh
doanh hợp tác bằng điện tử. Sự hợp tác này thường xuất hiện giữa các đối tác kinh doanh
dọc theo dây chuyền cung cấp.
Giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp (C2B): Trong C2B, người tiêu dùng cho
biết nhu cầu cụ thể về một sản phẩm hay dịch vụ và các nhà cung cấp cạnh tranh sẽ cung
cấp sản phẩm hay dịch vụ đó cho người tiêu dùng.
Giữa những người tiêu dùng (C2C): Trong C2C, một cá nhân bán các sản phẩm
hay dịch vụ cho các cá nhân khác. (Bạn cũng sẽ thấy thuật ngữ C2C đươc sử dụng như là
thương mại “giữa các khách hàng”).
Giữa chính phủ và các công dân và những đối tượng khác (G2C): Trong trường
hợp này, chính phủ cung cấp các dịch vụ cho các công dân của mình thông qua các công
nghệ thương mại điện tử. Các cấp chính quyền có thể làm việc với nhau hoặc với các
doanh nghiệp (G2B).
Thương mại di động (m-commerce): Khi thương mại điện tử được thực hiện trong
một môi trường vô tuyến (không dây), ví dụ như sử dụng điện thoại di động để truy cập
Internet, chúng ta gọi là thương mại di động.
Phạm vi của thương mại điện tử. Lĩnh vực thương mại điện tử rất rộng và có nhiều
ứng dụng thương mại điện tử. Để thực hiện các ứng dụng này, các doanh ngiệp cần có
thông tin đúng, cơ sở hạ tầng đảm bảo và các dịch vụ hỗ trợ khác. Cụ thể:
- Con người: Người bán, người mua, trung gian, các chuyên gia hệ thống thông tin
và các nhân viên khác, và bất kỳ ai tham gia vào quá trình.
- Chính sách của Nhà nước: Các vấn đề pháp lý, chính sách, và quản lý, ví dụ như
vấn đề bảo vệ tính riêng tư và đánh thuế do chính phủ quy định.
- Marketing và quảng cáo: Giống như bất cứ doanh nghiệp nào khác, thương mại
điện tử thường yêu cầu sự hỗ trợ của marketing và quảng cáo. Điều này đặc biệt quan
trọng trong các giao dịch trực tuyến B2C, trong đó người mua và người bán thường
không biết nhau.
- Các dịch vụ hỗ trợ: Nhiều dịch vụ cần để hỗ trợ thương mại điện tử. Chúng bao
gồm từ các dịch vụ thanh toán cho đến chuyển phát hay tạo nội dung.


- Hợp tác kinh doanh: Các liên doanh, chợ điện tử, và hợp tác kinh doanh các loại
rất phổ biến trong thương mại điện tử. Chúng thường xuất hiện trong suốt dây chuyền
cung cấp.
Cơ sở hạ tầng hỗ trợ bao gồm phần cứng. phần mềm, và các mạng, từ các trình
duyệt cho đến đa phương tiện.
Tất cả các thành phần thương mại điện tử này đều đòi hỏi có sự quản lý tốt. Điều
này có nghĩa là các doanh nghiệp cần phải lập kế hoạch, tổ chức, động viên, đề ra chiến
lược, và tái thiết kế các quá trình theo như yêu cầu.
3. Các phương pháp mà thương mại điện tử có thể làm trong lĩnh vực marketing và
hiệu quả mà chúng mang lại cho doanh nghiệp
3.1 Marketing trực tiếp:
Nhiều nhà marketing đặt ra những mục tiêu cụ thể hơn trong chiến lược marketing trên
mạng là sử dụng Internet thực hiện marketing trực tiếp.
Internet tiết kiệm tối thiểu chi phí và đem lại hiệu quả lớn hơn nhiều so với phương pháp
gửi quảng cáo bằng thư truyền thống: không tem, không phong bì, không tốn giấy và các
chi phí khác. Trên cơ sở dữ liệu về người tiêu dùng, nhà marketing có thể gửi hàng triệu
e-mail bằng một lần nhấn chuột, hoặc có thể sử dụng chương trình tự động gửi e-mail cho
từng nhóm khách hàng hoặc từng khách hàng những nội dung phù hợp với đặc điểm
nhóm này.
3.2 Bán hàng trên mạng:
Người tiêu dùng có thể tìm thấy mọi thứ mình cần trên mạng từ chocolate đến ô-tô.
Amazon.com từng có doanh số bán sách 32 triệu USD trong năm đầu khai trương cửa
hàng trên mạng. Hỗ trợ tiêu dùng và khách hàng là một trong những ưu điểm quan trọng
của Marketing điện tử mà nhiều công ty không chú ý đến.
Hiện nay, hỗ trợ tiêu dùng mới chỉ dừng lại ở dạng sơ khai dưới hình thức các câu hỏi
khách hàng thường hỏi (FAQs-Frequent Asked Questions). Những hình thức khác doanh
nghiệp có thể áp dụng là trả lời thắc mắc của khách hàng, email trả lời tự động, thông tin
cập nhật, diễn đàn người tiêu dùng, tán chuyện trên mạng…
3.3.Điều tra thị trường:


Internet mang lại hiệu quả cao trong nghiên cứu thị trường, thông qua xây dựng hệ thống
dữ liệu khách hàng cập nhật và đầy đủ. Điều tra thị trường qua mạng tiết kiệm chi phí cho
doanh nghiệp và thời gian cho khách hàng. Đồng thời, độ tin cậy của điều tra cũng có thể
được kiểm tra chặt chẽ bằng cách kết hợp thông tin từ nhiều nguồn khác nhau.
3.4. Theo dõi hành vi người tiêu dùng:
Máy chủ cho phép doanh nghiệp theo dõi từng động thái của khách hàng mỗi khi khách
hàng xâm nhập vào mạng của công ty: thời gian trên mạng, mở những trang web nào,
chọn và mua những sản phẩm gì, đã mở trang web có sản phẩm đó bao nhiêu lần, quan
tâm tới nhóm sản phẩm nào, ưa thích màu gì, thường chọn cỡ sản phẩm nào…
Thông tin này cho phép người làm marketing giới thiệu sản phẩm phù hợp hoàn toàn với
nhu cầu của từng cá nhân khách hàng.
Hiệu quả đã được chứng minh có đến 62% doanh nghiệp thành công trong việc tìm kiếm
cơ hội kinh doanh mới thông qua thương mại điện tử và 77% doanh nghiệp tin rằng tính
hữu dụng chính của thương mại điện tử là khả năng kiểm soát và kết nối với các nhóm
khách hàng. Nghiên cứu của Regus, nhà cung cấp các giải pháp không gian làm việc
hàng đầu thế giới, vào cuối năm ngoái cũng cho thấy, việc dùng thương mại điện tử đã và
đang mang lại những thành công lớn.
Các giám đốc marketing sử dụng thương mại điện tử như là 1 công cụ để quảng bá
thương hiệu, tạo hiệu ứng lan truyền, tìm kiếm khách hàng tiềm năng và thu thập phản
hồi của khách hàng, tạo nên sự gắn kết với đội ngũ nhân viên hiện thời và thu hút nhân
viên tiềm năng.
http://mail.niemtinvn.com/thuong-mai-dien-tu-va-ung-dung-trong-marketing-82

4. Những thay đổi mà Thương mại điện tử mang lại cho lĩnh vực marketing trong
tương lại gần và trung hạn
Thương mại điện tử làm thay đổi cách thức marketing
Ngày càng có nhiều người sử dụng Internet nên việc làm marketing qua thương mại
điện tử trong tương lai gần sẽ là “Biến thương mại điện tử thành vàng” Thực tế ai


cũng đều biết rằng điều quan trọng để thúc đẩy được hoạt động kinh doanh ngày nay
chính là dữ liệu, bởi một công ty càng có nhiều thông tin bao nhiều thì thuận lợi cạnh
tranh trên thị trường của nó càng tốt bấy nhiêu.
Nhờ việc lấy được dữ liệu “theo đường kích chuột” trên Internet từ các máy chủ mà các
công ty có thể phân tích được hành vi khách hàng, nhận biết được những mối quan tâm
của khách hàng cũng như xác định được những sở thích của họ đối với các sản phẩm và
dịch vụ cụ thể. Kho báu thông tin vô chủ này có thể cũng được sử dụng để dự báo xem
khách hàng sẽ mua cái gì, khi nào và ở mức giá nào. Còn doanh nghiệp thì chỉ cần biết
làm như thế nào mà thôi.
Theo số liệu của InternetWorldStats, Việt Nam có hơn 30 triệu người dùng Internet, là
thị trường Internet có tốc độ phát triển nhanh nhất khu vực Đông Nam Á, và chỉ đứng sau
Indonesia (50 triệu người) về số lượng người dùng. Vậy xu hướng thương mại điện tử ở
đây là gì?
Nếu ba năm trước (2010) bạn đến Việt Nam và hỏi bất kỳ một người nào đó trong các tòa
nhà văn phòng là liệu họ có bao giờ mua một món hàng nào trực tuyến chưa thì đa số câu
trả lời sẽ là không. Tuy nhiên, hiện nay bạn có thể khảo sát bất cứ nhóm người dùng nào
như học sinh, nhân viên văn phòng, chủ doanh nghiệp nhỏ, nội trợ và đặc biệt là nữ nhân
viên văn phòng, đa số họ đều đã từng ít nhất một lần mua sắm trực tuyến rồi. Điều gì đã
xảy ra?
Hiện tượng Groupon – yếu tố quan trọng cho bước chuyển mình của thương mại điện tử.
Bước chuyển mình xảy ra khi làn sóng clone Groupon tại Việt Nam bùng nổ. Hơn 200
website thương mại điện tử ra đời, kết hợp với sức hấp dẫn của các sản phẩm, dịch vụ
giảm giá đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến quyết định mua sắm trực tuyến của người tiêu dùng.
Theo ước tính của một số nhà lãnh đạo hàng đầu trong thị trường mua theo nhóm, số
lượng người dùng mua sắm trực tuyến hiện đã đạt 2 triệu, khác biệt khá lớn so với con số
100,000 người dùng của 2 năm trước. Con số đó tương đương với 5-7% tỷ lệ giữa doanh
số bán hàng trực tuyến/ tổng doanh số bán hàng ở trong một vài công ty lớn sở hữu cả hai
kênh bán hàng trực tuyến và truyền thống.


Từ truyền thống đến trực tuyến: Kênh bán hàng mới
Xu hướng khai thác các kênh bán hàng trực tuyến đã bùng nổ trong các công ty thương
mại truyền thống lớn. Vì các kênh bán hàng truyền thống hiện nay hầu như đã bão hòa
nên các công ty nghĩ rằng mình nên đưa ra thêm nhiều sự lựa chọn cho khách hàng và để
họ chọn phương thức mua sắm thích hợp cho mình.
Từ các khoản phí tiết kiệm được như phí thuê mặt bằng, lương nhân viên bán hàng, và
các phí khác để duy trì một cửa hàng truyền thống, các nhà bán lẻ có thể chia sẻ những
khoản tiết kiệm được với khách hàng bằng cách giảm giá sản phẩm.
Nhiều cửa hàng thời trang hoặc thiết bị điện tử chỉ do một người điều hành. Họ sử dụng
nhà riêng làm kho hàng và mở một trang web để bán sản phẩm hoặc đưa sản phẩm lên
bán ở các trang web C2C nổi tiếng như 5giay.vn, vatgia.com và 123mua.vn.
Những xu hướng trên cũng là một lực đẩy tốt khuyến khích mọi người thử mua sắm trực
tuyến.
Nhưng thương mại điện tử lại tạo nên lực lượng cạnh tranh mới: Với chi phí marketing
không cao, hiệu quả kinh tế có thể xác định rõ, thương mại điện tử giúp các doanh nghiệp
mài giũa các công cụ cạnh tranh như giá, quảng cáo và các thông tin marketing khác ngày
càng sắc bén và hiệu quả hơn.
Người làm marketing có thể sử dụng tất cả những ứng dụng của trang web, nhằm quảng
cáo, tăng cường quan hệ với công chúng, xây dựng những cộng đồng trên mạng để tạo
những ấn tượng tốt cho thương hiệu.
Marketing điện tử khuyến khích người tiêu dùng tham gia tích cực vào phát triển thương
hiệu, đọc thông tin về sản phẩm, hướng dẫn cụ thể cách sử dụng. Hiệu quả phát triển
thương hiệu của những tập đoàn lớn như Fedex, Charles Schwab, The New York Times,
Nike, Levi Strauss, Harley Davidson đã chứng minh vai trò của marketing điện tử trong
chiến lược marketing thế kỷ 21.Với mô hình thương mại điện tử thông qua mạng Internet
hiện nay, chúng ta có thể tiếp cận được từng cá nhân, biết được những nhu cầu và sở
thích riêng của từng người.


Hay Amazon cũng là một mô hình điển hình cho việc nắm bắt nhu cầu của khách hàng.
Website này có thể dễ dàng nhận diện ra doanh nghiệp là ai sau khi doanh nghiệp đã đăng
ký làm thành viên của wesite. Lần sau khi truy cập, doanh nghiệp được chào bằng tên của
mình, được giới thiệu những cuốn sách nằm trong “gu” của doanh nghiệp và giới thiệu cả
những cuốn sách của những người có cùng sở thích như doanh nghiệp thường tìm đọc.
Các website mua hàng thường có mục wishlist (ưa thích) để doanh nghiệp có thể lưu
những sản phẩm ưa thích của mình trong danh sách này.
Đối với việc cung cấp thông tin, doanh nghiệp cũng có thể đăng ký nhận những loại
thông tin nào mà doanh nghiệp quan tâm thay vì cứ phải nhận hàng loạt các thông tin vô
bổ trong những bản tin dài, chán ngấy.Theo dự đoán của các chuyên gia, thế kỷ 21 này
việc marketing trên mạng Internet sẽ bùng nổ và trở nên một phương tiện marketing quan
trọng trong hoạt động kinh doanh của các công ty.
III. LỜI KẾT
Nói tóm lại với tốc độ phát triển internet tại Việt Nam hiện nay, với số dân sử dụng
internet lên đến hơn 30 triệu người là thị trường Internet có tốc độ phát triển nhanh nhất
khu vực Đông Nam Á, số lượng này cho thấy internet đang là mảnh đất rất tốt cho hoạt
động quảng bá thương hiệu, Marketing Vietnam giới thiệu đến độc giả những hình thức
markieng online được xem là xu thế tương lai.Dù thị trường thương mại điện tử Việt Nam
vẫn đang đối mặt với các vấn đề như khách hàng thờ ơ với sản phẩm hay dịch vụ vận
chuyển, thanh toán, chăm sóc khách hàng còn yếu kém, nhưng 5 yếu tố
1. Hiện tượng Groupon, 2. Từ truyền thống đến trực tuyến, 3. Hệ thống thanh toán trực
tuyến, 4. Dịch vụ hậu cần (Logistics) 5. Lực đẩy từ những “ông lớn” trong ngành
Internet sẽ giúp thúc đẩy tốc độ tăng trưởng của thị trường thương mại điện tử và đây chỉ
mới là sự khởi đầu của xu hướng phát triển này. Trên đây là những hiểu biết cộng với sự
tìm tòi thông tin trên internet, tôi đã hoàn thiện phần bài luận của mình, bài viết còn
nhiều hạn chế rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến từ thầy cô và các bạn
Trong bài viết có sử dụng tài liệu tham khảo sau
1. Tài liệu lưu hàng nội bộ môn Quản trị Marketing


2. Nguồn: http://marketing.24h.com.vn/digital-marketing-24h/marketing-online-24h/5-yeu-totang-toc-thuong-mai-dien-tu-viet-nam-trong-nam-2012/

3. Và các nguồn tài liệu trên Internet khác đã trích dẫn trực tiếp trong bàiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×