Tải bản đầy đủ

Chủ đề người quản lý dự án cần kĩ năng gì

CHỦ ĐỀ: NGƯỜI QUẢN LÝ DỰ ÁN CẦN KĨ NĂNG GÌ?

Quản lý dự án là một quá trình phức tạp, không có sự lặp lại, nó khác hoàn toàn so
với việc quản lý công việc thường ngày của một nhà hàng, một công ty sản xuất hay
một nhà máy - bởi tính lặp đi lặp lại, diễn ra theo các quy tắc chặt chẽ và được xác
định rõ của công việc. Trong khi đó, công việc của quản lý dự án và những thay đổi của
nó mang tính duy nhất, không lặp lại, không xác định rõ ràng và không có dự án nào
giống dự án nào. Mỗi dự án có địa điểm khác nhau, không gian và thời gian khác nhau,
thậm chí trong quá trình thực hiện dự án còn có sự thay đổi mục tiêu, ý tưởng từ chủ đầu
tư. Cho nên việc điều hành quản lý dự án cũng luôn thay đổi linh hoạt, không có công
thức nhất định.
Dù bạn có là nhà quản lý tài ba đến đâu, bạn cũng không thể một mình tự gánh vác công
việc, người quản lý dự án giỏi là người có khả năng tập hợp những người giỏi về làm
trong ban quản lý dự án của mình.
Những dự án lớn đòi hỏi rất nhiều đến quỹ đầu tư cũng như nhân lực. Do đó, việc lập một
dự án với chi phí chi tiết và huy động vốn là điều rất quan trọng đối với một nhà quản lý
dự án. Không phải ai cũng có đủ tài và lý lẽ để thuyết phục hoặc xin tài trợ cho dự án.
Không chỉ vấn đề vốn, kỹ năng làm việc theo nhóm cũng là điều kiện thiết yếu trong mỗi
dự án.
Khi làm dự án bạn phải đối mặt với rất nhiều khó khăn: vấn đề tiến độ, quan hệ ngoại
giao, rủi ro kỹ thuật, giới hạn vốn, nguồn lực, mức độ tích cực của nhân viên, áp lực thị

trường, thái độ người tiêu dùng đối với mục tiêu của dự án… và người làm dự án cần
phải biết cân bằng cuộc sống – công việc, nếu không sẽ rất dễ bị rơi vào trạng thái stress,
gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu quả dự án.

1 | Trang


Ngoài những đòi hỏi khắt khe về trình độ chuyên môn như đã kể trên, người làm quản lý
dự án tất nhiên phải là một người có sức khỏe tốt, nếu không có sức khỏe bạn sẽ không
thể chịu được áp lực công việc và tham gia vào những chuyến công tác, khảo sát thị
trường, dự án…
Để công tác quản lý dự án đạt được hiệu quả tốt nhất nhà quản lý cần có rất nhiều các kỹ
năng trong đó đặc biệt cần có một số kỹ năng quan trọng và cơ bản nhất nhằm đưa dự ấn
đến thành công với tỉ lệ cao nhất đó là:


Có trình độ chuyên môn liên quan đến dự án. Căn cứ đánh giá: kinh nghiệm đã có,
các bằng cấp liên quan, các đóng góp trong công tác tư vấn, đào tạo, kết quả giải
quyết các vấn đề cụ thể.Có năng lực quản lý nguồn lực. Căn cứ đánh giá: kinh nghiệm liên quan, hiệu quả
trong công tác quản lý, kết quả thực hiện các kế hoạch, mục tiêu đặt ra.Có năng lực điều phối, xử lý vấn đề, có kiến thức về quản trị dự án. Căn cứ đánh
giá: kinh nghiệm liên quan, kỹ năng trình bày vấn đề, tính nhạy bén, nhanh chóng
trong xử lý các tình huống, hiểu biết về năng lực chuyên môn của đồng nghiệp.Có hiểu biết tốt về khách hàng. Căn cứ đánh giá: qua lịch sử công tác và công việc
cụ thể được giao.Hiểu rõ các quan hệ với các đối tác.
Được tập thể tín nhiệm.

Ngoài ra người quản lý dự án gỏi cần một số kĩ năng cụ thể:
+) Nhà quản lý dự án cần có kĩ năng lãnh đạo và quản lý con người
- Các nhà quản lý cần sử dụng cả sự thuyết phục lẫn thẩm quyền trực tiếp đồng
thời cũng cần biết khi nào thì sử dụng các phương thức đó.Ngoài ra nhà quản lý dự án

2 | Trang


cần phải là một người giỏi giao tiếp và có các kỹ năng quản lý xung đột và quản lý thay
đổi.
+) Kĩ năng quản trị dự án:
-

Phát triển tầm nhìn tổng quát

-

Xây dựng đội quản lý dự án và quản lý đội

-

Các kĩ năng lãnh đạo, xây dựng và dẫn dắt đội dự án

-

Các kĩ năng giao tiếp

-

Các kĩ năng quản lý con người

-

Các kĩ năng hỗ trợ

-

Các kĩ năng giao tiếp nội bộ trong tổ chức

-

Kĩ năng chấp nhận chỉ trích và phản hồi thông tin từ những người khác.

-

Kĩ năng sử dụng công cụ đội nhóm

-

Kĩ năng bán hàng và xúc tiến thương mại.

+)Các kĩ năng hội nhập : Một trong những nhiệm vụ chủ chốt của một nhà quản lý dự
án là điều phối nhiều thành phần dự án.
-

Trở ngại lớn nhất cho quá trình làm việc tập thể hiện nay chính là kỹ năng giao
tiếp của cá nhân, vốn là điểm yếu của đa số nhà quản lý dự án Việt Nam. Kỹ năng
này trước hết là khả năng diễn đạt ý tưởng của mình bằng ngôn ngữ nói, viết (việc
diễn đạt ý tưởng bằng âm nhạc, hình ảnh, động tác hình thể thuộc về các môn nghệ
thuật). Thứ hai, đó là biết đặt những câu hỏi thông minh, những câu hỏi ngắn gọn
có thể giúp mọi người tìm hiểu tiếp cận được bản chất của vấn đề sự việc. Thứ ba

3 | Trang


là kỹ năng lắng nghe để hiểu đúng, hiểu đủ khi nghe ý kiến của người khác. Nắm
bắt và thành thạo 3 kỹ năng này là điều kiện để mỗi người có thể đạt đến nguyên
tắc "Biết mình, biết người trăm trận trăm thắng" trong giao tiếp. Chúng ta sáng tạo
tốt hơn trong tập thể, khi cùng làm việc nhóm
+) Kĩ Năng kĩ thuật: Một nhà quản lý dự án phải hiểu những hạng mục nào cần được
thực hiện về mặt kĩ thuật, nhưng không cần thiết phải hiểu sâu sắc như các chuyên gia về
vấn đề này đang thực hiện tại dự án. Tuy nhiên , họ phải biết có những khó khăn hay cạm
bẫy tiềm ẩn hay không.
+) kĩ năng về tổ chức: Xác định những công việc cần phải làm và phân công cho các
đơn vị, cá nhân đảm nhận các công việc đó tạo mối quan hệ ngang, dọc trong nội bộ dự
án. Trong quá trình này cần lưu ý các yếu tố: Văn hóa, các chính sách, tính cách và chính
trị cuả từng tổ chức cá nhân.

Tóm lại nhà quản lý dự án cần có rất nhiều kĩ năng để đưa dự án đến thành công và đạt
hiệu quả cao. Có thể gói gọn toàn bộ các kĩ năng đã nói ở trên thành một số kĩ năng tổng
hợp sau đây:
1. Kĩ năng Quản lý

Kỹ năng này bao gồm các kỹ năng về hoạch định, tổ chức và điều hành dự án, và
tổ chức công việc cá nhân. Hoạch định là quá trình thiết lập các mục tiêu, xây
dựng các chiến lược và kế hoạch để thực hiện các mục tiêu. Trong quá trình này,
nhà quản lý phải dự kiến được các khó khăn, trở ngại, những biến động của môi
trường liên quan và có những kế hoạch dự phòng.

4 | Trang


Hoạch định có xa và gần. Xa là tầm nhìn tổng thể về dự án trong dài hạn với câu
hỏi chính: "Mục tiêu dự án?, Qui mô dự án? Tiến độ dự án,…. . Không còn có thể
giới hạn câu trả lời trong phạm vi nội bộ dự án, mà đã đến lúc phải định vị nó
trong bối cảnh chung của nền kinh tế và hợp tác toàn cầu. Hoạch định gần là
những kế hoạch ngắn hạn như từng tháng, quí, hay năm phục vụ cho các mục tiêu
nhỏ trong dự án.
Tuy nhiên, công việc chung sẽ không thể tổ chức tốt nếu công việc cá nhân không
được tổ chức hiệu quả. Nhà quản lý dự án hiện đại phải là người tổ chức tốt công
việc và thời gian của chính mình. Cần phân bổ hợp lý các nguồn lực cá nhân cho
các công việc sự vụ hàng ngày, đầu tư phát triển (học tập, nghiên cứu), thư giãn,
gia đình và xã hội. Sự mất cân đối trong bố trí nguồn lực cá nhân sẽ làm giảm hiệu
năng của nhà quản lý dự án.
2. Kĩ năng Lãnh đạo

Một nhà quản lỹ dự án tốt là phải dám nhận trách nhiệm, đương đầu với những thử
thách và chấp nhận thay đổi. Họ phải biết động viên các bộ phận, nhân viên của mình
bằng cách tạo ra môi trường làm việc tốt (thu nhập, sự hứng thú làm việc, các thử
thách, sự an toàn trong công việc, các thăng tiến...), phải đưa ra các nhận xét (khen và
phê bình) chính xác trên một tinh thần xây dựng. Khen và phê bình đúng lúc và đúng
liều lượng có tác dụng động viên rất cao. Trên thực tế rất nhiều nhà quản lý không
biết cách khen ngợi hay phê bình vì không vượt qua được bản thân hay để cho cảm
tình cá nhân xen vào công việc.
Lựa chọn, hướng dẫn, phát triển và phân quyền cho nhân viên cũng là các kỹ năng
quan trọng của một nhà Quản lí dự án. Nhà quản lý dự án giỏi phải có các cộng sự
giỏi để biến các kế hoạch của họ thành hiện thực.
3. Ứng xử và giao tiếp

5 | Trang


Kỹ năng này đòi hỏi sự tinh tế, linh hoạt và kiến thức cũng như kinh nghiệm xã
hội của nhà quản lý dự án. Mục tiêu của kỹ năng này là nâng cao sự hiểu biết và
tôn trọng lẫn nhau trên cơ sở nhận diện và công nhận các giá trị và nhu cầu của
các đối tượng giao tiếp. Công nhận và chia sẻ các giá trị và thành tựu của người
khác hoàn toàn không phải là việc đơn giản dù giá trị đó là của cấp dưới hay đồng
nghiệp,

hoặc

cấp

trên.

Đây là cơ sở quan trọng của giao tiếp, xử lý mâu thuẫn và thương lượng.
4. Truyền thông
Gửi và nhận thông tin rõ ràng, chính xác, đầy đủ và hiệu quả là yêu cầu của kỹ
năng này. Kỹ năng này bao gồm các kỹ năng về thông báo, nói, nghe và viết. Nhà
quản lý dự án phải có khả năng thông báo cho các cộng sự các sự kiện, quyết định,
thay đổi một cách hiệu quả. Kỹ năng nói, thuyết phục và trình bày hiện nay được
coi là kỹ năng truyền thông quan trọng bậc nhất của một nhà quản lý. Có ý tưởng
nhưng không thuyết phục được người khác tin và làm theo thì chắc chắn sẽ thất
bại. Mô hình các nhà quản lý "lẳng lặng mà làm" không còn chỗ đứng trong phong
cách quản lý hiện đại. Cần ghi nhớ "im lặng là vàng nhưng lời nói đúng lúc là kim
cương".
Một điểm yếu mà nhiều nhà quản lý hay mắc phải là không biết lắng nghe. Nghe
và chấp nhận sự khác biệt là yếu tố quan trọng của phát triển. Nói khó, nghe khó,
nhưng viết còn khó hơn nữa. Viết cho đúng, thể hiện rõ ý tưởng và thuyết phục
được người đọc là kỹ năng cần luyện tập thường xuyên. Bên cạnh việc truyền
thông trong nội bộ dự án, các nhà quản lý còn cần luyện tập các kỹ năng truyền
thông công cộng như diễn thuyết, trả lời phỏng vấn, viết báo.
6. Kĩ năng động viên

6 | Trang


Làm thế nào để nhân viên làm việc một cách hứng thú và say mê hơn mà không
cần phải tăng lương hay thưởng cho họ? Theo các chuyên gia quản trị nguồn nhân
lực, vấn đề sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều nếu doanh nghiệp hiểu được vì sao
tiền bạc lại là một động cơ thúc đẩy nhân viên làm việc.
-Tạo điều kiện để nhân viên khen nhau
-. Tổ chức các cuộc họp “Đảm bảo chất lượng” (Quality Assurance – QA) hằng
tuần
- Khen thưởng theo thành tích chứ không theo chức vụ
- Tạo niềm vui trong công việc
- Gắn kết nhân viên với những khách hàng hài lòng
Nhân viên sẽ cảm thấy vui hơn nếu họ biết được những gì mà mình đang làm giúp
khách hàng hài lòng hơn. Chẳng hạn, có thể mời một số khách hàng thân thiết
tham quan các bộ phận và khen ngợi các nhân viên này trước khách hàng. Cũng có
thể làm một số đoạn phim video ghi lại lời cảm ơn của khách hàng đối với dự án, ,
sau đó phát cho các nhân viên ở những bộ phận này xem để họ cảm nhận được ý
nghĩa quan trọng trong những công việc mà họ đã đóng góp cho dự án và sự hài
lòng của khách hàng
7

Kiến thức chuyên môn/nghề nghiệp
Có hai khối kiến thức mà mỗi nhà quản lý dự án cần phải có. Một là kiến thức/kỹ
năng chuyên môn cụ thể về nghề nghiệp. Hai là kiến thức tổng quát về dự án,
ngành, các hoạt động liên quan, kiến thức về môi trường kinh doanh, pháp lý,
chính trị, kinh tế và xã hội, các kiến thức về môi trường kinh doanh quốc tế và các
xu hướng phát triển chủ đạo

7 | Trang


Cần lưu ý kiến thức là khái niệm động, nó luôn thay đổi, do đó nhà quản lý phải
liên

tục

cập

nhậtchủ

động

trong

tích

lũy

kiến

thức.

"Học tập suốt đời" đã trở thành một phẩm chất quan trọng của mỗi nhà quản lý.
Học tập không nhất thiết từ nhà trường mà có thể từ tất cả mọi nơi như tự học, học
từ bạn bè, học từ kinh nghiệm, học từ các khóa huấn luyện ngắn hạn... Hiện nay,
văn hóa học tập trong các doanh nghiệp và doanh nhân ở VN ta chưa mạnh. Một
số thì thiên về khoa cử bằng cấp, một số lớn khác thì chạy theo sự vụ hằng ngày
mà bỏ bê việc tích lũy kiến thức.
8. Xử lý thông tin và năng lực tư duy
Tiếp nhận và xử lý thông tin một cách hiệu quả để có thể đưa ra những quyết định
chính xác. Có bốn thành phần chính.
Đầu tiên là kỹ năng phân tích vấn đề và ra quyết định. Nó bao gồm nhận dạng vấn
đề, triệu chứng, nguyên nhân và xử lý các thông tin để đưa ra giải pháp chính xác
trong thời gian ngắn nhất.
Thứ hai là kỹ năng phân tích tài chính và định lượng. Các nhà quản lý dự án phải
có thể làm việc với các con số tài chính và có khả năng phân tích các con số này
để phục vụ quá trình quản lý dự án.
Thứ ba là nhà quản lý phải có khả năng phát triển và sáng tạo các phương pháp
giải quyết vấn đề mới cho chính mình và dự án. Sáng tạo là phẩm chất quan trọng,
nhưng nó không tự nhiên đến mà là kết quả của một quá trình học hỏi, quan sát và
tư duy liên tục.
Thứ tư là khả năng xử lý các chi tiết. Thông tin rất nhiều và đa dạng, để xử lý hiệu
quả nhà quản lý dự án phải biết chọn lọc các thông tin quan trọng, giữ được các
khuynh hướng chính nhưng không mất đi các chi tiết cần thiết, cân đối giữa toàn
cục và nhân tố cần thiết.

8 | Trang


Trong tất cả các kĩ năng trên theo tôi thì các chức năng : Kĩ năng quản lý, kĩ năng lãnh
đạo và kĩ năng động viên là những kĩ năng mà với kinh nghiệm bản thân tôi trong thời
gian công tác đã thực hiện khá nhiều dự án với vai trò là Kế toán trưởng kiêm quản trị
trưởng và là tổ trưởng công đoàn. Trong quá trình triển khai dự án nhằm đạt được nhiều
mục tiêu cũng như hiệu quả trong công tác thì kĩ năng quản lý là vô cùng quan trọng nếu
kĩ năng này được thực hiện tốt nó sẽ tạo ra một bản mô tả công việc rõ nét cho toàn bộ
các bộ phận cũng như các thành viên trong dự án hiểu được vai trò nhiệm vụ của mình
điều này là vô cùng quan trọng nó đóng vai trò quyết định đến việc thành công của dự án
về mặt mục tiêu, tiến độ cũng như các phần hành công việc khác của dự án. Kĩ năng này
giúp cho bản thân cũng như cho công tác quản lý dự án xây dựng được bản kế hoạch chi
tiết về tài chính, tiến độ cũng như lường trước khó khăn và thuận lợi có thể xảy ra trong
quá trình thực hiện dự án. Đây có thể coi là điểm mạnh của bản thân tôi vì tôi có thể nói
là người có khả năng lập kế hoạch cũng như có thể chỉ dẫn chi tiết các phần hành nghiệp
vụ trong công việc một cách hiệu quả cho các nhân viên cấp dưới và đồng nghiệp một
cách dễ hiểu ngoài ra khả năng giao tiếp và trình bày công việc với cấp trên cũng được
đánh giá là có năng lực. Ngoài ra kĩ năng lãnh đạo cũng là điểm mạnh của tôi việc trang
bị kĩ năng mềm và phong cách lãnh đạo hiện đại với phương châm: “không có nhân viên
viên dốt, chỉ có lãnh đạo tồi”. Thực tế cho thấy để lanh đạo tốt cần chú ý một số vấn đề:
- Cần nhận thức chính xác sự chính xác trong nhận thức đóng vai trò quan trọng trong
phong cách lãnh đạo. Một quản trị viên sẽ đánh mất cơ hội đạt hiệu năng trên cộng sự
viên của mình nếu có những nhận thức sai lầm thiếu chính xác về khả năng của người đó.
Sự nhận thức sai lầm sẽ đem đến hậu quả là đặt họ vào sai chỗ. Điều đó có thể làm hỏng
cả một kế hoạch lớn lao của tổ chức nếu chức vụ có tầm ảnh hưởng trên nhiều người và
nhiều công tác. Nhiều quản trị viên còn mắc cơn bệnh trầm kha là yên chí hay còn gọi là
thành kiến (bias). Một nhân viên làm sai việc gì không có nghĩa là luôn luôn sai hay xấu.
Họ cần được hướng dẫn và huấn luyện để trở nên tốt hơn. Nếu quản lý là người có nhận
thức chính xác, chắc chắn họ sẽ nhận ra điều ấy để hoàn hảo hoá đội ngũ của mình.

9 | Trang


Kinh nghiệm: Một người lãnh đạo nếu có quá trình hoạt động tốt với kinh nghiệm phong
phú thường có những chọn lựa phương cách lãnh đạo phù hợp với nhân sự trong tay. Cấu
trúc lãnh đạo và tổ chức công việc tùy thuộc vào phương cách của người lãnh đạo. Một
phương cách đạt hiệu năng là phương cách thích hợp với hoàn cảnh, môi trường, nhân sự,
và mục tiêu của tổ chức. Không thể dùng cấu trúc phức tạp cho một hoàn cảnh tài chính
eo hẹp hay một môi trường đơn giản… hay ngược lại, không thể dùng một cấu trúc đơn
giản cho một tổ chức lớn trong một môi trường cạnh tranh phức tạp, vv. Đồng thời, một
người lãnh đạo tốt rất cần am tường về công tác và tổ chức mình lãnh đạo. Càng thấu
hiểu về việc phải làm và đang làm, càng có cơ hội đạt hiệu năng qua việc hướng dẫn và
dùng người vào đúng vị trí công việc. Thật khó có thể kiểm tra công việc hoặc giám định
công việc của người khác khi chính mình không hiểu công việc một cách thấu đáo.
Trình độ đồng nghiệp hoặc cộng sự: Trình độ của các nhân viên, cộng sự viên cũng là
một trong những dữ kiện quan trọng ảnh hưởng nhiều tới phương cách lãnh đạo của một
nhà quản lý dự án. Công tác lãnh đạo là một tiến trình chia sẻ hỗ trợ. Chẳng hạn, người
lãnh đạo nắm trong tay các nhân viên nhiều kinh nghiệm về kỹ thuật hiện đại, có kiến
thức và kinh nghiệm. Các nhân viên này nên được tham gia vào công tác lãnh đạo nhiều
hơn bình thường để phát triển đội ngũ và tổ chức, và dĩ nhiên bớt việc quản trị có tính
cách độc tài và áp đặt. Ngược lại, nếu đa số các nhân viên ít kinh nghiệm, thiếu kiến thức
và tay nghề yếu, thì người lãnh đạo cần cấu trúc công việc chặt chẽ với sự giám thị và cần
sự cứng rắn hơn.
Liên hệ với đồng nghiệp: Giao tiếp tốt với những người lãnh đạo khác trong ban ngành
hoặc tổ chức cũng là điều cần thiết để trao đổi kinh nghiệm, ý kiến, tư tưởng, hoặc gợi ý.
vì thế, một người lãnh đạo biết cầu tiến là người luôn học hỏi qua việc mưu tìm sự nâng
đỡ, khuyến khích của đồng nghiệp để trau dồi và canh tân. Đồng nghiệp và công tác của
họ cũng là những tiêu chuẩn để so sánh và giám định thành quả công tác của mình hoặc
đối chiếu và cải tiến phương cách lãnh đạo cho thích hợp hơn với tổ chức.

10 | Trang


Cái cuối cùng mà tôi thấy thích hợp và đem lại hiệu quả cao trong trong tác quản lý của
tôi đó là động viên. Việc động viên đúng thời điểm, không gian và thời gian sẽ đem lại
hiệu quả mà đôi khi chúng ta không thể ngờ tới. Đây là yếu tố quan trọng tạo động lực
cho toàn bộ các thành viên cũng như các bộ phận đang thực hiện dự án cùng đồng tâm
hiệp lực đi đến mục tiêu cuối cùng với niềm hưng phấn và ý chí kiên định góp phần thành
công cho mục tiêu chung của dự án.
Ngoài ba kĩ năng có thể nói là điểm mạnh của bản thân bên cạnh đó còn rất nhiều kĩ năng
khác cần học hỏi trong đó có thể nói có một số kĩ năng được coi là yếu của bản thân đó
là:
-

Kĩ năng truyền thông đây có thẻ coi là điểm yếu của tôi do đặc thù các dự án đã
trải qua đa số là các dự án công ích có chủ đầu tư là nhà nước( các công trình giao
thông, cầu cống …) trách nhiệm thực hiện dự án chỉ nhằm đáp ứng yêu cầu của
chủ đầu tư với chất lượng và tiêu chuẩn kĩ thuật sẵn có vì vậy khi thực hiện dự án
chỉ tập trung vào các yếu tố: chất lượng, tiến độ nhằm đáp ứng yêu cầu của chủ
đầu tư mà thôi, các công tác như truyền thông về dự án….chủ yếu thuộc chủ đầu
tư dẫn đến người thực hiện dự án không cần thực hiện công tác này vì vậy cách
thức cũng như kinh nghiệm về kĩ năng này còn thiếu thốn chưa thực sự được trải
nghiệm thực tế một cách đúng đắn.

-

Một kĩ năng gây nhiều khó khăn trong trong tác quản lý dự án của tôi đó là kĩ
năng chuyên môn. Do các dự án tôi thực hiện chủ yếu là các dự án xây dựng dân
dụng và công nghiệp trong khi chuyên môn của tôi là quản trị kinh doanh và tài
chính ngân hàng điều này đã phần nào ảnh hưởng đến công tác quản lý dự án của
tôi đặc biệt trong việc ra quyết định các vấn đề liên quan đến kĩ thuật đơn thuần
(VD: việc thay đổi thiết kế bắt buộc do biện pháp thi công không phù hợp hoặc
thay đổi kết cấu công trình cần lập lại bảng tính…) vì vậy khi gặp vấn đề này cần
phải có các bộ phận khác hỗ trợ đôi khi cần phải thuê ngoài để giải quyết công
việc dẫn đến khó chủ động trong kiểm soát các nguồn lực về tài chính và thời
gian, tiến độ.

11 | Trang


-

Ngoài 2 kĩ năng trên một kĩ năng cúng gây nhiều khó khăn cho bản thân đó là kĩ
năng bán hàng và xúc tiến thương mại. Do đặc thù các dự án đã thực hiện gần như
không liên quan đến thương mạị vì vậy kĩ năng này đã không được phát triển
trong quá trình thực hiện dự án dẫn đến thiếu khả năng cũng như kinh nghiệm
trong lĩnh vực này.

Tóm lại cần phải có rất nhiều cac kĩ năng mới có thể làm nên nhà quản lý dự án giỏi và
có hiệu quả tuy nhiên không ai có thể có đầy đủ tất cả các kí năng đó chúng ta cần cố
gắng tập trung vào các kĩ năng mấu chốt các kĩ năng điểm mạnh của mình để phát huy
hiệu quả tối ưu trong công tác quản lý dự á. Qua thực tế bản thân và soi rọi năng lực thực
tế các kĩ năng sẵn có và công tác đã làm, cá nhân tôi thấy với các tố chất của mình để
làm nhà quản lý dự án tốt cần thực hiện:
- Chịu khó nâng cao năng lực lưu trữ kết quả công việc
Khi thành thạo các kỹ năng quản lý dự án, nhân viên thực hiện công việc nhanh hơn, nhất
là việc lưu trữ kết quả công việc dưới dạng văn bản. Do đó, nên luyện để nâng cao năng
lực lưu trữ kết quả công việc dưới dạng biểu đồ là rất quan trọng.
- Chú ý đến ghi chép và rút kinh nghiệm sau mỗi giai đoạn thực hiện công việc
Nội dung cơ bản của quản lý dự án là xây dựng kế hoạch cách thực hiện công việc hiệu
quả nhất với những nguồn lực hiện có trong thời gian ngắn nhất. Mỗi khi thực hiện xong
một công việc gì, bạn hãy ghi lại những gì đã làm được, rút ra bài học kinh nhiệm thì đó
là những tài liệu vô giá của bạn sau này.
- Thường xuyên liên lạc với đồng nghiệp
Không phải cứ họp hành nhiều là tốt, mà vấn đề nằm ở chỗ bạn quản lý thông tin như thế
nào. Hãy quan tâm đến cuộc trao đổi, tiếp xúc và giữ liên lạc với đồng nghiệp để có đủ
thông tin.
- Làm việc tốt với các thành viên trong nhóm
Bạn có làm việc ăn ý với những thành viên trong nhóm? Những thành viên trong nhóm
có muốn cộng tác với bạn? Mọi người có xem bạn là người đứng đầu dự án không? Bạn

12 | Trang


có tích cực nghe những gì người khác nói không? Khi một người trong nhóm chất vấn
bạn, hãy cố gắng lý giải vấn đề một cách trực tiếp và thật khách quan.
-. Luôn đảm bảo tiến độ công việc
Không đảm bảo đúng tiến độ và không thực hiện đầy đủ công việc được giao là con
đường ngắn nhất giết chết sự nghiệp của bạn. Các kỹ năng quản lý dự án tập trung vào
việc đảm bảo tiến độ công việc với kết quả tốt nhất nên một khi làm chủ được điều này,
bạn sẽ được các thành viên trong nhóm tin tưởng.
- Bình tĩnh để kiểm soát tình hình
Một người quản lý dự án giỏi cần phải bình tĩnh và kiểm soát được tình hình trên cơ sở
có đầy đủ thông tin về dự án. Căn cứ vào thời gian phải hoàn thành dự án, người quản lý
phải biết phân công ai phải làm việc gì, ở đâu và luôn có những phương án đề phòng bất
trắc. Nếu chẳng may xảy ra sự cố, phải thật bình tĩnh để giải quyết mọi vấn đề phát sinh
và giữ sự ổn định tình hình.
- Thích ứng với những thay đổi
Đừng khó chịu trước những thay đổi bất thường của dự án. Một người quản lý dự án giỏi
luôn phải thích ứng với những thay đổi của dự án và đề ra những biện pháp kịp thời để
kiểm soát tình hình và đảm bảo sự thành công cho dự án đó.
Với tất cả các kĩ năng đã có dù mạnh hay yếu thì vẫn là không đủ cho bất kể nhà quản lý
dự án nào vì vậy chúng ta luôn luôn phải học hỏi và tự hoàn thiện chính bản thân mình.
-

13 | TrangTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×