Tải bản đầy đủ

Văn hóa doanh nghiệp là gì

Chúng ta thường nghe thấy các cụm từ “Văn hóa dân tộc”, “Văn hóa tín ngưỡng”,
“Văn hóa vùng”, “Văn hóa làng xã”, “Văn hóa gia đình”.
Văn hoá doanh nghiệp là một yêu cầu tất yếu của sự phát triển. Tạo nên sự khác
biệt một Vĩnh Oanh với Vĩnh Thực, Vĩnh Tiến, Phương Lan …Văn hoá doanh nghiệp
chính là tài sản vô hình, là thương hiệu và sức cạnh tranh của mỗi doanh nghiệp, là
truyền thống riêng. Trong ba mối quan hệ cơ bản trong văn hóa doanh nghiệp: Mối quan
hệ trong nội bộ công ty - thúc đẩy năng lực làm việc, với khách hàng – Tạo niềm tin cho
đối tác, mối quan hệ với doanh nghiệp khác hay chính quyền, nhân dân sở tại. VHDN là
những giá trị, niềm tin, hình thức mà mọi người trong doanh nghiệp cùng công nhận
và suy nghĩ, nói, hành động như một thói quen.
Xác định Vĩnh Oanh xuất phát từ công ty gia đình nên văn hóa công ty cũng mang
dáng dấp gia đình. Hướng phát triển mới cần có sự chuyển đổi mô hình kinh doanh, cũng
đồng thời phải chuyển đổi cả văn hóa doanh nghiệp mình. Người lãnh đạo tạo ra văn hóa
cho doanh nghiệp, nên việc đầu tiên, lãnh đạo phải thay đổi chính mình như thay đổi ngôn
ngữ giao tiếp và ngôn ngữ lãnh đạo. Phát hiện ra những giá trị tốt để phát huy và những giá
trị chưa tốt để thay đổi. Văn hóa doanh nghiệp cũng cần có đủ sức nặng để tạo dấu ấn sâu
sắc lên công nhân viên
“Văn hóa doanh nghiệp” là gì? Cần phải xây dựng văn hóa doanh nghiệp ra sao?
Yếu tố văn hoá luôn hình thành song song với quá trình phát triển của doanh nghiệp.
Văn hoá doanh nghiệp là văn hoá của một tổ chức, là văn hoá giao tiếp của các thành viên
trong doanh nghiệp, là những khẩu hiệu của ban lãnh đạo, tư tưởng xuyên suốt từ lãnh đạo

đến nhân viên. Nó là giá trị, niềm tin, chuẩn mực được thể hiện trong thực tế và trong các
hành vi mỗi thành viên doanh nghiệp. Tạo ra bản sắc riêng và tính thống nhất trong cam
kết của lãnh đạo và của mọi thành viên trong doanh nghiệp về mục đích và mục tiêu mà
doanh nghiệp đạt được. Tạo nền tảng cho các giá trị và hành động của mỗi thành viên
trong doanh.
Văn hóa có cả biểu hiện hữu hình và vô hình. Văn hóa doanh nghiệp bắt nguồn từ
những gì nhỏ nhất, cụ thể, không chung chung.
Biểu hiện hữu hình là lớp bề mặt của văn hoá doanh nghiệp rất dễ quan sát như: Trang
phục làm việc - Đúng giờ - Không thể hiện tình cảm ra ngoài - Môi trường làm việc - Lợi
ích – Hệ thống khen thưởng - Đối thoại - Cân bằng công việc - cuộc sống - Mô tả công
việc - Cấu trúc tổ chức - Các mối quan hệ - Những buổi họp - sự kiện - Những ấn phẩm
truyền thống – Ra quyết định…
Biểu hiện vô hình là phần lõi: Có ảnh hưởng sâu và mạnh hơn rất nhiều: Các giá trị
Thái độ, phong cách, thói quen, nếp nghĩ của những con người trong tổ chức
- Đối thoại riêng - Niềm tin ăn sâu trong tiềm thức mỗi cá nhân trong doanh nghiệp – Sự
gắn kết lâu dài của công nhân viên.


Văn hoá doanh nghiệp tăng tiềm lực, sức sáng tạo của công nhân viên, khích lệ họ sáng tạo
ra nhiều lợi nhuận cho doanh nghiệp.
Trong công việc hàng ngày như cách báo cáo công việc, giữ gìn tài sản chung, ngôn ngữ
khi giao tiếp với đồng nghiệp, đối tác, khách hàng, các thủ tục hành chính… Sự tự giác
chấp hành những quy định quy chế công ty, làm việc hết mình vì lợi ích chung của bộ phận
và công ty. Sự công khai mọi chính sách, quy định quy chế của công ty đến từng người lao
động phải biết, hiểu đúng và tuân thủ.
Nhân viên - tài sản chứ không phải chi phí một mặt áp đặt quy chế hoạt động, mặt
khác luôn tôn trọng nhân viên, coi họ là tài sản vô giá của mình nguồn nhân lực là yếu tố
sản sinh ra mọi nguồn lực của Công ty. Chính vì vậy, cần chú trọng thu hút nhân tài, đào
tạo về nghiệp vụ chuyên môn và công nghệ, đãi ngộ thỏa đáng để xây dựng một lực lượng
hùng hậu cho sự phát triển bền vững của Công ty. Nơi nào có nhiều người muốn về làm
việc, nhân viên không muốn bỏ đi, nơi ấy hẳn phải có một môi trường làm việc tốt. Nghĩa
là người chủ doanh nghiệp đã biết tạo ra một môi trường có văn hoá. Văn hóa là cái còn
thiếu khi ta có tất cả, là cái còn lại khi tất cả đã mất. Khi đó Doanh nghiệp và người lao
động có sự chia sẻ như: Trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế nhân viên sẵn sàng chia sẻ
khó khăn với doanh nghiệp, chấp nhận giảm lương, tăng giờ làm… cùng chia sẻ khó khăn,
góp phần đưa doanh nghiệp “vượt bão”. Có được điều đó một phần là nhờ cái “tình” của
nhân viên với doanh nghiệp, và được vun đắp bởi văn hóa doanh nghiệp.
Tuy nhiên cũng không nên tuyệt đối hóa, xem nó là bài thuốc chữa bách bệnh cho
doanh nghiệp. Hơn nữa, thực tế cho thấy, một số ít doanh nghiệp khi sử dụng hướng tiếp
cận văn hóa doanh nghiệp đã không đủ kiên trì trong củng cố các giá trị văn hóa mà họ đề


xướng, rút cục văn hóa mà lãnh đạo doanh nghiệp đề xướng vẫn chỉ là khẩu hiệu treo trên
tường, là bài phát biểu trong các sự kiện mang tính nghi lễ. Văn hóa doanh nghiệp không
phải thực hiện trong ngày một ngày hai, nó có thể là một chặng đường kéo dài, Việc xây
dựng văn hóa doanh nghiệp không phải là một khẩu hiệu, nó phải được sự vun đắp của
từng cá nhân trong tổ chức doanh nghiệp, xây dựng văn hóa là chìa khóa để doanh nghiệp
được trường tồn.
Xây dựng văn hóa doanh nghiệp là một quá trình kiên nhẫn, lâu dài và đòi hỏi ý chí
lớn lao của từng nhà lãnh đạo, cán bộ công ty. Để xây dựng văn hóa trong doanh nghiệp,
trước hết phải là ý chí xây dựng văn hóa của ban lãnh đạo doanh nghiệp, sau đó phải qua
công tác giáo dục để nhân viên hiểu, chấp nhận chia sẻ và đi đến sự đồng thuận phối hợp
chặt chẽ giữa các bộ phận trong Công ty. Xây dựng văn hoá doanh nghiệp là một quá trình
tổng thể chứ không phải chỉ là việc đưa một giá trị một cách đơn lẻ rời rạc.
Ví dụ: Một doanh nghiệp muốn tất cả nhân viên của mình đều làm việc đúng giờ.
Ban đầu có thể sẽ có một số người phản đối. Các biện pháp khuyến khích, ép buộc được
thực hiện một cách thích hợp sẽ tạo ra một nề nếp (mặc dù có đôi chút ép buộc). Theo thời


gian, việc làm việc đúng giờ dần trở thành thói quen. Cho đến khi nó trở thành phản xạ tự
nhiên và mọi người cảm thấy hãnh diện vì điều đó. Lúc đó giá trị này đã trở thành ngầm
định. Các nhân viên mới vào doanh nghiệp cũng thấy ngay phong cách làm việc đúng giờ,
hòa mình theo để thể hiện mình là thành viên của doanh nghiệp. Hành vi xấu nếu đã hình
thành nên thói quen thì rất khó mà thay thế, biện pháp duy nhất chính là hãy bồi dưỡng một thói
quen mới để thay thế thói quen xấu.

7 bước này cần được tiến hành liên tục trong suốt thời gian hoạt động của doanh nghiệp
để luôn luôn củng cố, bồi đắp văn hóa doanh nghiệp:
1. Tạo dựng và truyền bá những giá trị chung.
Nhà lãnh đạo phải xây dựng được giá trị cốt lõi, mục tiêu phát triển chung của
doanh nghiệp và truyền bá để mọi nhân viên tin tưởng vào những giá trị chung đó.
Những giá trị này cần được coi như là nguyên tắc hướng dẫn mọi hoạt động của tất
cả nhân viên doanh nghiệp, phải ăn sâu vào tiềm thức của mọi nhân viên.
2. Tuyển chọn nhân viên.
Tuyển chọn những người phù hợp với công ty. Thứ nhất, nhân viên phải có kỹ năng,
kiến thức phù hợp với tính chất công việc của công ty. Thứ hai, nhân viên phải có
tính cách, giá trị đạo đức…phù hợp với giá trị chung của công ty.
3. Hòa nhập
Lựa chọn những nhân viên cũ tích cực, gương mẫu để hướng dẫn cho những nhân
viên mới vào công ty, giúp các nhân viên mới nhanh chóng hiểu được những giá trị,
nguyên tắc làm việc…của công ty.
4. Đào tạo
Đào tạo những kiến thức, kỹ năng cần thiết trong quá trình làm việc cho nhân viên,
để nhân viên thực sự trở thành tài sản của công ty.
5. Đánh giá
Cần lập một hệ thống đánh giá thưởng phạt nghiêm minh. Đây là động lực để nhân
viên nỗ lực hoàn thành công việc, gắn bó lâu dài với công ty.
6. Tuyên truyền những và lắng nghe ý kiến phản hồi trực tiếp từ người lao động.
Đây được coi là phần văn hóa luôn lắng nghe và giải quyết thấu đáo mọi ý từ người
lao động. Luôn cải thiện môi trường lao động để tốt hơn.
7. Xây dựng những hình tượng điển hình trong công ty.


Chọn ra những người làm việc tốt nhất để biểu dương, khen thưởng theo tháng, quý
hoặc năm. Đây là bằng chứng sinh động cụ thể hóa những giá trị của công ty.



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×