Tải bản đầy đủ

Câu hỏi thi trắc nghiệm

CÂU HỎI 1

Câu trả lời đã được lưu
Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi

Gói cước C90 có những ưu đãi gì?
Chọn đáp án đúng:

a. ­ 500 phút nội mạng ­ 50 phút ngoại mạng ­ 5 GB/tháng
b. ­ Data trong zone: 2GB/ngày ­ Data ngoài zone: 500MB/CK ­ Thoại trong zone: 
Free nội mạng <10 phút
c. ­ 1000 phút nội mạng ­ 50 phút ngoại mạng ­ 4 GB/ngày
d. ­ Data: 2GB/ngày ­ Thoại: 50p thoại ngoại mạng + Free cuộc gọi nội mạng < 20 
phút
CÂU HỎI 2

Chưa trả lời

Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi

MobiFone hiện tại đang hỗ trợ khách hàng của MobiFone và các nhà mạng
khác đang sử dụng smartphone chuyển đổi danh bạ qua công cụ nào?
Chọn đáp án đúng:

a. Cả 2 đều đúng
b. Để hỗ trợ khách hàng của MobiFone và các nhà mạng khác đang sử dụng 
smartphone chuyển đổi danh bạ phải sử dụng công cụ My MobiFone
c. My MobiFone
d. MobiFone Next
CÂU HỎI 3

Chưa trả lời


Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi
Gói cước EHM100A áp dụng triển khai cho những đối tượng khách hàng 
nào?
Chọn đáp án đúng:

a. Thuê bao trả sau KHDN chuyển sang trả trước
b. Cả 3 đáp án trên đều đúng
c. Thuê bao trả sau KHDN phát triển mới
d. Thuê bao trả sau KHDN hiện hữu
CÂU HỎI 4

Chưa trả lời
Đạt điểm 1,00

Đặt cờ


Đoạn văn câu hỏi

Gói cước VDATA6 có những ưu đãi gì?
Chọn đáp án đúng:

a. ­ 100 phút thoại nội mạng ­ 04GB data/ngày sử dụng nội vùng
b. ­ 500 phút nội mạng ­ 50 phút ngoại mạng ­ 5 GB/tháng
c. ­ 1000 phút nội mạng ­ 50 phút ngoại mạng ­ 4 GB/ngày
d. ­ Data: 2GB/ngày ­ Thoại: 50p thoại ngoại mạng + Free cuộc gọi nội mạng < 20 
phút
CÂU HỎI 5

Chưa trả lời
Đạt điểm 1,00


Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi
Thuê bao VLR của năm được tính bằng
Chọn đáp án đúng:

a. Bình quân thuê bao VLR 12 tháng trong năm
b. Bình quân thuê bao VLR 4 quý trong năm
c. Bình quân thuê bao VLR các ngày trong năm
d. Thuê bao PTM đạt VLR ngày bất kỳ trong năm.
CÂU HỎI 6

Chưa trả lời
Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi
Hoa hồng của NVBH/Điểm bán lẻ khi bán thành công gói cước C90N qua 
cổng 909 là bao nhiêu?
Chọn đáp án đúng:
a. 30000
b. 20000
c. 22000
d. 24000
CÂU HỎI 7

Chưa trả lời
Đạt điểm 1,00

Đặt cờ


Đoạn văn câu hỏi

Cách thực hiện cuộc gọi đi quốc tế khi khách hàng sử dụng gọi thoại quốc 
tế TQT500 cho khách hàng doanh nghiệp?
Chọn đáp án đúng:

a. 1317 + 00 + Mã nước + Mã vùng/Mã mạng + Số điện thoại
b. 1313 + 00 + Mã nước + Mã vùng/Mã mạng + Số điện thoại
c. 1315 + 00 + Mã nước + Mã vùng/Mã mạng + Số điện thoại
d. 1318 + 00 + Mã nước + Mã vùng/Mã mạng + Số điện thoại
CÂU HỎI 8

Chưa trả lời
Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi
Gói cước THAGA102 có những ưu đãi gì?
Chọn đáp án đúng:

a. ­ Trong vùng sử dụng (toàn bộ các tỉnh Công ty 6): 100 GB (Hết 100 GB, hạ băng 
thông tốc độ 1 kbps (tương đương khóa Internet). ­ Ngoài vùng sử dụng: 2 GB (hết 
2 GB, hạ băng thông tốc độ 1kbps (tương đương khóa Internet).
b. ­ Data: 2GB/ngày ­ Thoại: 50p thoại ngoại mạng + Free cuộc gọi nội mạng < 20 
phút
c. ­ 500 phút nội mạng ­ 50 phút ngoại mạng ­ 5 GB/tháng
d. ­ 1000 phút nội mạng ­ 50 phút ngoại mạng ­ 4 GB/ngày
CÂU HỎI 9

Chưa trả lời
Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi


Thời gian thu thập thông tin khách hàng là bao nhiêu ngày kể từ ngày 
khách hàng hòa mạng mới (không áp dụng trường hợp khách hàng thay 
đổi địa chỉ)?
Chọn đáp án đúng:

a. Không quá 3 ngày kể từ ngày khách hàng hòa mạng.
b. Không quá 5 ngày kể từ ngày khách hàng hòa mạng.
c. Không quá 2 ngày kể từ ngày khách hàng hòa mạng.
d. Không quá 4 ngày kể từ ngày khách hàng hòa mạng.
CÂU HỎI 10

Chưa trả lời
Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi
Quy định về khuyến mại nghe của Sim Bông lúa hiện nay?
Chọn đáp án đúng:

a. Thuê bao nhận X phút liên mạng trong nước trong tháng liền trước sẽ được tặng 
X phút thoại trong nước trong 01 tháng.
b. Thuê bao nhận X phút liên mạng trong nước trong tháng liền trước sẽ được tặng 
X.000đ vào tài khoản KM3T sử dụng trong 01 tháng
c. Không có đáp án đúng
d. Thuê bao nhận X phút liên mạng trong nước trong tháng liền trước sẽ được tặng 
50%*X phút thoại trong nước, 50%*X phút thoại sử dụng nội mạng trong 01 tháng.
CÂU HỎI 11

Chưa trả lời
Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi


Hoa hồng của NVBH/Điểm bán lẻ khi bán thành công gói cước THAGA102
qua cổng 909 là bao nhiêu?
Chọn đáp án đúng:
a. 10500
b. 9500
c. 12000
d. 15000
CÂU HỎI 12

Chưa trả lời
Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi

Mức chiết khấu cộng thêm EZ của Đại lý?
Chọn đáp án đúng:

a. 2% trên phần nạp thẻ tại địa bàn xét trong thời gian 60 ngày kể từ ngày cuối cùng
của tháng bán hàng
b. 2% trên tổng đơn hàng
c. 0.01
d. Không có đáp án đúng
CÂU HỎI 13

Chưa trả lời
Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi

Quy định về hình thức thanh toán nạp thẻ AutoPay nào sau đây là đúng
Chọn đáp án đúng:

a. Thuê bao trả sau và trả trước đăng ký mức tiền thanh toán nạp thẻ cố định hàng 
tháng


b. Thuê bao trả sau và trả trước đăng ký ngày nạp tiền hàng tháng
c. Thuê bao trả sau đăng ký ngày thanh toán hàng tháng, thuê bao trả trước đăng ký
ngày nạp tiền hàng tháng
d. Thuê bao trả sau đăng ký ngày thanh toán hàng tháng, thuê bao trả trước đăng 
ký mức tiền nạp khi hết tiền
CÂU HỎI 14

Chưa trả lời
Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi

Định nghĩa cước 90 ngày
Chọn đáp án đúng:

a. Là số tiền cước liền kề với kỳ cước hiện tại
b. Là số tiền cước cách kỳ cước hiện tại ba chu kỳ chưa thu hồi được
c. Là số tiền cước cách kỳ cước hiện tại một chu kỳ chưa thu hồi được
d. Là số tiền cước cách kỳ cước hiện tại hai chu kỳ chưa thu hồi được
CÂU HỎI 15

Chưa trả lời
Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi

NVBH và Tổ trưởng khi sử dụng lịch nhân viên bán hàng cần lưu ý:
Chọn đáp án đúng:

a. Gán mail cho nhân viên trên msale
b. Chăm sóc: Các điểm bán phải thuộc tuyến thì mới hiện ra để lập KH.
c. Bán hàng trực tiếp: nhân viên sẽ chọn được các điểm cung cấp dịch vụ VT thuộc 
cùng NPP huyện để lên KH. ( nhân viên và ĐBL có cùng cha là được)


d. cả 3 đáp án trên.
CÂU HỎI 16

Chưa trả lời
Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi

Doanh thu thông tin gói dài kỳ của thuê bao trả trước khi gia hạn được tính
cho?
Chọn đáp án đúng:

a. Theo vị trí phát sinh cước trong tháng.
b. Theo vị trí phát sinh giao dịch khi đăng ký gói
c. Theo vị trí lưu trú của thuê bao trả trước; trường hợp không xác định được vị trí 
lưu trú của thuê bao theo tỷ lệ đóng góp của các đơn vị vào phần doanh thu gói dài 
kỳ được cộng thêm trong tháng đó.
d. Theo vị trí on VLR nhiều nhất trong tháng.
CÂU HỎI 17

Chưa trả lời
Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi
Quy định về gói Data MIU2GB của Sim Bông lúa?
Chọn đáp án đúng:

a. KH có 2GB tốc độ cao với giá 25.000đ. Hết dung lượng tốc độ cao KH bị hạ băng 
thông, không tính cước sử dụng vượt gói
b. KH có 2GB tốc độ cao với giá 25.000đ. Hết dung lượng tốc độ cao, tính tiền sử 
dụng vượt gói
c. KH có 3GB tốc độ cao với giá 35.000đ. Hết dung lượng tốc độ cao, tính tiền sử 
dụng vượt gói


d. KH có 2GB tốc độ cao với giá 25.000đ. Hết dung lượng tốc độ cao, hệ thống ngắt 
kết nối Internet
CÂU HỎI 18

Chưa trả lời
Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi

Khách hàng Viettel có nhu cầu chuyển sang mạng MobiFone, khách hàng 
đến nhà mạng nào để làm thủ tục chuyển mạng
Chọn đáp án đúng:

a. Trung tâm chuyển mạng quốc gia
b. Nhà mạng chuyển đến (MobiFone)
c. Đến cả 2 nhà mạng đều được
d. Nhà mạng chuyển đi (Viettel)
CÂU HỎI 19

Chưa trả lời
Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi
Mức chiết khấu cộng thêm thẻ vật lý của Đại lý?
Chọn đáp án đúng:

a. 1% trên phần nạp thẻ tại địa bàn xét trong thời gian 60 ngày kể từ ngày cuối cùng
của tháng bán hàng
b. 1% trên phần nạp thẻ tại địa bàn xét trong thời gian 90 ngày kể từ ngày cuối cùng
của tháng bán hàng
c. 2% trên phần nạp thẻ tại địa bàn xét trong thời gian 60 ngày kể từ ngày cuối cùng 
của tháng bán hàng


d. 2% trên phần nạp thẻ tại địa bàn xét trong thời gian 90 ngày kể từ ngày cuối cùng
của tháng bán hàng
CÂU HỎI 20

Chưa trả lời
Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi

Gói Sub1399, khách hàng nhận được ưu đãi nội mạng như thế nào?
Chọn đáp án đúng:

a. Miễn phí cuộc gọi dưới 20 phút
b. Tặng 1.000 phút gọi nội mạng
c. Miễn phí tất cả các cuộc gọi nội mạng
d. Miễn phí cuộc gọi dưới 10 phút
CÂU HỎI 21

Chưa trả lời
Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi

Giá cước dịch vụ uTeen gói T30 là bao nhiêu?
Chọn đáp án đúng:

a. 25000 đ
b. 20000 đ
c. 10000 đ
d. 15000 đ
CÂU HỎI 22

Chưa trả lời
Đạt điểm 1,00


Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi
Bạn hãy cho biết các lĩnh vực kinh doanh của Tổng Công ty
Chọn đáp án đúng:

a. Viễn thông, CNTT
b. Đa dịch vụ, truyền hình
c. Phân phối & bán lẻ
d. Cả A, B, C
CÂU HỎI 23

Chưa trả lời
Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi
Hoa hồng của NVBH/Điểm bán lẻ khi bán thành công gói cước THAGA 
qua cổng 909 là bao nhiêu?
Chọn đáp án đúng:
a. 9500
b. 8000
c. 8500
d. 9000
CÂU HỎI 24

Chưa trả lời
Đạt điểm 1,00

Đặt cờ


Đoạn văn câu hỏi

Thuê bao doanh nghiệp xét đặc cách KNDL phải hoạt động tối thiểu trên 
mạng bao lâu tại thời điểm xét đặc cách?
Chọn đáp án đúng:

a. 60 ngày
b. 90 ngày
c. 45 ngày
d. 120 ngày
CÂU HỎI 25

Chưa trả lời
Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi
Bạn hãy cho biết mức ưu đãi quà sinh nhật đối với khách hàng cao cấp 
không là Hội viên hạng Kim cương/ Vàng
Chọn đáp án đúng:

a. 1.000.000đ/thuê bao (đã bao gồm VAT)
b. 600.000đ/thuê bao (đã bao gồm VAT)
c. 500.000đ/thuê bao (đã bao gồm VAT)
d. 300.000đ/thuê bao (đã bao gồm VAT)
CÂU HỎI 26

Chưa trả lời
Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi

Hoa hồng của NVBH/Điểm bán lẻ khi bán thành công gói cước 12C90 qua 
cổng 909 là bao nhiêu?
Chọn đáp án đúng:


a. 250000
b. 300000
c. 200000
d. 150000
CÂU HỎI 27

Chưa trả lời
Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi
MCA là dịch vụ gì?
Chọn đáp án đúng:

a. Dịch vụ giúp khách hàng chủ động thiết lập khung thời gian chuyển máy sang chế
độ bận để từ chối tiếp nhận các cuộc gọi tới mà vẫn không bỏ lỡ các cuộc gọi đến 
quan trọng.
b. Dịch vụ giúp bạn không nhận cuộc gọi đến từ một hay nhiều thuê bao (cố định 
hoặc di động) trong Black list hoặc chỉ nhận cuộc gọi đến từ các thuê bao trong 
White list mà bạn đã đăng ký....
c. Dịch vụ tải nhạc chờ cho thuê bao MobiFone.
d. Dịch vụ Thông báo cuộc gọi nhỡ của MobiFone giúp bạn biết thông tin về các 
cuộc gọi nhỡ tới số thuê bao của mình khi điện thoại di động của bạn đang tắt máy, 
hết pin hoặc ngoài vùng phủ sóng....
CÂU HỎI 28

Chưa trả lời
Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi

Thuê bao phát triển mới trả sau là?
Chọn đáp án đúng:


a. Thuê bao đấu mới hoàn toàn.
b. Thuê bao đấu mới hoàn toàn, thuê bao chuyển từ mạng khác sang mạng 
MobiFone.
c. Thuê bao chuyển từ mạng khác sang mạng MobiFone.
d. Thuê bao đấu mới hoàn toàn, thuê bao chặn 2 chiều được khôi phục.
CÂU HỎI 29

Chưa trả lời
Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi

Chiết khấu mua hàng thẻ vật lý xuất qua NVBH?
Chọn đáp án đúng:

a. 0.045
b. 0.042
c. 0.05
d. 0.043
CÂU HỎI 30

Chưa trả lời
Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi

Bạn hãy nêu các nhóm ưu đãi chính của chương trình KNDL?
Chọn đáp án đúng:

a. Ưu đãi sử dụng dịch vụ tại đối tác liên kết
b. Tất cả các đáp án trên đều đúng
c. Ưu đãi sử dụng dịch vụ MobiFone
d. Ưu đãi chương trình Bông Sen Vàng


CÂU HỎI 31

Chưa trả lời
Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi

Thuê bao M2M đăng ký gói qua kênh nào?
Chọn đáp án đúng:

a. USSD
b. Tiện ích self­care
c. Web/wap
d. SMS
CÂU HỎI 32

Chưa trả lời
Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi

Công ty Dịch vụ MobiFone KV6 thành lập ngày bao nhiêu?
Chọn đáp án đúng:

a. 20/3/2015
b. 20/02/2015
c. 10/03/2015
d. 10/02/2015
CÂU HỎI 33

Chưa trả lời
Đạt điểm 1,00


Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi
Dung lượng khuyến mãi của gói cước dài kỳ DNTV3?
Chọn đáp án đúng:

a. 1.000 phút gọi nội mạng + 700 phút gọi liên mạng + 80 phút gọi quốc tế + 250 
SMS nội mạng
b. 1.000 phút gọi nội mạng + 500 phút gọi liên mạng + 50 phút gọi quốc tế + 250 
SMS nội mạng
c. 1.000 phút gọi nội mạng + 700 phút gọi liên mạng + 50 phút gọi quốc tế + 250 
SMS nội mạng
d. 1.000 phút gọi nội mạng + 500 phút gọi liên mạng + 80 phút gọi quốc tế + 200 
SMS nội mạng
CÂU HỎI 34

Chưa trả lời
Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi
Call barring là dịch vụ gì?
Chọn đáp án đúng:

a. Dịch vụ Thông báo cuộc gọi nhỡ của MobiFone giúp bạn biết thông tin về các 
cuộc gọi nhỡ tới số thuê bao của mình khi điện thoại di động của bạn đang tắt máy, 
hết pin hoặc ngoài vùng phủ sóng....
b. Dịch vụ giúp bạn không nhận cuộc gọi đến từ một hay nhiều thuê bao (cố định 
hoặc di động) trong Black list hoặc chỉ nhận cuộc gọi đến từ các thuê bao trong 
White list mà bạn đã đăng ký....
c. Dịch vụ tải nhạc chờ cho thuê bao MobiFone.
d. Dịch vụ giúp khách hàng chủ động thiết lập khung thời gian chuyển máy sang chế
độ bận để từ chối tiếp nhận các cuộc gọi tới mà vẫn không bỏ lỡ các cuộc gọi đến 
quan trọng.


CÂU HỎI 35

Chưa trả lời
Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi

Chi phí phát triển mới đối với TBTS thoại KHDN đăng ký gói cước có giá 
gói ≥ 70.000 đồng và < 120.000 đồng?
Chọn đáp án đúng:

a. 100.000đ/TB
b. 190.000đ/TB
c. 120.000đ/TB
d. 150.000đ/TB
CÂU HỎI 36

Chưa trả lời
Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi
Gói cước MF150 có những ưu đãi gì?
Chọn đáp án đúng:

a. ­ 1500 phút nội mạng ­ 200 phút ngoại mạng ­ 4 GB/ngày
b. ­ 1000 phút nội mạng ­ 100 phút ngoại mạng ­ 2 GB/ngày
c. ­ 1000 phút nội mạng ­ 200 phút ngoại mạng ­ 4 GB/ngày
d. ­ 1000 phút nội mạng ­ 200 phút ngoại mạng ­ 102GB/tháng
CÂU HỎI 37

Chưa trả lời
Đạt điểm 1,00


Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi
Chức năng lịch làm việc của NVBH được quản trị trên công cụ nào
Chọn đáp án đúng:
a. Hệ thống 145
b. Hệ thống Msale
c. Hệ thống QSS
d. Hệ thống QSS & Msale
CÂU HỎI 38

Chưa trả lời
Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi
Tài khoản người dùng(user) mà nhân viên bán hàng sử dụng để đăng 
nhập và thực hiện giao dịch trên hệ thống msale là tài khoản nào ?
Chọn đáp án đúng:
a. Cả 2 đáp án
b. Tài khoản không thuộc MobiFone sử dụng tài khoản được tạo riêng
c. Tài khoản thuộc MobiFone sử dụng tài khoản email MobiFone
CÂU HỎI 39

Chưa trả lời
Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi


Mô hình tổ chức tại MobiFone tỉnh gồm những tổ nào?
Chọn đáp án đúng:

a. 4 tổ: Tổ KHKD, tổ KHDN, tổ CSKH, Tổ Kế toán ­ Hành chính ­ Tổng hợp
b. 4 tổ: tổ CSKH, tổ KHKD, tổ Hành chính, tổ KHDN
c. 5 tổ: tổ ké toán, tổ KHKD, Tổ KHDN, Tổ CSKH, Tổ hành chính
d. 4 tổ: Tổ kế toán, tổ KHDN, Tổ KHKD, tổ hành chính
CÂU HỎI 40

Chưa trả lời
Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi
Khái niệm về doanh thu thông tin?
Chọn đáp án đúng:

a. Doanh thu thông tin là doanh thu dịch vụ viễn thông trên tài khoản chính và tài 
khoản khuyến mãi của thuê bao.
b. Doanh thu thông tin là doanh thu dịch vụ viễn thông trên tài khoản chính của thuê 
bao khi nạp thẻ bất kể thuê bao có sử dụng dịch vụ hay không.
c. Doanh thu thông tin là doanh thu dịch vụ viễn thông tiêu dùng trên tài khoản chính
của thuê bao.
d. Doanh thu thông tin là doanh thu dịch vụ viễn thông tiêu dùng trên tài khoản chính
của thuê bao và doanh thu dịch vụ viễn thông trong gói subsidy được khách hàng 
thanh toán bằng tiền mặt.
CÂU HỎI 41

Chưa trả lời
Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi


Phân nhóm NVBH trong chính sách lương NVBH dựa vào những tiêu chí 
nào?
Chọn đáp án đúng:

a. Tỷ lệ hoàn thành KPI, thuê bao đạt VLR50
b. Tỷ lệ hoàn thành KPI, thuê bao đạt IMEI máy chất lượng, tỷ lệ thuê bao nạp thẻ
c. Tỷ lệ hoàn thành KPI, thuê bao đạt IMEI máy chất lượng, tỷ lệ tthuê bao đạt 
VLR50, tỷ lệ thuê bao nạp thẻ
d. Tỷ lệ hoàn thành KPI, thuê bao đạt IMEI máy chất lượng, tỷ lệ tthuê bao đạt 
VLR50
CÂU HỎI 42

Chưa trả lời
Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi

Cú pháp tải bài hát nhạc chờ tự chọn cho TB MobiFone là gì?
Chọn đáp án đúng:

a. DK_masobaihat gửi 9224
b. CHON_masobaihat gửi 9220
c. DK_masobaihat gửi 9220
d. CHON_masobaihat gửi 9224
CÂU HỎI 43

Chưa trả lời
Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi

Cam kết thứ 2 trong 8 cam kết của MobiFone là gì?
Chọn đáp án đúng:


a. Cung cấp thông tin đúng về tất cả các dịch vụ, sản phẩm của MobiFone và trả lời 
nhanh chóng, chính xác các câu hỏi của khách hàng
b. Giữ lời hứa và trung thực.
c. Lắng nghe và phục vụ khách hàng với thái độ tôn trọng
d. Cố gắng tìm hiểu và dự đoán nhu cầu của khách hàng nhằm đáp ứng hơn những 
mong đợi của khách hàng
CÂU HỎI 44

Chưa trả lời
Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi

MobiFone thực hiện chuyển đổi bao nhiêu đầu 11 số về 10 số
Chọn đáp án đúng:

a. 5 đầu số đã được chuyển đổi bao gồm: 0120, 0121, 0122, 0126, 0127 về đầu 10 
số tương ứng 070, 079, 077, 076, 078
b. 6 đầu số
c. 5 đầu số
d. 7 đầu số
CÂU HỎI 45

Chưa trả lời
Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi

Nội dung của gói DT20 là gì?
Chọn đáp án đúng:

a. Gói DT20 là gói dành cho thuê bao trả trước, trả sau ­ Giá cước: 20.000đ/30 ngày
­ Dung lượng: 2GB


b. Gói DT20 là gói dành riêng cho thuê bao trả trước, tiền gói CHỈ trừ trên TÀI 
KHOẢN KHUYẾN MÃI ­ Giá cước: 20.000đ/24h ­ Dung lượng: 1.5GB
c. Gói DT20 là gói dành cho thuê bao trả trước ­ Giá cước: 20.000đ/24h ­ Dung 
lượng: 1.5GB
d. Gói DT20 là gói dành cho thuê bao trả trước ­ Giá cước: 20.000đ/30 ngày ­ Dung 
lượng: 2GB
CÂU HỎI 46

Chưa trả lời
Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi

Phạm vi cung cấp dịch vụ Mobiwifi từ Việt Nam đi quốc tế trong bao nhiêu 
quốc gia?
Chọn đáp án đúng:

a. 99 quốc gia và vùng lãnh thổ
b. 100 quốc gia và vùng lãnh thổ
c. 98 quốc gia và vùng lãnh thổ
d. 96 quốc gia và vùng lãnh thổ
CÂU HỎI 47

Chưa trả lời
Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi
Thời gian hệ thống tính số lượng thuê bao VLR trong ngày là?
Chọn đáp án đúng:

a. 19h00 đến 20h00
b. 19h00 đến 20h00


c. 12h00 đến 24h00
d. 6h00 đến 12h00
CÂU HỎI 48

Chưa trả lời
Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi

Hoa hồng của NVBH/Điểm bán lẻ khi bán thành công gói cước 12THAGA 
qua cổng 909 là bao nhiêu?
Chọn đáp án đúng:

a. 100000
b. 80000
c. 90000
d. 50000
CÂU HỎI 49

Chưa trả lời
Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi
Gói cước Subsidy cao nhất dành cho iPhone Xs Max là bao nhiêu?
Chọn đáp án đúng:
a. 1.699.000
b. 1.399.000
c. 999.000
d. 1.499.000
CÂU HỎI 50


Chưa trả lời
Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi
Thuê bao trả sau đứng tên cá nhân thuộc doanh nghiệp (VI2) không áp 
dụng phát triển cho đối tượng khách hàng nào sau đây?
Chọn đáp án đúng:

a. REP ­ Cơ quan, văn phòng đại diện nước ngoài
b. CP ­ Công ty Cổ phần
c. DNN ­ Doanh nghiệp nước ngoài
d. AM ­ Hành chính sự nghiệp
CÂU HỎI 51

Chưa trả lời
Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi

Trong vòng bao nhiêu lâu kể từ thời điểm hòa mạng, thuê bao M2M đứng 
tên khách hàng doanh nghiệp (loại thuê bao MDT) phải đăng ký gói bất kỳ, 
nếu không sẽ bị hủy thuê bao?
Chọn đáp án đúng:

a. 18 giờ
b. 72 giờ
c. 48 giờ
d. 24 giờ
CÂU HỎI 52

Chưa trả lời
Đạt điểm 1,00


Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi
Callbusy là dịch vụ gì?
Chọn đáp án đúng:

a. Dịch vụ giúp khách hàng chủ động thiết lập khung thời gian chuyển máy sang chế
độ bận để từ chối tiếp nhận các cuộc gọi tới mà vẫn không bỏ lỡ các cuộc gọi đến 
quan trọng.
b. Dịch vụ giúp bạn không nhận cuộc gọi đến từ một hay nhiều thuê bao (cố định 
hoặc di động) trong Black list hoặc chỉ nhận cuộc gọi đến từ các thuê bao trong 
White list mà bạn đã đăng ký....
c. Dịch vụ Thông báo cuộc gọi nhỡ của MobiFone giúp bạn biết thông tin về các 
cuộc gọi nhỡ tới số thuê bao của mình khi điện thoại di động của bạn đang tắt máy, 
hết pin hoặc ngoài vùng phủ sóng....
d. Dịch vụ tải nhạc chờ cho thuê bao MobiFone.
CÂU HỎI 53

Chưa trả lời
Đạt điểm 1,00

Đặt cờ

Đoạn văn câu hỏi
Hoá đơn GTGT đặc thù Mobifone bao gồm bao nhiêu loại?
Chọn đáp án đúng:
a. 3
b. 1
c. 4
d. 2
CÂU HỎI 54

Chưa trả lời
Đạt điểm 1,00


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×