Tải bản đầy đủ

Bài 3 thể dục lớp 1

Tuần: 3
Tiết: 3

Ngày soạn: 09/9/2017
Ngày dạy: 11-12-14-15/9/2017
Lớp 1: C-A,E-B-D

Bài: ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ – TRÒ CHƠI
I/ MỤC TIÊU
– Biết cách tập hợp hàng dọc, dóng hàng dọc thẳng hàng.
– Bước đầu biết cách đứng nghiêm, đứng nghỉ (bắt chước đứng theo GV).
– Tham gia chơi được trò chơi (có thể còn chậm).
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
– Địa điểm: Sân trường đảm bảo an toàn và vệ sinh.
– GV chuẩn bị: Còi, tranh - ảnh một số con vật.
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
I/ MỞ ĐẦU
– GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số sức khỏe
Đội hình

HS.
* * * * * * * * *
– Phổ biến nội dung yêu cầu giờ học
* * * * * * * * *
ngắn gọn, dể hiểu cho HS nắm.
* * * * * * * * *
– HS đứng tại chỗ vổ tay và hát
* * * * * * * * * *
– Giậm chân ….giậm. Đứng lại …đứng
GV
(HS đếm theo nhịp1, 2 ; 1, 2 nhịp 1 chân
– Từ đội hình trên các HS di
trái, nhịp 2 chân phải)
chuyển sole nhau và khởi động.
*

*
*

*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*


*

*
*

*
*

*
*

*
*

*

*

GV
II/ CƠ BẢN:
a. Tập hợp hàng dọc, dóng hàng
- Thành 3 hàng dọc …….. tập hợp
- Nhìn trước …………….thẳng. Thôi

– Đội hình
* * * *
* * * *
* * * *
* * * *

* *
* *
* *
* *
GV

*
*
*
*

*
*
*
*

*
*
*
*

– GV quan sát, sửa sai ở HS.
b. Tư thế nghỉ.
Tư thế nghiêm.

– Phương thức tập luyện giống


Quay trái, quay phải.
 Nhận xét
c. Trò chơi “Diệt các con vật có hại”

III/ KẾT THÚC:
– Thả lỏng: HS đi thường theo nhịp và
hát.
– Nhận xét: Nêu ưu – khuyết điểm tiết
học.
– Dặn dò HS: Về nhà tập giậm chân theo
nhịp, và chuẩn bị tiết học sau.
– Xuống lớp.

như trên.
–GV nêu tên trò chơi, luật chơi và
thị phạm mẫu cho hs nắm. Có thể
gọi 1 – 2 HS thị phạm lại đ.tác, có
nhận xét. Sau đó cho HS chơi chính
thức có phân thắng thua.

–Đội hình xuống lớp
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * * *
GV

*
*
*
*

*
*
*
*Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×