Tải bản đầy đủ

tiết 2 bài thể dục lớp 1

Tuần: 2
Tiết: 2

Ngày soạn: 30/8/2017
Ngày dạy: 31/8-1-7-8/9/2017
Lớp 1:C-A,E-B-D

Bài: TRÒ CHƠI – ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ
I/ MỤC TIÊU:
– Làm quen tập hợp hàng dọc, dóng hàng dọc.
– Biết đứng vào hàng dọc và dóng với bạn đứng cho thẳng (có thể còn chậm).
– Biết cách chơi và tham gia trò chơi theo yêu cầu của GV.
II/ ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN:
– Địa điểm: Sân trường đảm bảo an toàn và vệ sinh.
– GV chuẩn bị: Còi, tranh - ảnh một số con vật.
III/ NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:
NỘI DUNG
PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC
I/ MỞ ĐẦU
– GV nhận lớp, kiểm tra sĩ số sức
– Đội hình

khỏe HS.
* * * * * * * * *
– Phổ biến nội dung yêu cầu giờ
* * * * * * * * *
học ngắn gọn, dể hiểu cho HS nắm.
* * * * * * * * *
– HS đứng tại chỗ vổ tay và hát
* * * * * * * * * *
GV
– Từ đội hình trên các HS di chuyển
sole nhau và khởi động.
*

*
*

*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*


*

*
*

*
*

*
*

*

*

GV
II/ CƠ BẢN:
a. Tập hợp hàng dọc, dóng hàng
- Thành 3 hàng dọc ……..tập hợp
- Nhìn trước …………….thẳng. Thôi

– Đội hình tập luyện
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * * *
GV

 Nhận xét:
b. Trò chơi “Diệt các con vật có hại”

– GV quan sát, sửa sai ở HS.


–GV hướng dẫn và tổ chức HS chơi

III/ KẾT THÚC:
– Thả lỏng: HS đi thường theo nhịp
và hát.
– Nhận xét: Nêu ưu – khuyết điểm
tiết học.
– Dặn dò HS: Về nhà chuẩn bị cho
tiết học sau.
– Xuống lớp.

–GV nêu tên trò chơi, luật chơi và thị
phạm mẫu cho HS nắm. Có thể gọi 1-2
HS thị phạm lại động tác, có nhận xét.
Sau đó cho HS chơi chính thức có phân
thắng thua.
–GV quan sát nhắc nhở HS đảm bảo an
toàn.
–GV biểu dương đội thắng, khuyết
khích đội thua chơi tốt hơn ở lần sau.
–Đội hình xuống lớp

*

*
*
*
*

*
*
*
*

*
*
*
*

* * *
* * *
* * *
* * *
GV

*
*
*
*

*
*
*
*

*
*
*
*Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×