Tải bản đầy đủ

PHÁT THẢI AMMONIA TỪ CÁC NHÀ NUÔI HEO: CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG VÀ KỸ THUẬT LÀM GIẢM THIỂU

Nhóm 6
Hà Huy Hiếu 1022096
Nguyễn Minh Hoàng 1022108
Hoàng Vinh 1022350

PHÁT THẢI AMMONIA TỪ CÁC NHÀ NUÔI HEO: CÁC
YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG VÀ KỸ THUẬT LÀM GIẢM THIỂU
Tóm tắt
Chuồng lợn là nguồn quan trọng của việc phát thải amoniac (NH3). Trong nhiều thập kỷ
qua, các nghiên cứu đã được tiến hành để xác định các yếu tố ảnh hưởng và đưa ra cơ hội
giảm thiểu. Tại châu Âu, phát thải NH3 hiện tại có liên quan đến chăn nuôi lợn là thấp
hơn so với năm 1990 khoảng 24%. Tuy nhiên, việc giảm dường như cần thiết để tránh
những tác động độc hại trên hệ sinh thái. Các yếu tố chính ảnh hưởng sinh ra NH 3 là loại
sàn, hệ thống loại bỏ phân, điều kiện khí hậu bên trong chuồng chăn nuôi, thành phần chế
độ ăn uống và hiệu quả thức ăn của vật nuôi.
Trong chăn nuôi lợn, các loại sàn chính là các hệ thống sàn có thanh mỏng và sàn có tầng
dày. Trong cả hai hệ thống, nhiều biến thể và sự thích nghi có thể được tìm thấy với một
dãy các mức phát thải cho mỗi điều kiện chỗ ở. Vì vậy, việc quyết định loại sàn thích hợp
có liên quan đến phát thải NH3 là khó khăn, đặc biệt là các chiến lược giảm hiệu quả có
thể dùng cho cả hệ thống. Đối với hệ thống nuôi trên rác, đặc tính và số lượng của tầng
đáy ảnh hưởng lớn đến sự sinh NH3 với lượng phát thải thường thấp hơn trong trường

hợp tầng dày. Đối với hệ thống sàn có thanh mỏng, hầu hết các nghiên cứu dẫn đến lượng
phát thải thấp hơn với phần sàn gỗ mỏng trong điều kiện phần còn lại của sàn này vẫn
còn sạch. Trên thực tế, điều kiện nóng, mật độ vật nuôi cao hoặc thiết kế không thích hợp
có thể làm tăng chất bẩn trên sàn và dẫn đến làm tăng phát thải NH3. Trong bất kỳ trường
hợp nào, lượng phát thải thấp hơn nếu các thanh bê tông được thay thế bằng vật liệu
phẳng như gang, kim loại hoặc những thanh nhựa.
Nhiều thiết kế hố phân chuồng và các chiến lược loại bỏ phân đã được phát triển để giảm
thiểu khí thải. Cách giảm bề mặt hố phân nhờ độ dốc các thành hố có liên quan đến giảm
tỷ lệ của phát thải NH3. Loại bỏ phân bón thường xuyên, dội rửa và tách nước tiểu từ
phân bằng thiết bị cạo hình chữ V hoặc băng tải giảm NH3 phát thải từ các chuồng


khoảng 50%. Tuy nhiên, lượng khí thải trong quá trình thời gian lưu trữ bên ngoài nhà
chăn nuôi cũng phải được chú ý để đánh giá một cách tổng quát kỹ thuật.
Điều kiện khí hậu bên trong nhà chăn nuôi cũng ảnh hưởng đến phát thải mà có tương
quan tích cực với nhiệt độ môi trường xung quanh và tốc độ thông gió. Do đó, phát thải
amoniac hiện diện theo mùa và kiểu ngày đêm. Nhưng, làm giảm sự sinh ra NH 3 bằng sự
điều chế của điều kiện khí hậu khá không thực tế bởi vì các thông số môi trường xung
quanh chủ yếu là phải tuân theo các yêu cầu khí hậu để thoải mái vật nuôi.
Một vấn đề chặt chẽ hơn giữa chế độ ăn uống và yêu cầu của lợn theo sinh lý và thời kỳ
tăng trưởng dẫn đến phát thải NH3 thấp hơn. Bằng cách này, chế độ ăn với việc giảm hàm
lượng protein thô có hiệu quả cao trong việc giảm lượng phát thải với gần như giảm 10%
cho mỗi 10 g kg-1 chế độ ăn giảm protein thô. Chiến lược chế độ ăn uống khác cũng có
hiệu quả trong việc giảm lượng phát thải. Chế độ ăn uống bao gồm chất xơ làm giảm
lượng phát thải NH3 khoảng 40% bằng cách thay đổi nitơ từ nước tiểu sang phân do việc
thúc đẩy tăng trưởng của vi khuẩn trong ruột già. Giảm cân bằng điện giải, bổ sung chế
độ ăn uống với muối axit như axit benzoic hoặc CaSO4 có liên quan đến việc giảm đáng
kể. Các chất phụ gia khác như chiết xuất Yucca, zeolites, chế phẩm sinh học, hợp chất
humic hoặc lactose cũng đã được xác nhận bởi nhiều thí nghiệm. Hơn nữa, hiệu quả thức
ăn tốt hơn thu được bằng cách chọn lọc di truyền hoặc thay đổi tình trạng nội tiết tố của
lợn cũng liên quan đến giảm lượng phát thải.
Tóm lại, hiệu quả việc giảm phát thải ammonia từ các chuồng heo có thể đạt được khi
đáp ứng được cả điều kiện chuồng trại và các chiến dịch chăn nuôi. Nó rất hiệu quả
nhưng việc đánh giá phải bao gồm đặc tính riêng của mỗi hệ thống và liên quan đến quá
trình xử lý. Trong một vài trường hợp, vốn đầu tư và chi phí hoạt động có thể hạn chế đến
sự phát triển. Các chiến lược cho ăn đưa ra những thuận lợi là dễ thực hiện và nhanh
chóng đáp ứng các chức năng trong các hoàn cảnh cụ thể.

Tổng quan
1. Giới thiệu


2. Sự biến đổi nitơ và sự hình thành amoniac trong phân
2.1 Sự hình thành và phát thải amoniac
2.1.1 Ureolysis
2.1.2 Sự phân ly
2.1.3 Sự bay hơi
2.2 Sự đồng hóa
2.3 Nitrat hóa và sự khử


3. Các yếu tố ảnh hưởng đến lượng khí thải amoniac thoát ra từ các tòa nhà
3.1 Nơi ở và điều kiện khí hậu
3.1.1 Loại sàn
3.1.2 Nhiệt độ môi trường và độ ẩm tương đối
3.1.3 Sự thông gió
3.1.4 Thay đổi theo mùa và ngày đêm
3.2 Vật nuôi
3.2.1 Giai đoạn sinh lý
3.2.2 Giống, dòng di truyền và giới tính
3.3 Chế độ ăn uống
3.3.1 Hàm lượng protein thô
3.3.2 Chất xơ
3.3.3 Phụ gia thức ăn
3.3.4 Sản xuất thức ăn, thiết bị nuôi dưỡng và tiến độ cho ăn
3.4 Hệ thống xử lý phân
Tên đề tài: Phát thải ammoniac từ chuồng heo: Các yếu tố ảnh hưởng và các
kỹ thuật giảm thiểu.

4. Kết luận
1/ Giới thiệu
Amoniac (NH3) là một chất khí gây ô nhiễm quan trọng làm tăng sự hình thành hạt mịn
trong không khí và đóng một vai trò quan trọng trong quá trình axit hóa và hiện tượng
phú dưỡng của các hệ sinh thái (Krupa,2003). Các nước phát thải lớn nhất là Trung Quốc,
Liên minh châu Âu và Hoa Kỳ tương ứng là 15,2, 3,8 và 3,7 NH3 Tg mỗi năm, (Cơ quan
Môi trường châu Âu, năm 2010, Cơ quan bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ năm 2005; Zhang
và cộng sự, 2010).. amoniac phần lớn có nguồn gốc từ nông nghiệp chiếm khoảng 95%
so với phát thải từ con người (Galloway và cộng sự, 2004;. CEIP, 2010), như đã trình bày
trên hình 1. Vật nuôi chất thải chiếm 39% lượng khí thải toàn cầu.
Chăn nuôi lợn chiếm khoảng 15% lượng phát thải NH3 toàn cầu liên quan đến chăn nuôi,
với một sự thay đổi lớn của quốc gia (Olivier et al., 1998). Tại châu Âu, sản xuất lợn đại
diện cho gần 25% lượng khí thải chăn nuôi (Cơ quan Môi trường châu Âu, 2010). Phát
thải từ nhà chăn nuôi là nguồn chính, chiếm khoảng 50% là số lợn thải ra NH3 (Bảng 1).
So với các loài gia súc khác, hệ số phát thải nhà ở lợn là trung gian. Misselbrook et al.
(2000) hệ số phát thải nhà chăn nuôi hàng ngày hiện nay là 34,3, 79,2 và 146.4 g NH 3
trên một đơn vị chăn nuôi (LU, tương đương với 500 kg trọng lượng sống) tương ứng cho
gia súc lấy sữa/thịt, lợn thịt và gà đẻ. Trong nhà chăn nuôi, NH3 là chất khí gây khó chịu


dẫn đến ảnh hưởng xấu đến sản xuất, sức khỏe và phúc lợi (Banhazi et al., 2008). Các
dấu hiệu bị bệnh bao gồm ho, hắt hơi, chảy nước miếng, tiết nước mắt quá mức, chán ăn
và hành vi hôn mê (Donham, 2000;. Kim và cộng sự, 2008b). Nitơ (N) thiệt hại qua
lượng khí thải NH3 cũng đại diện cho một sự giảm đáng kể giá trị phân bón của phân
động vật.
Trong một vài thập kỷ qua, các quy định quốc tế nhằm giảm NH3 khí thải. Như vậy,
lượng khí thải NH3 hiện nay là thấp hơn khoảng 20% so với năm 1990, cho 51 quốc gia
đã phê chuẩn Công ước trên tầm xa ô nhiễm không khí xuyên biên giới (UNECE, 2007).
Ở Châu Âu, NH3 phát thải liên quan đến chăn nuôi lợn đang giảm 24% 1990-2008 (Hình
2a) trong khi chăn nuôi lợn tăng 19% (Hình 2b) và tiêu thụ lợn vẫn khá ổn định (Hình
2c).
Đến năm 2050, lượng khí thải toàn cầu của NH3 sẽ tăng gấp đôi, chủ yếu do sự tăng
trưởng dân số, những thay đổi trong sở thích thực phẩm và thâm canh nông nghiệp
(Krupa, năm 2003; Clarisse et al., 2009). Ví dụ, tiêu thụ lợn trên toàn thế giới dự kiến sẽ
tăng 75% trong năm 2020 (Fiala, 2008). Hơn nữa, không chắc chắn rằng độ lớn vẫn còn
trong độ lớn của lượng khí thải NH3 (Reidy et al., 2008). Một nghiên cứu gần đây sử
dụng giám sát vệ tinh cho thấy rằng lượng khí thải NH3 đã bị đánh giá thấp đáng kể, đặc
biệt là ở bán cầu Bắc (Clarisse et al., 2009). Hơn nữa, bằng chứng về ảnh hưởng xấu đến
hệ sinh thái nhạy cảm có được tìm thấy bên dưới hiện mức độ quan trọng đối với NH3 ở
châu Âu (Cape et al., 2009). Do đó, kiến thức chính xác về các yếu tố ảnh hưởng là rất
cần thiết để xác định chính xác phát thải yếu tố.
Như vậy, mục tiêu của bài báo này là để mô tả quá trình phát sinh NH 3 xảy ra trong phân
chăn nuôi gia súc và xác định các yếu tố ảnh hưởng đến lượng khí thải từ các tòa nhà
nuôi heo, tập trung vào những ảnh hưởng của nhà ở của gia súc và khí hậu điều kiện, các
vật nuôi, chế độ ăn và các chiến lược loại bỏ phân.
2/ Biến đổi nitơ và sản xuất amoniac trong phân bón.
Biến đổi nitơ xảy ra trong phân gia súc (Hình 3) bao gồm khoáng hữu cơ N vào NH3, N
đồng hóa vào chất hữu cơ, quá trình nitrat hóa thành nitrit (NO2 -) Và sau đó vào nitrat
(NO3-), Và cuối cùng là khử nitơ vào đinitơ (N2) với nitơ oxit (N2O) như là một tiềm
năng của sản phẩm.
2.1. Sản xuất amoniac và khí thải
2.1.1 Ureolysis.


Amoniac có nguồn gốc từ khoáng hữu cơ N thực hiện bởi vi khuẩn dị dưỡng. Quá trình
dị dưỡng này cung cấp năng lượng cần thiết cho sự tăng trưởng của vi khuẩn. Trong sản
xuất chăn nuôi, nguồn chính của NH3 là quá trình thủy phân nhanh urê trong nước tiểu
bằng enzyme urease dẫn đến ammonium (NH4+) hình thành trong môi trường nước
(Cortus et al., 2008). Một nguồn NH3 khác là sự suy giảm của các protein không hấp thụ,
nhưng cách này rất chậm và ít quan trọng (Zeeman, 1991). Các quá trình sinh hóa của
ureolysis có thể được đơn giản hóa như sau:

Các urease là một enzyme tế bào chất hiện nay chủ yếu trong phân vi khuẩn (Mobley và
Hausinger, 1989). Trong các tòa nhà chăn nuôi, đó là biểu hiện trong sự phong phú trên
các bề mặt dơ bẩn như sàn nhà, hầm và các bức tường (Ni et al., 1999). Hoạt động urease
bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ với hoạt động thấp dưới 5-100C và trên 600C (Sommer và các
cộng sự., 2006). Trong điều kiện thực tế, các mô hình cho thấy sự gia tăng theo cấp số
nhân hoạt động urease liên quan đến nhiệt độ (Braam et al., 1997). Urease hoạt động
cũng bị ảnh hưởng bởi độ pH tối ưu từ 6 đến 9, trong khi độ pH phân động vật thường
được đệm để giữa 7.0 và 8.4. Vì vậy, điều kiện tối ưu cho quá trình thủy phân urê hoàn
toàn là phần lớn tập trung trong quản lý vật nuôi, làm cho urê có thể dùng được các yếu
tố hạn chế. Trên thực tế, tốc độ thủy phân urea phụ thuộc vào nồng độ urea lên đến một
ngưỡng mà từ đó ureolysis được giới hạn và tương ứng với hoạt động urease tối đa
(Braam et al.,1997). NH4+ sinh ra cũng phụ thuộc vào hàm lượng độ ẩm phân vì nước là
cần thiết cho hoạt động của vi khuẩn (Groot Koerkamp, 1994). Do đó, NH4+ sinh ra đạt
tối ưu ở độ ẩm đạt trong khoảng 40% và 60% nhưng giảm tại các giá trị trên và dưới
phạm vi này. Sản xuất amoniac dừng lại tại độ ẩm dưới 5-10% (Elliot và Collins, 1983).
2.1.2. Phân ly
Trong pha lỏng (l), tổng N của ammonia (TAN) là ở trong trạng thái cân bằng giữa ion
NH4+ và NH3:
NH4+ (l) ↔ NH3(l) + H+ (2)
Trạng thái cân bằng này bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ và độ pH (Hình 4). Cao hơn nhiệt độ
tạo ra nồng độ NH3, vì ảnh hưởng tích cực của nhiệt độ đến hằng số phân ly Ka, được
định nghĩa là:


Ảnh hưởng của độ pH là rất rõ ràng. Tại giá trị pH dưới 7, gần như tất cả TAN tồn tại
dưới dạng ion hóa. Ở pH trên 7, thành phần không ion tăng đáng kể và giá trị pH của 11
hoặc cao hơn thì TAN là chủ yếu dưới dạng NH3.
2.1.3. Sự bay hơi
Sự bay hơi NH3 để tạo pha khí (g) tuân theo định luật của Henry. Áp suất riêng phần của
NH3 (g) là tỷ lệ với NH3 (l) tập trung (Groot Koerkamp và cộng sự, 1998.):
NH3(l) NH3(g)

(4)

Trạng thái cân bằng này thì phụ thuộc hoàn toàn nhiệt độ, với nhiệt độ cao hơn dẫn đến
một lượng NH3(g) cao hơn. Tốc độ bay hơi ammoniac (phương trình (5)) là kết quả của
hệ số chuyển đổi khối lượng NH3 và sự khác biệt trong áp suất riêng phần giữa hai môi
trường (lớp ranh giới và không khí):
NH3(g, ranh giới) NH3 (g, không khí)

(5)

Hệ số chuyển đổi khối lượng cho NH3 phụ thuộc vào nhiệt độ, tốc độ không khí tại tầng
ranh giới và diện tích bề mặt phát thải (Monteny và Erisman, 1998). Bảng 2 tóm tắt các
yếu tố ảnh hưởng đến hóa học và vật lý cho mỗi bước tạo ra NH3 và phát thải.
2.2 Đồng hóa
Sự đồng hóa hoặc cố định N là sự kết hợp của NH3 thành các hợp chất hữu cơ bởi quá
trình do vi khuẩn. Nó có thể xảy ra trong cả điều kiện hiếu khí và kỵ khí nhưng cao dưới
điều kiện hiếu khí (Kermarrec, 1999). Nó phụ thuộc vào tỷ lệ C/N hợp chất hữu cơ phân
hủy: khi tỷ lệ C/N là cao, N vô cơ được cố định vào sinh khối vi sinh vật. Tỷ lệ ít nhất là
30 là cần thiết cho quá trình này (Groot Koerkamp, 1994). Do đó, trong bùn được lưu trữ
trong một môi trường kỵ khí và trong đó C/N phạm vi tỷ lệ 4-10, thực tế không có sự
đồng hóa diễn ra (Chadwick et al., 2000). Ngược lại, bổ sung của rơm và hệ thống rác
thải làm tăng lượng carbon phân hủy, điều kiện hiếu khí có lợi và do đó tạo ra sự đồng
hóa (Sommer và các cộng sự., 2006).
2.3. Nitrate hóa và khử nitrate
Nitrate hóa là quá trình oxy hóa của TAN thành NO2- (Nitrit) và sau đó thành NO3(Nitratation) bởi vi khuẩn Nitrobacteracae. Chất oxy hóa NH 3 điển hình là Nitrosomonas,
trong khi chất oxy hóa NO2- điển hình là Nitrobacter. Nitrobacteracae là sinh vật tự dưỡng
bắt buộc và hiếu khí (Kermarrec, 1999). Khử nitrate là sự biến đổi NO3- hoặc NO2- thành
N2 trơ. Quá trình này cho phép một số vi khuẩn hiếu khí tuỳ ý để kiểm soát nhu cầu năng
lượng của chúng trong trường hợp thiếu oxy (O2) (Kermarrec, 1999). Trong bùn, hoạt


động nitrat chỉ phát triển chậm ở bề mặt phân – khí, vì sự khuếch tán của phân tử O 2 vào
bùn là thấp và TAN và NO2- không phải là các nguồn năng lượng hiệu quả (Sommer và
các cộng sự., 2006). Trong rác, điều kiện không đồng nhất được đáp ứng với một sự kết
hợp của vùng hiếu khí và kỵ khí. Do đó, hoạt động của nitrat đáng kể có thể được phát
triển trong khu vực hiếu khí và sản phẩm nitrat và nitrit có thể khuếch tán đến khu vực kỵ
khí mà chúng có thể được khử nitrate hóa thành N2 (Veeken et al., 2002). Hơn nữa, lượng
khí thải đáng kể N2O có thể được sản xuất như một sản phẩm phụ trong các quá trình ở
điều kiện tối ưu (Philippeet al., 2009).
3.1. Điều kiện nhà chăn nuôi và khí hậu
3.1.1. Loại sàn nhà
Trong chăn nuôi heo, điều kiện nhà chăn nuôi được dựa trên các loại sàn nhà.
3.1.1.1. Hệ thống sàn nhà có các thanh hở. Heo thường được giữ trên sàn các thanh
betông với một hố phân được đặt phía dưới. Sự thoát nước tốt của phân qua sàn làm hạn
chế các khu vực hôi thối là nguồn đáng kể của NH3. Tính chất hệ thống thoát nước của
sàn nhà thì chịu ảnh hưởng của đặc tính vật liệu, thiết kế các thanh sàn và độ rộng của các
khe hở . Các đặc tính của sàn bê tông, chẳng hạn như độ nhám và độ rỗng, ảnh hưởng đến
sự sinh ra NH3, phát thải NH3 sẽ thấp hơn với sàn nhà phẳng. Trong cùng một cách, thay
thế thanh bêtông bằng thanh gang, thanh kim loai hoặc những thanh nhựa thì có thể làm
giảm lượng NH3 đến 10-40 %. Tuy nhiên việc cài đặt các vật liệu này không phải lúc nào
cũng phù hợp với lợi ích, sức khỏe, và thực tiễn. Thanh nhựa thì không thích hợp với
những con heo to lớn, thanh kim loại có thể gây ra cho da, chân bị tổn thương do tác
dụng bất lợi ảnh hưởng tới lợi ích và hiệu suất của vật nuôi. Hơn nửa chi phí của các vật
liệu này cao hơn đáng kể so với bêtông.
Các thanh phải được thiết kế để tránh phân mắc phải ở giữa các thanh. Vì vậy, mặt cắt
ngang hình thang thích hợp với sự thoát nước phân, với kết quả tốt hơn ở các cạnh nhô ra
hay cạnh nhọn. Ngược lại, mặt cắt cong hay lớp phủ vòng oxy dường như là không hiệu
quả trong việc giảm phát thải NH3.
Tăng kích thước khe hở cũng là một phương tiện tốt tạo điều kiện cho hệ thống thoát
nước và hạn chế lượng NH3.Trong điều kiện phòng thí nghiệm, mở rộng độ rộng các khe
từ 2-30mm sẽ làm giảm phát thải hơn 50%. Ngoài các khe hở hình chữ nhật truyền thống,
các khe hở hình tròn hay hình bán nguyệt có thể được sử dụng, nhưng nó lại làm tăng
nguy cơ gây tắc nghẽn, các khu vực có mùi hôi thối hơn và sự phát thải nhiều hơn. Kích
thước của những thanh phải đi đôi với lợi ích về kinh tế của nó. Vì vậy, luật pháp châu âu


đã quy định độ rộng tối đa và tối thiểu cho sàn bêtông. Ví dụ, đối với lợn vỗ béo thì độ
rộng tương ứng là 18 và 80mm.
So với một hệ thống sàn các thanh đầy đủ, hệ thống sàn các thanh một phần sinh ra mức
NH3 thấp hơn, theo xác nhận của nhiều nghiên cứu (Groot Koerkamp và cộng sự, 1998;
Sun và cộng sự, 2008; Ye và các cộng sự, 2009). Ví dụ, trong các thí nghiệm của Sun và
cộng sự. (2008) với lợn vỗ béo, phát thải NH3 được giảm khoảng 40% bằng cách thay thế
sàn toàn bộ là các thanh bởi sàn một phần các thanh (37% diện tích là vùng kín). Giảm
diện tích sàn các thanh từ 50% đến 25% tổng diện tích sẽ thay đổi khí thải hàng ngày 6,45,7 g NH3 trên lợn vỗ béo (Aarnink et al., 1996). Những kết quả này được giải thích bằng
cách giảm diện tích hố phân kết hợp với các chất rắn sàn sạch hơn. Mặt khác, một số
nghiên cứu cho thấy lượng khí thải cao hơn với sàn các thanh một phần (Guingand và
Granier năm 2001; Guingand, 2003a;. Philippe và cộng sự, 2010). Theo Guingand và
Granier (2001), NH3 phát thải tăng lên khoảng 80% với sàn các thanh một phần (50%
diện tích sàn kín), nhưng chỉ trong thời gian mùa hè.
Ví dụ , trong các thí nghiem cua sun và cong sự, với lợn thịt yếu tố phát thải giảm khoảng
40%. Giảm diện tích sàn gỗ từ 50-25% của tổng số khu vực phát thải là 6,4-5,7g NH3
trên 1 con lợn thịt. Những kết quả này được giải thích bằng cách giảm diện tích hố bùn
kết hợp với sàn vững chắc và sạch sẽ..
Trên thực tế, phát thải NH3 rõ ràng có liên quan đến bài tiết, nhiệt độ môi trường xung
quanh và mật độ gia súc. Thông thường khu vực cho lợn ăn, nằm và bài tiết là riêng biệt
nếu môi trường cho phép, vì thế lơn thích nằm trong vùng ấm áp với sàn nhà thoải mái và
bài tiết ở phần mát mẻ nhất của phần sàn kín. Nhưng trong điều kiện thời tiết nóng, lợn
có xu hướng tới khu vực có phân để cố gắng tạo ra bãi đầm để làm mát chúng bởi sự bay
hơi (Guingand, 2003a; Huynh et al., 2005; Aarnink et al., 2006). Tương tự như vậy, trong
thời kì hoàn tất cuối cùng, khu vực lợn nằm thường bốc mùi hôi với chất bài tiết do
không đủ diện tích. Việc lắp đặt vòi phun nước để làm mát cho chúng hoặc duy trì một
mật độ vật nuôi thích hợp có thể ngăn chặn sự tăng lượng phát thải NH3 từ sàn một phần
các thanh, dưới điều kiện thực tế. Hơn nữa, điều kiện thiết kế nhà ở cho chúng thì phải
chú ý đến sự bài tiết tự nhiên/chế độ ăn ngủ của heo có thể góp phần hạn chế lượng khí
thải phát ra.
Hầu hết những con lợn thường đi tiểu và đi vệ sinh ở một góc của sàn kín và tránh xa khu
vực chúng di chuyển và ăn uống, giúp chúng ta có thể thấy những nơi thanh gỗ phải đặt.
Kiểu vách ngăn ở phần kín cũng ảnh hưởng vị trí của phân. Vách ngăn đóng kín làm
giảm sự thoát khí, giữ cho khu vực ngủ ấm hơn và duy trì một sự biến thiên nhiệt độ giữa
khu vực ngủ và khu vực phân. Với vách ngăn mở thì heo có xu hướng đi tiểu và đi đại


tiện ở khu vực ranh giới. Vì vậy, để hạn chế sự phát thải NH3, sàn có thanh mỏng sẽ được
đặt thích hợp ở phía sau phần không có thanh mỏng với kiểu vách ngăn mở.
3.1.1.2> Hệ thống phân lớp. Trong vài thập kỷ qua, hệ thống phân lớp đã được quan tâm
trở lại, khi chúng được kết hợp với việc nâng cao lợi ích xã hội và một hình ảnh thương
hiệu tốt hơn về vật nuôi sản xuất (Tuyttens, 2005). Tuy nhiên, các hệ thống có liên quan
đến chi phí tăng (5-10% so với các hệ thống sàn gỗ) chủ yếu do việc sử dụng rơm và
quản lý rác.
Nhiều hề thống phân lớp được tìm thấy từ việc quản lý rác. Thật vậy, các chết nền , số
lượng và tần suất của nguồn cung cấp, xử lý rác và chiến lược loại bỏ khác nhau từ 1 hệ
thống làm ảnh hượng đáng kể đến lượng khí thải NH3. So sánh giữa các hệ thống phân
lớp và hệ thống sàn gỗ truyền thống thì nó cho kết quả trái ngược bất cứ giai đoạn sính lý
hay chất nền. Sản lượng ammoniac cung có thể được thúc đẩy với sự kết hợp của hàm
lượng NH4+ cao
Một số vật liệu nền đã được thử nghiệm liên quan đến khí thải. Các chất nền thường là
rơm rạ hoặc mùn cưa nhưng than bùn cũng có thể được sử dụng. Lượng chủa chất nền
cũng có thể anh hưởng tới NH3, lượng khí thải thường thấp do gia tắng chất nền cao hơn
tỉ lệ C/N. Thí nghiệm với chuồng lợn thịt, cho thấy lượng khí thải giảm 18% với việc
cung cấp rơm cho 8Kg lợn /1 tuần so với 4Kg lợn /1tuần. Trong trường hợp cung cấp rơm
cho những nơi bẩn nhất , việc sử dung 4Kg lợn/ 1 tuần so với 2Kg lợn/ 1 tuần là đủ để
giảm đáng kể lượng khí thải (-39%) , trong khi tăng việc sử dụng rơm cho 8Kg lợn / 1
tuần thì lại thất bại trong việc giảm lượng khí thải.
Cấu trúc vật lý cũng như mật độ và độ ẩm của rác thải ảnh hưởng nhờ vào sự khuyêch
tán của khí , giúp tránh khỏi sự nhiễu loạn của không khí và khả năng hấp thụ NH3. Với
các hệ thống dựa vào mùn cưa Groenestein và Van Faassen (1996) nhận thấy được sự
giảm phát thải (-50%). Thật vậy, bất chấp hoạt động doanh thu, rác mùn cưa đáp ứng
được điều kiện kị khí , đây là điều kiện tối ưu cho việc hoàn thiện quá trình Nitrat hóa /
khử nitơ với lượng khí thải gây ô nhiểm của N2O thay vì N2 trơ như kết quả
3.1.2. Nhiệt độ và độ ẩm
Amoniac liên quan tích tích cực đến môi trường xung quanh. Như đã đề cập trước đây,
nhiệt độ có ảnh hưởng trực tiếp đến khí thải thiên hơn về hoạt động của enzyme urease,
bay hơi từ phân bón, nhưng cũng gián tiếp tác động thông qua hoạt động của lợn. Trên
thực tế, mức độ ô nhiễm của sàn nhà rất phụ thuọc vào nhiệt độ bên trong. Tuy nhiên vài
thí nghiệm chỉ xét các tác động của nhiệt độ do ảnh hưởng liên kết với nhau cua dòng
chảy thông gió. Trong điều kiện phòng thí nghiệm , ảnh hưởng của việc tăng nhiệt độ với


lưu lượng khí không đổi thì ta thấy lượng khí thải tăng gấp đôi khi nhiệt độ thay đổi từ
10-20oC. Trong điều kiện chuồng, ảnh hưởng có vẻ thấp hơn với lượng khí thải hàng
ngày, tăng 12,4-14,6 g NH3 khi nhiệt độ tăng 17-28oC
3.1.3. Hệ thống thông gió
3.1.3.1. Tốc độ thông gió và các loại hệ thống thông gió. Ảnh hưởng của tốc độ thông
gió đã được khảo sát trong một số ngiên cứu, với lượng khí thải NH3 cao thì nó liên quan
đến việc tăng tốc độ của dòng chảy không khí. Với lợn thịt trên toàn sàn gỗ , khi tốc độ
thông gió tăng từ 9,3-25,7 m3/h-1, lượng khí thải tăng 25%, trong khi nồng độ trong các
tòa nhà thấp hơn ba lần do ảnh hưởng của việc pha loãng. so với máy móc và các cơ sở
chăn nuôi lợn thông gió tự nhiên với lượng khí thải cao hơn (47%), một phần giải thích
bởi nhiệt độ cao trong phòng. Vị trí của các cửa thông khí và của hút gió ít ảnh hưởng tới
lượng khí thải NH3. Thêm các hệ thống thông gió hầm kết hợp với hệ thống thông gió
trần đã không làm thay độ mức độ phát thải của toàn bô tòa nhà so với việc chỉ có thông
gió trần. Thật vậy, ví trí của các cửa hàng gần nguồn gây ô nhiễm chính làm nâng cao
chất lượng không khí bện trong.
Mặc dù bị ảnh hưởng lớn của tốc độ thông gió và nhiệt độ môi trường xung quanh , sử
dụng điều kiện khí hậu để thay đổi lượng NH3 là một việc có ý nghĩa là thay vì không
thực tế
3.1.3.2. Máy lọc khí, máy lọc khí là kĩ thuật được phát triển để làm giảm các hợp chất
gây ô nhiễm và mùi từ các cơ sở chăn nuôi. Có 2 loai chính của máy lọc không khí : lọc
axit và lọc sinh học. Làm ẩm và phun nước được đưa vào thiết kế để duy trì độ ẩm từ 4060%. Một phần nước được tái sử dụng, một phần được thải ra và thay bằng nước sạch.
Trong một máy lọc acid, độ PH của nước tái sử dụng được giử dưới 4 bằng cách cho
thêm acid, acid sunfuric. Các khí NH3 hòa tan trong pha lỏng và được tạo thành bởi hòa
tan NH4+. Trong hệ thống lọc sinh học, phương tiện để cấy các vsv hiếu khí cụ thể để
chuyển đổi các hợp chất vô cơ hoặc làm giảm phá vỡ các hợp chất hữu cơ.
3.1.4. Thay đổi theo mùa cả ngày và đêm
Amoniac rõ rang là chịu ảnh hưởng của mùa với mức phát thải thường cao hơn trong mùa
he và thấp hơn trong mùa đông. Aarnink tìm thấy vào mùa đông lượng khí thải khoảng
5,7g NH3 lợn-1 ngày -1 vào mùa hè khí thải khoảng 7,6 g NH3 lợn -1 ngày-1. Harper cho
thấy vào mùa đông khí thải thoát ra 3,3g và mùa hè thì 7g. Những kết wủa này được giải
thích bởi nhiệt độ môi trường lớn hơn hoặc cao hơn tốc độ thông gió trong mùa hè mà cả
2 thúc đẩy khí thải NH3. Amoniac cũng cho thấy sự thay đổi ban ngày với ngày / đêm tỷ


lệ khác nhau 1,1-2,0. Thật vậy , khí thải NH3 liên quan chặt chẽ với hoạt động của động
vật, và đặc biệt là thức ăn và hoạt động bài tiết.
Nhưng thay đổi theo mùa của khí thải NH3 phải được đưa vào khoản thủ tục đo lường và
xác định hệ số phát thải hàng năm
3.2. Động vật
3.2.1. Giai đoạn sinh lí
Các yếu tố phát thải liên quan đến các giai đoạn sinh lý được trình bày trong bảng 4, theo
báo cáo trong các tài liệu như tài liệu lý thuyết tham khảo hoặc dữ liệu thực nghiệm.
Hệ thống nuôi trên sàn gỗ được giữ lại cho cuộc thảo luận này.
Đối với lợn nái đang sinh sản, lượng khí thải trong cho con bú lớn hơn quá trình mang
thai. Các giá trị trung bình khoảng 12,1g NH3 /ngày đối với lợn nái mang thai và
khaong3 21,7g NH3 đối với lợn nái đang nuôi con( bảng 4). Trong điều kiện thực địa,
Hayes và các cộng sự quan sát thấy lượng khí thải tăng 40% trong thời gian cho con bú
so với tuổi mang thai( 17,1g so với 12,1 g NH3/ ngày). Mức tiêu thụ và duy trì N khá
khác nhau cho 2 giai đoạn, trai với chế độ ăn uống cho con bú chế độ mang thai là tương
đối thấp trong protein thô và restrictedly fed. Chăn nuôi lợn pháp., Dourmad ước tính N
trong thời gian mang thai là 66-153g N/ngày và cho con bú là 53-90g N/ ngày.
Trong nghien cứu thứ 2 này, NH3 được phát thải từ các tòa nhà được đánh giá là khoang
25% của tổng số N bài tiết tương ứng với 15,9 và 27,3 gNH3 / ngày. Có tính đến thời
gian của cả 2 giai đoạn ( 125 ngày đối với khoảng thời gian khô ráo và đang mang thai,
28 ngày trong giai đoạn cho con bú) và trên cơ sỡ dử liệu từ bảng 4.
Báo cáo ammoniac cho lợn con cai sữa trình bày phạm vi lớn của sự thay đổi, với lượng
khí thải 10 lần từ mức cao nhất và các giá trị thấp nhất Giá trị thấp nhất (0,41 g NH3 lợn
1 ngày-1) là đo bằng Cabaraux et al. (2009), người một phần giải thích kết quả bởi sự
hiện diện của một lớp nước ở dưới đáy của hố bùn vào lúc bắt đầu của thí nghiệm và
bằng cách sử dụng một loại nhựa sàn. Mức phát thải tương đối thấp cũng đã được quan
sát bởi Groot Koerkamp et al. (1998) với các giá trị khác nhau, 0,53-1,10 g NH3
NH3 lợn 1 ngày-1. Ước tính của NH3 thiệt hại dựa trên 25% N bài tiết (Dourmad et al.,
1999) trình bày các hệ số phát thải cao nhất với 4,26 g NH3 lợn 1 ngày-1. Phạm vi lớn
trong NH3 xuất bản lượng khí thải có thể là do sự khác biệt trong thiết kế nhà (ví dụ loại
sàn slatted, hệ thống thông gió) và thực hành quản lý (ví dụ như tuổi tác và trọng lượng
lúc cai sữa, xây dựng chế độ ăn uống). Tuy nhiên, theo tài liệu nghiên cứu này, một số
phát thải có thể đồng thuận được ước tính một cách hợp lý để khoảng 2 g NH3 lợn 1


ngày-1, nhưng thêm điều tra phải được thực hiện để xác định chính xác phát thải các yếu
tố cho một số loại hệ thống nuôi heo con

Cho giai đoạn vỗ béo, biên soạn lý thuyết và giá trị thực nghiệm dường như hội tụ về một
số phát thải hàng ngày khoảng 9,0 g NH3 heo-1 (bảng 4). Amoniac là đáng kể liên quan
đến trọng lượng lợn có xác nhận của một mô hình thành lập bởi Ni et al. (1999). Theo
Philippe et al. (2007a), lượng khí thải là gấp năm lần từ đầu đến khi kết thúc giai đoạn vỗ
béo. Sự gia tăng trung bình hàng ngày ước tính khoảng 85 mg NH3 heo-1 trong suốt thời
gian vỗ béo (Aarnink et al., 1995). Này là do thức ăn tăng và sản xuất phân bón như
những con lợn phát triển.
3.2.2. Giống, dòng di truyền và giới tính
Cho đến nay , có ít dữ liệu về ảnh hưởng của giống, dòng di truyền hoặc giới tính trên
lượng khí thải NH3 . Tuy nhiên , rất nhiều tác giả đã nghiên cứu tác động của các yếu tố
hiệu quả lắng đọng protein , đặc biệt là trong giai đoạn sinh trưởng . tăng trưởng tốt hơn
hiệu suất với tốc độ lắng đọng protein cao có liên quan đến giảm Sản lượng N và NH3
phát thải hậu quả
Ví dụ , đường nội như Hampshire hoặc lợn Duroc trước sented tăng N duy trì và giảm sự
bài tiết N so
để dòng mẹ như lợn Landrace ( Tauson et al. , 1998). Các thí nghiệm được tiến hành với
các giống tăng trưởng chậm, như Creole hoặc Mi Sơn lợn , cho thấy sản lượng N tương
tự như hàng ngày so với lợn trắng lớn ( Renaudeau et al, 2006 ; . Latorre và cộng sự,
2008 . ) . Tuy nhiên , NH3 khí thải tính trên heo có thể cao hơn 50 % với sự tăng trưởng
chậm giống vì tốc độ lắng đọng protein thấp hơn và lâu hơn giai đoạn phát triển
giai đoạn phát triển .Hiệu quả của việc quan hệ tình dục trên hiệu suất tăng trưởng và duy
trì protein do nồng độ cao của họ về nội tiết tố androgen dẫn đến một trạng thái đồng hóa
để cải thiện hiệu quả thức ăn và dẫn đến gầy hơn liên quan đến lợn được kỳ vọng nhưng
chưa thực nghiệm đo . Trong hầu hết các nước , thiến lợn đực được thường xuyên thực
hiện để ngăn chặn sự xuất hiện của lợn làm hỏng . Lợn phẫu thuật cắt bỏ khối u ít thức ăn
hiệu quả hơn cả nam giới ( Zamaratskaia và cộng sự, 2008 ; . Pauly et al, 2009 ) , với kết
quả đầu ra N do đó cao hơn và được cho là lượng khí thải NH3 cao hơn ( Crocker và
Robison , . 2002). So với lợn phẫu thuật cắt bỏ khối u , tăng trưởng lợn immunocastrated
có thể so sánh ( Zamaratskaia et al. , 2008; Pauly et al, 2009 ) hoặc thậm chí tốt hơn
( Schmoll và cộng sự , 2009). . . Tuy nhiên, vẫn còn nhiều bất ổn về các tác động chính


xác của immunocastration trên kết quả đầu ra , và đặc biệt là trên NH3 phát thải, trong
khi immunocastration có thể trở nên phổ biến chủ yếu cho mối quan tâm phúc lợi.
3.3. Chế độ ăn
3.3.1. Hàm lượng protein thô
Giảm chế độ dinh dưỡng protein thô chứa các amino acids tổng hợp được chỉ ra là làm
giảm sự thải ra N, dẫn đến giảm phát thải NH3 mà không có ảnh hưởng bất lợi gì lên đặc
tính của con lợn.Thí nghiệm với lợn vỗ béo trên sàn có các thanh mỏng thì giảm phát thải
NH3 từ 7% đến 15% cho mỗi 10g/Kg-1 sự giảm chế độ dinh dưỡng protein thô. Với những
con lợn sống trên các rác rưởi dày thì cho thấy sự giảm phát thải NH3 là 8,2% cho mỗi
10g/Kg-1 sự giảm chế độ dinh dưỡng protein thô. Trong bài tiểu luận trong ống nghiệm
trên các mẫu phân hiển thị kết quả tương tự với sự giảm khoảng 8-9% cho mỗi 10g/Kg-1
sự giảm chế độ dinh dưỡng protein thô.
Thí nghiệm cân cho thấy giảm CP làm cho chủ yếu giảm bài tiết N trong phần nước tiểu
còn phần phân ít bị ảnh hưởng. Bởi vì phần phân N thì chủ yếu hiện diện trong các dạng
của protein mà không dễ dàng bị phân hủy nhanh chóng còn phần N trong nước tiểu thì
chủ yếu tồn tại ở dạng ure, dễ bị chuyển hóa thành NH4+, đó là sự giảm NH3 quan trọng
với chế độ ăn protein thô thấp. Hơn nữa chế độ dinh dưỡng này dẫn đến sự giảm pH
trong phân bón có liên quan đến sự axit hóa nước tiểu do sự bổ sung axit amin. Như đã
giải thích ở trên, giảm độ pH trong phân ảnh hưởng lớn đến sự phân ly và phát thải NH 3.
Vì vậy, để giảm hiệu quả bài tiết N và phát thải NH3 thì việc lấy vào protein và amino
acids phải được điều chỉnh theo yêu cầu về thời gian. Điều này có thể đạt được bằng cách
cung cấp chết độ ăn khác nhau cho các giai đoạn khác nhau sinh lý và tăng trưởng với
một quan hệ chặt chẽ giữa lượng chất và yêu cầu đòi hỏi. Chiến lược cho ăn này được gọi
là “cho ăn theo giai đoạn”. “Chương trình cho ăn hai giai đoạn” có thể giảm bài tiết N và
phát thải NH3 khoảng 15-20% đối với lợn nái, lợn đã cai sữa cũng như lợn vỗ béo.
Xác định chi phí hiệu quả của vận dụng chế độ ăn uống liên quan đến làm giảm phát thải
NH3, khó khắn chủ yếu là vì sự dao động lớn của giá cả nguyên liệu thô phụ thuộc vào
điều kiện thị trường. Vì vầy, chi phí giảm chế độ ăn protein thô bị ảnh hưởng rất lớn bởi
chi phí của bửa ăn đậu nành và các axit amin tổng hợp. giai đoạn 2004 - 2008, Pineiro và
cộng sự đã đánh giá rằng sự khác biệt giữa chi phí giảm chế độ ăn protein thô và chế độ
ăn tiêu chuẩn dao động từ +5 đến -6 € với lợn sản xuất. Ở Hà Lan, ước tính rằng chế độ
ăn giảm pro thô có liên quan đến thêm một phần chi phí khoảng 2€ mỗi nơi và mỗi năm
giảm được 10% NH3
3.3.2. Chế độ ăn chất xơ


Giảm phát thải NH3 từ phân cũng có thể đạt được bằng cách cho thêm thức ăn xơ trong
chế độ ăn. Thật vậy, trong ruột già dễ dàng lên men các polysaccharides không phải là
tinh bột (NSP) tăng cường vi khuẩn phát triển và gây bài tiết urê từ máu vào trong dạ dày
(Low , 1985). Sau đó, N từ urê và từ protein có thể được kết hợp thành protein của vi
khuẩn ổn định hơn. Bằng cách này, tỷ lệ N bài tiết bị thay đổi, kết quả là giảm bài tiết N
trong nước tiểu như urea và tăng N bài tiết trong phân như protein vi khuẩn. Hơn nữa, sự
lên men NSP cũng giảm NH3 phát thải bởi pH của phân giảm do axit béo dễ bay hơi
(VFA) hình thành trong quá trình lên men trong ruột già và phân. (Kreuzer et al., 1998;
Clark et al., 2005; O’Shea et al., 2009).
So sánh một chế độ ăn chất xơ dựa trên bột củ cải đường (18,5% sợi tẩy rửa trung hòa
NDF) với một chế độ ăn uống thông thường dựa trên ngũ cốc (12,1% NDF) , O'Shea và
cộng sự (2009) quan sát thấy giảm lượng khí thải NH3 40%, trong điều kiện phòng thí
nghiệm. Sự giảm này được giải thích bởi sự giảm N của nước tiểu (16.8g so với 20.3g
N/ngày) trong khi phân sự bài tiết và giữ N thì ít bị ảnh hưởng. pH của phân được giảm
3.36 đơn vị (5.59 so với 8.95) và nồng độ của acid béo bay hơi được tăng từ 90 lên 120
mmol L-1.
Phát thải ammonia cũng có thể bị ảnh hưởng bởi các loại ngũ cốc và nguồn gốc của NSP
( O'Connell và cộng sự, 2006; Garry và cộng sự, 2007; Leek và cộng sự, 2007). Bằng
cách thay thế lúa mì cho lúa mạch trong chế độ ăn cho lợn vỗ béo, phát thải NH 3 có thể
giảm được khoảng 40% trong điều kiện thực (Garry và cộng sự, 2007). Mức độ phân hủy
chất xơ ảnh hưởng đến cường độ của các phản ứng. Hòa tan chất xơ nhiều trong cellulose
và hemicelluloses và kém trong lignin có thể dễ dàng lên men và do đó hiệu quả hơn
trong việc giảm NH3 (Garry et al. , 2007).
Với chế độ ăn nhiều chất xơ, lượng lớn phân được sinh ra và tính nhớt của quá trình tiêu
hóa được tăng lên (Noblet và Le Goff , 2001; Masse và cộng sự, 2003). Điều này có thể
làm tăng độ bẩn trên sàn nhà và do đó góp phần vào lượng phát thải NH3 cao hơn. Vì vậy,
việc giảm NH3 hiệu quả đạt được với chế độ ăn nhiều chất xơ phải được đánh giá dưới
điều kiện thực tế, có tính đến các thông số này. Hơn nữa, cần nhấn mạnh rằng tăng mức
độ của chất xơ làm giảm khả năng tiêu hóa thức ăn và thúc đẩy phát thải khí methane
(Philippe et al. , 2008). Vì vậy, quyết định cho chế độ ăn chất xơ phải được xem xét với
tầm quan trọng tương đối cho những vấn đề này.
3.3.3. Các thức ăn phụ.
3.3.3.1. Các enzyme Polysaccharides không phải là tinh bột. Một số thí nghiệm được tiến
hành để kiểm tra tác động của việc bổ sung enzyme NSP trong sự tiêu hóa, đặc tính của


lợn và phát thải NH3 (Garry và cộng sự, 2007; Leek và cộng sự, 2007; O'Shea và cộng sự,
2010). Mục đích của việc bổ sung enzyme là để cải thiện hiệu suất lợn bằng cách loại bỏ
ảnh hưởng của thiếu dinh dưỡng của chất xơ lên men trong ngũ cốc nhưng không ngăn
chặn các tác dụng có lợi của NSP đến phát thải ammonia. Chế độ ăn thí nghiệm được dựa
trên lúa mạch, lúa mì hay yến mạch; và bổ sung enzyme được bao gồm một hỗn hợp
-glucanase và -xylanase.
Trong khi bổ sung enzym có vài tác động đến khả năng tiêu hóa và hiệu suất tăng trưởng
thì trái lại kết quả đạt được cho phát thải NH3 lại theo loại ngũ cốc (Garry và cộng sự,
2007; Leek và cộng sự, 2007). Với chế độ dựa trên lúa mạch, bổ sung enzyme làm tăng
phát thải NH3 30% trong điều kiện thực tế (Garry và cộng sự, 2007; O'Shea và cộng sự,
2010). Với chế độ ăn dựa trên lúa mì, bổ sung enzyme làm giảm lượng khí thải NH 3 1520% trong điều kiện phòng thí nghiệm và cũng như điều kiện thực tế (Garry et al., 2007).
Với chế độ ăn dựa trên yến mạch, O'Shea và cộng sự. (2010) đã không quan sát thấy bất
kỳ tác động của enzyme lên phát thải NH3. Những kết quả trái ngược có thể được giải
thích bằng sự khác nhau trong các thành phần của phần NSP của các loại ngũ cốc.Ví dụ,
đối với lúa mạch, thành phần NSP chứa một hỗn hợp -glucans và arabinoxylans trong khi
đối với lúa mì, NSP chủ yếu là arabinoxylans.
3.3.3.2. Muối axid hóa và chế độ ăn uống cân bằng điện giải.
Chế độ ăn uống cân bằng anion - cation ảnh hưởng đến phát thải NH3 bởi vị sự điều
chỉnh của thận để duy trì độ pH trong máu ổn định, với một ảnh hưởng quan trọng đến độ
pH của nước tiểu và phân (Canh et al., 1998a).
Chế độ ăn uống cân bằng điện giải (dEB), được tính như (Na+, K+, Cl-) và được thể hiện
bằng mEq, có thể được sử dụng để ước lượng chế độ ăn uống acidogenicity. Trong
điều kiện phòng thí nghiệm, Canh và các cộng sự ( 1998a) quan sát thấy giảm độ pH của
nước tiểu và phân tương ứng là 0.46 và 0.17 đơn vị khi dEB giảm từ 320 xuống
100mEqkg-1 chất khô. Do đó, phát thải NH3 giảm được 11%. Trong điều kiện thực tế, bao
gồm của CaCl2 trong chế độ ăn của lợn con cai sữa giảm phát thải 20%, chủ yếu nhờ vào
sự giảm dEB từ 343 xuống 7mEqkg-1 ( Colina và cộng sự, 2001).
chế độ ăn uống bao gồm các muối axid hóa đã được thử nghiệm trong điều kiện phòng thí
nghiệm. Thêm CaSO4 (1,7%), axid benzoic (1%) hoặc axid adipic (1%) vào chế độ ăn
uống để giảm độ pH trong nước tiểu và do đó, làm giảm lượng phát thải thải NH3trong
ống nghiệm tương ứng là 5%, 20% và 25% (van Kempen, năm 2001; Velthof và cộng sự,
2005; Guiziou và cộng sự, 2006). Canh và cộng sự (1998a) quan sát thấy một sự giảm độ
pH của nước tiểu và phân khi CaCO3 đã được thay thế bằng CaSO4 hoặc Ca-benzoat, kết


quả là giảm lượng phát thải NH3 tương ứng là 30% và 54%. Theo Daumer và cộng sự.
(2007), việc bổ sung 1% acid benzoic làm giảm lượng phát thải gần 40%. Hiệu quả của
các anion benzoate có thể được giải thích bởi khả năng đệm hóa cao của nước tiểu liên
quan đến trao đổi chất nhanh chóng của nó thành axid hippuric, được bài tiết trong nước
tiểu . Trong điều kiện thực tế, hiệu quả của axid benzoic (1-3% ) đã được xác nhận đối
với lợn phát triển – trưởng thành với sự giảm phát thải NH3 từ 16% đến 57% (Hansen và
cộng sự, 2007; Aarnink và cộng sự, 2008). Tuy nhiên, chi phí hiệu quả của axid benzoic
là khá tốn kém. Để giảm 10% NH3, Aarnink và cộng sự (2010) ước tính chi phí cho mỗi
nơi và mỗi năm là 6.2 cho benzoic và về 2€ để thay CaCO3 bằng CaCl2 hoặc CaSO4.
3.3.3.3. Chiết xuất Yucca
chế độ ăn uống phụ gia dựa trên chiết xuất từ Yucca schidigera đã được thử nghiệm để
ngăn chặn phát thải NH3. Nghiên cứu cho thấy giảm từ 20% đến 30% với chế độ ăn uống
bao gồm khoảng 0,01% chiết xuất Yucca (Amon và cộng sự, 1995; Colina và cộng sự,
2001; Panetta và cộng sự, 2006). Ảnh hưởng của chiết

xuất Yucca có thể được liên
kết với thành phần glyco của nhựa của nó, đặc biệt là saponin. Một số cho rằng các
thành phần ức chế hoạt động urease và chuyển đổi hóa học hoặc liên kết NH3 (Duffy và
Brooks, 1998). Lợi ích cũng có thể là do những cải thiện về hiệu suất và tình trạng sức
khỏe (Colina et al., 2001). Ứng dụng trực tiếp cho phân cũng có vẻ có hiệu quả để giảm
lượng phát thải (Panetta và các cộng sự, 2006).
3.3.3.4. Zeolit
Zeolit là khoáng rỗng aluminosilicate được đặc trưng bởi diện tích bề mặt lớn và khả
năng trao đổi cation cao. Hiện có hơn 50 loại khác nhau của zeolit tự nhiên, mỗi loại đều
tính chọn lọc đối với các cation khác nhau (NH4+, Na+, K+, Ca2+). Clinoptilolite có một
mối quan hệ đặc trưng với cation NH4+ (Milic và cộng sự, 2006; Leung và cộng sự,
2007). Chế độ ăn uống kết hợp từ 2-4% của zeolit dẫn đến cải thiện hiệu suất cũng như
cho giai đoạn phát triển/trưởng thành (Kim và cộng sự, 2005; Leung và cộng sự, 2007),
hay giai đoạn mang thai/cho con bú (Papaioannou và cộng sự, 2002), bởi vì các tác dụng
có lợi của nó là giữ N và tiêu hóa protein (Leung et al., 2007). Do đó, phân chứa hàm
lượng N được giảm và lượng phát thải NH3 được hạ xuống, như một hệ quả (Kim và
cộng sự, 2005; Milic và cộng sự, 2006; Tiwari và cộng sự, 2009). Ví dụ, giảm lượng phát
thải NH3 33% được quan sát thấy khi lợn con được bổ sung 2% clinoptilolite trong chế độ
ăn uống (Milic và cộng sự, 2006).
3.3.3.5 . Chế phẩm sinh học


Việc sử dụng các tác nhân chế phẩm sinh học trong chăn nuôi gia súc là kết quả của một
nhu cầu chiến lược thay thế để cải thiện chăn nuôi và sức khỏe mà không cần kháng sinh
(Wang và cộng sự, 2009). Thí nghiệm trong phòng thí nghiệm đã kết luận có một sự giảm
phát thải NH3 trong trường hợp bổ sung chế phẩm sinh học ( Yoo và cộng sự, 2007; Wang
và cộng sự, 2009). Theo Wang và cộng sự (2009), sự bổ sung chế phẩm sinh học có chứa
vi khuẩn Bacillus subtilis và bào tử vi khuẩn Bacillus licheniformis giảm phát thải
khoảng 50% với tỷ lệ khoảng 0,05% đến 0,2%. Giải thích tiềm năng là tăng cường khả
năng tiêu hóa , sự thay đổi của vi sinh vật ưa vi khuẩn axid lactic và kết quả là giảm độ
pH của phân (Cho và cộng sự, 2005; Wang và cộng sự , 2009). Ngoài ra, B. subtilis tạo
ra subtilin , có thể làm giảm urease tạo ra vi sinh vật dạ dày do đó suy giảm phát sinh
NH3 (Wang và cộng sự, 2009). Tuy nhiên, một số nghiên cứu không cho thấy tác dụng có
lợi trên phát thải NH3 (Han và Shin, 2005; Cho và cộng sự, 2005). Vì vậy , điều tra thêm
là cần thiết để xác nhận những kết quả và giả thuyết này.
3.3.3.6 . Các chất phụ gia khác
Một thí nghiệm của Ji và cộng sự (2006) cho thấy việc giảm phát thải NH3 trong khoảng
15-20% với chế độ ăn uống bao gồm 0,5% các hợp chất humic. Các hợp chất humic được
định nghĩa là quá trình nhuôm màu từ màu vàng sang đen và các hợp chất cao phân tử
được hình thành bởi các phản ứng tổng hợp thứ cấp trong đất. Nó bao gồm axid humic,
axid fulvic và humin có thành phần chủ yếu là một số khoáng chất như sắt, mangan, đồng
và kẽm. Chúng được gọi để ức chế hoạt động urease, đặc biệt là trong một môi trường có
tính axid (Vaughan và Ord , 1991).
Theo Pierce và cộng sự (2006), chế độ ăn uống bao gồm lactose cũng có hiệu quả trong
việc giảm lượng phát thải NH3 . Việc bổ sung 30 g kg-1 lactose trong chế độ ăn của lợn
trưởng thành thì giảm phát thải 25% trong 4 ngày đầu tiên của ủ phân thu thập trong
phòng thí nghiệm. Hoạt động lactase thấp hơn các loài động vật lớn tuổi dẫn đến một sự
giảm khả năng tiếu hóa mức độ cao của đường lactose. Như vậy, số lượng quan trọng của
lactose không tiêu có thể đi tới ruột sau, sinh ra một chất nền cho vi khuẩn (Kim và công
sự, 1978). Do đó, hoạt động của vi khuẩn được đẩy mạnh, đặc biệt với sự gia tăng nồng
độ của lactobacilli. Kết quả là nồng độ VFA trong ruột già tăng lên và tỷ lệ N nước tiểu
và phân và độ pH của phân được giảm với các tác động môi trường đến phát thải NH 3.
3.3.4 . Chăn nuôi sản xuất, thiết bị nuôi dưỡng và tiến độ cho ăn
Các công nghệ nuôi sản xuất chẳng hạn như nghiền tốt và thức ăn hạt, có thể ảnh hưởng
đến lượng khí thải lợn bởi cải thiện được khả năng tiêu hóa thức ăn, giảm đổ thức ăn và
do đó làm giảm sự bài tiết N (Ferket và cộng sự, 2002). Sự phân mảnh thức ăn gia súc


làm tăng diện tích bề mặt của các hạt thành phần thức ăn và cho phép một sự tương tác
nhiều hơn với các enzym tiêu hóa. Do đó, giảm kích thước hạt của chế độ ăn của heo từ
1000-500m làm tăng đáng kể khả năng tiêu hóa N, thay đổi từ 85% đến 89% (Lahaye và
cộng sự, 2004).
Thức ăn dạng viên cũng có hiệu quả để cải thiện thức ăn sử dụng với tăng hiệu quả
chuyển hoá thức ăn và tăng trung bình hàng ngày (Le Gall và các cộng sự, 2009). Xử lý
nhiệt kết hợp với quá trình thức ăn viên sẽ cải thiện khả năng tiêu hóa thức ăn bằng cách
khử hoạt các yếu tố kém dinh dưỡng và tăng hồ hóa tinh bột (Ferket và cộng sự, 2002).
Hơn nữa, quá trình nén làm tăng mật độ số lượng lớn và làm giảm độ bụi của thức ăn, kết
quả là giảm sự mất mát thức ăn trong lúc ăn của vật nuôi (Ferket và cộng sự, 2002).
Nghiên cứu so sánh quá trình xử lý viên khác nhau cho thấy cải thiện khả năng tiêu hóa N
với tỷ lệ nén cao hơn (Lahaye và cộng sự, 2008).
Việc thiết kế và vị trí cho ăn và uống cũng ảnh hưởng đến lượng khí thải NH3 bởi giảm
sự đổ thức ăn ở mức tối thiểu (Ferket và cộng sự, 2002).
Thời gian biểu cho ăn cũng có thể ảnh hưởng đến phát thải NH3. Groenestein và cộng sự
(2003) đã nghiên cứu hiệu ứng này với lợn nái mang thai. Họ quan sát thấy rằng, thay đổi
thời gian cho ăn không ảnh hưởng đến tổng lượng phát thải NH3 nếu các vật nuôi được
cho ăn cùng một lúc. Nhưng khi các động vật được cho ăn liên tục, lượng phát thải giảm
10% nếu cho ăn bắt đầu vào buổi chiều thay vì vào buổi sáng vì một sự thay đổi trong mô
hình hoạt động của vật nuôi.
Điều tra thêm sẽ là cần thiết để xác nhận hay phủ nhận những hiệu ứng giả định của quy
trình sản xuất thức ăn chăn nuôi và thiết bị nuôi đến sự giảm lượng phát thải NH 3.
3.4. Hệ thống xử lý phân
Với hệ thống sàn có các thanh truyền thống, chất thải được lưu trữ trong một hố phân
dưới các thanh trong thời gian dài và được lấy ra sau vài tháng và chuyển qua một ngăn
lưu trữ bên ngoài nhà nuôi, được gọi là hệ thống "hố sâu" này là một nguồn tập trung của
khí thải chiếm khoảng 70-80% lượng phát thải của toàn bộ nhà nuôi (Monteny, 1996). Vì
vậy, một số chiến lược quản lý phân đã được phát triển để giảm thiểu phát thải. Thiết kế
hố phân, loại bỏ phân thường xuyên, dội nước và tách nước tiểu từ phân là phương pháp
thích hợp để giảm NH3 phát ra từ nhà nuôi.
Các hố bùn được thiết kế để giảm bề mặt phát thải, chủ yếu nhờ vào độ nghiêng của các
bức tường hố. Doorn và cộng sự (2002) báo cáo giảm lượng phát thải NH3 28% đối với
lợn vỗ béo trong khi phát thải ở bề mặt phát cũng đã giảm 28%. Kết quả tương tự cũng


được quan sát với lợn con cai sữa (van Zeeland và den Brok, 1998) và với lợn nái mang
thai (Timmerman và các cộng sự., 2003).
Một chiến lược loại bỏ hai tuần một lần làm giảm lượng khí thải NH3 20% so với một hệ
thống mà phân đã được lưu trữ trong suốt thời gian của giai đoạn hoàn thiện (Guingand,
2000). Với xả hàng tuần, lượng phát thải giảm 35% so với hệ thống hố sâu truyền thống
(Guarino et al., 2003). Khi phân đã được loại bỏ mỗi 2-3 ngày, lượng khí thải đã giảm
46%, so với một loại bỏ hàng tuần (Lachance, 2005). ). Trong khi Ni và cộng sự (1999)
quan sát thấy không có mối quan hệ giữa tỷ lệ phát thải NH3 và độ sâu của phân, Ye và
cộng sự (2009) báo cáo rằng một không gian lớn hơn giữa các thanh gỗ và bề mặt của
phân trong hố có liên quan đến lượng phát thải ít hơn.
Xả hố phân là một phương tiện hiệu quả để giảm lượng phát thải NH3. Lim và cộng sự
(2004) quan sát thấy giảm đáng kể lượng phát thải NH3 (-45%) với hố xả hàng ngày so
với hố tĩnh. Tần số, thời gian và áp suất của nước xả cũng tác động đến hiệu quả của các
giải pháp giảm thiểu (Kroodsma và cộng sự, 1993; Misselbrook và cộng sự, 2006). Ví dụ,
xả nước thường xuyên (mỗi 1-2 giờ) trong thời gian ngắn (2 giây) hiệu quả hơn xả kéo
dài (3-6 s) nhưng ít hơn xả thường xuyên (mỗi 3,5h) (Kroodsma et al., 1993). Việc sử
dụng nước ngọt, như trái ngược với nước tái chế, tiếp tục làm giảm NH3 bay hơi
(Monteny, 1996).
Phân cũng có thể được loại bỏ bằng cách cạo. Hệ thống cạo phẳng tiêu chuẩn bao gồm
một hố phân cạn với thanh cạo bằng thép nằm ngang dưới sàn, cho phép phân được đưa
ra khỏi nhà nuôi nhiều lần trong ngày (Groenestein, 1994). Tuy nhiên , loại hình này loại
bỏ phân dường như không có tác động tích cực đến phát thải NH3 (Kroodsma và cộng sự,
1993; Predicala và cộng sự, 2007; Kim và cộng sự, 2008a). Thật vậy, bề mặt dưới các
thanh của sàn luôn là bẩn vì việc cạo lây lan phân và nước tiểu trong hố và có một lớp
màng mỏng còn lại trên nó tạo ra một khu vực phát thải lớn hơn.
Ngược lại, hệ thống cạo hình chữ V có hiệu quả trong việc giảm lượng phát thải bằng
cách tách nước tiểu từ phân. Hệ thống này bao gồm một kênh với hai bề mặt nghiêng trên
mỗi bên có một rãnh trung tâm. Nhờ có một độ dốc dọc khoảng 1%, phần chất lỏng liên
tục chạy đi bởi trọng lực về phía rãnh nước trước khi được chuyển hướng ra bên ngoài
nhà nuôi. Các phần rắn còn lại trên bề mặt nghiêng được cạo nhiều lần trong ngày
(Lachance , 2005). Với lợn vỗ béo, giảm được khoảng 50% được thực hiện bằng cách lắp
đặt hệ thống cạo hình chữ V dưới sàn ( Lachance, 2005; Landrain và cộng sự, 2009).
Bằng cách tăng độ dốc dọc từ 1% đến 3 % , lượng khí thải có thể được tiếp tục giảm 17%
(Groenestein, 1994).


Băng tải cũng là một hệ thống hiệu quả để tách nước tiểu từ phân dưới các thanh . Chúng
bao gồm một băng đục lỗ thông qua đó chất lỏng thấm xuống một cái hố thông thường
trong khi phân còn lại trên băng tải được chuyển tải ra khỏi vùng kín vào một cái hố thu
gom riêng (Lachance, 2005; Pouliot và cộng sự, 2006). Với hệ thống này, các tác giả báo
cáo sự giảm lượng phát thải NH3 khoảng 50% so với hệ thống lưu trữ thông thường
(Kaspers và cộng sự, 2002; Koger và cộng sự, 2002; Van Kempen và cộng sự, 2003;
Lachance , 2005).
Hiệu quả của hệ thống cạo hình chữ V và các hệ thống băng tải là do thời gian tiếp xúc
tối thiểu giữa vi sinh vật trong urê và phân và sự tách nước tiểu. Hơn nữa, sự tách biệt tạo
điều kiện cho tái chế và xử lý phân, làm giảm nhu cầu lưu trữ và chi phí vận chuyển, và
cung cấp vật liệu đồng nhất hơn để bón cho đất. Tuy nhiên, sự tăng phát thải NH 3 có thể
xảy ra sau khi tách do thời gian lưu trữ kéo dài (Amon và cộng sự, 2006; O'Shea và cộng
sự , 2009).
Với hệ thống phân lớp, có ít dữ liệu về tác động của chiến lược loại bỏ phát thải NH 3. Với
hệ thống rác thải dày, trong khi lượng phát thải NH3 tăng đều đặn trong suốt thời kỳ vỗ
béo, chủ yếu là nhờ vào tích lũy bài tiết (Philippe et al., 2007a), chăn nuôi theo mẻ liên
tiếp trên cùng một lứa không làm tăng lượng phát thải (Nicks et al, 2004). Kể từ những
năm 1990 s, hệ thống rơm đã được phát triển kết hợp cung cấp rơm, sàn dốc và thường
xuyên cạo phân (Bruce, 1990). Với loại hình quản lý phân này, Philippe et al. (2007b)
quan sát thấy một sự gia tăng quan trọng của lượng phát thải so với hệ thống sàn các
thanh thông thường (13,3 g so với 5,0 g NH3/ lợn /ngày), mặc dù hàng ngày cạo và phân
tách chất lỏng. Sự phát triển nhanh chóng của hoạt động urease trên sàn bê tông (Elzing
và Monteny năm 1997; Braam và Swierstra, 1999) có thể giải thích kết quả này.
Trong một hệ thống dòng rơm theo Amon et al. (2007), việc cạo hàng ngày không làm
giảm đáng kể lượng phát thải so với một hệ thống kênh phân. Những kết quả này có thể
được giải thích bởi sự lây lan của phân và nước tiểu trên sàn do cạo.
Trong mọi trường hợp, khi bùn hay rác được lưu trữ bên ngoài, điều kiện thời tiết bên
ngoài như nhiệt độ và tốc độ gió cũng ảnh hưởng đến lượng phát thải. Vì vậy, đánh giá
phát thải NH3 là cần thiết cho toàn bộ quá trình, bao gồm lưu trữ và lây lan.
4.Kết luận
Phát thải ammonia kết hợp với chăn nuôi lợn là đóng góp quan trọng đối với phát thải
toàn cầu. Sự phát thải không những xảy ra bên trong nhà nuôi heo, mà còn bên ngoài
trong quá trình lưu trữ phân và lây lan. Vì vậy, đánh giá đầy đủ của toàn bộ quá trình


quản lý phân là cần thiết để thực sự hạn chế phát thải và để tránh việc thực hiện một lựa
chọn giảm thiểu hiệu quả có khả năng tác động tiêu cực trong các bước tiếp theo .
Trong các tòa nhà lợn, sự giảm đáng kể có thể đạt được là điều chỉnh điều kiện nhà nuôi
và các yếu tố chế độ ăn uống.
Với vấn đề các điều kiện nhà ở, các loại sàn ảnh hưởng đến rất nhiều đến việc sinh ra
NH3 với sự khác biệt giữa các hệ thống sàn có các thanh và hệ thống sàn phân lớp. Tuy
nhiên, so sánh giữa hai hệ thống thì khó đạt được một sự thống nhất về thích hợp hay
không thích hợp ở mỗi loại sàn, chủ yếu là do số lượng lớn các biến thể và sự thích nghi
có thể xuất hiện trong cả hai hệ thống. Với rác là rơm, làm tăng lượng cung cấp rơm có
vẻ như một yếu tố quan trọng để giảm thiểu lượng phát thải NH3. Với các hệ thống sàn có
các thanh, lượng khí thải thấp hơn với các vật liệu phẳng như gang, kim loại hoặc thanh
nhựa so với những thanh bê tông truyền thống. Tuy nhiên, mối quan tâm về lợi ích, kinh
tế, kỹ thuật có thể là trở ngại cho ứng dụng của họ.
Sàn có một phần các thanh thường được kết hợp để giảm lượng phát thải NH 3. Tuy nhiên,
lượng khí thải tăng liên quan đến mùi hôi của chất thải trên sàn do sự bài tiết của heo có
thể được quan sát thấy trong trường hợp không đủ diện tích hay điều kiện nóng bức.
Giảm mật độ động vật (đặc biệt là thời kỳ trưởng thành), tăng tốc độ thông gió, lắp đặt
các vòi phun nước là phương tiện phổ biến để tránh những tác động độc hại. Vị trí của
khu vực bài tiết của lợn cũng bị ảnh hưởng bởi các thiết kế vùng kín. Để giảm lượng khí
thải NH3, diện tích sàn có các thanh sẽ được tốt đặt ở phía sau của vùng kín, cách xa khu
vực cho ăn và uống, với vách ngăn mở trong khu vực này .
Một số ý kiến giảm thiểu đã được phát triển liên quan đến các hệ thống xử lý phân. Giảm
bề mặt hố phân nhờ các bức tường hố dốc dường như liên quan đến giảm phát thải NH 3.
Loại bỏ thường xuyên phân, dội nước và tách nước tiểu từ phân bằng hệ thống cạo hình
chữ V hoặc băng tải giảm khoảng 50% NH3 phát ra từ các nhà nuôi. Tuy nhiên, đánh giá
đầy đủ của toàn bộ quá trình quản lý phân là cần thiết, bao gồm lưu trữ, xử lý và lây lan.
Thiết bị rửa khí là phương pháp rất hiệu quả để giữ NH3 từ thoát khí thải. Hiệu quả loại
bỏ ammonia lên đến 90% có thể đạt được với hệ thống này. Tuy nhiên, thiết bị rửa khí
không phải thuận lợi về mặt kinh tế do đầu tư cao và chi phí hoạt động. Vì vậy, nghiên
cứu để cải thiện hiệu quả chi phí vẫn còn cần thiết .
Thành phần chế độ ăn uống là một yếu tố quan trọng tác động đến lượng phát thải NH3
được đánh giá cao tương quan với N lấy vào và hiệu quả thức ăn. Đối với lợn vỗ béo,
giảm lượng phát thải có thể đạt được bằng cách cải thiện tăng trưởng nhờ chọn lọc di
truyền hoặc thay đổi tình trạng nội tiết tố. Miễn dịch thiến, được dự kiến sẽ trở nên phổ


biến, có thể ảnh hưởng đến kết quả đầu ra và do đó trên NH3 phát thải trong một cách mà
vẫn chưa được xác định chính xác. Trong mọi trường hợp, một quan hệ chặt chẽ hơn giữa
chế độ ăn chứa N và yêu cầu của lợn theo các giai đoạn sinh lý hoặc tăng trưởng có hiệu
quả để giảm lượng phát thải NH3. Bằng cách này, chế độ ăn giảm hàm lượng protein thô
có hiệu quả trong việc giảm lượng phát thải với gần 10% cho mỗi 10gkg-1 trong chế độ
ăn giảm CP.
chế độ ăn có chứa NSP giảm phát thải NH3 từ phân khoảng 40%. Tuy nhiên, trong điều
kiện thực tế, tăng độ bẩn của sàn do sự gia tăng của số lượng và độ nhớt của phân có thể
ngăn chặn việc giảm phát thải NH3. Hơn nữa, phát thải CH4 cao hơn liên quan đến chế độ
ăn nhiều chất xơ cân bằng tác dụng có lợi trên NH3 khí thải.
chế độ ăn có chưa các muối acid hóa cũng có hiệu quả trong việc giảm phát thải NH 3.
Giảm đáng kể khoảng 40% đã thu được với axid benzoic. Phụ gia thức ăn khác như chiết
xuất Yucca, zeolit, chế phẩm sinh học, các hợp chất humic hoặc lactose thành công trong
việc giảm đáng kể lượng phát thải NH3.
Chi phí-hiệu quả của các dụng cụ thực hiện chế độ ăn uống để giảm lượng khí thải NH 3
rất khó để đánh giá do sự biến động lớn của giá nguyên liệu. Trong điều kiện thị trường
hiện tại, chế độ ăn uống giảm CP và bao gồm các muối axid hóa dường như chiến lược
cho ăn hiệu quả với chi phí tương đối thấp.
Tóm lại, một số lượng lớn các kỹ thuật giảm thiểu có sẵn để giảm lượng phát thải NH 3 từ
các nhà nuôi heo, bất cứ điều gì các loại sàn. Việc đánh giá các điều kiện nhà nuôi phải
kết hợp của nhiều thông số như hệ thống thông gió, chiến lược loại bỏ phân hoặc thành
phần chế độ ăn. Bên cạnh đó, sự lựa chọn cho một hệ thống nhà nuôi cũng bị ảnh hưởng
bởi các yếu tố tài phụ chẳng hạn như ảnh hưởng đến sức khỏe vật nuôi, hiệu quả và lợi
ích, phát thải khí nhà kính (CH4 và N2O) và chắc chắn đầu tư và chi phí vận hành. Điều
kiện lĩnh vực cụ thể sẽ hướng dẫn các quyết định có lợi cho các kỹ thuật giảm thiểu.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×